Browsing by Author Hoàng, Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 334-1-634-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú (2014)

 • Bài viết đề xuất những ý kiến cho việc biên soạn SGK Lịch sử sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng chuẩn, hệ mục tiêu chung của môn học (theo năng lực cần đạt của học sinh) là thực sự cần thiết và cần được thống nhất trước khi ban hành chương trình, SGK. Cấu trúc nội dung cũng như hình thức của SGK cần được viết theo hướng dạy học khám phá, sáng tạo, phát huy khả năng tự học tích cực của HS. Một số điều kiện triển khai việc thực thi chương trình, SGK mới cũng được đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay

 • NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Trịnh, Tam Kiệt (2009)

 • Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. thuộc chi Lentinus Fr. có khoảng 40 loài phân bố rất rộng, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam mới ghi nhận được khoảng 20 loại. Nấm phễu da báo là một loài nấm mọc hoang dại, rất hay gặp, có thể ăn được khi non, thường được gọi là nấm dai. Đây cũng là đối tượng được dùng để nghiên cứu sinh lý phát triển ở nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới. Việc nghiên cứu sâu hơn về sự mọc, sự hình thành quả thể và đặc điểm sinh hoc của chúng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ rệt. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr." nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.

 • 51.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú (2015)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại với nhiều thành tựu đặc biệt là sự ra đời và phát triển của internet, của phương tiện truyền thông, thế giới dường như nhỏ lại, các đường biên giới quốc gia mờ đi, sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì thế, giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng của mỗi quốc gia đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Trong hoàn cảnh đó, câu hỏi Dạy học lịch sử vì mục đích gì và tại sao? được đặt ra là rất cần thiết. Cùng nhìn nhận lại vấn đề này không chỉ giúp đánh giá về một lời giải đáp chung: học lịch sử để hiểu quá khứ và chuẩn bị tốt hơn cho ...

 • 4090-61-7611-1-10-20170703.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp - kết hợp) đang được áp dụng ...

 • Developing Teacher Training Programs to Meet the Requirements of General Education Innovation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp-kết hợp) đang được áp dụng hi...

 • PhuongPhapDayHocMonLichSuOTruongTrungHocPhoThong_05040001404.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2014)

 • Phần 1: Nhập môn phương pháp dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 2: Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 3: Tổ chức dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 4: Người giáo viên môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông

 • 05050003119.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975. - Đề xuất các biện pháp sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975, bao gồm: sử dụng trong bài nội khóa (Xây dựng và sử dụng bảo tàng ảo về đường Hồ Chí Minh trên lớp; khai thác và sử dụng tranh ảnh, hiện vật của bảo tàng đường Hồ Chí Minh như một nguồn tư liệu trực quan), sử dụng trong hoạt động ngoại khóa (Tổ chức tham quan tại bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Tổ chức tr...

 • SPS_14-18_NguyenThiPhuongHoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2018)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về đồ họa trong dạy học Lịch sử, đánh giá thực trạng sử dụng đồ họa của giáo viên trong các bài dạy môn Lịch sử ởtrường THPT, đề tài tập trung nghiên cứu các cách thức thiết kế và biên pháp sử dụng công cụ đồ họa trong dạy học Lịch sử lớp 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh đó chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của việc sử dụng đồ họa trong dạy học và đóng góp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.

Browsing by Author Hoàng, Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 334-1-634-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú (2014)

 • Bài viết đề xuất những ý kiến cho việc biên soạn SGK Lịch sử sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng chuẩn, hệ mục tiêu chung của môn học (theo năng lực cần đạt của học sinh) là thực sự cần thiết và cần được thống nhất trước khi ban hành chương trình, SGK. Cấu trúc nội dung cũng như hình thức của SGK cần được viết theo hướng dạy học khám phá, sáng tạo, phát huy khả năng tự học tích cực của HS. Một số điều kiện triển khai việc thực thi chương trình, SGK mới cũng được đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay

 • NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHỄU DA BÁO LENTINUS TIGRINUS (BULL.) FR..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Trịnh, Tam Kiệt (2009)

 • Nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. thuộc chi Lentinus Fr. có khoảng 40 loài phân bố rất rộng, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam mới ghi nhận được khoảng 20 loại. Nấm phễu da báo là một loài nấm mọc hoang dại, rất hay gặp, có thể ăn được khi non, thường được gọi là nấm dai. Đây cũng là đối tượng được dùng để nghiên cứu sinh lý phát triển ở nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới. Việc nghiên cứu sâu hơn về sự mọc, sự hình thành quả thể và đặc điểm sinh hoc của chúng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ rệt. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng nấm phễu da báo Lentinus tigrinus (Bull.) Fr." nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.

 • 51.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú (2015)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại với nhiều thành tựu đặc biệt là sự ra đời và phát triển của internet, của phương tiện truyền thông, thế giới dường như nhỏ lại, các đường biên giới quốc gia mờ đi, sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì thế, giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng của mỗi quốc gia đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Trong hoàn cảnh đó, câu hỏi Dạy học lịch sử vì mục đích gì và tại sao? được đặt ra là rất cần thiết. Cùng nhìn nhận lại vấn đề này không chỉ giúp đánh giá về một lời giải đáp chung: học lịch sử để hiểu quá khứ và chuẩn bị tốt hơn cho ...

 • 4090-61-7611-1-10-20170703.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp - kết hợp) đang được áp dụng ...

 • Developing Teacher Training Programs to Meet the Requirements of General Education Innovation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Tú; Ninh, Thị Hạnh (2017)

 • Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến “vận mệnh” mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp-kết hợp) đang được áp dụng hi...

 • PhuongPhapDayHocMonLichSuOTruongTrungHocPhoThong_05040001404.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2014)

 • Phần 1: Nhập môn phương pháp dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 2: Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 3: Tổ chức dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Phần 4: Người giáo viên môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông

 • 05050003119.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phượng;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng việc sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975. - Đề xuất các biện pháp sử dụng bảo tàng đường Hồ Chí Minh trong dạy và học Lịch sử Việt Nam thời kì 1954- 1975, bao gồm: sử dụng trong bài nội khóa (Xây dựng và sử dụng bảo tàng ảo về đường Hồ Chí Minh trên lớp; khai thác và sử dụng tranh ảnh, hiện vật của bảo tàng đường Hồ Chí Minh như một nguồn tư liệu trực quan), sử dụng trong hoạt động ngoại khóa (Tổ chức tham quan tại bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Tổ chức tr...

 • SPS_14-18_NguyenThiPhuongHoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Hoàng, Thanh Tú (2018)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về đồ họa trong dạy học Lịch sử, đánh giá thực trạng sử dụng đồ họa của giáo viên trong các bài dạy môn Lịch sử ởtrường THPT, đề tài tập trung nghiên cứu các cách thức thiết kế và biên pháp sử dụng công cụ đồ họa trong dạy học Lịch sử lớp 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh đó chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của việc sử dụng đồ họa trong dạy học và đóng góp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.