USSH - Master Theses : [6573]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6573
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2021)

 • Mục đích nghiên cứu là đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên tại điểm ở Sa Pa qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghề cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường du lịch tại Sa Pa tỉnh Lào Cai.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyễn Ngọc Trân Châu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung (2021)

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về dịch vụ kinh doanh và phục vụ ăn uống tại Tỉnh Đắk Lắk để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch và hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng – khách sạn trong phạm vi toàn tỉnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Trường;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2021)

 • Luận văn đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chủ yếu sau đây: Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lai Châu. Rút ra những thuận lợi và khó khăn, đánh giá hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lai Châu, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch mạo hiểm phù hợp với địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ áp dụng cho tình hình thực tế tại Lai Châu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Hòa;  Advisor: Trần, Bảo Khánh (2021)

 • Đánh giá lại hoạt động sản xuất cũng như hiệu quả của Truyền thông về hoạt động xây dựng pháp luật trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu những thiếu sót trong quá trình sản xuất, đồng thời phát huy được ưu thế của truyền hình trong hoạt động này

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Đạt;  Advisor: Phạm, Văn Khoái. (2021)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề của văn bản 金剛般若波羅密經 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh 金剛般若波羅密經 trong tập AB.367 [mặt văn bản học, cơ cấu, phương thức sắp đặt các phần, cũng như về phương thức “giải quốc âm” văn bản cho mục tiêu truyền giảng và phổ biến bản kinh này của Hòa thượng Phúc Điền

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Khoa Quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa quốc tế nói riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thơm;  Advisor: Dương, Văn Huy (2020)

 • Luận văn làm rõ bối cảnh (bao gồm các tác động khách quan và các nhân tố chủ quan) dẫn tới sự ra đời của chính sách cứu nạn. Làm rõ nội dung của chính sách cứu nạn và sự điều chỉnh trong quá trình triển khai chính sách cứu nạn của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả, đặc điểm và ý nghĩa của chính sách cứu nạn trong nhận thức và ứng xử với biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thế Hanh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận tâm lý khoa học về mối quan hệ từng thành viên trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của từng cá nhân như thế nào. Áp dụng các liệu pháp tâm lí đối với trường hợp một trẻ có rối loạn lo âu lan tỏa sinh ra trong môi trường có rối loạn chức năng gia đình. Đưa ra kết luận và kiến nghị cho ca lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6573

USSH - Master Theses : [6573]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6573
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2021)

 • Mục đích nghiên cứu là đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên tại điểm ở Sa Pa qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghề cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường du lịch tại Sa Pa tỉnh Lào Cai.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyễn Ngọc Trân Châu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung (2021)

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về dịch vụ kinh doanh và phục vụ ăn uống tại Tỉnh Đắk Lắk để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch và hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng – khách sạn trong phạm vi toàn tỉnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Trường;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2021)

 • Luận văn đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chủ yếu sau đây: Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lai Châu. Rút ra những thuận lợi và khó khăn, đánh giá hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lai Châu, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch mạo hiểm phù hợp với địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ áp dụng cho tình hình thực tế tại Lai Châu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Hòa;  Advisor: Trần, Bảo Khánh (2021)

 • Đánh giá lại hoạt động sản xuất cũng như hiệu quả của Truyền thông về hoạt động xây dựng pháp luật trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu những thiếu sót trong quá trình sản xuất, đồng thời phát huy được ưu thế của truyền hình trong hoạt động này

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Đạt;  Advisor: Phạm, Văn Khoái. (2021)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề của văn bản 金剛般若波羅密經 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh 金剛般若波羅密經 trong tập AB.367 [mặt văn bản học, cơ cấu, phương thức sắp đặt các phần, cũng như về phương thức “giải quốc âm” văn bản cho mục tiêu truyền giảng và phổ biến bản kinh này của Hòa thượng Phúc Điền

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Khoa Quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa quốc tế nói riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thơm;  Advisor: Dương, Văn Huy (2020)

 • Luận văn làm rõ bối cảnh (bao gồm các tác động khách quan và các nhân tố chủ quan) dẫn tới sự ra đời của chính sách cứu nạn. Làm rõ nội dung của chính sách cứu nạn và sự điều chỉnh trong quá trình triển khai chính sách cứu nạn của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả, đặc điểm và ý nghĩa của chính sách cứu nạn trong nhận thức và ứng xử với biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thế Hanh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận tâm lý khoa học về mối quan hệ từng thành viên trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của từng cá nhân như thế nào. Áp dụng các liệu pháp tâm lí đối với trường hợp một trẻ có rối loạn lo âu lan tỏa sinh ra trong môi trường có rối loạn chức năng gia đình. Đưa ra kết luận và kiến nghị cho ca lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6573