USSH - Master Theses : [7426]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7426
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hạnh Nguyên;  Advisor: Bùi, Thị Ánh Vân (2024)

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn chỉ ra những vấn đề cơ bản về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, chỉ ra những hoạt động cơ bản của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ. Chỉ ra những yếu tố tác động từ những vấn đề đặt ra từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng. Làm rõ chức năng nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hệ thống hoá hoạt động của Hội ĐKSSYN hiện nay, trong công tác vận động đồng bào Khmer, ra khuyến nghị nâng cao vai trò của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng trong tình hình mới. Đánh giá thực trạ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hà Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chiến; Đoàn, Thị Hương (2024)

 • Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả đã đưa ra tổng quan nghiên cứu về rối loạn lo âu như định nghĩa rối loạn lo âu, các yếu tố ảnh hưởng có thể gây ra rối loạn lo âu, đặc điểm lâm sàng của rối loạn lo âu,… Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy ứng dụng của cách tiếp cận theo liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) trên các đối tượng có biểu hiện rối loạn lo âu. Kết quả can thiệp cho thấy thân chủ đã có đáp ứng khá tốt với liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) trong trị liệu tâm lý. Các triệu chứng lo âu của thân chủ đã suy giảm sau quá trình can thiệp: các triệu chứng cơ thể đã suy giảm, thân chủ đã có thể tự quản lý lo âu của mình, và ứng dụng các kỹ thuật để ứng phó với các tình huống lo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Linh;  Advisor: Trần, Thu Hương (2023)

 • Tìm hiểu các vấn đề lý luận về rối loạn lo âu và các cách thức can thiệp trị liệu tâm lý. Đánh giá và định hình rối loạn lo âu ở một trường hợp nam giới thuộc cộng đồng LGBT+. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch trị liệu cho trường hợp có rối loạn lo âu trên. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá về tiến trình lâm sàng cũng như hiệu quả can thiệp

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Bình;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2024)

 • Xây dựng các cơ sở lý luận về các yếu tố thu hút khách du lịch của các di sản địa học. Khảo sát và đánh giá đƣợc hiện trạng khai thác du lịch tại Lý Sơn. Xác lập khung phân tích các yếu tố thu hút khách du lịch của các di sản địa học ở Lý Sơn trên cơ sở tham khảo các khung nghiên cứu và mô hình đánh giá các yếu tố thu hút khách du lịch đƣợc công bố trƣớc đây. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao sức hấp dẫn khách du lịch của các di sản địa học tại Lý Sơn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Kiều Thiên Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2024)

 • Luận văn đào sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị truyền thông, thương hiệu, tái định vị thương hiệu, quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu bao gồm nghiên cứu về khái niệm, cách thức, những yếu tố ảnh hưởng và những điểm đáng chú ý. Trên cơ sở khung lý thuyết đó, tác giả đã tìm hiểu, tổng hợp và nghiên cứu hoạt động quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu của Kem Tràng Tiền và GUTA Cafe - 2 thương hiệu trong lĩnh vực F&B với quy mô vừa và nhỏ, đã có vị trí trên thị trường hiện nay. Các hoạt động nghiên cứu đi từ việc phân tích về thương hiệu, hoạt động quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu theo mô hình lý thuyết được nêu tại chương 1. Qua nghiên cứu và phân ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Năm Hoàng (2023)

 • Luận văn hướng đến mục đích nhận diện, phân loại các công trình nghiên cứu, phê bình truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp theo các khuynh hướng tiếp cận và phương pháp xử lý văn bản cũng như phân tích các bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, qua đó đánh giá khái quát về mức độ ảnh hưởng của nhà văn với văn học đương đại không chỉ như một tác giả mà như một hiện tượng có thể kiến tạo những cách đọc văn học; cũng như ảnh hưởng của tư tưởng, quan niệm nghệ thuật về con người và cuộc đời của ông như một nguồn cảm hứng sáng tạo cho điện ảnh Việt Nam đương đại. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ có ý nghĩa như một tài liệu tham khảo mang tính khái quát về tiếp nhận di sản truyện ngắn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Vinh;  Advisor: Lê, Văn Cường (2024)

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống văn bia Hậu Phật huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang gồm 102 văn bia Hậu Phật thống kê được trong kho thác bản do Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) và Viện nghiên cứu Hán Nôm sưu tầm được trong những năm đầu và những năm cuối thế kỷ XX, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Luận văn đã mô tả, phân tích các đặc điểm của văn bia Hậu Phật về hình thức và nội dung; thống kê số lượng văn bia Hậu Phật huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo các tiêu chí như niên đại văn bia, địa điểm của văn bia, thành phần và giới tính của người cung tiến, thành phần và giới tính của người được bầu Hậu, thông tin về đội ngũ tạo tác văn bia,… Làm rõ tình hình phát tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2024)

 • Luận văn làm rõ lí thuyết mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa nói chung, từ đó ứng dụng khung phân tích vào trường hợp tại di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Thông qua việc nghiên cứu việc mối quan hệ đó cũng như việc chứng minh bằng thực tiễn hoạt động phát triển du lịch tại Hoàng thành Thăng Long để khẳng định hoạt động du lịch văn hóa là hình thức bảo tồn quan trọng đối với khu di sản và chú trọng phát triển hoạt động du lịch văn hóa tại di sản này là cần thiết. Những thành tựu thu được từ du lịch tuy chưa thực sự tác động quá lớn đến hoạt động bảo tồn nhưng tạo ra giá trị động lực, thúc đẩy các nhà quản lý quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động du ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh Chi;  Advisor: Phạm, Chiến Thắng (2024)

 • Xuất phát từ góc nhìn của báo chí học và xã hội học truyền thông đại chúng, đề tài là công trình nghiên cứu đánh giá tổng quát về mối quan hệ giữa Báo CAND và công chúng CAND và tìm ra giải pháp nâng cao công tác quản trị chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền của Báo CAND đáp ứng yêu cầu của nhóm độc giả. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhận thức về tính hữu ích của các CBCS là tiền đề đáng kể để họ truy cập và cập nhật tin tức trên báo CAND điện tử. Các phát hiện cũng ngụ ý rằng các nhà quản trị của Báo CAND có khả năng cải thiện hoạt động, lấy công chúng làm trung tâm của họ bằng cách tinh chỉnh chất lượng nội dung, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của họ, tăng c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Vũ Diệu Yến;  Advisor: Trần, Thành Nam (2023)

 • Rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khoẻ tinh thần phổ biến hiện nay, biểu hiện bằng những triệu chứng căng thẳng, sợ hãi, lo lắng thái quá trước các tình huống, sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Trong khuôn khổ luận văn, tác giả đã thảo luận các vấn đề liên quan đến rối loạn lo âu (định nghĩa, lý thuyết tiếp cận, tiêu chuẩn chẩn đoán,…), đồng thời ứng dụng cách tiếp cận của liệu pháp nhận thức – hành vi trên đối tượng thân chủ có triệu chứng của rối loạn lo âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau quá trình ứng dụng các kỹ thuật của liệu pháp nhận thức – hành vi, thân chủ đã có sự cải thiện về các triệu chứng cơ thể thông qua việc luyện tập các kỹ thuật thư giãn. Đồng thời, thân c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Hải Yến (2024)

 • Hệ thống cơ sở lý luận và những bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch văn hóa tâm linh để vận dụng cho tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DLVHTL tại tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của khách về mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ với mức độ tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Sử dụng các phương pháp đánh giá thông qua các chỉ tiêu/yếu tố để làm rõ vai trò của phát triển du lịch tâm linh trong phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong PTDL văn hóa tâm linh tại tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp cụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc (2024)

 • Luận văn trình bày tổng quan về Rối loạn stress sau sang chấn. Bên cạnh đó, luận văn chủ yếu tập trung trình bày quá trình đánh giá và tiến trình trị liệu Rối loạn stress sau sang chấn ở một trường hợp có người thân mất vì tai nạn giao thông, dựa trên tiếp nhận trị liệu nhận thức – hành vi để giải quyết các mục tiêu đầu ra được thống nhất giữa thân chủ và học viên: (1) Giảm các triệu chứng PTSD; (2) Cải thiện các hoạt động chức năng; (3) Cải thiện các mối quan hệ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2023)

 • Chương 1 khái quát về khái niệm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý công tác văn thư. Nắm rõ quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức quản lý công tác văn thư là căn cứ để thực hiện công tác tổ chức quản lý công tác văn thư của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là những cơ sở lý luận tạo tiền đề cho việc triển khai các luận điểm, luận cứ ở các chương tiếp theo để làm rõ chủ đề của Luận văn. Chương 2 đưa ra các nội dung về hoạt động tổ chức, quản lý công tác VTLT của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các hoạt động tương đối đầy đủ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đó là cơ sở để tôi có thể phân tích, đưa ra những đánh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hương Lan;  Advisor: Hoàng, Ngọc Vinh Hạnh (2023)

 • Quản trị rủi ro không tốt có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp và khủng hoảng truyền thông cho doanh nghiệp. Hiện nay, mặc dù việc nhận diện rủi ro sớm luôn được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu nhưng để nắm bắt và xây dựng được một kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả lại vẫn là điều các nhà lãnh đạo trăn trở. Đề tài nghiên cứu, phân tích các yếu tố rủi ro tạo nên khủng hoảng truyền thông từ các sản phẩm nghe nhìn ngay trong quá trình xây dựng, quảng bá thương hiệu, cho tới khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông và cách ứng phó với khủng hoảng của công ty VinFast. Từ đó, đúc rút ra những bài học quản trị rủi ro truyền thông giá trị cho chính doanh nghiệp này và đề xuất được quy trì...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2023)

 • Chương 1 khái quát một số vấn đề lý luận chung về văn phòng và hoạt động văn phòng; mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung và quy trình chuẩn hóa hoạt động văn phòng; đồng thời xác định trách nhiệm quản lý và thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Chương 2 thực hiện khảo sát thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các nội dung khảo sát gồm các vấn đề: Xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động văn phòng; Phổ biến, hướng dẫn những chuẩn mực đó tới các đối tượng có liên quan; Kiểm tra, giám sát và đánh giá, xử lý kết quả thực hiện; Điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực khi cần thiết. Căn cứ vào kết ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2023)

 • Chương 1 nghiên cứu những vấn đề lý luận như các khái niệm thuật ngữ có liên quan, ý nghĩa, các biện pháp, nguyên tắc của tổ chức quản lý công tác lưu trữ, hệ thống lại cơ sở pháp lý về tổ chức quản lý công tác lưu trữ. Chương 2 khái quát và giới thiệu những thông tin cơ bản về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và khối tài liệu hình thành tại đây. Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại chương 1, tác giả thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả tổ chức quản lý công tác lưu trữ của Viện. Qua đó, tác giả nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế của công tác tổ chức quản lý công tác lưu trữ làm cơ sở và căn cứ đề đề xuất giải pháp phù hợp. Chương...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Hạnh Liên (2024)

 • Động cơ và động cơ học tập là đề tài được nhiều sự quan tâm nghiên cứu ở tâm lý học trong nước và nước ngoài. Các nghiên cứu đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của động cơ trong sự hình thành, phát triển nhân cách con người, đặc biệt là vai trò của hoạt động có đối tượng. Về mặt tâm lí học, hạt nhân của nhân cách là sự gắn kết chặt chẽ và phụ thuộc vào nhau của hệ thống thứ bậc động cơ, tạo nên mối quan hệ tích cực của chủ thể với khách thể hoạt động. Dựa trên việc nghiên cứu lý luận về động cơ học tập, cùng với quá trình khảo sát biểu hiện động cơ học tập, các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và các biện pháp thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Đại Nam, n...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thuỳ Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Duy (2024)

 • Chương 1 tìm hiểu hệ thống lý luận về văn hoá và văn hoá doanh nghiệp, tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của văn hoá trong doanh nghiệp, từ đó đưa ra sự cần thiết của sổ tay văn hoá trong doanh nghiệp. Tác giả nêu khái quát về định nghĩa, hình thức và nội dung của cuốn sổ tay văn hoá doanh nghiệp. Chương 2 tìm hiểu thực trạng văn hoá của doanh nghiệp thông qua cuộc khảo sát mức độ hiểu biết về văn hoá doanh nghiệp của cán bộ nhân viên trong công ty để từ đó xây dựng nội dung sổ tay sao cho phù hợp với công ty. Từ những nội dung đã xây dựng được ở chương 2, tác giả sẽ dự thảo sổ tay văn hoá doanh nghiệp. Cuốn sổ tay sẽ có những nội dung chi tiết thế nào, hình thức trình bày ra sao để ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thu Hiền (2024)

 • Trên cơ sở kế thừa lý luận về văn học nữ tính của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, luận văn đã đưa ra được nội hàm của các khái niệm về văn học nữ tính, sắc thái nữ tính, ý thức nữ tính và chỉ ra những yếu tố cấu thành cũng như các cấp độ biểu hiện trong nội hàm khái niệm này. Không giống như nhiều sáng tác văn học nữ tính cùng thời, tiểu thuyết của Vương An Ức lựa chọn mức độ thể hiện mang tính đối thoại với các diễn ngôn nam tính, do vậy trong tiểu thuyết của bà, các chủ thể nữ tính cơ bản được biểu hiện ở các cấp độ của chủ thể tư duy, chủ thể kinh nghiệm, chủ thể thẩm mỹ. Sự thiếu vắng trạng thái tuyên ngôn quyết liệt của ý thức nữ tính ở cấp độ chủ thể phát ngôn đã tạo nên sắc thái...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trịnh, Thị Linh (2024)

 • Xây dựng khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu về tình trạng kiệt sức nghề nghiệp của nhân viên y tế cũng như các yếu tố tương quan tác động như: nhân khẩu học; lương thưởng; sự hỗ trợ xã hội... Chỉ ra thực trạng kiệt sức nghề nghiệp của 210 nhân viên y tế, gồm 77 nam (36,7%) và 133 nữ (63,3%) tại một Bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng nhân viên y tế đều có vấn đề về kiệt sức ở các mức độ khác nhau, trong đó chiếm phần lớn là kiệt sức ở mức thấp. Phân tích tình trạng kiệt sức nghề nghiệp theo một số biến số như giới tính, tuổi, thâm niên công tác, vị trí công việc, tình trạng hôn nhân và mối liên hệ với sự hỗ trợ xã hội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7426

USSH - Master Theses : [7426]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7426
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hạnh Nguyên;  Advisor: Bùi, Thị Ánh Vân (2024)

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn chỉ ra những vấn đề cơ bản về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, chỉ ra những hoạt động cơ bản của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ. Chỉ ra những yếu tố tác động từ những vấn đề đặt ra từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng. Làm rõ chức năng nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hệ thống hoá hoạt động của Hội ĐKSSYN hiện nay, trong công tác vận động đồng bào Khmer, ra khuyến nghị nâng cao vai trò của Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng trong tình hình mới. Đánh giá thực trạ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hà Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chiến; Đoàn, Thị Hương (2024)

 • Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả đã đưa ra tổng quan nghiên cứu về rối loạn lo âu như định nghĩa rối loạn lo âu, các yếu tố ảnh hưởng có thể gây ra rối loạn lo âu, đặc điểm lâm sàng của rối loạn lo âu,… Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy ứng dụng của cách tiếp cận theo liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) trên các đối tượng có biểu hiện rối loạn lo âu. Kết quả can thiệp cho thấy thân chủ đã có đáp ứng khá tốt với liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) trong trị liệu tâm lý. Các triệu chứng lo âu của thân chủ đã suy giảm sau quá trình can thiệp: các triệu chứng cơ thể đã suy giảm, thân chủ đã có thể tự quản lý lo âu của mình, và ứng dụng các kỹ thuật để ứng phó với các tình huống lo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Linh;  Advisor: Trần, Thu Hương (2023)

 • Tìm hiểu các vấn đề lý luận về rối loạn lo âu và các cách thức can thiệp trị liệu tâm lý. Đánh giá và định hình rối loạn lo âu ở một trường hợp nam giới thuộc cộng đồng LGBT+. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch trị liệu cho trường hợp có rối loạn lo âu trên. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá về tiến trình lâm sàng cũng như hiệu quả can thiệp

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Bình;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2024)

 • Xây dựng các cơ sở lý luận về các yếu tố thu hút khách du lịch của các di sản địa học. Khảo sát và đánh giá đƣợc hiện trạng khai thác du lịch tại Lý Sơn. Xác lập khung phân tích các yếu tố thu hút khách du lịch của các di sản địa học ở Lý Sơn trên cơ sở tham khảo các khung nghiên cứu và mô hình đánh giá các yếu tố thu hút khách du lịch đƣợc công bố trƣớc đây. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao sức hấp dẫn khách du lịch của các di sản địa học tại Lý Sơn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Kiều Thiên Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2024)

 • Luận văn đào sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị truyền thông, thương hiệu, tái định vị thương hiệu, quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu bao gồm nghiên cứu về khái niệm, cách thức, những yếu tố ảnh hưởng và những điểm đáng chú ý. Trên cơ sở khung lý thuyết đó, tác giả đã tìm hiểu, tổng hợp và nghiên cứu hoạt động quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu của Kem Tràng Tiền và GUTA Cafe - 2 thương hiệu trong lĩnh vực F&B với quy mô vừa và nhỏ, đã có vị trí trên thị trường hiện nay. Các hoạt động nghiên cứu đi từ việc phân tích về thương hiệu, hoạt động quản trị truyền thông tái định vị thương hiệu theo mô hình lý thuyết được nêu tại chương 1. Qua nghiên cứu và phân ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Năm Hoàng (2023)

 • Luận văn hướng đến mục đích nhận diện, phân loại các công trình nghiên cứu, phê bình truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp theo các khuynh hướng tiếp cận và phương pháp xử lý văn bản cũng như phân tích các bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, qua đó đánh giá khái quát về mức độ ảnh hưởng của nhà văn với văn học đương đại không chỉ như một tác giả mà như một hiện tượng có thể kiến tạo những cách đọc văn học; cũng như ảnh hưởng của tư tưởng, quan niệm nghệ thuật về con người và cuộc đời của ông như một nguồn cảm hứng sáng tạo cho điện ảnh Việt Nam đương đại. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ có ý nghĩa như một tài liệu tham khảo mang tính khái quát về tiếp nhận di sản truyện ngắn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Vinh;  Advisor: Lê, Văn Cường (2024)

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống văn bia Hậu Phật huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang gồm 102 văn bia Hậu Phật thống kê được trong kho thác bản do Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) và Viện nghiên cứu Hán Nôm sưu tầm được trong những năm đầu và những năm cuối thế kỷ XX, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Luận văn đã mô tả, phân tích các đặc điểm của văn bia Hậu Phật về hình thức và nội dung; thống kê số lượng văn bia Hậu Phật huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo các tiêu chí như niên đại văn bia, địa điểm của văn bia, thành phần và giới tính của người cung tiến, thành phần và giới tính của người được bầu Hậu, thông tin về đội ngũ tạo tác văn bia,… Làm rõ tình hình phát tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2024)

 • Luận văn làm rõ lí thuyết mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa nói chung, từ đó ứng dụng khung phân tích vào trường hợp tại di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Thông qua việc nghiên cứu việc mối quan hệ đó cũng như việc chứng minh bằng thực tiễn hoạt động phát triển du lịch tại Hoàng thành Thăng Long để khẳng định hoạt động du lịch văn hóa là hình thức bảo tồn quan trọng đối với khu di sản và chú trọng phát triển hoạt động du lịch văn hóa tại di sản này là cần thiết. Những thành tựu thu được từ du lịch tuy chưa thực sự tác động quá lớn đến hoạt động bảo tồn nhưng tạo ra giá trị động lực, thúc đẩy các nhà quản lý quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động du ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh Chi;  Advisor: Phạm, Chiến Thắng (2024)

 • Xuất phát từ góc nhìn của báo chí học và xã hội học truyền thông đại chúng, đề tài là công trình nghiên cứu đánh giá tổng quát về mối quan hệ giữa Báo CAND và công chúng CAND và tìm ra giải pháp nâng cao công tác quản trị chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền của Báo CAND đáp ứng yêu cầu của nhóm độc giả. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhận thức về tính hữu ích của các CBCS là tiền đề đáng kể để họ truy cập và cập nhật tin tức trên báo CAND điện tử. Các phát hiện cũng ngụ ý rằng các nhà quản trị của Báo CAND có khả năng cải thiện hoạt động, lấy công chúng làm trung tâm của họ bằng cách tinh chỉnh chất lượng nội dung, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của họ, tăng c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Vũ Diệu Yến;  Advisor: Trần, Thành Nam (2023)

 • Rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khoẻ tinh thần phổ biến hiện nay, biểu hiện bằng những triệu chứng căng thẳng, sợ hãi, lo lắng thái quá trước các tình huống, sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Trong khuôn khổ luận văn, tác giả đã thảo luận các vấn đề liên quan đến rối loạn lo âu (định nghĩa, lý thuyết tiếp cận, tiêu chuẩn chẩn đoán,…), đồng thời ứng dụng cách tiếp cận của liệu pháp nhận thức – hành vi trên đối tượng thân chủ có triệu chứng của rối loạn lo âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau quá trình ứng dụng các kỹ thuật của liệu pháp nhận thức – hành vi, thân chủ đã có sự cải thiện về các triệu chứng cơ thể thông qua việc luyện tập các kỹ thuật thư giãn. Đồng thời, thân c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Hải Yến (2024)

 • Hệ thống cơ sở lý luận và những bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch văn hóa tâm linh để vận dụng cho tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DLVHTL tại tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của khách về mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ với mức độ tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Sử dụng các phương pháp đánh giá thông qua các chỉ tiêu/yếu tố để làm rõ vai trò của phát triển du lịch tâm linh trong phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong PTDL văn hóa tâm linh tại tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp cụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc (2024)

 • Luận văn trình bày tổng quan về Rối loạn stress sau sang chấn. Bên cạnh đó, luận văn chủ yếu tập trung trình bày quá trình đánh giá và tiến trình trị liệu Rối loạn stress sau sang chấn ở một trường hợp có người thân mất vì tai nạn giao thông, dựa trên tiếp nhận trị liệu nhận thức – hành vi để giải quyết các mục tiêu đầu ra được thống nhất giữa thân chủ và học viên: (1) Giảm các triệu chứng PTSD; (2) Cải thiện các hoạt động chức năng; (3) Cải thiện các mối quan hệ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2023)

 • Chương 1 khái quát về khái niệm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý công tác văn thư. Nắm rõ quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức quản lý công tác văn thư là căn cứ để thực hiện công tác tổ chức quản lý công tác văn thư của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là những cơ sở lý luận tạo tiền đề cho việc triển khai các luận điểm, luận cứ ở các chương tiếp theo để làm rõ chủ đề của Luận văn. Chương 2 đưa ra các nội dung về hoạt động tổ chức, quản lý công tác VTLT của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các hoạt động tương đối đầy đủ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đó là cơ sở để tôi có thể phân tích, đưa ra những đánh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hương Lan;  Advisor: Hoàng, Ngọc Vinh Hạnh (2023)

 • Quản trị rủi ro không tốt có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp và khủng hoảng truyền thông cho doanh nghiệp. Hiện nay, mặc dù việc nhận diện rủi ro sớm luôn được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu nhưng để nắm bắt và xây dựng được một kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả lại vẫn là điều các nhà lãnh đạo trăn trở. Đề tài nghiên cứu, phân tích các yếu tố rủi ro tạo nên khủng hoảng truyền thông từ các sản phẩm nghe nhìn ngay trong quá trình xây dựng, quảng bá thương hiệu, cho tới khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông và cách ứng phó với khủng hoảng của công ty VinFast. Từ đó, đúc rút ra những bài học quản trị rủi ro truyền thông giá trị cho chính doanh nghiệp này và đề xuất được quy trì...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2023)

 • Chương 1 khái quát một số vấn đề lý luận chung về văn phòng và hoạt động văn phòng; mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung và quy trình chuẩn hóa hoạt động văn phòng; đồng thời xác định trách nhiệm quản lý và thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Chương 2 thực hiện khảo sát thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các nội dung khảo sát gồm các vấn đề: Xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động văn phòng; Phổ biến, hướng dẫn những chuẩn mực đó tới các đối tượng có liên quan; Kiểm tra, giám sát và đánh giá, xử lý kết quả thực hiện; Điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực khi cần thiết. Căn cứ vào kết ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2023)

 • Chương 1 nghiên cứu những vấn đề lý luận như các khái niệm thuật ngữ có liên quan, ý nghĩa, các biện pháp, nguyên tắc của tổ chức quản lý công tác lưu trữ, hệ thống lại cơ sở pháp lý về tổ chức quản lý công tác lưu trữ. Chương 2 khái quát và giới thiệu những thông tin cơ bản về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và khối tài liệu hình thành tại đây. Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại chương 1, tác giả thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả tổ chức quản lý công tác lưu trữ của Viện. Qua đó, tác giả nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế của công tác tổ chức quản lý công tác lưu trữ làm cơ sở và căn cứ đề đề xuất giải pháp phù hợp. Chương...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Hạnh Liên (2024)

 • Động cơ và động cơ học tập là đề tài được nhiều sự quan tâm nghiên cứu ở tâm lý học trong nước và nước ngoài. Các nghiên cứu đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của động cơ trong sự hình thành, phát triển nhân cách con người, đặc biệt là vai trò của hoạt động có đối tượng. Về mặt tâm lí học, hạt nhân của nhân cách là sự gắn kết chặt chẽ và phụ thuộc vào nhau của hệ thống thứ bậc động cơ, tạo nên mối quan hệ tích cực của chủ thể với khách thể hoạt động. Dựa trên việc nghiên cứu lý luận về động cơ học tập, cùng với quá trình khảo sát biểu hiện động cơ học tập, các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và các biện pháp thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Đại Nam, n...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thuỳ Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Duy (2024)

 • Chương 1 tìm hiểu hệ thống lý luận về văn hoá và văn hoá doanh nghiệp, tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của văn hoá trong doanh nghiệp, từ đó đưa ra sự cần thiết của sổ tay văn hoá trong doanh nghiệp. Tác giả nêu khái quát về định nghĩa, hình thức và nội dung của cuốn sổ tay văn hoá doanh nghiệp. Chương 2 tìm hiểu thực trạng văn hoá của doanh nghiệp thông qua cuộc khảo sát mức độ hiểu biết về văn hoá doanh nghiệp của cán bộ nhân viên trong công ty để từ đó xây dựng nội dung sổ tay sao cho phù hợp với công ty. Từ những nội dung đã xây dựng được ở chương 2, tác giả sẽ dự thảo sổ tay văn hoá doanh nghiệp. Cuốn sổ tay sẽ có những nội dung chi tiết thế nào, hình thức trình bày ra sao để ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thu Hiền (2024)

 • Trên cơ sở kế thừa lý luận về văn học nữ tính của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, luận văn đã đưa ra được nội hàm của các khái niệm về văn học nữ tính, sắc thái nữ tính, ý thức nữ tính và chỉ ra những yếu tố cấu thành cũng như các cấp độ biểu hiện trong nội hàm khái niệm này. Không giống như nhiều sáng tác văn học nữ tính cùng thời, tiểu thuyết của Vương An Ức lựa chọn mức độ thể hiện mang tính đối thoại với các diễn ngôn nam tính, do vậy trong tiểu thuyết của bà, các chủ thể nữ tính cơ bản được biểu hiện ở các cấp độ của chủ thể tư duy, chủ thể kinh nghiệm, chủ thể thẩm mỹ. Sự thiếu vắng trạng thái tuyên ngôn quyết liệt của ý thức nữ tính ở cấp độ chủ thể phát ngôn đã tạo nên sắc thái...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trịnh, Thị Linh (2024)

 • Xây dựng khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu về tình trạng kiệt sức nghề nghiệp của nhân viên y tế cũng như các yếu tố tương quan tác động như: nhân khẩu học; lương thưởng; sự hỗ trợ xã hội... Chỉ ra thực trạng kiệt sức nghề nghiệp của 210 nhân viên y tế, gồm 77 nam (36,7%) và 133 nữ (63,3%) tại một Bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng nhân viên y tế đều có vấn đề về kiệt sức ở các mức độ khác nhau, trong đó chiếm phần lớn là kiệt sức ở mức thấp. Phân tích tình trạng kiệt sức nghề nghiệp theo một số biến số như giới tính, tuổi, thâm niên công tác, vị trí công việc, tình trạng hôn nhân và mối liên hệ với sự hỗ trợ xã hội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7426