USSH - Master Theses : [6947]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6947
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2022)

 • Trong đề tài khoa học này, tác giả giới thiệu về di sản làng cổ Bắc Bộ nói chung và di sản làng Nôm nói riêng (bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể). 3 Cùng với đó, nghiên cứu này trình bày thực trạng hoạt động du lịch đang diễn ra ở các làng cổ Bắc Bộ, trong đó nghiên cứu cụ thể trường hợp làng Nôm. Trên cở sở đó có những đề xuất phát triển du lịch di sản ở Làng Nôm, như để xuất quy hoạch xây dựng các khu phụ trợ, khu cảnh quan cây xanh,..; đề xuất hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các dịch vụ du lịch đi kèm; xây dựng một số tour du lịch di sản dành riêng cho khu vực này,.. Tổng quan các cơ sở lý luận về du lịch di sản, các mô hình và kinh nghiệm phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Đặng, Thị Phương Anh (2022)

 • Để làm sáng tỏ mục tiêu, luận văn đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu lý luận về sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng và các công trình nghiên cứu về khu vực huyện Ba Vì. Nghiên cứu hình thức và mức độ tham gia của người dân địa phương vào các hoạt động du lịch cộng đồng. Nghiên cứu những nhân tố thúc đẩy và rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội. Gợi ý các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, góp phần phát triển du lịch bền vững tại các xã của huyện Ba Vì, Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn xác định một số nhiệm vụ chính sau: Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm: Sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu, luận văn… -Tiến hành khảo sát về nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021. -Đánh giá về những thành công, hạn chế của các bài bình luận quốc tế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu phân tích thực tiễn bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân. Đề xuất những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Linh (2022)

 • Mục tiêu của luận văn là: Thứ nhất, hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án, cụ thể nhƣ: Truyền thông, truyền thông phát triển, các lý thuyết truyền thông, lý thuyết Thiết lập chƣơng trình nghị sự, lý thuyết Sử dụng và hài lòng… 9 Thứ hai, phân tích, đánh giá thành công và hạn chế của báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận từ truyền thông phát triển. Thứ ba, đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp báo chí nói chung, báo in nói riêng phục vụ tốt hơn cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2022)

 • Để thực hiện những mục tiêu trên trong luận văn chúng tôi cần phải giải quyết các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu, hệ thống các vấn đề lý luận, lý thuyết và pháp lý về tổ chức hoạt động văn phòng khối Dân vận cấp cơ sở; 8 - Khảo sát tình hình thực tế hoạt động văn phòng của thành viên khối Dân vận của 14/14 phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phân tích thực trạng tổ chức hoạt động văn phòng của khối Dân vận cấp cơ sở ở thành phố Thủ Dầu Một trước và sau khi có sự thay đổi về nhân sự (giảm biên chế); - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động văn phòng của khối Dân vận cấp cơ sở.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Đức;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2022)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về giá trị đạo đức truyền thống và giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Thứ hai, phân tích thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thốngg cho thanh niên, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của quá trình giáo 11 dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Qua việc khảo sát thực trạng về nội dung, hình thức của các CĐ trên một số ấn phẩm thực hiện CĐ trên báo in cuối tuần ở Việt Nam hiện nay, luận văn sẽ bổ sung lý luận về cách thức triển khai và tổ chức thực hiện CĐ báo 10 chí trong hệ thống lý luận của thể loại CĐ nói chung. Chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bất cập trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp, kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của CĐ trên báo in cuối tuần nói riêng, các chuyên trang, CĐ trên báo in nói chung trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trên báo in địa phương, nhằm tăng sức cạnh tranh của báo in so với các loại hình báo chí khác. Từ những cơ sở đó, luận văn muốn c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Dịu (2022)

 • Để đạt được những mục đích trên, tác giả xác định những nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền hình tại Việt Nam trong thời đại Internet; làm rõ những nguyên tắc, những điểm khác biệt khi 9 sản xuất nội dung trên nền tảng số đặc biệt là nội dung thể thao. Khảo sát, phân tích thực trạng sản xuấtcác bản tin và tin bài thể thao của Đài truyền hình Việt Nam trên Website, mạng xã hội và ứng dụng trên thiết bị di động. Rút ra những thành công và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung số về thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Tấn Hòa;  Advisor: Lê, Thanh Bình (2022)

 • Để thực hiện các mục đích trên, luận văn cần tập trung làm rõ các nội dung cơ bản sau: Hệ thống hóa những vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khảo sát hoạt động thực tế, cụ thể từ mô hình Đài PT-TH và Báo Bình Phước tất cả các phương diện như: Tổ chức bộ máy, chế độ tài chính và hoạt động, sản phẩm truyền thông của Đài PT-TH và Báo Bình Phước sau hai năm đi vào hoạt động. Đánh giá khách quan về những mặt được, hiệu quả từ mô hình, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của thành công cũng như hạn chế của cơ quan truyền thông đa phương tiện này. Từ những vấn đề trên, luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất và giải phá để mô hình Đài PT-TH và Báo Bình Phước hoạt động hiệu q...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nguyệt;  Advisor: Vũ, Tuấn Anh (2022)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, vận dụng trong quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ thời gian qua. Phân tích phương hướng và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2022)

 • Để đạt được mục đích, tác giả xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Xây dựng hệ thống khái niệm và khung lý thuyết liên quan đến đề tài: khái niệm báo chí địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp trên báo chí địa phương, lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên báo chí địa phương. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương ở 02 loại hình: Đài THVL và Báo điện tử Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Ẩn;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2022)

 • Xây dựng khung lý thuyết cơ bản về hoạt động tổ chức sản xuất truyền hình đa nền tảng, trong bối cảnh phát triển công nghệ số 4.0. Khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất nội dung đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương. Đánh giá ưu, nhược điểm, thành công, hạn chế và nguyên nhân hoạt động sản xuất nội dung đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương. Đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất nội dung chương trình đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hiếu;  Advisor: Hà, Huy Phượng (2022)

 • Để thực hiện được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu tài liệu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đồ họa thông tin trên báo chí, về bản tin thời sự truyền hình. Khảo sát thực trạng sản xuất đồ họa thông tin cho bản tin Thời sự truyền hình trên VTV8 vào hai khung giờ khác nhau. Từ đó, đưa ra kết luận, đánh giá những ưu điểm và hạn chế đang tồn tại. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị khoa học với lãnh đạo cơ quan báo chí, ban biên tập, phóng viên, kỹ thuật viên để nâng cao chất lượng sản phẩm đồ họa thông tin cho các bản tin thời sự trên truyền hình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Danh;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2022)

 • Đề tài phải tiến hành những nhiệm vụ nghiên cứu như sau: Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thông tin kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Đài truyền hình Vĩnh Long trên các bình diện: chất lượng nội dung, chất lượng hình thức. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân thành công và hạn chế của các chương trình thông tin kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Đài truyền hình Vĩnh Long.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Trân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau đây: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết cho vấn đề truyền thông an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Khảo sát, đánh giá thực trạng truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Đề xuất một số giải pháp, cũng như nêu ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng về vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đắc Mạnh;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2021)

 • Luận văn có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Hệ thống hóa làm rõ cơ sở lý luận thông tin báo chí về vấn đề phát triển làng nghề truyền thống. Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng thông tin vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Đà Nẵng. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao chất lượng thông tin vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Đà Nẵng thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Vũ Hiệp Duy Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

 • Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR. Tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR ở khu vực miền Trung. Khái quát những vấn đề đặt ra dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR ở khu vực miền Trung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tây;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2022)

 • Để hoàn thành mục tiêu ấy, tác giả xác định phải thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Hệ thống lại những khái niệm và lý luận cơ bản về tổ chức sản xuất sản phẩm sản phẩm truyền hình trên Internet, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên môi trường Internet. Tổng hợp và khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên Internet đa nền tảng ở Đài THVN. Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đánh giá lại hiệu quả tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên Internet ở Đài THVN đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm (2022)

 • Để thực hiện mục đích xác định, tác giả luận văn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đó là các khái niệm công cụ liên quan đến đề tài, nội dung, hình thức và tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình tọa đàm; điều kiện thực hiện chương trình tọa đàm đạt chất lượng. Thứ hai, khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng chương trình tọa đàm truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thứ ba, từ việc đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân thành công, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình tọa đàm ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6947

USSH - Master Theses : [6947]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6947
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2022)

 • Trong đề tài khoa học này, tác giả giới thiệu về di sản làng cổ Bắc Bộ nói chung và di sản làng Nôm nói riêng (bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể). 3 Cùng với đó, nghiên cứu này trình bày thực trạng hoạt động du lịch đang diễn ra ở các làng cổ Bắc Bộ, trong đó nghiên cứu cụ thể trường hợp làng Nôm. Trên cở sở đó có những đề xuất phát triển du lịch di sản ở Làng Nôm, như để xuất quy hoạch xây dựng các khu phụ trợ, khu cảnh quan cây xanh,..; đề xuất hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các dịch vụ du lịch đi kèm; xây dựng một số tour du lịch di sản dành riêng cho khu vực này,.. Tổng quan các cơ sở lý luận về du lịch di sản, các mô hình và kinh nghiệm phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Đặng, Thị Phương Anh (2022)

 • Để làm sáng tỏ mục tiêu, luận văn đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu lý luận về sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng và các công trình nghiên cứu về khu vực huyện Ba Vì. Nghiên cứu hình thức và mức độ tham gia của người dân địa phương vào các hoạt động du lịch cộng đồng. Nghiên cứu những nhân tố thúc đẩy và rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội. Gợi ý các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, góp phần phát triển du lịch bền vững tại các xã của huyện Ba Vì, Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn xác định một số nhiệm vụ chính sau: Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm: Sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu, luận văn… -Tiến hành khảo sát về nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021. -Đánh giá về những thành công, hạn chế của các bài bình luận quốc tế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu phân tích thực tiễn bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân. Đề xuất những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Linh (2022)

 • Mục tiêu của luận văn là: Thứ nhất, hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án, cụ thể nhƣ: Truyền thông, truyền thông phát triển, các lý thuyết truyền thông, lý thuyết Thiết lập chƣơng trình nghị sự, lý thuyết Sử dụng và hài lòng… 9 Thứ hai, phân tích, đánh giá thành công và hạn chế của báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận từ truyền thông phát triển. Thứ ba, đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp báo chí nói chung, báo in nói riêng phục vụ tốt hơn cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2022)

 • Để thực hiện những mục tiêu trên trong luận văn chúng tôi cần phải giải quyết các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu, hệ thống các vấn đề lý luận, lý thuyết và pháp lý về tổ chức hoạt động văn phòng khối Dân vận cấp cơ sở; 8 - Khảo sát tình hình thực tế hoạt động văn phòng của thành viên khối Dân vận của 14/14 phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phân tích thực trạng tổ chức hoạt động văn phòng của khối Dân vận cấp cơ sở ở thành phố Thủ Dầu Một trước và sau khi có sự thay đổi về nhân sự (giảm biên chế); - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động văn phòng của khối Dân vận cấp cơ sở.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Đức;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2022)

 • Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về giá trị đạo đức truyền thống và giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Thứ hai, phân tích thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thốngg cho thanh niên, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của quá trình giáo 11 dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên quận Hà Đông trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Qua việc khảo sát thực trạng về nội dung, hình thức của các CĐ trên một số ấn phẩm thực hiện CĐ trên báo in cuối tuần ở Việt Nam hiện nay, luận văn sẽ bổ sung lý luận về cách thức triển khai và tổ chức thực hiện CĐ báo 10 chí trong hệ thống lý luận của thể loại CĐ nói chung. Chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bất cập trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp, kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của CĐ trên báo in cuối tuần nói riêng, các chuyên trang, CĐ trên báo in nói chung trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trên báo in địa phương, nhằm tăng sức cạnh tranh của báo in so với các loại hình báo chí khác. Từ những cơ sở đó, luận văn muốn c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Dịu (2022)

 • Để đạt được những mục đích trên, tác giả xác định những nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền hình tại Việt Nam trong thời đại Internet; làm rõ những nguyên tắc, những điểm khác biệt khi 9 sản xuất nội dung trên nền tảng số đặc biệt là nội dung thể thao. Khảo sát, phân tích thực trạng sản xuấtcác bản tin và tin bài thể thao của Đài truyền hình Việt Nam trên Website, mạng xã hội và ứng dụng trên thiết bị di động. Rút ra những thành công và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung số về thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Tấn Hòa;  Advisor: Lê, Thanh Bình (2022)

 • Để thực hiện các mục đích trên, luận văn cần tập trung làm rõ các nội dung cơ bản sau: Hệ thống hóa những vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khảo sát hoạt động thực tế, cụ thể từ mô hình Đài PT-TH và Báo Bình Phước tất cả các phương diện như: Tổ chức bộ máy, chế độ tài chính và hoạt động, sản phẩm truyền thông của Đài PT-TH và Báo Bình Phước sau hai năm đi vào hoạt động. Đánh giá khách quan về những mặt được, hiệu quả từ mô hình, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của thành công cũng như hạn chế của cơ quan truyền thông đa phương tiện này. Từ những vấn đề trên, luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất và giải phá để mô hình Đài PT-TH và Báo Bình Phước hoạt động hiệu q...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nguyệt;  Advisor: Vũ, Tuấn Anh (2022)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, vận dụng trong quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn khu vực Nam Trung Bộ thời gian qua. Phân tích phương hướng và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2022)

 • Để đạt được mục đích, tác giả xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Xây dựng hệ thống khái niệm và khung lý thuyết liên quan đến đề tài: khái niệm báo chí địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp trên báo chí địa phương, lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên báo chí địa phương. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương ở 02 loại hình: Đài THVL và Báo điện tử Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Ẩn;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2022)

 • Xây dựng khung lý thuyết cơ bản về hoạt động tổ chức sản xuất truyền hình đa nền tảng, trong bối cảnh phát triển công nghệ số 4.0. Khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất nội dung đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương. Đánh giá ưu, nhược điểm, thành công, hạn chế và nguyên nhân hoạt động sản xuất nội dung đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương. Đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất nội dung chương trình đa nền tảng tại đài PTTH Bình Dương trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hiếu;  Advisor: Hà, Huy Phượng (2022)

 • Để thực hiện được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu tài liệu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đồ họa thông tin trên báo chí, về bản tin thời sự truyền hình. Khảo sát thực trạng sản xuất đồ họa thông tin cho bản tin Thời sự truyền hình trên VTV8 vào hai khung giờ khác nhau. Từ đó, đưa ra kết luận, đánh giá những ưu điểm và hạn chế đang tồn tại. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị khoa học với lãnh đạo cơ quan báo chí, ban biên tập, phóng viên, kỹ thuật viên để nâng cao chất lượng sản phẩm đồ họa thông tin cho các bản tin thời sự trên truyền hình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Danh;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2022)

 • Đề tài phải tiến hành những nhiệm vụ nghiên cứu như sau: Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề thông tin về kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thông tin kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Đài truyền hình Vĩnh Long trên các bình diện: chất lượng nội dung, chất lượng hình thức. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân thành công và hạn chế của các chương trình thông tin kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Đài truyền hình Vĩnh Long.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Trân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau đây: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết cho vấn đề truyền thông an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Khảo sát, đánh giá thực trạng truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Đề xuất một số giải pháp, cũng như nêu ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng về vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đắc Mạnh;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2021)

 • Luận văn có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Hệ thống hóa làm rõ cơ sở lý luận thông tin báo chí về vấn đề phát triển làng nghề truyền thống. Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng thông tin vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Đà Nẵng. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao chất lượng thông tin vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Đà Nẵng thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Vũ Hiệp Duy Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

 • Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR. Tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR ở khu vực miền Trung. Khái quát những vấn đề đặt ra dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa nhà báo và nhân viên PR ở khu vực miền Trung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tây;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2022)

 • Để hoàn thành mục tiêu ấy, tác giả xác định phải thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Hệ thống lại những khái niệm và lý luận cơ bản về tổ chức sản xuất sản phẩm sản phẩm truyền hình trên Internet, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên môi trường Internet. Tổng hợp và khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên Internet đa nền tảng ở Đài THVN. Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đánh giá lại hiệu quả tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên Internet ở Đài THVN đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm (2022)

 • Để thực hiện mục đích xác định, tác giả luận văn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đó là các khái niệm công cụ liên quan đến đề tài, nội dung, hình thức và tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình tọa đàm; điều kiện thực hiện chương trình tọa đàm đạt chất lượng. Thứ hai, khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng chương trình tọa đàm truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thứ ba, từ việc đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân thành công, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình tọa đàm ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6947