Browsing by Author Hoàng, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050006088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao, 1968- (2015)

 • Làm rõ khái niệm và các vấn đề lý luận về hệ thống bầu cử. Nghiên cứu các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới, làm sáng rõ những ưu – khuyết điểm của từng hệ thống bầu cử. Phân tích hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng hệ thống bầu cử ở nước ta và đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050006088.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Thu Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao (2015)

 • Một là, luận văn đã làm rõ các vấn đề lý luận chung về hệ thống bầu cử: khái niệm; bản chất; vị trí, vai trò và các tiêu chí đánh giá một hệ thống bầu cử. Hai là, luận văn phân tích về các hệ thống bầu cử phổ biến trên thế giới bao gồm: hệ thống bầu cử theo đa số (plurality/majority systems); hệ thống bầu cử tỷ lệ (proportional systems); hệ thống bầu cử hỗn hợp (mixed systems) và một số hệ thống bầu cử khác. Trên cơ sở đó, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của các hệ thống bầu cử. Luận văn cũng đi sâu nghiên cứu hệ thống bầu cử tiêu biểu ở ba quốc gia là Ấn Độ; Cộng hoà Ailen và New Zealand. Mặt khác, nêu lên xu hướng phát triển của hệ thống bầu cử theo từng giai đoạn để đưa ra cái nh...

 • HOÀNG THU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang (2019-04-26)

 • Nghiên cứu mô tả và nhận xét những hướng định nghĩa của các nghiên cứu đi trước về trợ số từ tiếng Nhật (Japanese classifier) dựa theo các tiêu chí 1) coi trọng về đặc trưng hình thái; 2) coi trọng về đặc trưng chức năng; 3) coi trọng đặc trưng về ngữ pháp. Dựa trên 3 tiêu chí trên nghiên cứu đi đến định nghĩa trợ số từ tiếng Nhật là từ loại gắn trực tiếp sau số từ (Numeral), đi cùng với danh từ để chỉ số lượng (quantity nouns), không thể đứng độc lập và không nằm trong số những từ chỉ đơn vị đo lường (Units of measures) và thời gian, màu sắc, đơn vị, địa phương (như tỉnh, huyện, xã..., chủng loại, màu sắc, giai cấp.) This studys discusses existing approaches to define Japanese ...

 • 01050001671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang (2014)

 • Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia phát triển và trở thành nước công nghiệp, vì thế chất lượng môi trường trên thế giới ngày càng xấu đi một cách nghiêm trọng. Hiện nay ở Việt Nam, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự gia tăng dân số gây áp lực đối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Trong số đó, những chất hữu cơ độc hại bền được sử dụng trong ngành dệt nhuộm là nhóm các chất tương đối bền vững, khó bị phân hủy sinh học, lan truyền và tồn lưu một thời gian dài trong môi trường. Hơn nữa các chất này có khả năng tích lũy trong cơ th...

 • Nghiên cứu kháo sát « đầu ra » của sinh viên ngành tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Minh Thủy; Đào, Thị Nga My; Hoàng, Thị Mai Hồng; Hoàng, Thu Trang; Thân, Thị Kim Tuyến; Trần, Kiều Huế; Phạm, Thị Thu Hà; Trần, Thị Minh Phương; Vũ, Thị Phương Châm (2014-11-28)

 • Với mục đích tìm hiểu toàn diện về những vấn đề liên quan đến “đầu ra” của các sinh viên ngành tiếng Nhật đã tốt nghiệp, nhóm nghiên cứu kết hợp với Văn phòng hợp tác Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kyoto (VKCO) tiến hành một chương trình nghiên cứu - khảo sát điều tra quy mô dựa trên ba đối tượng, gồm: 1) các sinh viên ngành tiếng Nhật đã tốt nghiệp trong vòng 10 năm trở lại đây; 2) các cơ quan tuyển dụng nguồn nhân lực biết tiếng Nhật; 3) các cơ quan đào tạo tiếng Nhật. Chương trình nghiên cứu khảo sát - điều tra đưa ra một bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nhật tại Việt Nam hiện nay, bao gồm những vấn đề sau: 1) Sự phân bố về ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của...

Browsing by Author Hoàng, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050006088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao, 1968- (2015)

 • Làm rõ khái niệm và các vấn đề lý luận về hệ thống bầu cử. Nghiên cứu các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới, làm sáng rõ những ưu – khuyết điểm của từng hệ thống bầu cử. Phân tích hệ thống bầu cử ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng hệ thống bầu cử ở nước ta và đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050006088.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Thu Trang;  Advisor: Vũ, Công Giao (2015)

 • Một là, luận văn đã làm rõ các vấn đề lý luận chung về hệ thống bầu cử: khái niệm; bản chất; vị trí, vai trò và các tiêu chí đánh giá một hệ thống bầu cử. Hai là, luận văn phân tích về các hệ thống bầu cử phổ biến trên thế giới bao gồm: hệ thống bầu cử theo đa số (plurality/majority systems); hệ thống bầu cử tỷ lệ (proportional systems); hệ thống bầu cử hỗn hợp (mixed systems) và một số hệ thống bầu cử khác. Trên cơ sở đó, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của các hệ thống bầu cử. Luận văn cũng đi sâu nghiên cứu hệ thống bầu cử tiêu biểu ở ba quốc gia là Ấn Độ; Cộng hoà Ailen và New Zealand. Mặt khác, nêu lên xu hướng phát triển của hệ thống bầu cử theo từng giai đoạn để đưa ra cái nh...

 • HOÀNG THU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang (2019-04-26)

 • Nghiên cứu mô tả và nhận xét những hướng định nghĩa của các nghiên cứu đi trước về trợ số từ tiếng Nhật (Japanese classifier) dựa theo các tiêu chí 1) coi trọng về đặc trưng hình thái; 2) coi trọng về đặc trưng chức năng; 3) coi trọng đặc trưng về ngữ pháp. Dựa trên 3 tiêu chí trên nghiên cứu đi đến định nghĩa trợ số từ tiếng Nhật là từ loại gắn trực tiếp sau số từ (Numeral), đi cùng với danh từ để chỉ số lượng (quantity nouns), không thể đứng độc lập và không nằm trong số những từ chỉ đơn vị đo lường (Units of measures) và thời gian, màu sắc, đơn vị, địa phương (như tỉnh, huyện, xã..., chủng loại, màu sắc, giai cấp.) This studys discusses existing approaches to define Japanese ...

 • 01050001671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Trang (2014)

 • Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia phát triển và trở thành nước công nghiệp, vì thế chất lượng môi trường trên thế giới ngày càng xấu đi một cách nghiêm trọng. Hiện nay ở Việt Nam, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự gia tăng dân số gây áp lực đối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều khu đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Trong số đó, những chất hữu cơ độc hại bền được sử dụng trong ngành dệt nhuộm là nhóm các chất tương đối bền vững, khó bị phân hủy sinh học, lan truyền và tồn lưu một thời gian dài trong môi trường. Hơn nữa các chất này có khả năng tích lũy trong cơ th...

 • Nghiên cứu kháo sát « đầu ra » của sinh viên ngành tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Minh Thủy; Đào, Thị Nga My; Hoàng, Thị Mai Hồng; Hoàng, Thu Trang; Thân, Thị Kim Tuyến; Trần, Kiều Huế; Phạm, Thị Thu Hà; Trần, Thị Minh Phương; Vũ, Thị Phương Châm (2014-11-28)

 • Với mục đích tìm hiểu toàn diện về những vấn đề liên quan đến “đầu ra” của các sinh viên ngành tiếng Nhật đã tốt nghiệp, nhóm nghiên cứu kết hợp với Văn phòng hợp tác Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kyoto (VKCO) tiến hành một chương trình nghiên cứu - khảo sát điều tra quy mô dựa trên ba đối tượng, gồm: 1) các sinh viên ngành tiếng Nhật đã tốt nghiệp trong vòng 10 năm trở lại đây; 2) các cơ quan tuyển dụng nguồn nhân lực biết tiếng Nhật; 3) các cơ quan đào tạo tiếng Nhật. Chương trình nghiên cứu khảo sát - điều tra đưa ra một bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nhật tại Việt Nam hiện nay, bao gồm những vấn đề sau: 1) Sự phân bố về ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của...