Cơ sở khoa học về mô hình hệ kinh tế sinh thái đối với các cư dân miền núi tái định cư sau công trình thủy điện nhỏ Chu Linh, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: Đề tài NCKH. QGTĐ.03.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21787Cơ sở khoa học về mô hình hệ kinh tế sinh thái đối với các cư dân miền núi tái định cư sau công trình thủy điện nhỏ Chu Linh, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: Đề tài NCKH. QGTĐ.03.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21787