USSH - Master Theses : [7053]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7053
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoàng Phúc;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái (2022)

 • Làm rõ những vấn đề lí thuyết về truyền thông sự kiện văn hóa nghệ thuật trên báo in, tạp chí hiện nay; và vấn đề thực tiễn của công cuộc 100 năm bảo tồn, phát triển nghệ thuật cải lương Nam Bộ trên báo chí truyền thông. Nhất là trên báo in (Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Sân khấu Việt Nam ) và hai tờ báo điện tử (VnExpress và Vietnamnet). - Khảo sát và phân tích thông điệp về 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên các tờ báo trong diện khảo sát. Phân tích từng bài viết để đánh giá những thành tựu và hạn chế của nghệ thuật cải lương qua lăng kính báo chí nhân dịp loại hình này tròn 100 tuổi (từ 1918 - 2018). 8 Chỉ rõ sự tác động tích cực và cần thiết của hoạt động báo chí về truyền ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2023)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số lý luận chung về quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường như các khái niệm: quản trị, nội dung, tuyến bài, môi trường, sự cố môi trường; nội dung và phương thức quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung. Thứ hai, khảo sát thực trạng quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam; đánh giá những ưu, nhược điểm của hoạt động quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam. Thứ ba, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam nói riêng và báo ch...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trung Hiếu;  Advisor: Phạm, Thị Mỵ (2023)

 • Mục tiêu là làm rõ vấn đề lý thuyết về truyền hình chuyên đề, đặc điểm của các chương trình truyền hình chuyên đề; những yêu cầu của chương trình truyền hình chuyên đề về BĐKH. - Khảo sát, phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng sản xuất các chương trình chuyên đề truyền hình về BĐKH như: Chất lượng và những đặc điểm của truyền hình chuyên đề về BĐKH vùng ĐBSCL trên sóng truyền hình địa phương; những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng này. Nhận xét của công chúng về các chuyên đề liên quan đến BĐKH. 12 - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình chuyên đề về BĐKH phù hợp với năng lực mà các đài PT TH địa phương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Hệ thông hóa cơ sở lý luận và bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu của Luận văn, bao gồm các khái niệm: truyền hình, môi trường truyền thông số, khoa học và công nghệ, chương trình truyền hình, nền tảng số… - Khảo sát quá trình sản xuất và phát sóng Chương trình Thời sự 20 giờ của Trung tâm Tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. - Xử lý các thông tin thu thập được để xác định các điểm bất cập, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các chương trình truyền hình của HTV trong môi trường truyền thông số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Trúc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn sẽ hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát thanh trực tiếp và tổ chức sản xuất phát thanh trực tiếp. Giải quyết các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Thực hiện khảo sát các chương trình phát thanh trực tiếp phát trên kênh FM 99,9MHz của đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH), kênh FM 89,4MHz của đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước (BPTV), kênh FM 92,5MHz của đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV). - Đánh giá những thành công, hạn chế của các Đài trong việc thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng sản các chương trình PTTT mà đề tài khảo sát. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất chương trì...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Đức Thanh;  Advisor: Hà, Huy Phượng (2023)

 • Luận văn cần triển khai thực hiện một số việc cụ thể như sau: Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Thực hiện khảo sát, phân tích nội dung và hình thức truyền thông về vấn đề tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên các BĐT được lựa chọn khảo sát, từ đó chỉ ra ưu nhược điểm của vấn đề. Đánh giá và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên BĐT ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2023)

 • Tìm hiểu biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu nhằm làm rõ các ý ngĩa về văn hóa, ý nghĩa văn hóa tâm linh nội hàm của các biểu tượng trong điện thờ tín ngưỡngMẫu ở Hà Nội. Đề tài nghiên cứu liệt kê, miêu tả, giải thích các ý nghĩa nhân học và thể hiện các giá trị nhân văn đến với cộng đồng tín ngưỡng nhằm bảo tồn, giữ gìn các biểu tượng quí giá trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Nội nói riêng và các vùng lân cận nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Quyết;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2023)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cầu du lịch đêm. Khảo sát và phân tích thực trạng cầu du lịch đêm của khách quốc tế tại Hà Nội - Định hướng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Duan, Wei Heng;  Advisor: Đinh, Kiều Châu (2022)

 • Xây dựng cơ sở lí thuyết cho các nghiên cứu trong luận văn. Mô tả, phân tích và đối chiếu hành động từ chối trong tiếng Hán và tiếng Việt trên phương diện phân loại cùng các hình thức biểu hiện. Mô tả, phân tích và đối chiếu các chiến lược giao tiếp dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến hành động từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Thông qua phân tích và đối chiếu các ngữ liệu đã được thu thập, luận văn tìm hiểu sự tương đồng cũng như sự khác biệt khi thực hiện hành động từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt, đồng thời, làm rõ hơn nguyên nhân tạo ra sự tương đồng và sự khác biệt này trong việc lựa chọn chiến lược giao tiếp từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoài Phương (2022)

 • Luận văn nhằm khái quát, phục dựng bức tranh toàn cảnh về đời sống văn hóa truyền thống của làng Hoàng Xá; tìm hiểu những giá trị và sự biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống làng Hoàng Xá trong đời sống hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Lừng;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn, văn hóa doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh khách sạn; xây dựng các thang đo, tiêu chuẩn, tiêu chí để đo lường mức độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp tại các khách sạn Novotel ở Hà Nội. - Tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia và các cấp quản lý của khách sạn về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp đồng thời khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của nhân viên khách sạn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá. 15 - Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu về hoạt động kinh doanh và hoạt động liên quan tới nhân sự của các khách sạn. - Sử dụng các phương pháp, mô hình đánh giá thông qua các tiêu chí để làm rõ tác động, từ đó xá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Như Quỳnh;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2023)

 • Để đạt được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: + Nghiên cứu công tác sưu tầm; tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. + Đánh giá tình hình thực tiễn công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. + Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Lê, Thu Hà (2023)

 • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các khái niệm liên quan. Khảo sát thực trạng quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử VnExpress, Tien Phong Online, Dân trí. Đánh giá thành công và hạn chế trong quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên BĐT. Đề xuất một số giải pháp quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên BĐT thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Duy Hùng;  Advisor: Trần, Điệp Thành (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Làm rõ xu hướng quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ trong giai đoạn 2009 - 2021, trên cơ sở đó có những đánh giá tổng thể về hợp tác an ninh, quốc phòng EU - Mỹ và dự báo xu hướng thời gian tới. - Mục tiêu cụ thể: (i) Chỉ rõ các yếu tố tác động đến quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ giai đoạn 2009 - 2021; (ii) Làm rõ thực trạng quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ trong giai đoạn 2009 - 2021, qua đó chỉ ra những thay đổi của mối quan hệ này giữa thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump; (iii) Đánh giá và đưa ra một số dự báo về quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải;  Advisor: Dương, Văn Huy (2023)

 • Mục tiêu của luận văn là làm rõ quá trình hợp tác nội bộ giữa các thành viên ASEAN về vấn đề Biển Đông kể từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, từ đó có thể nhận thức rõ hơn vai trò và vị trí của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông. Đồng thời, luận văn cũng rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Út;  Advisor: Đỗ, Thị Thùy Lan (2023)

 • Nghiên cứu về Hai Bà Trưng qua hệ thống di tích thờ Hai Bà ở Hà Nội tập trung lý giải nguồn gốc xuất hiện của các di tích và vai trò, ảnh hưởng của chúng trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Qua đó, cung cấp thêm nhận thức mới về không gian của tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trong tâm thức người Việt, tầm ảnh hưởng của khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử cho đến hôm nay và mai sau. Thấy được dấu ấn của khởi nghĩa Hai Bà Trưng thông qua hệ thống các di tích: qua hiện vật, qua lễ hội, qua các hoạt động tưởng niệm… để mỗi di tích là một câu chuyện truyền cảm hứng nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp của Hai Bà Trưng - hai kiệt nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Rút ra được nhữ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Huệ;  Advisor: Trần, Thị Quý (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hiện đại hóa hoạt động thông tin thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số. - Nghiên cứu thực trạng hiện đại hóa hoạt động thông tin-thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiện đại hóa hoạt động thông tin-thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Thủy (2023)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển của nghệ thuật múa rối bóng ở Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng. Việc lựa chọn Wayang Kulit là trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm mục đích làm rõ những nét đặc trưng riêng biệt, độc đáo cùng những ảnh hưởng xuyên suốt nhiều thời kỳ lịch sử của nghệ thuật này đối với đất nước Indonesia. Dựa vào góc nhìn đối sánh, luận văn mong muốn làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa Wayang Kulit với các loại hình nghệ thuật múa rối bóng khác ở Đông Nam Á là Wayang Kulit Kelantan (Malaysia) và Nang Yai (Thái Lan).

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Danh Cường;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuyên, (2022)

 • Luận văn đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: - Khảo sát các chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua một số thời kỳ. - Đề xuất một khung gồm một số chính sách có thể thúc đẩy hoạt động khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Luận văn đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: - Khảo sát các chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua một số thời kỳ. - Đề xuất một khung gồm một số chính sách có thể thúc đẩy hoạt động khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hải;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Tác giả xác định được các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: - Làm rõ cơ sở lý luận về các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên lý thuyết về quản trị thương hiệu và quản trị báo chí truyền thông để xây dựng khung nghiên cứu cho đề tài; - Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử, qua đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và các nguyên nhân của hạn chế trong quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7053

USSH - Master Theses : [7053]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7053
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoàng Phúc;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái (2022)

 • Làm rõ những vấn đề lí thuyết về truyền thông sự kiện văn hóa nghệ thuật trên báo in, tạp chí hiện nay; và vấn đề thực tiễn của công cuộc 100 năm bảo tồn, phát triển nghệ thuật cải lương Nam Bộ trên báo chí truyền thông. Nhất là trên báo in (Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Sân khấu Việt Nam ) và hai tờ báo điện tử (VnExpress và Vietnamnet). - Khảo sát và phân tích thông điệp về 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ trên các tờ báo trong diện khảo sát. Phân tích từng bài viết để đánh giá những thành tựu và hạn chế của nghệ thuật cải lương qua lăng kính báo chí nhân dịp loại hình này tròn 100 tuổi (từ 1918 - 2018). 8 Chỉ rõ sự tác động tích cực và cần thiết của hoạt động báo chí về truyền ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2023)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số lý luận chung về quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường như các khái niệm: quản trị, nội dung, tuyến bài, môi trường, sự cố môi trường; nội dung và phương thức quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung. Thứ hai, khảo sát thực trạng quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam; đánh giá những ưu, nhược điểm của hoạt động quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam. Thứ ba, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị nội dung tuyến bài về sự cố môi trường trên báo Pháp luật Việt Nam nói riêng và báo ch...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trung Hiếu;  Advisor: Phạm, Thị Mỵ (2023)

 • Mục tiêu là làm rõ vấn đề lý thuyết về truyền hình chuyên đề, đặc điểm của các chương trình truyền hình chuyên đề; những yêu cầu của chương trình truyền hình chuyên đề về BĐKH. - Khảo sát, phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng sản xuất các chương trình chuyên đề truyền hình về BĐKH như: Chất lượng và những đặc điểm của truyền hình chuyên đề về BĐKH vùng ĐBSCL trên sóng truyền hình địa phương; những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng này. Nhận xét của công chúng về các chuyên đề liên quan đến BĐKH. 12 - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình chuyên đề về BĐKH phù hợp với năng lực mà các đài PT TH địa phương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Hệ thông hóa cơ sở lý luận và bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu của Luận văn, bao gồm các khái niệm: truyền hình, môi trường truyền thông số, khoa học và công nghệ, chương trình truyền hình, nền tảng số… - Khảo sát quá trình sản xuất và phát sóng Chương trình Thời sự 20 giờ của Trung tâm Tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. - Xử lý các thông tin thu thập được để xác định các điểm bất cập, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các chương trình truyền hình của HTV trong môi trường truyền thông số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Trúc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn sẽ hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát thanh trực tiếp và tổ chức sản xuất phát thanh trực tiếp. Giải quyết các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Thực hiện khảo sát các chương trình phát thanh trực tiếp phát trên kênh FM 99,9MHz của đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH), kênh FM 89,4MHz của đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước (BPTV), kênh FM 92,5MHz của đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV). - Đánh giá những thành công, hạn chế của các Đài trong việc thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng sản các chương trình PTTT mà đề tài khảo sát. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất chương trì...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Đức Thanh;  Advisor: Hà, Huy Phượng (2023)

 • Luận văn cần triển khai thực hiện một số việc cụ thể như sau: Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Thực hiện khảo sát, phân tích nội dung và hình thức truyền thông về vấn đề tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên các BĐT được lựa chọn khảo sát, từ đó chỉ ra ưu nhược điểm của vấn đề. Đánh giá và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên BĐT ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2023)

 • Tìm hiểu biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu nhằm làm rõ các ý ngĩa về văn hóa, ý nghĩa văn hóa tâm linh nội hàm của các biểu tượng trong điện thờ tín ngưỡngMẫu ở Hà Nội. Đề tài nghiên cứu liệt kê, miêu tả, giải thích các ý nghĩa nhân học và thể hiện các giá trị nhân văn đến với cộng đồng tín ngưỡng nhằm bảo tồn, giữ gìn các biểu tượng quí giá trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Nội nói riêng và các vùng lân cận nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Quyết;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2023)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cầu du lịch đêm. Khảo sát và phân tích thực trạng cầu du lịch đêm của khách quốc tế tại Hà Nội - Định hướng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Duan, Wei Heng;  Advisor: Đinh, Kiều Châu (2022)

 • Xây dựng cơ sở lí thuyết cho các nghiên cứu trong luận văn. Mô tả, phân tích và đối chiếu hành động từ chối trong tiếng Hán và tiếng Việt trên phương diện phân loại cùng các hình thức biểu hiện. Mô tả, phân tích và đối chiếu các chiến lược giao tiếp dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến hành động từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Thông qua phân tích và đối chiếu các ngữ liệu đã được thu thập, luận văn tìm hiểu sự tương đồng cũng như sự khác biệt khi thực hiện hành động từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt, đồng thời, làm rõ hơn nguyên nhân tạo ra sự tương đồng và sự khác biệt này trong việc lựa chọn chiến lược giao tiếp từ chối giữa tiếng Hán và tiếng Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoài Phương (2022)

 • Luận văn nhằm khái quát, phục dựng bức tranh toàn cảnh về đời sống văn hóa truyền thống của làng Hoàng Xá; tìm hiểu những giá trị và sự biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống làng Hoàng Xá trong đời sống hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Lừng;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn, văn hóa doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh khách sạn; xây dựng các thang đo, tiêu chuẩn, tiêu chí để đo lường mức độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp tại các khách sạn Novotel ở Hà Nội. - Tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia và các cấp quản lý của khách sạn về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp đồng thời khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của nhân viên khách sạn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá. 15 - Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu về hoạt động kinh doanh và hoạt động liên quan tới nhân sự của các khách sạn. - Sử dụng các phương pháp, mô hình đánh giá thông qua các tiêu chí để làm rõ tác động, từ đó xá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Như Quỳnh;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2023)

 • Để đạt được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: + Nghiên cứu công tác sưu tầm; tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. + Đánh giá tình hình thực tiễn công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. + Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Lê, Thu Hà (2023)

 • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các khái niệm liên quan. Khảo sát thực trạng quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử VnExpress, Tien Phong Online, Dân trí. Đánh giá thành công và hạn chế trong quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên BĐT. Đề xuất một số giải pháp quản trị hình ảnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên BĐT thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Duy Hùng;  Advisor: Trần, Điệp Thành (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Làm rõ xu hướng quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ trong giai đoạn 2009 - 2021, trên cơ sở đó có những đánh giá tổng thể về hợp tác an ninh, quốc phòng EU - Mỹ và dự báo xu hướng thời gian tới. - Mục tiêu cụ thể: (i) Chỉ rõ các yếu tố tác động đến quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ giai đoạn 2009 - 2021; (ii) Làm rõ thực trạng quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ trong giai đoạn 2009 - 2021, qua đó chỉ ra những thay đổi của mối quan hệ này giữa thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump; (iii) Đánh giá và đưa ra một số dự báo về quan hệ an ninh, quốc phòng EU - Mỹ thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải;  Advisor: Dương, Văn Huy (2023)

 • Mục tiêu của luận văn là làm rõ quá trình hợp tác nội bộ giữa các thành viên ASEAN về vấn đề Biển Đông kể từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, từ đó có thể nhận thức rõ hơn vai trò và vị trí của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông. Đồng thời, luận văn cũng rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Út;  Advisor: Đỗ, Thị Thùy Lan (2023)

 • Nghiên cứu về Hai Bà Trưng qua hệ thống di tích thờ Hai Bà ở Hà Nội tập trung lý giải nguồn gốc xuất hiện của các di tích và vai trò, ảnh hưởng của chúng trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Qua đó, cung cấp thêm nhận thức mới về không gian của tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trong tâm thức người Việt, tầm ảnh hưởng của khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử cho đến hôm nay và mai sau. Thấy được dấu ấn của khởi nghĩa Hai Bà Trưng thông qua hệ thống các di tích: qua hiện vật, qua lễ hội, qua các hoạt động tưởng niệm… để mỗi di tích là một câu chuyện truyền cảm hứng nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp của Hai Bà Trưng - hai kiệt nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Rút ra được nhữ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Huệ;  Advisor: Trần, Thị Quý (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hiện đại hóa hoạt động thông tin thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số. - Nghiên cứu thực trạng hiện đại hóa hoạt động thông tin-thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiện đại hóa hoạt động thông tin-thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Thủy (2023)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển của nghệ thuật múa rối bóng ở Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng. Việc lựa chọn Wayang Kulit là trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm mục đích làm rõ những nét đặc trưng riêng biệt, độc đáo cùng những ảnh hưởng xuyên suốt nhiều thời kỳ lịch sử của nghệ thuật này đối với đất nước Indonesia. Dựa vào góc nhìn đối sánh, luận văn mong muốn làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa Wayang Kulit với các loại hình nghệ thuật múa rối bóng khác ở Đông Nam Á là Wayang Kulit Kelantan (Malaysia) và Nang Yai (Thái Lan).

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Danh Cường;  Advisor: Nguyễn, Hữu Xuyên, (2022)

 • Luận văn đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: - Khảo sát các chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua một số thời kỳ. - Đề xuất một khung gồm một số chính sách có thể thúc đẩy hoạt động khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Luận văn đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: - Khảo sát các chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng qua một số thời kỳ. - Đề xuất một khung gồm một số chính sách có thể thúc đẩy hoạt động khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hải;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Tác giả xác định được các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: - Làm rõ cơ sở lý luận về các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; cung cấp cái nhìn tổng quan dựa trên lý thuyết về quản trị thương hiệu và quản trị báo chí truyền thông để xây dựng khung nghiên cứu cho đề tài; - Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử, qua đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và các nguyên nhân của hạn chế trong quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7053