Browsing by Author Nguyễn, Ý Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050000299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ý Như;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu tình hình nghiên cứu tài nguyên nƣớc trên thế giới liên quan tới biến đổi khí hậu; Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận thành phố Hà Nội . Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu: Cơ sở dữ liệu; Áp dụng mô hình cho khu vực nghiên cứu; Đánh giá biến động cực trị dòng chảy

 • Ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu biến động đường bờ của bãi biển Cửa Tùng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Chí Tuấn; Nguyễn, Ý Như; Trịnh, Minh Ngọc (2014)

 • Bãi biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị từng là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước ta. Từ thời vua Bảo Đại, bãi tắm này còn được ví như một bãi tắm "nữ hoàng". Hiện nay bãi tắm bị thu hẹp, chỉ còn một khoảng không gian nhỏ bé do chịu ảnh hưởng của các nguyên nhân lịch sử và tự nhiên. Bài này ứng dụng mô hình LITPACK để nghiên cứu sự biến động đường bờ của bãi biển Cửa Tùng dưới tác động của công trình đã tồn tại trong phạm vi tính toán. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục cũng như cải tạo bãi biển Cửa Tùng.

Browsing by Author Nguyễn, Ý Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050000299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ý Như;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu tình hình nghiên cứu tài nguyên nƣớc trên thế giới liên quan tới biến đổi khí hậu; Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận thành phố Hà Nội . Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu: Cơ sở dữ liệu; Áp dụng mô hình cho khu vực nghiên cứu; Đánh giá biến động cực trị dòng chảy

 • Ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu biến động đường bờ của bãi biển Cửa Tùng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Chí Tuấn; Nguyễn, Ý Như; Trịnh, Minh Ngọc (2014)

 • Bãi biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị từng là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước ta. Từ thời vua Bảo Đại, bãi tắm này còn được ví như một bãi tắm "nữ hoàng". Hiện nay bãi tắm bị thu hẹp, chỉ còn một khoảng không gian nhỏ bé do chịu ảnh hưởng của các nguyên nhân lịch sử và tự nhiên. Bài này ứng dụng mô hình LITPACK để nghiên cứu sự biến động đường bờ của bãi biển Cửa Tùng dưới tác động của công trình đã tồn tại trong phạm vi tính toán. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục cũng như cải tạo bãi biển Cửa Tùng.