Browsing by Author Hoàng, Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Vũ, Thị Kiều Anh; Nguyễn, Thị Ngọc Chi; Trần, Thế Dân; Nguyễn, Tùng Dương; Trần, Nguyệt Ánh; Lê, Thị Phương Chinh; Hoàng, Thùy Dương; Trần, Tuấn Dương;  Advisor: Trần, Doãn Vinh (2022-11-01)

 • Google Meet là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập và làm việc online. Là một công cụ phổ biến trên nhiều nền tảng khác nhau. Với giao diện dễ dàng sử dụng cho ngay cả những người không thành thạo công nghệ, có thể sử dụng cả ở app và trên web mang lại sự tiện lợi mọi lúc cho người dùng. Ứng dụng Google Meet giúp kết nối mọi người gần hơn lại với nhau làm cho việc cộng tác trở lên đơn giản giúp đạt được hiệu quả tốt nhất khi làm việc online. Cuối cùng Google Meet là một công cụ làm việc hiệu quả và hiện đại trên thị trường hiện nay.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thị Thắm; Hoàng, Thùy Dương; Trịnh, Hoàng Khuê Anh; Trần, Thị Huyền Trang; Vàng, Thị Đúa; Đặng, Nguyên Linh (2022)

 • Nhờ học, con người có kiến thức, biết phân tích, phê phán, có tư duy độc lập, biết sáng tạo ra những điều mới mẻ. Trong thời đại mới, con người ta cần có một trình độ giáo dục chung đủ rộng để: Có vốn hiểu biết sâu rộng về cuộc sống từ đó có thể tiếp cận được với nền văn minh của thế giới. Quan trọng hơn, qua những tri thức đó, con người có khả năng hiểu biết về bản chất con người và tự nhận thức bản thân, “biết người”, “biết mình”, biết giao tiếp, ứng xử với nhau. Học để biết là bước đi đầu tiên của con người trong quá trình khám phá thế giới

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thùy Dương;  Advisor: Hoàng, Thị Minh Ngọc (2022)

 • Trong 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhờ xác định rõ nội dung và cụ thể hóa mục tiêu về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn đó chỉ ra rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là ngọn cờ, là sự lựa chọn nhất quán và đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta trong 91 năm qua. Hiện tại, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ðảng ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đó là con đường đúng đắn, là quy luật và xu thế phát triển tất yếu của thời đại; là điều kiện bảo đảm để dân...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phan, Quỳnh Chi; Ma, Thị Kim Nguyệt; Trần, Thị Huyền Trang; Hoàng, Thùy Dương; Đặng, Nguyên Linh; Lò, Thị Hân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Lan (2022)

 • Giới thiệu vải thiều Việt Nam -- So sánh tình hình tiêu thụ sản xuất qua các năm

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thùy Dương;  Advisor: Lại, Yến Ngọc (2022)

 • Việc nghiên cứu tâm lý học trẻ em và quy luật phát triển của nó là đặc biệt cần thiết đến với việc nuôi dạy trẻ. Chương trình đào tạo của một ngành ngoài tính định hướng thì cần phải xây dựng bám sát với thực tế. Đối với việc nuôi dạy trẻ cũng như vậy cần phải bám sát với thực tế. Chính vì thế, trong bài nghiên cứu này, tôi đưa ra những tìm hiểu và nghiên cứu về tâm lý học trẻ em. Một trong những nghiên cứu về tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non không thể không nhắc đến đặc điểm tình cảm và đời sống tình cảm của trẻ mầm non.

Browsing by Author Hoàng, Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Vũ, Thị Kiều Anh; Nguyễn, Thị Ngọc Chi; Trần, Thế Dân; Nguyễn, Tùng Dương; Trần, Nguyệt Ánh; Lê, Thị Phương Chinh; Hoàng, Thùy Dương; Trần, Tuấn Dương;  Advisor: Trần, Doãn Vinh (2022-11-01)

 • Google Meet là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập và làm việc online. Là một công cụ phổ biến trên nhiều nền tảng khác nhau. Với giao diện dễ dàng sử dụng cho ngay cả những người không thành thạo công nghệ, có thể sử dụng cả ở app và trên web mang lại sự tiện lợi mọi lúc cho người dùng. Ứng dụng Google Meet giúp kết nối mọi người gần hơn lại với nhau làm cho việc cộng tác trở lên đơn giản giúp đạt được hiệu quả tốt nhất khi làm việc online. Cuối cùng Google Meet là một công cụ làm việc hiệu quả và hiện đại trên thị trường hiện nay.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thị Thắm; Hoàng, Thùy Dương; Trịnh, Hoàng Khuê Anh; Trần, Thị Huyền Trang; Vàng, Thị Đúa; Đặng, Nguyên Linh (2022)

 • Nhờ học, con người có kiến thức, biết phân tích, phê phán, có tư duy độc lập, biết sáng tạo ra những điều mới mẻ. Trong thời đại mới, con người ta cần có một trình độ giáo dục chung đủ rộng để: Có vốn hiểu biết sâu rộng về cuộc sống từ đó có thể tiếp cận được với nền văn minh của thế giới. Quan trọng hơn, qua những tri thức đó, con người có khả năng hiểu biết về bản chất con người và tự nhận thức bản thân, “biết người”, “biết mình”, biết giao tiếp, ứng xử với nhau. Học để biết là bước đi đầu tiên của con người trong quá trình khám phá thế giới

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thùy Dương;  Advisor: Hoàng, Thị Minh Ngọc (2022)

 • Trong 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhờ xác định rõ nội dung và cụ thể hóa mục tiêu về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn đó chỉ ra rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là ngọn cờ, là sự lựa chọn nhất quán và đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta trong 91 năm qua. Hiện tại, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ðảng ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đó là con đường đúng đắn, là quy luật và xu thế phát triển tất yếu của thời đại; là điều kiện bảo đảm để dân...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phan, Quỳnh Chi; Ma, Thị Kim Nguyệt; Trần, Thị Huyền Trang; Hoàng, Thùy Dương; Đặng, Nguyên Linh; Lò, Thị Hân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Lan (2022)

 • Giới thiệu vải thiều Việt Nam -- So sánh tình hình tiêu thụ sản xuất qua các năm

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thùy Dương;  Advisor: Lại, Yến Ngọc (2022)

 • Việc nghiên cứu tâm lý học trẻ em và quy luật phát triển của nó là đặc biệt cần thiết đến với việc nuôi dạy trẻ. Chương trình đào tạo của một ngành ngoài tính định hướng thì cần phải xây dựng bám sát với thực tế. Đối với việc nuôi dạy trẻ cũng như vậy cần phải bám sát với thực tế. Chính vì thế, trong bài nghiên cứu này, tôi đưa ra những tìm hiểu và nghiên cứu về tâm lý học trẻ em. Một trong những nghiên cứu về tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non không thể không nhắc đến đặc điểm tình cảm và đời sống tình cảm của trẻ mầm non.