Browsing by Author Trịnh, Lê Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00883.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Chu, Văn Ngợi; Lê, Đức An; Lê, Đức Tố; Nguyễn, Minh Huấn; Nguyễn, Thanh Sơn; Vũ, Ngọc Quang; Trịnh, Lê Hà; Nguyễn, Văn Ty; Nguyễn, Viết Lương; Trần, Thanh Hà; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2008)

 • Tổng quan về kinh tế sinh thái, phát triển kinh tế sinh thái - là cơ sở giúp con người tạo ra quy trình làm kinh tế trên cơ sở hiểu biết về sinh thái nhằm bảo đảm cân bằng cung của tự nhiên với cầu của con người một cách lâu bền nhất. Nghiên cứu xác định tiềm năng, thách thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường cho phát triển kinh tế sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm. Phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế đảo Cù Lao Chàm, xác định hiện trạng kinh tế của đảo còn nhiều khó khăn; hoạt động du lịch đã bước đầu phát triển, song còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân tích các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh...

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Lê Hà;  Advisor: Nguyễn,Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực tiễn hoạt động liên quan đến chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Tam Hưng. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp triển khai cho Công ty cổ phần Đầu tư Tam Hưng đến năm 2020.

Browsing by Author Trịnh, Lê Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00883.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Chu, Văn Ngợi; Lê, Đức An; Lê, Đức Tố; Nguyễn, Minh Huấn; Nguyễn, Thanh Sơn; Vũ, Ngọc Quang; Trịnh, Lê Hà; Nguyễn, Văn Ty; Nguyễn, Viết Lương; Trần, Thanh Hà; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2008)

 • Tổng quan về kinh tế sinh thái, phát triển kinh tế sinh thái - là cơ sở giúp con người tạo ra quy trình làm kinh tế trên cơ sở hiểu biết về sinh thái nhằm bảo đảm cân bằng cung của tự nhiên với cầu của con người một cách lâu bền nhất. Nghiên cứu xác định tiềm năng, thách thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường cho phát triển kinh tế sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm. Phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế đảo Cù Lao Chàm, xác định hiện trạng kinh tế của đảo còn nhiều khó khăn; hoạt động du lịch đã bước đầu phát triển, song còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân tích các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh...

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Lê Hà;  Advisor: Nguyễn,Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực tiễn hoạt động liên quan đến chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Tam Hưng. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp triển khai cho Công ty cổ phần Đầu tư Tam Hưng đến năm 2020.