Browsing by Author Vũ, Trường Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007810.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu các công cụ lý thuyết và các mô hình để phục vụ việc thực hiện luận văn như: Cơ sở lý luận về Chiến lược kinh doanh quốc tế, vai trò của Chiến lược Marketing với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp,mô hình 5 lực lượng cạnh tranh,v.v.. Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Bitel. Phân tích thị trường tìm ra lý do tại sao doanh nghiệp lựa chọn đầu tư. Thương hiệu, mục tiêu, sản phẩm dịch vụ Bitel cung cấp. Căn cứ hoạt động của Bitel được nghiên cứu tại nhiệm vụ 2 kết hợp với các công cụ lý thuyết, tiến hành phân tích, đánh giá cơ sở hình thành, cách tiếp cận chiến lược Marketing của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp về chiến lược Marketing có thể áp dụng ...

 • 00050007151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Vũ, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động tại các trường đại học cao đẳng. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội.

Browsing by Author Vũ, Trường Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007810.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu các công cụ lý thuyết và các mô hình để phục vụ việc thực hiện luận văn như: Cơ sở lý luận về Chiến lược kinh doanh quốc tế, vai trò của Chiến lược Marketing với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp,mô hình 5 lực lượng cạnh tranh,v.v.. Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Bitel. Phân tích thị trường tìm ra lý do tại sao doanh nghiệp lựa chọn đầu tư. Thương hiệu, mục tiêu, sản phẩm dịch vụ Bitel cung cấp. Căn cứ hoạt động của Bitel được nghiên cứu tại nhiệm vụ 2 kết hợp với các công cụ lý thuyết, tiến hành phân tích, đánh giá cơ sở hình thành, cách tiếp cận chiến lược Marketing của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp về chiến lược Marketing có thể áp dụng ...

 • 00050007151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Vũ, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động tại các trường đại học cao đẳng. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội.