Browsing by Author Trần, Khánh Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 02050004261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2016)

 • Cảm ứng bi kịch trong tểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới và hành trình sáng tác của Lê Lựu. Các sắc thái bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu. Phương thức biểu hiện bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu

 • 05050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Dạy học theo hướng tiếp cận liên văn bản là một trong những hướng tiếp cận được các nhà giáo dục quan tâm hàng đầu hiện nay. Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề lí luận về liên văn bản, thực tiễn vận dụng lý thuyết này trong dạy học, thực trạng dạy các tác phẩm của Nguyễn Tuân trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông. Qua phân tích, lý giải, chúng tôi đưa ra định hướng tìm hiểu tác phẩm của Nguyễn Tuân trong thế liên văn bản với thời đại, hoàn cảnh sáng tác, liên văn bản với mã văn hóa, với các văn bản thuộc nhiều loại hình sáng tác và trong sự giao thoa thể loại. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp cụ thể để dạy học các tác phẩm của Nguyễn Tuân theo hướng ti...

 • 05050003440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Hoa;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Đề tài làm rõ khái niệm Văn bản thông tin được sử dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018) thay vì sử dụng khái niệm văn bản nhật dụng trong chương trình hiện hành. Theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn, văn bản thông tin là loại văn bản chủ yếu nhằm cung cấp thông tin, bao gồm: Văn bản nhật dụng (văn bản thông tin, chủ yếu được dùng để đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày) và văn bản thuyết minh (văn bản thông tin, chủ yếu được dùng để cung cấp thông tin về một đối tượng, một quy trình hay hướng dẫn thực hiện quy trình đó). Đề tài đã nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề lý luận về phương pháp dạy học theo dự án. Đây là...

 • V_L2_01568_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thương;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu về Hà Minh Đức: từ nhà giáo đến nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình văn học xuất sắc. Tìm hiểu sự nghiệp nghiên cứu văn học của Hà Minh Đức qua: nghiên cứu tác gia văn học, thể loại văn học, nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Đồng thờ (...); Electronic Resources

 • V_L0_02541_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khánh Thành;  Advisor: Trịnh, Anh Vũ (2009)

 • Tổng quan về FPGA (Fiel programmable gate array: Vi mạch mảng phân tử logic khả trình): trình bày chung về FPGA, Xilinx FPGAs, các cải tiến của JBits, các công trình trước đây và hiện nay có liên quan tới VTsim, các công cụ ảnh hưởng tới VTsim. Mô tả bốn (...)

 • DT_00126.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Long; Hà, Minh Đức; Lí, Hoài Thu; Nguyễn, Văn Nam; Trần, Khánh Thành; Đỗ, Văn Khang; Phạm, Xuân Nguyên; Đoàn, Đức Phương (2002)

 • Đề tài nghiên cứu các hướng tiếp cận mới của giới nghiên cứu, lý luận phê bình xung quanh những vấn đề thuộc về bản chất cuả văn học như đặc trưng của hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động tinh thần đặc thù của con người, vấn đề văn học và hiện thực, văn học và chính trị, cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, đánh giá văn học quá khứ, bình giá cá hiện tượng văn học đương đại, vấn đề phương pháp nghệ thuật, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, thi pháp học, vấn đề tiếp nhận các giá trị truyền thống.. Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Trên cơ sở khảo sát đời sống lý luận, phê bình văn học giai đoạn 1986-2000, tìm ra những nội dun...

 • 05050002297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2015)

 • Công trình nghiên cứu trên của Đặng Thai Mai là những tiền đề quan trọng định hướng quá trình nghiên cứu các công trình về văn học nói chung; từ đó đưa ra được những định hướng đánh giá toàn diện hơn, đầy đủ hơn những vấn đề mà tác giả đã nói tới và nhất là gắn những quan điểm, phương pháp ấy vào việc dạy học văn học trung đại hiện nay nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

 • 02050001495_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thùy Linh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2012)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chỉ ra được những khám phá mới mẻ, độc đáo về thế giới nghệ thuật trong những sáng tác của Andersen dưới sự soi chiếu của thi pháp học hiện đại thông qua ba góc độ: Người kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, cốt truyện và kết cấu, góp một phần nhỏ tron (...); Electronic Resources

 • 02050004611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thương;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2016)

 • Khảo sát nghệ thuật tự sự qua một số tác phẩm như: Cho tôi đi một vé tuổi thơ, Kính vạn hoa, Đảo mộng mơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bảy bước tới mùa hè, Thằng quỷ nhỏ, ... đồng thời khảo sát thêm các bài viết của các nhà khoa học về Nguyễn Nhật Ánh. Từ đó có thể thấy rõ nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh cũng như đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà.

 • 02050001697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2013)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 60 22 32. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Tìm hiểu về nhà văn Sidney Sheldon và tiểu thuyết trinh thám và đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám trong loại hình tự sự. Nghiên cứu các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám của Sidney Sheldon: đặc trưng của nhân vật trong tiểu thuyết trinh th (...)

 • 02050000271_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2011)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khái lược về biểu tượng và hành trình sáng tác của nhà thơ Tố Hữu. Phân tích các biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu. Giới thiệu đôi nét về nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Tố Hữu; Electronic Resources

 • V_L2_01821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Tiến Dũng;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thi pháp học, các phạm trù thi pháp và tình hình nghiên cứu thi pháp học hiện đại ở Việt Nam. Giới thiệu những tiền đề ảnh hưởng tới định hướng lựa chọn nghiên cứu và lý luận về thi pháp của Trần Đình Sử. Trình bày cụ thể một (...); Electronic Resources

 • V_L2_01354_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hoài Nam;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Trình bày khái niệm, các vấn đề liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn, truyện ngắn. Khái quát các giai đoạn sáng tác truyện ngắn Nguyễn Khải trước và sau Đổi mới. Hệ thống các kiểu nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Nguyễn Khải như: kiểu nhân vật x (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý Luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050005565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tiến Triều;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • - Luận văn đi sâu phân tích một cách toàn diện thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh trên cơ sở đi từ lí thuyết về thế giới nghệ thuật nói chung đến thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh. Từ đó, xác định vị trí của nhà văn với tư cách một cây bút xuất sắc của văn xuôi dân tộc Mường, nhà văn nữ tiêu biểu của văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam đương đại. - Đi sâu nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh, các phương thức tổ chức thế giới nghệ thuật như tổ chức không gian và thời gian nghệ thuật, tổ chức tình huống truyện và cốt truyện, tổ chức văn bản ngôn từ,… Từ đó, khẳng định đóng góp của Hà Thị Cẩm Anh cho thể loại ...

 • V_L2_01199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập trung khảo sát những biểu hiện của thiên tính nữ trong thơ của các nữ sĩ Việt Nam hiện đại trong ba giai đoạn: giai đoạn thơ Mới (Anh Thơ, Hằng Phương…); giai đoạn chống Mĩ cứu nước (Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hà Phương, Phan Thị Thanh Nhàn); giai đoạn đương đại (Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hương Ly, Nguyễn Thị Hoàng Bắc) bằng việc phân tích những bài thơ tiêu biểu của họ. Nghiên cứu khuynh hướng hình thức biểu hiện qua thể thơ, gi...

Browsing by Author Trần, Khánh Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 02050004261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2016)

 • Cảm ứng bi kịch trong tểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới và hành trình sáng tác của Lê Lựu. Các sắc thái bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu. Phương thức biểu hiện bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu

 • 05050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Dạy học theo hướng tiếp cận liên văn bản là một trong những hướng tiếp cận được các nhà giáo dục quan tâm hàng đầu hiện nay. Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề lí luận về liên văn bản, thực tiễn vận dụng lý thuyết này trong dạy học, thực trạng dạy các tác phẩm của Nguyễn Tuân trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông. Qua phân tích, lý giải, chúng tôi đưa ra định hướng tìm hiểu tác phẩm của Nguyễn Tuân trong thế liên văn bản với thời đại, hoàn cảnh sáng tác, liên văn bản với mã văn hóa, với các văn bản thuộc nhiều loại hình sáng tác và trong sự giao thoa thể loại. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp cụ thể để dạy học các tác phẩm của Nguyễn Tuân theo hướng ti...

 • 05050003440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Hoa;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • Đề tài làm rõ khái niệm Văn bản thông tin được sử dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018) thay vì sử dụng khái niệm văn bản nhật dụng trong chương trình hiện hành. Theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn, văn bản thông tin là loại văn bản chủ yếu nhằm cung cấp thông tin, bao gồm: Văn bản nhật dụng (văn bản thông tin, chủ yếu được dùng để đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày) và văn bản thuyết minh (văn bản thông tin, chủ yếu được dùng để cung cấp thông tin về một đối tượng, một quy trình hay hướng dẫn thực hiện quy trình đó). Đề tài đã nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề lý luận về phương pháp dạy học theo dự án. Đây là...

 • V_L2_01568_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thương;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu về Hà Minh Đức: từ nhà giáo đến nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình văn học xuất sắc. Tìm hiểu sự nghiệp nghiên cứu văn học của Hà Minh Đức qua: nghiên cứu tác gia văn học, thể loại văn học, nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Đồng thờ (...); Electronic Resources

 • V_L0_02541_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khánh Thành;  Advisor: Trịnh, Anh Vũ (2009)

 • Tổng quan về FPGA (Fiel programmable gate array: Vi mạch mảng phân tử logic khả trình): trình bày chung về FPGA, Xilinx FPGAs, các cải tiến của JBits, các công trình trước đây và hiện nay có liên quan tới VTsim, các công cụ ảnh hưởng tới VTsim. Mô tả bốn (...)

 • DT_00126.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Long; Hà, Minh Đức; Lí, Hoài Thu; Nguyễn, Văn Nam; Trần, Khánh Thành; Đỗ, Văn Khang; Phạm, Xuân Nguyên; Đoàn, Đức Phương (2002)

 • Đề tài nghiên cứu các hướng tiếp cận mới của giới nghiên cứu, lý luận phê bình xung quanh những vấn đề thuộc về bản chất cuả văn học như đặc trưng của hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động tinh thần đặc thù của con người, vấn đề văn học và hiện thực, văn học và chính trị, cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, đánh giá văn học quá khứ, bình giá cá hiện tượng văn học đương đại, vấn đề phương pháp nghệ thuật, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, thi pháp học, vấn đề tiếp nhận các giá trị truyền thống.. Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Trên cơ sở khảo sát đời sống lý luận, phê bình văn học giai đoạn 1986-2000, tìm ra những nội dun...

 • 05050002297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2015)

 • Công trình nghiên cứu trên của Đặng Thai Mai là những tiền đề quan trọng định hướng quá trình nghiên cứu các công trình về văn học nói chung; từ đó đưa ra được những định hướng đánh giá toàn diện hơn, đầy đủ hơn những vấn đề mà tác giả đã nói tới và nhất là gắn những quan điểm, phương pháp ấy vào việc dạy học văn học trung đại hiện nay nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

 • 02050001495_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thùy Linh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2012)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chỉ ra được những khám phá mới mẻ, độc đáo về thế giới nghệ thuật trong những sáng tác của Andersen dưới sự soi chiếu của thi pháp học hiện đại thông qua ba góc độ: Người kể chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, cốt truyện và kết cấu, góp một phần nhỏ tron (...); Electronic Resources

 • 02050004611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thương;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2016)

 • Khảo sát nghệ thuật tự sự qua một số tác phẩm như: Cho tôi đi một vé tuổi thơ, Kính vạn hoa, Đảo mộng mơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bảy bước tới mùa hè, Thằng quỷ nhỏ, ... đồng thời khảo sát thêm các bài viết của các nhà khoa học về Nguyễn Nhật Ánh. Từ đó có thể thấy rõ nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh cũng như đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà.

 • 02050001697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2013)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 60 22 32. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Tìm hiểu về nhà văn Sidney Sheldon và tiểu thuyết trinh thám và đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám trong loại hình tự sự. Nghiên cứu các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám của Sidney Sheldon: đặc trưng của nhân vật trong tiểu thuyết trinh th (...)

 • 02050000271_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2011)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khái lược về biểu tượng và hành trình sáng tác của nhà thơ Tố Hữu. Phân tích các biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu. Giới thiệu đôi nét về nghệ thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Tố Hữu; Electronic Resources

 • V_L2_01821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Tiến Dũng;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận Văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thi pháp học, các phạm trù thi pháp và tình hình nghiên cứu thi pháp học hiện đại ở Việt Nam. Giới thiệu những tiền đề ảnh hưởng tới định hướng lựa chọn nghiên cứu và lý luận về thi pháp của Trần Đình Sử. Trình bày cụ thể một (...); Electronic Resources

 • V_L2_01354_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hoài Nam;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Trình bày khái niệm, các vấn đề liên quan đến phong cách nghệ thuật nhà văn, truyện ngắn. Khái quát các giai đoạn sáng tác truyện ngắn Nguyễn Khải trước và sau Đổi mới. Hệ thống các kiểu nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn Nguyễn Khải như: kiểu nhân vật x (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý Luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050005565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tiến Triều;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2018)

 • - Luận văn đi sâu phân tích một cách toàn diện thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh trên cơ sở đi từ lí thuyết về thế giới nghệ thuật nói chung đến thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh. Từ đó, xác định vị trí của nhà văn với tư cách một cây bút xuất sắc của văn xuôi dân tộc Mường, nhà văn nữ tiêu biểu của văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam đương đại. - Đi sâu nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh, các phương thức tổ chức thế giới nghệ thuật như tổ chức không gian và thời gian nghệ thuật, tổ chức tình huống truyện và cốt truyện, tổ chức văn bản ngôn từ,… Từ đó, khẳng định đóng góp của Hà Thị Cẩm Anh cho thể loại ...

 • V_L2_01199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2008)

 • Khái quát về thiên tính nữ và thiên tính nữ trong văn học Việt Nam qua việc nghiên cứu hình tượng người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam, văn học nữ tính và một số những biểu hiện của thiên tính nữ, sự hình thành đội ngũ những tác giả nữ trong văn học. Tập trung khảo sát những biểu hiện của thiên tính nữ trong thơ của các nữ sĩ Việt Nam hiện đại trong ba giai đoạn: giai đoạn thơ Mới (Anh Thơ, Hằng Phương…); giai đoạn chống Mĩ cứu nước (Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hà Phương, Phan Thị Thanh Nhàn); giai đoạn đương đại (Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Ly Hương Ly, Nguyễn Thị Hoàng Bắc) bằng việc phân tích những bài thơ tiêu biểu của họ. Nghiên cứu khuynh hướng hình thức biểu hiện qua thể thơ, gi...