USSH - Master Theses : [6410]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6410
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bounnath, Keopanya;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2020)

 • Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau: hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến liên kết phát triển du lịch; Kết hợp với việc khảo sát thực địa, phân tích thực trạng hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương để chỉ ra những ưu, nhược điểm và những nguyên nhân; Đưa ra các giải pháp dưới góc độ nghiên cứu tổng quát các hoạt động liên kết phát triển du lịch ở hai địa phương, làm tiền đề thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước Lào và Việt Nam. Mục đích của đề tài góp phần tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của hai đất nước nói chung và hai thành phố nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Thanh Loan (2020)

 • Luận văn làm sáng tỏ một cách toàn diện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015; Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng bộ huyện; từ đó đúc kết một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng bộ huyện hương Mỹ. Tác giả trình bày có hệ thống về quá trình chỉ đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015. Qua đó, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện hương Mỹ đối với công tác thanh niên trong sự nghiệp , đất nước.

 • 02050006300.LV.Đào Thị Mai Huyên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Huyên;  Advisor: Trịnh, Hoàng Hiệp (2020)

 • Thành Cổ Loa ngày nay nằm ở phía Bắc sông Hoàng Giang thuộc địa phận xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các đợt khai quật đã làm rõ cấu trúc Thành Cổ Loa gồm có ba vòng thành đất khép kín với quy mô khá rộng. Khảo cổ học đã cho thấy rõ cả ba vòng thành đều được đào đắp quy mô lớn vào thời An Dương Vương và được đắp, gia cố thêm một số lần sau đó. Trong và ngoài thành đã phát hiện được nhiều dấu tích liên quan đến thành như các di chỉ cư trú, di tích đúc mũi tên đồng, nơi chôn giấu trống đồng, mũi tên đồng, nhiều di tích liên quan đến triều đình An Dương Vương, nước Âu Lạc. Luận văn tập trung vào việc tập hợp tư liệu đã điều tra, khai quật khảo cổhọc ở b...

 • 02050006295.LV.Quán Thị Vân Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quán, Thị Vân Anh;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2020)

 • Tác giả lựa chọn đề tài “Chính sách phát triển các vườn ươm doanh nghiệp tại các trường Đại học ở Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” để tìm ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy việc hình thành các vườn ươm doanh nghiệp trong các trường đại học của Việt Nam, qua đó gia tăng các mô hình kh ởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên. Luận văn tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau: - Thứ nhất là nghiên cứu cơ sở lý luận về môi trường thuận lợi cho việc phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trong các trường đại học. Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển tại các quốc gia có hệ thống vườn ươm phát triển mạnh mẽ và nhanh ...

 • 02050006293.LV.Đỗ Mạnh Hùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Mạnh Hùng;  Advisor: Phạm, Gia Lâm (2020)

 • Những tiền đề văn hóa - xã hội cho sự ra đời của thể loại talk show trên truyền hình Mỹ; Những hình thức và chủ đề talk show trên truyền hình Mỹ; Vai trò và sức ảnh hưởng của người dẫn chương trình (host) trong talk show Mỹ. Sự ra đời và quá trình phát triển của The Ellen DeGeneres Show từ 9.2003 đến nay, khảo sát một số đặc điểm về hình thức sản xuất, nội dung chương trình, những cải tiến, tỉ suất người xem, các giải thưởng qua các giai đoạn, …; Những chủ đề và hình thức đặc biệt trong The Ellen DeGeneres Show (khảo sát qua 19 tập đặc biệt với các chuyên mục: trò chuyện với người nổi tiếng, các câu chuyện truyền cảm hứng, gặp gỡ các em bé tài năng, chơi trò chơi). Chiến lược diễn ngô...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6410

USSH - Master Theses : [6410]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6410
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bounnath, Keopanya;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2020)

 • Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau: hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến liên kết phát triển du lịch; Kết hợp với việc khảo sát thực địa, phân tích thực trạng hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương để chỉ ra những ưu, nhược điểm và những nguyên nhân; Đưa ra các giải pháp dưới góc độ nghiên cứu tổng quát các hoạt động liên kết phát triển du lịch ở hai địa phương, làm tiền đề thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước Lào và Việt Nam. Mục đích của đề tài góp phần tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của hai đất nước nói chung và hai thành phố nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Thanh Loan (2020)

 • Luận văn làm sáng tỏ một cách toàn diện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015; Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng bộ huyện; từ đó đúc kết một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng bộ huyện hương Mỹ. Tác giả trình bày có hệ thống về quá trình chỉ đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015. Qua đó, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện hương Mỹ đối với công tác thanh niên trong sự nghiệp , đất nước.

 • 02050006300.LV.Đào Thị Mai Huyên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Huyên;  Advisor: Trịnh, Hoàng Hiệp (2020)

 • Thành Cổ Loa ngày nay nằm ở phía Bắc sông Hoàng Giang thuộc địa phận xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các đợt khai quật đã làm rõ cấu trúc Thành Cổ Loa gồm có ba vòng thành đất khép kín với quy mô khá rộng. Khảo cổ học đã cho thấy rõ cả ba vòng thành đều được đào đắp quy mô lớn vào thời An Dương Vương và được đắp, gia cố thêm một số lần sau đó. Trong và ngoài thành đã phát hiện được nhiều dấu tích liên quan đến thành như các di chỉ cư trú, di tích đúc mũi tên đồng, nơi chôn giấu trống đồng, mũi tên đồng, nhiều di tích liên quan đến triều đình An Dương Vương, nước Âu Lạc. Luận văn tập trung vào việc tập hợp tư liệu đã điều tra, khai quật khảo cổhọc ở b...

 • 02050006295.LV.Quán Thị Vân Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quán, Thị Vân Anh;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2020)

 • Tác giả lựa chọn đề tài “Chính sách phát triển các vườn ươm doanh nghiệp tại các trường Đại học ở Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” để tìm ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy việc hình thành các vườn ươm doanh nghiệp trong các trường đại học của Việt Nam, qua đó gia tăng các mô hình kh ởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên. Luận văn tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau: - Thứ nhất là nghiên cứu cơ sở lý luận về môi trường thuận lợi cho việc phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trong các trường đại học. Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển tại các quốc gia có hệ thống vườn ươm phát triển mạnh mẽ và nhanh ...

 • 02050006293.LV.Đỗ Mạnh Hùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Mạnh Hùng;  Advisor: Phạm, Gia Lâm (2020)

 • Những tiền đề văn hóa - xã hội cho sự ra đời của thể loại talk show trên truyền hình Mỹ; Những hình thức và chủ đề talk show trên truyền hình Mỹ; Vai trò và sức ảnh hưởng của người dẫn chương trình (host) trong talk show Mỹ. Sự ra đời và quá trình phát triển của The Ellen DeGeneres Show từ 9.2003 đến nay, khảo sát một số đặc điểm về hình thức sản xuất, nội dung chương trình, những cải tiến, tỉ suất người xem, các giải thưởng qua các giai đoạn, …; Những chủ đề và hình thức đặc biệt trong The Ellen DeGeneres Show (khảo sát qua 19 tập đặc biệt với các chuyên mục: trò chuyện với người nổi tiếng, các câu chuyện truyền cảm hứng, gặp gỡ các em bé tài năng, chơi trò chơi). Chiến lược diễn ngô...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6410