Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2015)

 • Tìm hiểu những khái niệm liên quan đến quyền ca người cao tuổi và vấn đề bảo vệ, thúc đẩy quyền của ngời cao tuổi; Tìm hiểu các quy đnh của luật nhân quền quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền của người cao tuổi; Tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp bổ sung nhằm tăng cờng bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: luật nhân quyền quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn bảo đảm quyền ca người cao tuổi tại Việt Nam.

 • V_L0_01124.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Minh Khôi;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-; Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2006)

 • Phân tích khái niệm dân chủ, khái niệm pháp luật để phân tích sự tương tác giữa chúng, xác định những hình thức biểu hiện cơ bản và tính chất mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật, từ đó đưa ra những nhận xét về việc thực hiện mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật ở Việt Nam trong những điều kiện lịch sử cụ thể, xác định những điều kiện hiện nay của Việt Nam để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện mối quan hệ này

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Văn;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2005)

 • Tổng hợp lịch sử hình thành và phát triển, vai trò và địa vị pháp lý, tổ chức và hoạt động của Quốc hội Hoa Kỳ trong sự hình thành và phát triển của chế độ Cộng hòa Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bản chất, phát hiện ưu điểm, hạn chế, thách thức và đánh giá xu hướng phát triển của Quốc hội Hoa Kỳ

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, 1952-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2015)

 • Tìm hiểu những khái niệm liên quan đến quyền ca người cao tuổi và vấn đề bảo vệ, thúc đẩy quyền của ngời cao tuổi; Tìm hiểu các quy đnh của luật nhân quền quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền của người cao tuổi; Tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp bổ sung nhằm tăng cờng bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: luật nhân quyền quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn bảo đảm quyền ca người cao tuổi tại Việt Nam.

 • V_L0_01124.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Minh Khôi;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-; Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2006)

 • Phân tích khái niệm dân chủ, khái niệm pháp luật để phân tích sự tương tác giữa chúng, xác định những hình thức biểu hiện cơ bản và tính chất mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật, từ đó đưa ra những nhận xét về việc thực hiện mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật ở Việt Nam trong những điều kiện lịch sử cụ thể, xác định những điều kiện hiện nay của Việt Nam để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện mối quan hệ này

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Văn;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2005)

 • Tổng hợp lịch sử hình thành và phát triển, vai trò và địa vị pháp lý, tổ chức và hoạt động của Quốc hội Hoa Kỳ trong sự hình thành và phát triển của chế độ Cộng hòa Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bản chất, phát hiện ưu điểm, hạn chế, thách thức và đánh giá xu hướng phát triển của Quốc hội Hoa Kỳ