Browsing by Author Trần, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • BKT_00332.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Phong; Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • Có nhiều phương pháp tìm kiếm được sử dụng trong công tác địa chất, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm và phạm vi sử dụng riêng. Có thể phân chia ra các nhóm phương pháp sau đây.

 • 00050009057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dương;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn đã đưa ra được những nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. Bên cạnh việc phân tích theo các phương pháp truyền thống như thống kê, phân tích, so sánh dữ liệu qua các giai đoạn, trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp, tác giả kết hợp thêm việc sử dụng mô hình SERVPERF để đo lường SHL đối với dịch vụ huy động vốn của Ngân hàng. Qua việc đánh giá các tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn của BIDV Cầu Giấy giai đoạn 2014-2016 và 06 tháng đầu năm 2017, tác giả đã thấy được những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động huy động vốn của BIDV Cầu Giấy. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng mảng hoạt động và đề xuất một...

 • 00050009040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Bình;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn; - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương; - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

 • 00050008970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Khánh;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích được thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân.

 • 00050007559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương 2. Trình bày phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3. Nếu thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội. Chương 4. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội.

 • 06_Do Thi Ha_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh; Nguyễn, Thanh Hải (2019)

 • “Nghiên cứu bào chế viên nén dạng cốt rotundin sulfat giải phóng kéo dài” được thực hiện với mục tiêu sau: 1. Khảo sát ảnh hưởng của loại và tỷ lệ của một số tá dược đến tốc độ giải phóng rotundin sulfat từ viên. 2. Bào chế được viên nén dạng cốt rotundin sulfat giải phóng kéo dài 8 giờ.

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • Paper_FL07_Nhung.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung; Trần, Thị Vân Anh; Nguyễn, Tố Nga; Vương, Thùy Linh (2019)

 • The introduction of the first tradable stock index futures of VN 30 is a very good signal showing that Vietnam is starting to have a high-level financial market, which brings many expectations about sustainable and safe development of stock market. However, risk conerns of this type of derivative products have been raising with many claims since then. This article aims to provide empirical evidences to show if futures trading plays the very important role of price discovery and information transmission for spot market Using daily data collected about VN30 Index Futures, VN30 Index, VN-Index from August 10, 2017 to February 28, 2019 that is divided into 3 sub-periods (Increase/Decrease...

 • 00050009167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hương Trà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Hệ thống hóa được lý luận về quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh. - Phân tích được thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 00050006921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Đắc Dũng;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong việc cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Hà Tây. Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng, khảo sát đánh giá ý kiến của các cán bộ tín dụng, luận văn đã chỉ ra được những nguyên nhân, hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Hà Tây. Trên cơ sở nghiên cứu trên, luận văn đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Browsing by Author Trần, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • BKT_00332.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Phong; Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • Có nhiều phương pháp tìm kiếm được sử dụng trong công tác địa chất, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm và phạm vi sử dụng riêng. Có thể phân chia ra các nhóm phương pháp sau đây.

 • 00050009057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dương;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn đã đưa ra được những nhân tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. Bên cạnh việc phân tích theo các phương pháp truyền thống như thống kê, phân tích, so sánh dữ liệu qua các giai đoạn, trên cơ sở nguồn dữ liệu thứ cấp, tác giả kết hợp thêm việc sử dụng mô hình SERVPERF để đo lường SHL đối với dịch vụ huy động vốn của Ngân hàng. Qua việc đánh giá các tiêu chí phản ánh hiệu quả huy động vốn của BIDV Cầu Giấy giai đoạn 2014-2016 và 06 tháng đầu năm 2017, tác giả đã thấy được những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động huy động vốn của BIDV Cầu Giấy. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng mảng hoạt động và đề xuất một...

 • 00050009040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Bình;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn; - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hải Dương; - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

 • 00050008970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Khánh;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích được thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân.

 • 00050007559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Hưng;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương 2. Trình bày phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3. Nếu thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội. Chương 4. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội.

 • 06_Do Thi Ha_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh; Nguyễn, Thanh Hải (2019)

 • “Nghiên cứu bào chế viên nén dạng cốt rotundin sulfat giải phóng kéo dài” được thực hiện với mục tiêu sau: 1. Khảo sát ảnh hưởng của loại và tỷ lệ của một số tá dược đến tốc độ giải phóng rotundin sulfat từ viên. 2. Bào chế được viên nén dạng cốt rotundin sulfat giải phóng kéo dài 8 giờ.

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • Paper_FL07_Nhung.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung; Trần, Thị Vân Anh; Nguyễn, Tố Nga; Vương, Thùy Linh (2019)

 • The introduction of the first tradable stock index futures of VN 30 is a very good signal showing that Vietnam is starting to have a high-level financial market, which brings many expectations about sustainable and safe development of stock market. However, risk conerns of this type of derivative products have been raising with many claims since then. This article aims to provide empirical evidences to show if futures trading plays the very important role of price discovery and information transmission for spot market Using daily data collected about VN30 Index Futures, VN30 Index, VN-Index from August 10, 2017 to February 28, 2019 that is divided into 3 sub-periods (Increase/Decrease...

 • 00050009167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hương Trà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Hệ thống hóa được lý luận về quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh. - Phân tích được thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 00050006921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Đắc Dũng;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong việc cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Hà Tây. Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng, khảo sát đánh giá ý kiến của các cán bộ tín dụng, luận văn đã chỉ ra được những nguyên nhân, hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MHB Hà Tây. Trên cơ sở nghiên cứu trên, luận văn đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.