Browsing by Author Lưu, Đức Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
 • 01050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang; Lưu, Đức Hải (2013)

 • Khái quát về quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu(BĐKH) và các kịch bản BĐKH cho thành phố Thanh Hóa. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới địa bàn lãnh thổ, đặc biệt là các vùng không gian đô thị mở rộng trong đề án quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề xuất được một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa

 • 01050001193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Linh;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày diễn biến thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Quang trong 20 năm gần đây. Nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết đến hoạt động kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020. Dự báo diễn biến thay đổi (...); Electronic Resources

 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức; Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện B...

 • 01050003136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2016)

 • Áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước; Theo đó, đối tượng khảo sát của đề tài gồm: Các yếu tố của phương thức đồng quản lý tài nguyên và tài nguyên nước; Các yếu tốđiều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội khu vực hồthủy điện Sơn LaHiện trạng quản lý và sửdụng nước trong các hoạt động kinh tế, dịch vụ và các nhân tố làm giảm tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ chứa hiện nay; Các chi tiêu đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước theo phương thc đồng quản lý; Các giải pháp áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại hồ thủy điện Sơn La.

 • DT_00510.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Đức Hải (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, áp dụng nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu điển hình về một số sản phẩm tiêu dùng mang đặc trưng "Nhãn sinh thái" ở Việt Nam. Hai loại sản phẩm được lựa chọn là rau an toàn sản xuất trong địa bàn thành phố Hà Nội và tủ lạnh không chứa CFC của Công ty LG-Mega Electronics. Trình bày thực tiễn xây dựng, đăng ký và cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam. Đề xuất quy trình và mô hình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam

 • 00060000124.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Minh; Lưu, Đức Hải; Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Phước Cẩm Liên; Hoàng, Thị Thanh Hiếu (2011)

 • Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của pH và axit humic (AH) đến khả năng phân tán của bentonite trong dung dịch. Thí nghiệm phân tán bentonite trong ống nghiệm và trên cột lắng được tiến hành tại pH1-10 và AH nồng độ 5-50mg L-1. Tốc độ keo tụ được tính toán dựa trên phương pháp khối lượng và phương pháp trắc quan với máy so màu quang điện. Kết quả đạt được: Trong mẫu quặng khoáng sét (<2µm) chiếm 7% và cấp hạt > 2µm chiếm 93%. Hàm lượng chromite trong mẫu là 18g Kg-1, và tập trung chủ yếu trong cấp hạt >2µm (17,4 g Kg-1, tương ứng với ~97%). Thí nghiệm trong ống nghiệm cho thấy pH tăng và nồng độ AH có mặt trong dung dịch tách chiết tăng sẽ làm giảm tốc độ keo tụ của các hạt sét....

 • 01050001307.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Hoàng, Ngọc Quang (2013)

 • Tìm hiểu tiềm năng khoáng sản bauxite trên thế giới và ở Việt Nam; hoạt động khai thác, chế biến bauxite Tây Nguyên và các vấn đề môi trường phát sinh; một số phương án xử lý bùn đỏ trên thế giới và ở Việt Nam; phương hướng sản xuất vật liệu xây dựng từ bùn đỏ và khoáng chất địa phương. Nghiên cứu thành phần hóa học của bùn đỏ và các khoáng chất địa phương. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bùn đỏ với một số khoáng chất địa phương đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng. Trình bày kết quả thu được: tính chất vật lý và hóa học của mẫu bùn đỏ; ảnh hưởng của tỷ lệ phối liệu đến khả năng ổn định hóa rắn.

 • 01050001190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2014)

 • Tìm hiểu Công nghệ lò hơi siêu và trên siêu tới hạn. Đánh giá tình hình sử dụng và phát triển công nghệ siêu tới hạn trên thế giới. Phân tích khả năng áp dụng công nghệ siêu tới hạn tại Việt Nam. Phân tích khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải KNK khi áp dụng công nghệ siêu tới hạn. Phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn, các rào cản khi áp dụng Công nghệ siêu tới hạn ở Việt Nam.

 • 01050002424.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hải;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2015)

 • Phân tích các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chẩn ISO 14001. Nghiên cứu mô hình hệ thống quản lý môi trường của các công ty dầu khí trong nước và quốc tế có hoạt động tương tự PVEP. Phân tích các thuận lợi, khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP. Đưa ra đề xuất kiểu mô hình hệ thống quản lý môi trường cho PVEP. Đưa ra lộ trình xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP.

Browsing by Author Lưu, Đức Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
 • 01050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Hoàng, Ngọc Quang; Lưu, Đức Hải (2013)

 • Khái quát về quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu(BĐKH) và các kịch bản BĐKH cho thành phố Thanh Hóa. Phân tích và đánh giá các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới địa bàn lãnh thổ, đặc biệt là các vùng không gian đô thị mở rộng trong đề án quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề xuất được một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa

 • 01050001193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Linh;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày diễn biến thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Quang trong 20 năm gần đây. Nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết đến hoạt động kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020. Dự báo diễn biến thay đổi (...); Electronic Resources

 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức; Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện B...

 • 01050003136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2016)

 • Áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước; Theo đó, đối tượng khảo sát của đề tài gồm: Các yếu tố của phương thức đồng quản lý tài nguyên và tài nguyên nước; Các yếu tốđiều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội khu vực hồthủy điện Sơn LaHiện trạng quản lý và sửdụng nước trong các hoạt động kinh tế, dịch vụ và các nhân tố làm giảm tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ chứa hiện nay; Các chi tiêu đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước theo phương thc đồng quản lý; Các giải pháp áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại hồ thủy điện Sơn La.

 • DT_00510.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Đức Hải (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, áp dụng nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu điển hình về một số sản phẩm tiêu dùng mang đặc trưng "Nhãn sinh thái" ở Việt Nam. Hai loại sản phẩm được lựa chọn là rau an toàn sản xuất trong địa bàn thành phố Hà Nội và tủ lạnh không chứa CFC của Công ty LG-Mega Electronics. Trình bày thực tiễn xây dựng, đăng ký và cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam. Đề xuất quy trình và mô hình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam

 • 00060000124.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Minh; Lưu, Đức Hải; Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Phước Cẩm Liên; Hoàng, Thị Thanh Hiếu (2011)

 • Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của pH và axit humic (AH) đến khả năng phân tán của bentonite trong dung dịch. Thí nghiệm phân tán bentonite trong ống nghiệm và trên cột lắng được tiến hành tại pH1-10 và AH nồng độ 5-50mg L-1. Tốc độ keo tụ được tính toán dựa trên phương pháp khối lượng và phương pháp trắc quan với máy so màu quang điện. Kết quả đạt được: Trong mẫu quặng khoáng sét (<2µm) chiếm 7% và cấp hạt > 2µm chiếm 93%. Hàm lượng chromite trong mẫu là 18g Kg-1, và tập trung chủ yếu trong cấp hạt >2µm (17,4 g Kg-1, tương ứng với ~97%). Thí nghiệm trong ống nghiệm cho thấy pH tăng và nồng độ AH có mặt trong dung dịch tách chiết tăng sẽ làm giảm tốc độ keo tụ của các hạt sét....

 • 01050001307.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Hoàng, Ngọc Quang (2013)

 • Tìm hiểu tiềm năng khoáng sản bauxite trên thế giới và ở Việt Nam; hoạt động khai thác, chế biến bauxite Tây Nguyên và các vấn đề môi trường phát sinh; một số phương án xử lý bùn đỏ trên thế giới và ở Việt Nam; phương hướng sản xuất vật liệu xây dựng từ bùn đỏ và khoáng chất địa phương. Nghiên cứu thành phần hóa học của bùn đỏ và các khoáng chất địa phương. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bùn đỏ với một số khoáng chất địa phương đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng. Trình bày kết quả thu được: tính chất vật lý và hóa học của mẫu bùn đỏ; ảnh hưởng của tỷ lệ phối liệu đến khả năng ổn định hóa rắn.

 • 01050001190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2014)

 • Tìm hiểu Công nghệ lò hơi siêu và trên siêu tới hạn. Đánh giá tình hình sử dụng và phát triển công nghệ siêu tới hạn trên thế giới. Phân tích khả năng áp dụng công nghệ siêu tới hạn tại Việt Nam. Phân tích khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải KNK khi áp dụng công nghệ siêu tới hạn. Phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn, các rào cản khi áp dụng Công nghệ siêu tới hạn ở Việt Nam.

 • 01050002424.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Hải;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2015)

 • Phân tích các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chẩn ISO 14001. Nghiên cứu mô hình hệ thống quản lý môi trường của các công ty dầu khí trong nước và quốc tế có hoạt động tương tự PVEP. Phân tích các thuận lợi, khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP. Đưa ra đề xuất kiểu mô hình hệ thống quản lý môi trường cho PVEP. Đưa ra lộ trình xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP.