Browsing by Author Trần, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 210p28-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Đức Thanh (2008)

 • "Triển khai mạnh mẽ yêu cầu tổ chức đào tạo theo nhu cầu xã hội" là một trong những nhóm giải pháp mà Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất khi báo cáo các giải pháp của ngành tại phiên họp của Chính phủ bàn về kế hoạch kinh tế xã hội đầu năm 2007. Cho đến nay, các trường đại học, cao đẳng của nhiều ngành như Hàng hải, Du lịch, Công nghệ... đã liên tiếp tổ chức những hội thảo trao đổi về vấn đề này. Tại các cuộc hội thảo, nhiều biên bản ghi nhớ giữa các trường, cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động đã được ký kết.

 • 02050001735_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Quang Đồng;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh của chuỗi nhà hàng kiều giang trên cơ sở vận dụng lý luận chung về chiến lược kinh doanh nghiên cứu những nhân tố chính thuộc môi trường bên ngoài và môi trường bên trong của chuỗi nhà hàng Kiều Giang, để nhận đị (...)

 • 00080000324(2).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

 • 02050000750.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Trình bày nội dung của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch: Xác định mục tiêu xúc tiến; Xác định công chúng mục tiêu; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn công cụ xúc tiến; Xây dựng ngân sách xúc tiến; Đánh giá hiệu quả xúc tiến. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến cấp tỉnh ở Nghệ An. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Trần, Đức Thanh (2002)

 • Trong du lịch, lực hấp dẫn của một điểm du lịch đối với khách được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho việc phát triển du lịch, hay có thể nói lực hấp dẫn là lí do tồn tại của điểm du lịch vì nó hút du khách, làm tăng số lượng người đến với điểm du lịch.

 • 02050001401.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hải Bình;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về điều kiện phát triển du lịch sinh thái (DLST). Thực trạng điều kiện phát triển DLST tỉnh Hà Giang: khái quát về du lịch Hà Giang; điều kiện du lịch sinh thái Hà Giang; phân tích SWOT cho các điều kiện phát triển du lịch sinh thái Hà Giang. Nghiên cứu giải pháp phát huy các điều kiện nhằm phát triển DLST: thu hút đầu tư, quy hoạch, phát triển sản phẩm, marketing …

 • 02050005652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn đã có các kết quả chính sau đây: Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng du lịch, trên cơ sở đó đã áp dụng xây dựng chuỗi cung ứng du lịch nhằm góp phần phát triển du lịch cộng đồng ở xã này. Đã phân tích đánh giá được các thành phần chính trong chuỗi cung ứng nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở Ba Vì, cụ thể: - Tài nguyên du lịch: Ba Vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi và điều kiện văn hóa phong phú để làm du lịch dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên việc khai thác tài nguyên này chưa được quan tâm cả từ phía người dân lẫn chính quyền địa phương. - Dịch vụ vận chuyển: Tuy là xã vùng cao nhưng nằm cách thủ đô Hà Nội không xa (trên 60km), do đó khách du lịc...

 • 02050004167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thế Anh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Đề tài nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác thu hút và tạo động lực làm vệc cho nhân viên trong lĩnh vực khách sạn. Trong đó bước đầu xây dựng khái niệm“Chuỗi giá trị thu hút và tạo động lực làm việc cho nhân viên”. Qua đó, thấy được tầm quan trọng của hoạt động này đối với sự phát triển của doanh nghiệp khách sạn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thu hút và tạo động lực làm việc cho nhân viên tại một sốkhách sạn 4 sao ở Đà Lạt. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý khách sạn về lý thuyết lẫn thực tiễn giải pháp, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác nhân sự tại khách sạn....

 • 02050000748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Ngọc Lan;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2011)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về điểm đến du lịch, mô hình hệ thống điểm đến du lịch, chiến lược xúc tiến điểm đến du lịch. Phân tích và khảo sát thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Hải Dương trong so sánh khung lý luận với thực trạng triển khai thực hiện. Phân tích và so sánh với công tác xúc tiến du lịch ở các địa phương khác để từ đó thấy hiệu quả từ công tác xúc tiến của tỉnh Hải Dương. Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nằm góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Dương trong thời gian tới từ2011-2020

 • 02050000214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch do Cơ quan quản lý du lịch tỉnh Ninh Bình thực hiện; Khảo sát ý kiến của khách du lịch, các công ty lữ hành để xác định hiệu quả của hoạt động xúc tiến, xác định được kênh xúc tiến phù hợp cho điểm đến Ninh Bình đối với các thị trường khách mục tiêu. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2010-2015.

 • 02050003375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Ánh Nguyệt;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Công tác xúc tiến du lịch với chương trình tuyên truyền quảng bá vẫn còn sơ khai, mới dừng lại ở việc cung cấp thông tin, giới thiệu hiệu quảng bá chung chung về tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh, chưa tạo được tiếng vang và sức hấp dẫn đặc thù cho từng sản phẩm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan, liên kết vùng, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. Công việc đầu tư cho chương trình xúc tiến quảng bá còn ít, các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh chưa có định hướng thị trường khách một cách rõ rệt, nhất là thị trường khách quốc tế. Đồng thời, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của xúc tiến, quảng bá và tuyên truyền du lịch trong ...

 • 02050005588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng về chất lượng nhân viên bộ phận Bàn tại các khách sạn 3 Sao Hà Tĩnh thông qua kỹ thuật KSAP. Đây là một kỹ thuật dùng các tiêu chí về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và Thực tiễn để đánh giá chất lượng nhân viên bộ phận nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên bộ phận Bàn tại các khách sạn 3 Sao Hà Tĩnh tuy đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, song nhìn chung các yếu tố KSAP mới chỉ đạt ở mức Đạt yêu cầu trong tình hình thực tế tại địa phương, chưa tương xứng với hạng khách sạn. Nhận thức về nghề nghiệp tốt, song còn hạn chế về những hiểu biết chuyên môn; kỹ năng nghề khá tốt nhưng chưa đồng đều, chăm sóc khách hàng còn ...

 • 02050000258.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Cao Thái;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống những quy định pháp luật hiện hành về lữ hành, hướng dẫn du lịch, có nghiên cứu một số quy định liên quan, những cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO. Đồng thời tổng hợp, khảo sát đánh giá những hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch đã phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc có điều chỉnh nhưng còn bất cập. Trên cơ sở đó đề xuất những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về du lịch.

 • 02050004142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là một trong những vấn đề thách thức nghiêm trọng nhất đối vớitoàn thế giới. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân của biến đổi khí hậu chính là các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển tác động lên hệ thống khí hậu làm cho khí hậu biến đổi và tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội và môi trường.Vì vậy mỗi quốc gia trên thế giới cần phải có những hành động thiết thực để ngăn chặn những biến đổi đó bằng chính những hoạt động phù hợp của con người.Trong những năm qua nhiều nơi trên thế giới đã phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm như bão lớn,nắng nóng dữ dội,lũ lụt, hạn hán và khí hậu khắc ng...

 • V_L2_01406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Thắng;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Tổng quan về du lịch sinh thái (DLST) và chất lượng cuộc sống (CLCS): khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Trình bày tình hình nghiên cứu và triển khai DLST trên thế giới và ở Việt Nam, các nguyên tắc chỉ đạo về DLST và CLCS: khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Khảo sát các điều kiện phát triển DLST ở Vườn Quốc Gia (VQG) Cúc Phương về tài nguyên du lịch, hoạt động tổ chức phục vụ du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng du lịch VQG Cúc Phương và đánh giá CLCS của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Cúc Phương. Kiến nghị một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái cụ thể bao gồm: nâng cao thu nhập của người dân; cải thiện cơ sở vật chất và vệ sinh môi truờng c...

 • V_L2_01526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của nhà nước, nội dung và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật ở nước ta trong thời gian vừa qua (từ năm 1960 – 2005), đặc biệt là từ khi ban hành Luật Du lịch đến nay và đánh giá những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thực trạng. Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: hoàn thiện các văn bản pháp luật của ngành du lịch; tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật đối với hoạt động du lịch...

 • TC_02685.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Haruo, Noma Haruo; Trần, Đức Thanh; Trần, Thị Mai Hoa (2013)

 • The paper deals with the difficulties in developingsustainable marine eco-tourism based on analysis of current situation in two case studies in Japan and Vietnam. Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources are abundant, such as the Ramsar inscribed wetland, the existence of big mammals such as seals. However, the town is facing the decrease in the number of visitors after a high expectation in the 1990s due to an out-of the way place. Vân Đồn District, on the other hand, is a new and prospective project in the government’s policy to stimulate the economy of the coastal zoneof Quảng Ninh. It owns a national park that offers a lot o...

 • V_L2_01444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Đạo;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Trình bày quá trình hình thành, phát triển và nội dung của phương pháp chi phí du lịch (TCM) và phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM). Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên; điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên du lịch nhân văn; cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực du lịch; hiện trạng khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch của Vườn Quốc gia Cúc Phương; từ đó xác định giá trị du lịch của Vườn Quốc gia Cúc Phương bằng cách áp dụng phương pháp chi phí du lịch kết hợp với phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Đưa ra các khuyến nghị nhằm áp dụng một cách rộng rãi các phương pháp nói trên vào việc xác định giá trị thực tế của các điểm du lịch nói chung...

Browsing by Author Trần, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 210p28-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Đức Thanh (2008)

 • "Triển khai mạnh mẽ yêu cầu tổ chức đào tạo theo nhu cầu xã hội" là một trong những nhóm giải pháp mà Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất khi báo cáo các giải pháp của ngành tại phiên họp của Chính phủ bàn về kế hoạch kinh tế xã hội đầu năm 2007. Cho đến nay, các trường đại học, cao đẳng của nhiều ngành như Hàng hải, Du lịch, Công nghệ... đã liên tiếp tổ chức những hội thảo trao đổi về vấn đề này. Tại các cuộc hội thảo, nhiều biên bản ghi nhớ giữa các trường, cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động đã được ký kết.

 • 02050001735_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Quang Đồng;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh của chuỗi nhà hàng kiều giang trên cơ sở vận dụng lý luận chung về chiến lược kinh doanh nghiên cứu những nhân tố chính thuộc môi trường bên ngoài và môi trường bên trong của chuỗi nhà hàng Kiều Giang, để nhận đị (...)

 • 00080000324(2).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

 • 02050000750.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Trình bày nội dung của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch: Xác định mục tiêu xúc tiến; Xác định công chúng mục tiêu; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn công cụ xúc tiến; Xây dựng ngân sách xúc tiến; Đánh giá hiệu quả xúc tiến. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến cấp tỉnh ở Nghệ An. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Trần, Đức Thanh (2002)

 • Trong du lịch, lực hấp dẫn của một điểm du lịch đối với khách được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho việc phát triển du lịch, hay có thể nói lực hấp dẫn là lí do tồn tại của điểm du lịch vì nó hút du khách, làm tăng số lượng người đến với điểm du lịch.

 • 02050001401.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hải Bình;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về điều kiện phát triển du lịch sinh thái (DLST). Thực trạng điều kiện phát triển DLST tỉnh Hà Giang: khái quát về du lịch Hà Giang; điều kiện du lịch sinh thái Hà Giang; phân tích SWOT cho các điều kiện phát triển du lịch sinh thái Hà Giang. Nghiên cứu giải pháp phát huy các điều kiện nhằm phát triển DLST: thu hút đầu tư, quy hoạch, phát triển sản phẩm, marketing …

 • 02050005652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn đã có các kết quả chính sau đây: Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng du lịch, trên cơ sở đó đã áp dụng xây dựng chuỗi cung ứng du lịch nhằm góp phần phát triển du lịch cộng đồng ở xã này. Đã phân tích đánh giá được các thành phần chính trong chuỗi cung ứng nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở Ba Vì, cụ thể: - Tài nguyên du lịch: Ba Vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi và điều kiện văn hóa phong phú để làm du lịch dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên việc khai thác tài nguyên này chưa được quan tâm cả từ phía người dân lẫn chính quyền địa phương. - Dịch vụ vận chuyển: Tuy là xã vùng cao nhưng nằm cách thủ đô Hà Nội không xa (trên 60km), do đó khách du lịc...

 • 02050004167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thế Anh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Đề tài nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác thu hút và tạo động lực làm vệc cho nhân viên trong lĩnh vực khách sạn. Trong đó bước đầu xây dựng khái niệm“Chuỗi giá trị thu hút và tạo động lực làm việc cho nhân viên”. Qua đó, thấy được tầm quan trọng của hoạt động này đối với sự phát triển của doanh nghiệp khách sạn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thu hút và tạo động lực làm việc cho nhân viên tại một sốkhách sạn 4 sao ở Đà Lạt. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý khách sạn về lý thuyết lẫn thực tiễn giải pháp, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác nhân sự tại khách sạn....

 • 02050000748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Ngọc Lan;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2011)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận mới về điểm đến du lịch, mô hình hệ thống điểm đến du lịch, chiến lược xúc tiến điểm đến du lịch. Phân tích và khảo sát thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Hải Dương trong so sánh khung lý luận với thực trạng triển khai thực hiện. Phân tích và so sánh với công tác xúc tiến du lịch ở các địa phương khác để từ đó thấy hiệu quả từ công tác xúc tiến của tỉnh Hải Dương. Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nằm góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Dương trong thời gian tới từ2011-2020

 • 02050000214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến điểm đến du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch do Cơ quan quản lý du lịch tỉnh Ninh Bình thực hiện; Khảo sát ý kiến của khách du lịch, các công ty lữ hành để xác định hiệu quả của hoạt động xúc tiến, xác định được kênh xúc tiến phù hợp cho điểm đến Ninh Bình đối với các thị trường khách mục tiêu. Đề xuất các nhóm giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xúc tiến và tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2010-2015.

 • 02050003375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Ánh Nguyệt;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Công tác xúc tiến du lịch với chương trình tuyên truyền quảng bá vẫn còn sơ khai, mới dừng lại ở việc cung cấp thông tin, giới thiệu hiệu quảng bá chung chung về tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh, chưa tạo được tiếng vang và sức hấp dẫn đặc thù cho từng sản phẩm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan, liên kết vùng, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. Công việc đầu tư cho chương trình xúc tiến quảng bá còn ít, các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh chưa có định hướng thị trường khách một cách rõ rệt, nhất là thị trường khách quốc tế. Đồng thời, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của xúc tiến, quảng bá và tuyên truyền du lịch trong ...

 • 02050005588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng về chất lượng nhân viên bộ phận Bàn tại các khách sạn 3 Sao Hà Tĩnh thông qua kỹ thuật KSAP. Đây là một kỹ thuật dùng các tiêu chí về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và Thực tiễn để đánh giá chất lượng nhân viên bộ phận nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên bộ phận Bàn tại các khách sạn 3 Sao Hà Tĩnh tuy đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, song nhìn chung các yếu tố KSAP mới chỉ đạt ở mức Đạt yêu cầu trong tình hình thực tế tại địa phương, chưa tương xứng với hạng khách sạn. Nhận thức về nghề nghiệp tốt, song còn hạn chế về những hiểu biết chuyên môn; kỹ năng nghề khá tốt nhưng chưa đồng đều, chăm sóc khách hàng còn ...

 • 02050000258.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Cao Thái;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2010)

 • Hệ thống những quy định pháp luật hiện hành về lữ hành, hướng dẫn du lịch, có nghiên cứu một số quy định liên quan, những cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO. Đồng thời tổng hợp, khảo sát đánh giá những hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch đã phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc có điều chỉnh nhưng còn bất cập. Trên cơ sở đó đề xuất những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về du lịch.

 • 02050004142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2015)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là một trong những vấn đề thách thức nghiêm trọng nhất đối vớitoàn thế giới. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân của biến đổi khí hậu chính là các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển tác động lên hệ thống khí hậu làm cho khí hậu biến đổi và tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội và môi trường.Vì vậy mỗi quốc gia trên thế giới cần phải có những hành động thiết thực để ngăn chặn những biến đổi đó bằng chính những hoạt động phù hợp của con người.Trong những năm qua nhiều nơi trên thế giới đã phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm như bão lớn,nắng nóng dữ dội,lũ lụt, hạn hán và khí hậu khắc ng...

 • V_L2_01406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Thắng;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Tổng quan về du lịch sinh thái (DLST) và chất lượng cuộc sống (CLCS): khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Trình bày tình hình nghiên cứu và triển khai DLST trên thế giới và ở Việt Nam, các nguyên tắc chỉ đạo về DLST và CLCS: khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Khảo sát các điều kiện phát triển DLST ở Vườn Quốc Gia (VQG) Cúc Phương về tài nguyên du lịch, hoạt động tổ chức phục vụ du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng du lịch VQG Cúc Phương và đánh giá CLCS của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Cúc Phương. Kiến nghị một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái cụ thể bao gồm: nâng cao thu nhập của người dân; cải thiện cơ sở vật chất và vệ sinh môi truờng c...

 • V_L2_01526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của nhà nước, nội dung và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật ở nước ta trong thời gian vừa qua (từ năm 1960 – 2005), đặc biệt là từ khi ban hành Luật Du lịch đến nay và đánh giá những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thực trạng. Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch bằng pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: hoàn thiện các văn bản pháp luật của ngành du lịch; tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật đối với hoạt động du lịch...

 • TC_02685.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Haruo, Noma Haruo; Trần, Đức Thanh; Trần, Thị Mai Hoa (2013)

 • The paper deals with the difficulties in developingsustainable marine eco-tourism based on analysis of current situation in two case studies in Japan and Vietnam. Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources are abundant, such as the Ramsar inscribed wetland, the existence of big mammals such as seals. However, the town is facing the decrease in the number of visitors after a high expectation in the 1990s due to an out-of the way place. Vân Đồn District, on the other hand, is a new and prospective project in the government’s policy to stimulate the economy of the coastal zoneof Quảng Ninh. It owns a national park that offers a lot o...

 • V_L2_01444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Đạo;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2008)

 • Trình bày quá trình hình thành, phát triển và nội dung của phương pháp chi phí du lịch (TCM) và phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM). Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên; điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên du lịch nhân văn; cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực du lịch; hiện trạng khai thác và bảo tồn các tài nguyên du lịch của Vườn Quốc gia Cúc Phương; từ đó xác định giá trị du lịch của Vườn Quốc gia Cúc Phương bằng cách áp dụng phương pháp chi phí du lịch kết hợp với phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Đưa ra các khuyến nghị nhằm áp dụng một cách rộng rãi các phương pháp nói trên vào việc xác định giá trị thực tế của các điểm du lịch nói chung...