Browsing by Author Trần, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 00050002086_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2012)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Bình. Nêu kết quả, hạn chế, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp về hưu (...)

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...

 • 02050005404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Khang (2018)

 • - Luận án nghiên cứu, khảo sát các đặc điểm của biểu thức đánh giá tường minh qua khuynh hướng sử dụng từ ngữ đánh giá, các thành tố và mô hình nghĩa đánh giá phổ biến; xác định được các dấu hiệu, đặc điểm và khuynh hướng sử dụng biểu thức đánh giá không tường minh; chỉ ra các đặc điểm ngôn ngữ đánh giá dưới sự tác động của hai nhân tố xã hội (chủ đề và quyền lực). - Luận án nhận diện và phân tích các dấu hiệu đánh giá tích cực-tiêu cực, thang độ và chủ đề đánh giá; chỉ ra khuynh hướng đánh giá về thang độ và chủ đề trong mối quan hệ giữa các biến số này và quyết định của giám khảo. - Luận án xem xét mức độ quyền lực từ các dấu hiệu về từ vựng như: từ ngữ xưng hô, phương tiện chỉ dẫ...

 • 00050000331_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn (2010)

 • 82 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản mang tính lý luận về phương pháp “dạy học dự án” (DHDA ). Khảo sát, phân tích các dạng bài học của môn Ngữ văn THPT và chỉ ra khả năng vận dụng DHDA trong các dạng bài học này. Xây dựng được quy trình áp dụng phương pháp DHD (...); Electronic Resources

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Phùng, Thị Hiển (2016)

 • Trình bày khái quát, hệ thống chủ trương của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, phân tích sự cần thiết khách quan phải thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) trong công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010. Đánh giá thành tựu và hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện từ năm 1997 đến năm 2010.

Browsing by Author Trần, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 00050002086_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2012)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Bình. Nêu kết quả, hạn chế, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp về hưu (...)

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...

 • 02050005404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Khang (2018)

 • - Luận án nghiên cứu, khảo sát các đặc điểm của biểu thức đánh giá tường minh qua khuynh hướng sử dụng từ ngữ đánh giá, các thành tố và mô hình nghĩa đánh giá phổ biến; xác định được các dấu hiệu, đặc điểm và khuynh hướng sử dụng biểu thức đánh giá không tường minh; chỉ ra các đặc điểm ngôn ngữ đánh giá dưới sự tác động của hai nhân tố xã hội (chủ đề và quyền lực). - Luận án nhận diện và phân tích các dấu hiệu đánh giá tích cực-tiêu cực, thang độ và chủ đề đánh giá; chỉ ra khuynh hướng đánh giá về thang độ và chủ đề trong mối quan hệ giữa các biến số này và quyết định của giám khảo. - Luận án xem xét mức độ quyền lực từ các dấu hiệu về từ vựng như: từ ngữ xưng hô, phương tiện chỉ dẫ...

 • 00050000331_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn (2010)

 • 82 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản mang tính lý luận về phương pháp “dạy học dự án” (DHDA ). Khảo sát, phân tích các dạng bài học của môn Ngữ văn THPT và chỉ ra khả năng vận dụng DHDA trong các dạng bài học này. Xây dựng được quy trình áp dụng phương pháp DHD (...); Electronic Resources

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Phùng, Thị Hiển (2016)

 • Trình bày khái quát, hệ thống chủ trương của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, phân tích sự cần thiết khách quan phải thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) trong công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010. Đánh giá thành tựu và hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện từ năm 1997 đến năm 2010.