Browsing by Author Nguyễn, Thị Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • KL00025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2009)

 • Tiến hành thực hiện đề tài, mục đích nghiên cứu chính là nghiên cứu nhu cầu sử dụng báo, tạp chí công tác đảm bảo nguồn thông tin báo - tạp chí cho NDT tại Thư viện Viện Thông tin KHXH, trên cơ sở đó sẽ phân tích, đánh giá để đưa ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu trong việc đáp ứng thông tin báo -tạp chí cho NDT của Thư viện. Từ đó đề xuất một số ý kiến để tăng cường khả năng đáp ứng nguồn tài liệu báo -tạp chí cho NDT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phục vụ NDT tại đây.

 • 02050001366_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2012)

 • Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu vai trò văn hóa đọc trong sự phát triển của học sinh tiều học trên địa bàn thành phố Hải Dương. Khảo sát thực trạng những biểu hiện văn hóa đọc của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đề xuất các giải pháp định hướng phát triển v (...); Electronic Resources

 • 67_TacDongCuaHoatDongDuLichSinhThai_NguyenThiVinh_2016_QH_2012.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2016)

 • Khoá luận được thực hiện với mục đích và nội dung chính là khái quát đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiên cứu nói riêng (thôn Pắc Ngòi và thôn Bó Lù). Khảo sát đánh giá được thực trạng các tác động tiêu cực và tích cực của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá - xã hội - kinh tề - môi trường của người Tày tại Vưon quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiên cứu nói riêng (thôn Păc Ngòi và thôn Bó Lù). Xây dựng các giải pháp triển du lịch phù hợp theo hướng bền vững nhằm giảm thiếu các tác động tiêu cực dến doi sông văn hoá - xã hội - kinh tế - môi trường của người Tày tại Vườn quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiê...

 • 00050006695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2015)

 • Luận văn đã đưa ra được những khái niệm mang tính bản chất về quốc tịch, người không quốc tịch; tập trung nghiên cứu các vấn đề về người không quốc tịch như thực trạng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng người không quốc tịch, quyền của người không quốc tịch quy định trong pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia. Bên cạnh đó, luận văn đã nghiên cứu về vấn đề quyền của người không quốc tịch trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đưa ra những giải pháp để Việt Nam giải quyết tốt tình trạng người không quốc tịch ở nước ta, bảo vệ quyền cho những người này.

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • KL00025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2009)

 • Tiến hành thực hiện đề tài, mục đích nghiên cứu chính là nghiên cứu nhu cầu sử dụng báo, tạp chí công tác đảm bảo nguồn thông tin báo - tạp chí cho NDT tại Thư viện Viện Thông tin KHXH, trên cơ sở đó sẽ phân tích, đánh giá để đưa ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu trong việc đáp ứng thông tin báo -tạp chí cho NDT của Thư viện. Từ đó đề xuất một số ý kiến để tăng cường khả năng đáp ứng nguồn tài liệu báo -tạp chí cho NDT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phục vụ NDT tại đây.

 • 02050001366_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2012)

 • Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu vai trò văn hóa đọc trong sự phát triển của học sinh tiều học trên địa bàn thành phố Hải Dương. Khảo sát thực trạng những biểu hiện văn hóa đọc của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đề xuất các giải pháp định hướng phát triển v (...); Electronic Resources

 • 67_TacDongCuaHoatDongDuLichSinhThai_NguyenThiVinh_2016_QH_2012.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2016)

 • Khoá luận được thực hiện với mục đích và nội dung chính là khái quát đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiên cứu nói riêng (thôn Pắc Ngòi và thôn Bó Lù). Khảo sát đánh giá được thực trạng các tác động tiêu cực và tích cực của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá - xã hội - kinh tề - môi trường của người Tày tại Vưon quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiên cứu nói riêng (thôn Păc Ngòi và thôn Bó Lù). Xây dựng các giải pháp triển du lịch phù hợp theo hướng bền vững nhằm giảm thiếu các tác động tiêu cực dến doi sông văn hoá - xã hội - kinh tế - môi trường của người Tày tại Vườn quốc gia Ba Bể nói chung và tại hai thôn nghiê...

 • 00050006695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2015)

 • Luận văn đã đưa ra được những khái niệm mang tính bản chất về quốc tịch, người không quốc tịch; tập trung nghiên cứu các vấn đề về người không quốc tịch như thực trạng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng người không quốc tịch, quyền của người không quốc tịch quy định trong pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia. Bên cạnh đó, luận văn đã nghiên cứu về vấn đề quyền của người không quốc tịch trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đưa ra những giải pháp để Việt Nam giải quyết tốt tình trạng người không quốc tịch ở nước ta, bảo vệ quyền cho những người này.

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.