Natural Sciences and Technology : [1109]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1109
 • document (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Đình Trinh; Nguyễn, Thị Hoài Phương (2020)

 • Vật liệu biochar từ tính được tổng hợp bằng phương pháp nung vỏ trấu ở 500°C trong môi trường nitơ, sau đó cố định các oxit sắt lên bề mặt biochar sử dụng phương pháp thủy nhiệt hỗn hợp Fe(OH)2 và Fe(OH)3 được tạo ra từ tiền chất Fe2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm. Sự có mặt của các oxit sắt trên bề mặt biochar và các đặc trưng bề mặt của vật liệu composite biochar-oxit sắt được nghiên cứu bằng các phương pháp SEM/EDX, BET, FT-IR, XRD. Vật liệu biochar từ tính có nhiều lỗ xốp, diện tích bề mặt đạt 62,1 m2, kích thước mao quản trung bình khoảng 17,2 nm, với các hạt oxit sắt có kích thước khoảng 15 nm phủ trên bề mặt vật liệu. Hiệu suất hấp phụ xanh methylen phụ thuộc vào khối lượng chấ...

 • document (3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Mạnh; Phạm, Mạnh Thắng (2020)

 • Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày một phương pháp phát hiện chứng nhồi máu cơ tim sử dụng tín hiệu ECG tần số cao. Trước tiên, thuật toán sẽ xác định vị trí, điểm bắt đầu và kết thúc của các phức bộ QRS trong tín hiệu ECG. Tiếp theo, sự tương quan giữa các phức bộ QRS trong mỗi chuyển đạo sẽ được xác định nhằm loại bỏ nhiễu và các dao động ngoại vị nhờ sử dụng ma trận tương quan. Kế tiếp, phân tích nhóm được sử dụng để phát hiện các phức bộ QRS chiếm ưu thế. Kết quả nhận được sẽ được trung bình hóa để có một phức bộ QRS đại diện duy nhất cho mỗi chuyển đạo. Sau đó, phức bộ QRS trung bình được lọc bởi bộ lọc thông dải để có được các thành phần tần số cao của phức bộ QRS. Cuối c...

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Huy Thái; Nguyễn, Thị Hiền; Lê, Ngọc Diệp; Nguyễn, Trung Thành; Đinh, Thị Thu Thủy (2020)

 • Tinh dầu từ lá của loài Dẻ tùng vân nam (Amentotaxus yunnanensis H.L. Li), thu tại Hoàng Su Phì, Hà Giang nhận được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước sử dụng thiết bị Clevenger. Hàm lượng tinh dầu từ lá loài Dẻ tùng vân nam đạt 0,01% (theo nguyên liệu khô không khí). Bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS), 50 thành phần hóa học của tinh dầu từ lá loài Dẻ tùng vân nam chiếm 88,96% tổng lượng tinh dầu đã được xác định. Thành phần chính của tinh dầu gồm: α-pinene (21,91%), kaur-16-ene (13,03%), α-calacorene (9,42%), δ-cadinene (6,23%) và β-caryophyllene (4,9%). Đây là dẫn liệu mới về thành phần hóa học của tinh dầu loài Dẻ tùng vân nam ở Việt Nam.

 • document (5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thanh Thai; Pham, Thanh Luu; Tran, Thi Hoang Yen; Nguyen, Thi My Yen; Ngo, Xuan Quang (2020)

 • Nematode communities in Tri An Reservoir (Dong Nai Province, Southeast Vietnam) were explored in the dry season (March) and pre-rainy season (July) of 2019 and analyzed to evaluate their usage as bioindicators for ecological quality status of sediment. Nematode communities consisted of 23 genera belonging to 19 families, 8 orders for the dry and 24 genera, 17 families, 8 orders for the pre-rainy season. Several genera dominated in Tri An Reservoir such as Daptonema, Rhabdolaimus, Udonchus, and Neotobrilus indicated for organic enrichment conditions. The percentage of cp3&4 and MI (Maturity Index) value in the dry season was higher than that in the pre-rainy season expressed the ecolog...

 • document (4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành (2020)

 • Bài báo đề cập đến quá trình chế tạo nhựa este epoxy alkyd bằng cách biến tính nhựa alkyd với nhựa epoxy. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xylen hồi lưu, tỷ lệ của các cấu tử tham gia phản ứng este hóa đến quá trình phản ứng và chỉ số axit của sản phẩm. Kết quả chụp phổ hồng ngoại (IR) đã khẳng định sự hình thành các liên kết este sau quá trình phản ứng biến tính nhựa alkyd bằng nhựa epoxy. Bài báo đã nghiên cứu tính chất cơ lý của màng sơn trên cơ sở nhựa este epoxy alkyd tổng hợp được và so sánh đối chứng với mẫu sơn alkyd, kết quả cho thấy độ cứng của mẫu sơn nghiên cứu cao hơn giá trị này của mẫu sơn alkyd đối chứng. Bên cạnh đó, khảo sát so sánh bền nhiệt ...

 • document (6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Xuan Vuong; Ngo, Thi My Thanh (2020)

 • A highly ordered mesoporous bio-glass has been successfully prepared by the sol-gel method, in which copolymer pluronic P123 was used as a structure-creating template. The obtained material has the mesoporous structure with the high value of specific surface area (395.6 m2 /g) and the 2D hexagonal pore architecture with the pore sizes from 5.5 to 7 nm. The ‘‘in vitro’’ experiment was effectuated by soaking the bio-glass powder in the simulated body fluid (SBF). The obtained results confirmed the bioactivity of the synthetic biomaterial through the quick formation of a hydroxyapatite layer after 1 day of immersion.

 • document (7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Tùng Sơn; Lê, Hà Giang; Nguyễn, Bá Mạnh; Phạm, Thị Thu Trang; Vũ, Quang Lợi; Lê, Thanh Sơn; Vũ, Anh Tuấn (2020)

 • Một hệ xúc tác Zirconia sunphat hóa trên chất mang MCM-41 (S-Z) với thành phần khối lượng khác nhau (4 - 20% khối lượng.) được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Cấu trúc và hình thái học của các chất xúc tác được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích X-RD, TEM, BET, FT-IR và TPD-NH3. Trong chất xúc tác này, ZrO2 được phân tán cao trên bề mặt các mao quản của MCM-41. Hoạt tính xúc tác và độ chọn lọc được đánh giá bằng hiệu suất quá trình thủy nhiệt nhẹ để phân hủy xenlulo thành 5-hydroxymethyl furfural (5-HMF). Kết quả nghiên cứu cho thấy, xúc tác có mật độ axit trung bình nhiều cho độ chọn lọc 5-HMF cao.

 • document (8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Quốc Anh; Lê, Thị Hạnh; Đặng, Minh Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Chu, Ngọc Châu; Phùng, Đức Hòa; Từ, Bình Minh1; Trần, Mạnh Trí (2020)

 • Trong nghiên cứu này, đặc trưng phân bố của các ester phthalate (PAEs) và methyl siloxane dễ bay hơi (VMSs) trong pha khí và pha hạt và nguồn gốc của chúng được đánh giá trong mẫu không khí từ các vi môi trường khác nhau như nhà ở, văn phòng, nhà trẻ, salon tóc, phòng thí nghiệm và ô tô tại 4 tỉnh, thành phố ở miền Bắc Việt Nam là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình và Tuyên Quang. Nhìn chung nồng độ tổng PAEs và VMSs trong pha khí cao hơn trong pha hạt, tuy nhiên đặc trưng cân bằng pha của từng chất có liên quan mật thiết đến cấu trúc phân tử và tính chất hóa lý của chúng. Ví dụ các hợp chất có phân tử khối thấp như dimethyl phthalate, diethyl phthalate, D3, D4, L4 và L5 phân bố chủ yếu tron...

 • document (9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bình Long; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phùng, Thị Lan; Lê, Minh Cầm; Nguyễn, Ngọc Hà (2020)

 • Phương pháp phiếm hàm mật độ ở mức lý thuyết GGA-PBE/DZP được sử dụng để nghiên cứu quá trình hấp phụ CO và H2 trên cluster Co2Cu2 và Co2Cu2 mang trên chất mang MgO (Co2Cu2/MgO). Cấu trúc electron, hình học của các hệ xúc tác Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO, năng lượng của quá trình hấp phụ đã được nghiên cứu và phân tích. Đã xác định cấu hình hấp phụ ưu tiên của CO và H2 trên các hệ Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quá trình hấp phụ CO và H2 trên các hệ Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO mang bản chất hóa học và quá trình này không đi qua trạng thái chuyển tiếp. Chất mang MgO đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng khả năng hoạt hóa CO của hệ Co2Cu2/MgO so với cluster ban đầu.

 • document (10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Hong Cong; Pham, Minh Phuc; Hoang, Thi Thiem; Duong, Tuan Manh; Nguyen, Dinh Duc (2020)

 • In this paper, a finite element method (FEM) and a new third-order shear deformation plate theory are proposed to investigate a static bending model of auxetic plates with negative Poisson’s ratio. The three – layer sandwich plate is consisted of auxetic honeycombs core layer with negative Poisson’s ratio integrated, isotropic homogeneous materials at the top and bottom of surfaces. A displacement-based finite element formulation associated with a novel third-order shear deformation plate theory without any requirement of shear correction factors is thus developed. The results show the effects of geometrical parameters, boundary conditions, uniform transverse pressure on the static be...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Lê, Thanh Sơn; Phạm, Đình Trọng (2020)

 • Công nghệ xúc tác khử chọn lọc (SCR) khí thải NOx từ các nhà máy và động cơ ô tô gần đây thu hút sự chú ý lớn của các nhà khoa học trên thế giới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ, Châu Âu, và một số quốc gia khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra phương pháp tổng hợp zeolit Chabazite mao quản nhỏ (SSZ-13) sử dụng chất tạo cấu trúc N, N, N-dimethylethylcyclohexylammonium . Hoạt tính xúc tác của xúc tác SSZ-13 trao đổi ion đồng (Cu-SSZ-13) trước và sau khi xử lý thủy nhiệt ở 750oC được nghiên cứu trong phản ứng SCR của NOx sử dụng NH3 làm chất khử. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cu-SSZ-13 cho độ chuyển hóa NOx cao trong phản ứng SCR (~100% tại 250o...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Dung (2019)

 • Vegetable oil-based insulating oils have been successfully applied in the field of insulation for distribution transformers because vegetable oils are fully biodegradable, high dielectric strength, high flash point and better compatible with paper insulators than mineral-based insulating oil. However, vegetable oils still have drawbacks such as high viscosity, high pour point, low oxidation stability and low resistance to the formation of fast mode streamers. Therefore, many studies have been performed to improve properties of vegetable oils. This paper will summarize the important research results on physicochemical properties of vegetable oils as well as the methods used to improve ...

 • document(13).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Hong Cong; Nguyen, Dinh Duc (2019)

 • This paper presents an analytical approach to postbuckling behaviors of functionally graded multilayer nanocomposite plates reinforced by a low content of graphene platelets (GPLs) using the first order shear deformation theory, stress function and von Karman-type nonlinear kinematics and include the effect of an initial geometric imperfection. The weight fraction of GPL nano fillers is assumed to be constant in each individual GPL-reinforced composite (GPLRC). The modified Halpin-Tsai micromechanics model that takes into account the GPL geometry effect is adopted to estimate the effective Young’s modulus of GPLRC layers. The plate is assumed to resting on Pasternak foundation model a...

 • document(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Dung; Hoang, Van Thanh; Nguyen, Dinh Lam (2019)

 • NaYF4:(Yb,Tm) upconversion materials were synthesized by the simple hydrothermal method. Growth duration was varied from 4h to 12h under a growth temperature of 150oC. The structural, optical and surface morphology characteristics of the NaYF4:(Yb,Tm) UC materials were investigated. The XRD and SEM results illustrated that the NaYF4:(Yb,Tm) materials were transformed from the multiple phases (hexagonal and cubic) to the single-phase (hexagonal prism) as growth duration being longer than 8h with the average diameter and length of these prisms being about 0.5 µm and 2 µm, respectively. Under 980 nm laser excitation, the NaYF4:(Yb,Tm) emits at peaks of 450 nm (1D2→ 3F4), 475 nm (1G4→3H6...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Hong Anh; Vu, Minh Tuan; Van, Thi Thanh Huyen; Nguyen, Manh Huy; Nguyen, Thanh Dam (2019)

 • The optimized capillary electrophoresis (CE) was applied to separate and detect the 10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HAD) in royal jelly products. The method only requires that the sample solution need to be centrifuged and filtered before analyzed by the home-made capillary electrophoresis system. Firstly, 10-HDA was separated in a fused silica column with a diameter of 50 um using 20 mM Tris/Acetic buffer (pH 8.5) as a background electrolyte and a separation voltage of -17kV. Then, 10-HDA was detected by capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) with the migration time less than 8 minutes. Nine commercial products of royal jelly with Vietnamese and imported origin ...

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Huy Hoang; Pham, Thi Phuong; Nguyen, Thi Hanh; Ho, Ba Do; Nguyen, Quang Huy (2019)

 • In this study, acidic hydrolysis to release the aglycone quercetin from plant extracts under ultrasound-assisted conditions was investigated. Based on the stability of quercetin, the suitable conditions were as follows: methanol/H2O (50:20, v/v) was added to the powder plants (ratio 50:1, ml/g), these mixtures were placed in ultrasonic bath of 37 kHz/550W; kept at 70°C within 30 min and then filtered. The filtrate was acidified with HCl (70:8, ml/ml). Lastly, the ultrasonication was carried out for hydrolysis for 1 hour (the second ultrasound) to obtain quercetin. We have obtained quercetin containing hydrolyzed extract from 10 plants to determine quercetin concentrations (using the H...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Huu Duc Ton; Nguyen, Thi Thuy Hien; Tran, Chi Canh; Dang, Hoa Thao; Nguyen, Thi Nha Y; Dinh, Minh Quang (2019)

 • This study was conducted in the coastal estuaries in Bac Lieu and Ca Mau provinces in order to provide data on morphological and histological characteristics of as well as the spermatocyte development at every stage of the development of testis of goby Glossogobius sparsipapillus. The analysis results of 226 fish individuals, collected monthly from April 2019 to September 2019 by using the bottom nets, showed that the testis of this fish was double strands. In stage I, testis was small, thin and transparent; and the weight and size of testis increased from that stage onward. The colour of the testis became ivory white with the smooth and puffed surface. Spermatogonia were found throug...

 • document(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Huu Tho; Trang, Thanh Tu (2019)

 • Geometries associated relative stabilities, averaged binding energy, fragmentation energy, second-order energy difference and energy gaps of V-doped germanium cationic clusters GenV+ (n = 9-13) have been investigated by using density functional theory with the BP86 exchange-correlation potential and effective core potential (ECP) LanL2DZ basis sets. Natural population analysis charge is also examined to understand the associated charge transfer in structures of clusters. When an electron is removed from neutral cluster GenV to form the cation cluster GenV+, geometric structure of the lowest energy isomers change. The endohedral cage structure of the cation clusters appears at n = 10 i...

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Quoc Anh; Takahashi, Shin; Duong, Thi Thao; Nguyen, Hung Thai; Pham, Thanh Khiet; Nguyen, Thi Quynh Hoa; Le, Thi Phuong Quynh; Le, Nhu Da; Tu, Binh Minh; Tran, Manh Tri (2019)

 • Concentrations of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were determined in settled house dust and road dust samples collected from a core urban area of Hanoi. Levels of PAHs ranged from 830 to 3500 (median 2000) ng/g in house dust, and from 1400 to 4700 (median 1700) ng/g in road dust. Concentrations of PAHs in dust samples of this study were within the moderate range as compared with those from other countries in the world. Toxic equivalents to benzo[a]pyrene (BaP-EQs) in our samples ranged from 81 to 850 (median 330) ng BaP-EQ/g with principal contributors as BaP and dibenz[a,h]anthracene, which accounted for 69% to 93% of BaP-EQs. In almost all the samples, proportions of high...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Ha; Doan, Thanh Dat; Trieu, Thi Nguyet (2019)

 • A theoretical study on stereo and electronic properties of a series of six 1,2,4-triazole-derived carbenes bearing different N4-substituents, namely isopropyl (1), benzyl (2), phenyl (3), mesityl (4), 2,6-diisopropylphenyl (5) and 1-naphthyl (6), has been carried out. Structures of the six carbenes were first optimized using Gaussian® 16 at B3LYP level. Their molecular geometries and electronic structures of the frontier orbitals were examined. The results suggest the similarity in nature of their HOMOs, which all posses s symmetry with respect to the heterocycle and essentially be the lone electron pair on the Ccarbene. Steric properties of the NHCs was also quantified using percent ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1109

Natural Sciences and Technology : [1109]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1109
 • document (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Đình Trinh; Nguyễn, Thị Hoài Phương (2020)

 • Vật liệu biochar từ tính được tổng hợp bằng phương pháp nung vỏ trấu ở 500°C trong môi trường nitơ, sau đó cố định các oxit sắt lên bề mặt biochar sử dụng phương pháp thủy nhiệt hỗn hợp Fe(OH)2 và Fe(OH)3 được tạo ra từ tiền chất Fe2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm. Sự có mặt của các oxit sắt trên bề mặt biochar và các đặc trưng bề mặt của vật liệu composite biochar-oxit sắt được nghiên cứu bằng các phương pháp SEM/EDX, BET, FT-IR, XRD. Vật liệu biochar từ tính có nhiều lỗ xốp, diện tích bề mặt đạt 62,1 m2, kích thước mao quản trung bình khoảng 17,2 nm, với các hạt oxit sắt có kích thước khoảng 15 nm phủ trên bề mặt vật liệu. Hiệu suất hấp phụ xanh methylen phụ thuộc vào khối lượng chấ...

 • document (3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Mạnh; Phạm, Mạnh Thắng (2020)

 • Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày một phương pháp phát hiện chứng nhồi máu cơ tim sử dụng tín hiệu ECG tần số cao. Trước tiên, thuật toán sẽ xác định vị trí, điểm bắt đầu và kết thúc của các phức bộ QRS trong tín hiệu ECG. Tiếp theo, sự tương quan giữa các phức bộ QRS trong mỗi chuyển đạo sẽ được xác định nhằm loại bỏ nhiễu và các dao động ngoại vị nhờ sử dụng ma trận tương quan. Kế tiếp, phân tích nhóm được sử dụng để phát hiện các phức bộ QRS chiếm ưu thế. Kết quả nhận được sẽ được trung bình hóa để có một phức bộ QRS đại diện duy nhất cho mỗi chuyển đạo. Sau đó, phức bộ QRS trung bình được lọc bởi bộ lọc thông dải để có được các thành phần tần số cao của phức bộ QRS. Cuối c...

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Huy Thái; Nguyễn, Thị Hiền; Lê, Ngọc Diệp; Nguyễn, Trung Thành; Đinh, Thị Thu Thủy (2020)

 • Tinh dầu từ lá của loài Dẻ tùng vân nam (Amentotaxus yunnanensis H.L. Li), thu tại Hoàng Su Phì, Hà Giang nhận được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước sử dụng thiết bị Clevenger. Hàm lượng tinh dầu từ lá loài Dẻ tùng vân nam đạt 0,01% (theo nguyên liệu khô không khí). Bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS), 50 thành phần hóa học của tinh dầu từ lá loài Dẻ tùng vân nam chiếm 88,96% tổng lượng tinh dầu đã được xác định. Thành phần chính của tinh dầu gồm: α-pinene (21,91%), kaur-16-ene (13,03%), α-calacorene (9,42%), δ-cadinene (6,23%) và β-caryophyllene (4,9%). Đây là dẫn liệu mới về thành phần hóa học của tinh dầu loài Dẻ tùng vân nam ở Việt Nam.

 • document (5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Thanh Thai; Pham, Thanh Luu; Tran, Thi Hoang Yen; Nguyen, Thi My Yen; Ngo, Xuan Quang (2020)

 • Nematode communities in Tri An Reservoir (Dong Nai Province, Southeast Vietnam) were explored in the dry season (March) and pre-rainy season (July) of 2019 and analyzed to evaluate their usage as bioindicators for ecological quality status of sediment. Nematode communities consisted of 23 genera belonging to 19 families, 8 orders for the dry and 24 genera, 17 families, 8 orders for the pre-rainy season. Several genera dominated in Tri An Reservoir such as Daptonema, Rhabdolaimus, Udonchus, and Neotobrilus indicated for organic enrichment conditions. The percentage of cp3&4 and MI (Maturity Index) value in the dry season was higher than that in the pre-rainy season expressed the ecolog...

 • document (4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành (2020)

 • Bài báo đề cập đến quá trình chế tạo nhựa este epoxy alkyd bằng cách biến tính nhựa alkyd với nhựa epoxy. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xylen hồi lưu, tỷ lệ của các cấu tử tham gia phản ứng este hóa đến quá trình phản ứng và chỉ số axit của sản phẩm. Kết quả chụp phổ hồng ngoại (IR) đã khẳng định sự hình thành các liên kết este sau quá trình phản ứng biến tính nhựa alkyd bằng nhựa epoxy. Bài báo đã nghiên cứu tính chất cơ lý của màng sơn trên cơ sở nhựa este epoxy alkyd tổng hợp được và so sánh đối chứng với mẫu sơn alkyd, kết quả cho thấy độ cứng của mẫu sơn nghiên cứu cao hơn giá trị này của mẫu sơn alkyd đối chứng. Bên cạnh đó, khảo sát so sánh bền nhiệt ...

 • document (6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Xuan Vuong; Ngo, Thi My Thanh (2020)

 • A highly ordered mesoporous bio-glass has been successfully prepared by the sol-gel method, in which copolymer pluronic P123 was used as a structure-creating template. The obtained material has the mesoporous structure with the high value of specific surface area (395.6 m2 /g) and the 2D hexagonal pore architecture with the pore sizes from 5.5 to 7 nm. The ‘‘in vitro’’ experiment was effectuated by soaking the bio-glass powder in the simulated body fluid (SBF). The obtained results confirmed the bioactivity of the synthetic biomaterial through the quick formation of a hydroxyapatite layer after 1 day of immersion.

 • document (7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Tùng Sơn; Lê, Hà Giang; Nguyễn, Bá Mạnh; Phạm, Thị Thu Trang; Vũ, Quang Lợi; Lê, Thanh Sơn; Vũ, Anh Tuấn (2020)

 • Một hệ xúc tác Zirconia sunphat hóa trên chất mang MCM-41 (S-Z) với thành phần khối lượng khác nhau (4 - 20% khối lượng.) được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Cấu trúc và hình thái học của các chất xúc tác được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích X-RD, TEM, BET, FT-IR và TPD-NH3. Trong chất xúc tác này, ZrO2 được phân tán cao trên bề mặt các mao quản của MCM-41. Hoạt tính xúc tác và độ chọn lọc được đánh giá bằng hiệu suất quá trình thủy nhiệt nhẹ để phân hủy xenlulo thành 5-hydroxymethyl furfural (5-HMF). Kết quả nghiên cứu cho thấy, xúc tác có mật độ axit trung bình nhiều cho độ chọn lọc 5-HMF cao.

 • document (8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Quốc Anh; Lê, Thị Hạnh; Đặng, Minh Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Chu, Ngọc Châu; Phùng, Đức Hòa; Từ, Bình Minh1; Trần, Mạnh Trí (2020)

 • Trong nghiên cứu này, đặc trưng phân bố của các ester phthalate (PAEs) và methyl siloxane dễ bay hơi (VMSs) trong pha khí và pha hạt và nguồn gốc của chúng được đánh giá trong mẫu không khí từ các vi môi trường khác nhau như nhà ở, văn phòng, nhà trẻ, salon tóc, phòng thí nghiệm và ô tô tại 4 tỉnh, thành phố ở miền Bắc Việt Nam là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình và Tuyên Quang. Nhìn chung nồng độ tổng PAEs và VMSs trong pha khí cao hơn trong pha hạt, tuy nhiên đặc trưng cân bằng pha của từng chất có liên quan mật thiết đến cấu trúc phân tử và tính chất hóa lý của chúng. Ví dụ các hợp chất có phân tử khối thấp như dimethyl phthalate, diethyl phthalate, D3, D4, L4 và L5 phân bố chủ yếu tron...

 • document (9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bình Long; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phùng, Thị Lan; Lê, Minh Cầm; Nguyễn, Ngọc Hà (2020)

 • Phương pháp phiếm hàm mật độ ở mức lý thuyết GGA-PBE/DZP được sử dụng để nghiên cứu quá trình hấp phụ CO và H2 trên cluster Co2Cu2 và Co2Cu2 mang trên chất mang MgO (Co2Cu2/MgO). Cấu trúc electron, hình học của các hệ xúc tác Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO, năng lượng của quá trình hấp phụ đã được nghiên cứu và phân tích. Đã xác định cấu hình hấp phụ ưu tiên của CO và H2 trên các hệ Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quá trình hấp phụ CO và H2 trên các hệ Co2Cu2 và Co2Cu2/MgO mang bản chất hóa học và quá trình này không đi qua trạng thái chuyển tiếp. Chất mang MgO đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng khả năng hoạt hóa CO của hệ Co2Cu2/MgO so với cluster ban đầu.

 • document (10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Hong Cong; Pham, Minh Phuc; Hoang, Thi Thiem; Duong, Tuan Manh; Nguyen, Dinh Duc (2020)

 • In this paper, a finite element method (FEM) and a new third-order shear deformation plate theory are proposed to investigate a static bending model of auxetic plates with negative Poisson’s ratio. The three – layer sandwich plate is consisted of auxetic honeycombs core layer with negative Poisson’s ratio integrated, isotropic homogeneous materials at the top and bottom of surfaces. A displacement-based finite element formulation associated with a novel third-order shear deformation plate theory without any requirement of shear correction factors is thus developed. The results show the effects of geometrical parameters, boundary conditions, uniform transverse pressure on the static be...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Lê, Thanh Sơn; Phạm, Đình Trọng (2020)

 • Công nghệ xúc tác khử chọn lọc (SCR) khí thải NOx từ các nhà máy và động cơ ô tô gần đây thu hút sự chú ý lớn của các nhà khoa học trên thế giới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ, Châu Âu, và một số quốc gia khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra phương pháp tổng hợp zeolit Chabazite mao quản nhỏ (SSZ-13) sử dụng chất tạo cấu trúc N, N, N-dimethylethylcyclohexylammonium . Hoạt tính xúc tác của xúc tác SSZ-13 trao đổi ion đồng (Cu-SSZ-13) trước và sau khi xử lý thủy nhiệt ở 750oC được nghiên cứu trong phản ứng SCR của NOx sử dụng NH3 làm chất khử. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cu-SSZ-13 cho độ chuyển hóa NOx cao trong phản ứng SCR (~100% tại 250o...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Dung (2019)

 • Vegetable oil-based insulating oils have been successfully applied in the field of insulation for distribution transformers because vegetable oils are fully biodegradable, high dielectric strength, high flash point and better compatible with paper insulators than mineral-based insulating oil. However, vegetable oils still have drawbacks such as high viscosity, high pour point, low oxidation stability and low resistance to the formation of fast mode streamers. Therefore, many studies have been performed to improve properties of vegetable oils. This paper will summarize the important research results on physicochemical properties of vegetable oils as well as the methods used to improve ...

 • document(13).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Hong Cong; Nguyen, Dinh Duc (2019)

 • This paper presents an analytical approach to postbuckling behaviors of functionally graded multilayer nanocomposite plates reinforced by a low content of graphene platelets (GPLs) using the first order shear deformation theory, stress function and von Karman-type nonlinear kinematics and include the effect of an initial geometric imperfection. The weight fraction of GPL nano fillers is assumed to be constant in each individual GPL-reinforced composite (GPLRC). The modified Halpin-Tsai micromechanics model that takes into account the GPL geometry effect is adopted to estimate the effective Young’s modulus of GPLRC layers. The plate is assumed to resting on Pasternak foundation model a...

 • document(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Dung; Hoang, Van Thanh; Nguyen, Dinh Lam (2019)

 • NaYF4:(Yb,Tm) upconversion materials were synthesized by the simple hydrothermal method. Growth duration was varied from 4h to 12h under a growth temperature of 150oC. The structural, optical and surface morphology characteristics of the NaYF4:(Yb,Tm) UC materials were investigated. The XRD and SEM results illustrated that the NaYF4:(Yb,Tm) materials were transformed from the multiple phases (hexagonal and cubic) to the single-phase (hexagonal prism) as growth duration being longer than 8h with the average diameter and length of these prisms being about 0.5 µm and 2 µm, respectively. Under 980 nm laser excitation, the NaYF4:(Yb,Tm) emits at peaks of 450 nm (1D2→ 3F4), 475 nm (1G4→3H6...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Hong Anh; Vu, Minh Tuan; Van, Thi Thanh Huyen; Nguyen, Manh Huy; Nguyen, Thanh Dam (2019)

 • The optimized capillary electrophoresis (CE) was applied to separate and detect the 10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HAD) in royal jelly products. The method only requires that the sample solution need to be centrifuged and filtered before analyzed by the home-made capillary electrophoresis system. Firstly, 10-HDA was separated in a fused silica column with a diameter of 50 um using 20 mM Tris/Acetic buffer (pH 8.5) as a background electrolyte and a separation voltage of -17kV. Then, 10-HDA was detected by capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) with the migration time less than 8 minutes. Nine commercial products of royal jelly with Vietnamese and imported origin ...

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Huy Hoang; Pham, Thi Phuong; Nguyen, Thi Hanh; Ho, Ba Do; Nguyen, Quang Huy (2019)

 • In this study, acidic hydrolysis to release the aglycone quercetin from plant extracts under ultrasound-assisted conditions was investigated. Based on the stability of quercetin, the suitable conditions were as follows: methanol/H2O (50:20, v/v) was added to the powder plants (ratio 50:1, ml/g), these mixtures were placed in ultrasonic bath of 37 kHz/550W; kept at 70°C within 30 min and then filtered. The filtrate was acidified with HCl (70:8, ml/ml). Lastly, the ultrasonication was carried out for hydrolysis for 1 hour (the second ultrasound) to obtain quercetin. We have obtained quercetin containing hydrolyzed extract from 10 plants to determine quercetin concentrations (using the H...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Huu Duc Ton; Nguyen, Thi Thuy Hien; Tran, Chi Canh; Dang, Hoa Thao; Nguyen, Thi Nha Y; Dinh, Minh Quang (2019)

 • This study was conducted in the coastal estuaries in Bac Lieu and Ca Mau provinces in order to provide data on morphological and histological characteristics of as well as the spermatocyte development at every stage of the development of testis of goby Glossogobius sparsipapillus. The analysis results of 226 fish individuals, collected monthly from April 2019 to September 2019 by using the bottom nets, showed that the testis of this fish was double strands. In stage I, testis was small, thin and transparent; and the weight and size of testis increased from that stage onward. The colour of the testis became ivory white with the smooth and puffed surface. Spermatogonia were found throug...

 • document(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Huu Tho; Trang, Thanh Tu (2019)

 • Geometries associated relative stabilities, averaged binding energy, fragmentation energy, second-order energy difference and energy gaps of V-doped germanium cationic clusters GenV+ (n = 9-13) have been investigated by using density functional theory with the BP86 exchange-correlation potential and effective core potential (ECP) LanL2DZ basis sets. Natural population analysis charge is also examined to understand the associated charge transfer in structures of clusters. When an electron is removed from neutral cluster GenV to form the cation cluster GenV+, geometric structure of the lowest energy isomers change. The endohedral cage structure of the cation clusters appears at n = 10 i...

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Quoc Anh; Takahashi, Shin; Duong, Thi Thao; Nguyen, Hung Thai; Pham, Thanh Khiet; Nguyen, Thi Quynh Hoa; Le, Thi Phuong Quynh; Le, Nhu Da; Tu, Binh Minh; Tran, Manh Tri (2019)

 • Concentrations of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were determined in settled house dust and road dust samples collected from a core urban area of Hanoi. Levels of PAHs ranged from 830 to 3500 (median 2000) ng/g in house dust, and from 1400 to 4700 (median 1700) ng/g in road dust. Concentrations of PAHs in dust samples of this study were within the moderate range as compared with those from other countries in the world. Toxic equivalents to benzo[a]pyrene (BaP-EQs) in our samples ranged from 81 to 850 (median 330) ng BaP-EQ/g with principal contributors as BaP and dibenz[a,h]anthracene, which accounted for 69% to 93% of BaP-EQs. In almost all the samples, proportions of high...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Ha; Doan, Thanh Dat; Trieu, Thi Nguyet (2019)

 • A theoretical study on stereo and electronic properties of a series of six 1,2,4-triazole-derived carbenes bearing different N4-substituents, namely isopropyl (1), benzyl (2), phenyl (3), mesityl (4), 2,6-diisopropylphenyl (5) and 1-naphthyl (6), has been carried out. Structures of the six carbenes were first optimized using Gaussian® 16 at B3LYP level. Their molecular geometries and electronic structures of the frontier orbitals were examined. The results suggest the similarity in nature of their HOMOs, which all posses s symmetry with respect to the heterocycle and essentially be the lone electron pair on the Ccarbene. Steric properties of the NHCs was also quantified using percent ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1109