Browsing by Author Vũ, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 05050003072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2017)

 • Khảo sát thực trạng dạy dạy học môn Ngữ văn cho học sinh lớp 12 theo hướng tiếp cận liên văn bản nói chung và dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ (Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng tiếp cận liên văn bản nói riêng. - Đề xuất các biện pháp dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ (Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng tiếp cận liên văn bản bao gồm: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp đóng vai, phương pháp xử lý tình huống, phương pháp trực quan; kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não

 • 01050003694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Năng Tâm (2017)

 • Trong thực tiễn cũng như trong lý thuyết chúng ta thường gặp những bài toán đòi hỏi phải khảo sát những hàm số không khả vi. Với những bài toán như thế, công cụ toán học “phép tính vi phân cổ điển” tỏ ra không đủ để giải quyết chúng. Để đáp ứng nhu cầu giải quyết những bài toán có chứa yếu tố “không khả vi”, nhiều khái niệm vi phân suy rộng ra đời. Những năm 60 của thế kỉ XX, Rockafellar đã xây dựng lí thuyết dưới vi phân cho các hàm lồi. Những năm 70 của thế kỉ XX, Clarke đã xây dựng dưới vi phân cho các hàm Lipschitz địa phương. Từ đó đến nay, các lý thuyết này không ngừng phát triển và ngày càng tỏ ra có nhiều ứng dụng hiệu quả. Hơn thế nữa, lý thuyết các điều kiện tối ưu cho ngh...

 • 02050004962.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến (2017)

 • - Luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của Đối thoại Shangri-La từ năm 2002 đến năm 2016. Đối thoại Shangri-La (ban đầu được biết đến là Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á) được khởi xướng vào năm 2002, tại đây các Bộ trưởng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương có thể tham gia đối thoại nhằm xây dựng niềm tin và thúc đẩy hợp tác. - Luận văn phân tích tính tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La đối với an ninh khu vực. Đây là đối thoại có sự tham dự của các chính khách, quan chức ngoại giao, quốc phòng, các chuyên gia học giả, chia sẻ quan điểm của mình cũng như đánh giá thống nhất về tình hình an ninh khu vực để từ đó định hình cho các khuôn khổ hợp tác. Trải qua chặ...

Browsing by Author Vũ, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 05050003072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2017)

 • Khảo sát thực trạng dạy dạy học môn Ngữ văn cho học sinh lớp 12 theo hướng tiếp cận liên văn bản nói chung và dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ (Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng tiếp cận liên văn bản nói riêng. - Đề xuất các biện pháp dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ (Ngữ văn 12, tập 2) theo hướng tiếp cận liên văn bản bao gồm: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp đóng vai, phương pháp xử lý tình huống, phương pháp trực quan; kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não

 • 01050003694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Năng Tâm (2017)

 • Trong thực tiễn cũng như trong lý thuyết chúng ta thường gặp những bài toán đòi hỏi phải khảo sát những hàm số không khả vi. Với những bài toán như thế, công cụ toán học “phép tính vi phân cổ điển” tỏ ra không đủ để giải quyết chúng. Để đáp ứng nhu cầu giải quyết những bài toán có chứa yếu tố “không khả vi”, nhiều khái niệm vi phân suy rộng ra đời. Những năm 60 của thế kỉ XX, Rockafellar đã xây dựng lí thuyết dưới vi phân cho các hàm lồi. Những năm 70 của thế kỉ XX, Clarke đã xây dựng dưới vi phân cho các hàm Lipschitz địa phương. Từ đó đến nay, các lý thuyết này không ngừng phát triển và ngày càng tỏ ra có nhiều ứng dụng hiệu quả. Hơn thế nữa, lý thuyết các điều kiện tối ưu cho ngh...

 • 02050004962.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến (2017)

 • - Luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của Đối thoại Shangri-La từ năm 2002 đến năm 2016. Đối thoại Shangri-La (ban đầu được biết đến là Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á) được khởi xướng vào năm 2002, tại đây các Bộ trưởng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương có thể tham gia đối thoại nhằm xây dựng niềm tin và thúc đẩy hợp tác. - Luận văn phân tích tính tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La đối với an ninh khu vực. Đây là đối thoại có sự tham dự của các chính khách, quan chức ngoại giao, quốc phòng, các chuyên gia học giả, chia sẻ quan điểm của mình cũng như đánh giá thống nhất về tình hình an ninh khu vực để từ đó định hình cho các khuôn khổ hợp tác. Trải qua chặ...