Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Văn Hợp-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Giang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
dc.contributor.authorPhan, Thị Hà-
dc.contributor.authorĐinh, Thuý Hằng-
dc.contributor.authorĐỗ, Ngọc Lanh-
dc.date.accessioned2017-03-30T08:46:37Z-
dc.date.available2017-03-30T08:46:37Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23303-
dc.description65 tr.en_US
dc.description.abstractThu thập mẫu đất và mẫu trầm tích thuỷ vực tại khu nhiễm độc trong sân bay Đà Nẵng và phân tích các yếu tố sinh-địa-hoá. Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật có khả năng nuôi cấy được trong phòng thí nghiệm thông qua phương pháp pha loãng và nuôi cấy trên môi trường thạch hoặc môi trường dịch thể (phương pháp MPN). Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật tổng số bằng phương pháp PCR-DGGE đoạn gen mã cho 16S rDNA. Phân lập và nghiên cứu các chủng vi sinh vật đại diện cho các nhóm có mặt trong mẫu đất/bùn ô nhiễm về đặc điểm phân loại và hoạt tính sinh học. Nghiên cứu mức đa dạng của các gen chức năng mã hoá cho dioxygenase thông qua phương pháp thiết lập ngân hàng gen. Xác định các gen này trong các chủng vi sinh vật đại diện đã phân lập được. Kết quả đã lựa chọn được 6 điểm thu mẫu có mức độ nhiễm độc trong sân bay Đà Nẵng; đã tiến hành đánh giá mật độ vi sinh vật tại 6 điểm thu mẫu đối với các nhóm vi sinh vật hiếu khí và vi khuẩn kỵ khí; đã phân lập được 16 chủng vi khuẩn và 44 chủng nấm sợi đại diện tại các điểm lựa chọn và nghiên cứu các đặc điểm phân loại cũng như hoạt tính sinh học của chúng; lựa chọn được 4 chủng vi khuẩn hiếu khí, 3 chủng nấm sợi và 3 chủng vi khuẩn kỵ khí khử nitrate thể hiện khả năng phân giải cao đối với các hợp chất PAH; thiết lập được 3 tổ hợp vi sinh vật có hoạt tính phân huỷ cao đối với các hợp chất thơm đa nhân sử dụng thay thế dioxin trong phòng thí nghiệm.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
dc.subjectCông nghệ sinh họcen_US
dc.subjectVi sinh vậten_US
dc.subjectÔ nhiễm dioxinen_US
dc.titleKhảo sát vi sinh vật tại vùng bị ảnh hưởng dioxin và đánh giá tiềm năng tiêu độc của vi sinh vật bản địa : Đề tài NCKH. QMT.07.02en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00975.pdf
  • Size : 89,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorDương, Văn Hợp-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Giang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
  dc.contributor.authorPhan, Thị Hà-
  dc.contributor.authorĐinh, Thuý Hằng-
  dc.contributor.authorĐỗ, Ngọc Lanh-
  dc.date.accessioned2017-03-30T08:46:37Z-
  dc.date.available2017-03-30T08:46:37Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23303-
  dc.description65 tr.en_US
  dc.description.abstractThu thập mẫu đất và mẫu trầm tích thuỷ vực tại khu nhiễm độc trong sân bay Đà Nẵng và phân tích các yếu tố sinh-địa-hoá. Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật có khả năng nuôi cấy được trong phòng thí nghiệm thông qua phương pháp pha loãng và nuôi cấy trên môi trường thạch hoặc môi trường dịch thể (phương pháp MPN). Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật tổng số bằng phương pháp PCR-DGGE đoạn gen mã cho 16S rDNA. Phân lập và nghiên cứu các chủng vi sinh vật đại diện cho các nhóm có mặt trong mẫu đất/bùn ô nhiễm về đặc điểm phân loại và hoạt tính sinh học. Nghiên cứu mức đa dạng của các gen chức năng mã hoá cho dioxygenase thông qua phương pháp thiết lập ngân hàng gen. Xác định các gen này trong các chủng vi sinh vật đại diện đã phân lập được. Kết quả đã lựa chọn được 6 điểm thu mẫu có mức độ nhiễm độc trong sân bay Đà Nẵng; đã tiến hành đánh giá mật độ vi sinh vật tại 6 điểm thu mẫu đối với các nhóm vi sinh vật hiếu khí và vi khuẩn kỵ khí; đã phân lập được 16 chủng vi khuẩn và 44 chủng nấm sợi đại diện tại các điểm lựa chọn và nghiên cứu các đặc điểm phân loại cũng như hoạt tính sinh học của chúng; lựa chọn được 4 chủng vi khuẩn hiếu khí, 3 chủng nấm sợi và 3 chủng vi khuẩn kỵ khí khử nitrate thể hiện khả năng phân giải cao đối với các hợp chất PAH; thiết lập được 3 tổ hợp vi sinh vật có hoạt tính phân huỷ cao đối với các hợp chất thơm đa nhân sử dụng thay thế dioxin trong phòng thí nghiệm.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
  dc.subjectCông nghệ sinh họcen_US
  dc.subjectVi sinh vậten_US
  dc.subjectÔ nhiễm dioxinen_US
  dc.titleKhảo sát vi sinh vật tại vùng bị ảnh hưởng dioxin và đánh giá tiềm năng tiêu độc của vi sinh vật bản địa : Đề tài NCKH. QMT.07.02en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00975.pdf
  • Size : 89,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :