SIS - Master Theses : [150]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150
 • 01050004660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Dân Trí;  Advisor: Vũ, Mạnh Quyết (2020)

 • Sử dụng toán thống kê kết hợp với ứng dụng GIS và Viễn thám trong việc xử lý tư liệu ảnh vệ tinh, tính toán sự tương quan thống kê giữa các đại lượng đặc của lớp phủ thực vật NDVI và lượng mưa tại Việt Nam; Các nội dung đề tài luận văn đã thực hiện được, gồm: Phân tích diễn biến sự thay đổi lớp phủ thực vật trong 33 năm từ 1982 – 2014 tại Việt Nam; Xác định được các điểm nóng có nguy cơ thoái hóa đất do sự suy giảm lớp phủthực vật qua 33 năm; Chỉ ra những khu vực có liên quan đến biến động thực vật do ảnh hưởng củalượng mưa; Kiến nghị đẩy mạnh những nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu tới lớp phủ thực vật thông qua GIS, viễn thám và thống kê.

 • 01050004659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Thùy;  Advisor: Cao, Lệ Quyên; Nguyễn, Chu Hồi (2020)

 • Nguồn lợi Rươi thu hoạch theo lịch thủy triều và các tháng 5, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Mỗi tháng rươi được thu hoạch 01 lần vào kỳ con nước lớn nhất. Rươi được người dân thu vớt theo hình thức sử dụng lưới săm đáy thu hoạch vào mùa sinh sản. Nguồn lợi rươi đang giảm dần theo thời gian. Rươi phân bố và sinh sống tại vùng đất ngập nước theo con nước của thủy triều có độ mặn từ 0 đến 5 %. Chúng cư trú trong ruộng lúa và ruộng cói, ẩn mình dưới lớp bùn mền từ 10 đến 60 cm trên ruộng ngập nước. Vào mùa sinh sản rươi di cư từ vùng có độ mặn thấp hơn về vùng có độ mặn cao hơn để sinh sản. Sau khi phát triển ấu trùng rươi đi cư từ vùng có độ mặn cao hơn về độ mặn thấp hơn để sinh sống. Mô h...

 • 01050004657.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Long Điệp;  Advisor: Đào, Thế Anh (2020)

 • Việc nghiên cứu đề tài luận văn đã thực hiện tiếp cận, hệ thống hóa và làm rõ một số nội dung:- Khái niệm về nông thôn, xây dựng nông thôn mới, các đặc trưng của nông thôn mới;Các tiêu chí, nội dung và các bước xây dựng nông thôn mới; Các nhân tố ảnh hưởng,kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của một số nước và một số địa phương ở trongnước.- Nêu được bức tranh tổng thể về quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Châu; Đánh giá những kết quả đạt được và phân tích các tồn tại hạn chế, tìm ra các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế đó. Rút ra một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

 • 01050004617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Tùng;  Advisor: Lưu, Việt Dũng (2020)

 • Nghiên cứu lợi ích phục hồi RNM đối với hệ thống sinh thái – tự nhiên thông qua vai trò tích lũy Cacbon trong trầm tích, duy trì chuỗi thức ăn tự nhiên. Nghiên cứu lợi ích phục hồi RNM đối với hệ thống kinh tế - xã hội thông qua các vai trò nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ RNM, quản lý bờ biển, duy trì các hoạt động sinh kế, bảo vệ đê điều và tài sản cộng đồng dân cư ven biển. Nghiên cứu các lợi ích phục hồi RNM trong mối tương tác liên ngành và bối cảnh BĐKH đang thách thức tới HST ven biển. Xây dựng bộ chỉ tiêu ĐL-MQI nhằm theo dõi và đánh giá nhanh sức khỏe HST. Đề xuất các giải pháp nâng cao các lợi ích từ hoạt động phục hồi RNM, tận dụng các cơ hội, đồng thời giải quy...

 • 01050004616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quốc Hồng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2019)

 • Nhận diện bối cảnh, chính sách phát triển du lịch, và thực trạng sinh kế du lịch ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa. Phân tích các nguồn vốn, các chiến lược và kết quả sinh kế du lịch của các hộ. Đánh giá tính bền vững của sinh kế du lịch từ các nguồn vốn, chiến lược và kết quả sinh kế du lịch của các hộ và gợi ý một số chính sách cho phát triển sinh kế du lịch bền vững.

 • 01050004574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Xuân Tuấn (2020)

 • Đánh giá biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với các yếu tố khí hậu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Nam Định. Điều tra khảo sát, thu thập, phân tích số liệu về nhận thức và nhu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ chuyên viên các sở ban ngành của tỉnh Nam Định về BĐKH để phân tích và đánh giá tình hình thực tế. Nghiên cứu, xây dựng mô hình truyền thông về BĐKH phù hợp cho cán bộ chuyên viên các sở ban ngành tỉnh Nam Định. Triển khai thực hiện mô hình truyền thông về BĐKH nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chuyên viên các sở ban ngành tại tỉnh Nam Định.

 • 01050004460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Anh (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của các biểu hiện của biến đổi khí hậu diễn ra tại địa phương đối các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Kết quả nghiên cứu thông qua cảm nhận,đánh giá của người dân cho thấy các biểu hiện của biến đổi khí hậu đều tác động đến cáchoạt động nuôi tôm nước lợ của người dân ở các mức độ khác nhau. Các hiện tượng năng nóng kéo dài, rét đậm rét hại, mưa lớn, bão, lũ lụt, đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Những ảnh hưởng này nhìn chung đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất, sự sinh trưởng phát triển và giảm sản lượng, thậm trí còn là cho tôm bị chết

 • 01050004459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Song Tùng (2020)

 • Phân tích được tình hình biến đổi khí hậu (biểu hiện, diễn biến, tác động) xảy ra tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Phân tích được hiện trạng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Đề xuất được các giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

 • 01050004457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Trinh;  Advisor: Huỳnh, Thị Lan Hương (2020)

 • Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK từ việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải của các lò giết mổ gia súc tập trung, cụ thể là tiềm năng giảm phát thải KNK khi áp dụng hệ thống bể xử lý sinh học kết hợp màng. Kết hợp các kết quả tính toán phát thải KNK liên quan đến nước thải và tiêu thụ năng lượng của hệ thống, xác định tiềm năng giảm phát thải KNK theo các phương án khác nhau: Không sử dụng bể + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA 1; Sử dụng MBR + PA 2; Sử dụng MBR + PA 3. Theo đó, tiềm năng giảm phát thải KNK của công nghệ bể xử lý sinh học kết hợp màng có thể lên tới gần 20 nghìn tấn CO2/năm

 • 01050004455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2020)

 • Nhằm đánh giá vai trò của rừng ngập mặn trong việc tích lũy carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận hướng dẫn của IPCC (2006) và CIFOR (2012), tác giả thực hiện luận văn “Đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” thông qua 3 bể chứa carbon của rừng: Bể chứa carbon trong thực vật ở trên mặt đất (above ground biomass); Bể chứa carbon trong thực vật dưới mặt đất (below ground biomass); Bể chứa carbon trong đất, dưới dạng carbon hữu cơ (soil organic carbon)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150

SIS - Master Theses : [150]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150
 • 01050004660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Dân Trí;  Advisor: Vũ, Mạnh Quyết (2020)

 • Sử dụng toán thống kê kết hợp với ứng dụng GIS và Viễn thám trong việc xử lý tư liệu ảnh vệ tinh, tính toán sự tương quan thống kê giữa các đại lượng đặc của lớp phủ thực vật NDVI và lượng mưa tại Việt Nam; Các nội dung đề tài luận văn đã thực hiện được, gồm: Phân tích diễn biến sự thay đổi lớp phủ thực vật trong 33 năm từ 1982 – 2014 tại Việt Nam; Xác định được các điểm nóng có nguy cơ thoái hóa đất do sự suy giảm lớp phủthực vật qua 33 năm; Chỉ ra những khu vực có liên quan đến biến động thực vật do ảnh hưởng củalượng mưa; Kiến nghị đẩy mạnh những nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu tới lớp phủ thực vật thông qua GIS, viễn thám và thống kê.

 • 01050004659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Thị Thùy;  Advisor: Cao, Lệ Quyên; Nguyễn, Chu Hồi (2020)

 • Nguồn lợi Rươi thu hoạch theo lịch thủy triều và các tháng 5, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Mỗi tháng rươi được thu hoạch 01 lần vào kỳ con nước lớn nhất. Rươi được người dân thu vớt theo hình thức sử dụng lưới săm đáy thu hoạch vào mùa sinh sản. Nguồn lợi rươi đang giảm dần theo thời gian. Rươi phân bố và sinh sống tại vùng đất ngập nước theo con nước của thủy triều có độ mặn từ 0 đến 5 %. Chúng cư trú trong ruộng lúa và ruộng cói, ẩn mình dưới lớp bùn mền từ 10 đến 60 cm trên ruộng ngập nước. Vào mùa sinh sản rươi di cư từ vùng có độ mặn thấp hơn về vùng có độ mặn cao hơn để sinh sản. Sau khi phát triển ấu trùng rươi đi cư từ vùng có độ mặn cao hơn về độ mặn thấp hơn để sinh sống. Mô h...

 • 01050004657.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Long Điệp;  Advisor: Đào, Thế Anh (2020)

 • Việc nghiên cứu đề tài luận văn đã thực hiện tiếp cận, hệ thống hóa và làm rõ một số nội dung:- Khái niệm về nông thôn, xây dựng nông thôn mới, các đặc trưng của nông thôn mới;Các tiêu chí, nội dung và các bước xây dựng nông thôn mới; Các nhân tố ảnh hưởng,kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của một số nước và một số địa phương ở trongnước.- Nêu được bức tranh tổng thể về quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Châu; Đánh giá những kết quả đạt được và phân tích các tồn tại hạn chế, tìm ra các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế đó. Rút ra một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

 • 01050004617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Tùng;  Advisor: Lưu, Việt Dũng (2020)

 • Nghiên cứu lợi ích phục hồi RNM đối với hệ thống sinh thái – tự nhiên thông qua vai trò tích lũy Cacbon trong trầm tích, duy trì chuỗi thức ăn tự nhiên. Nghiên cứu lợi ích phục hồi RNM đối với hệ thống kinh tế - xã hội thông qua các vai trò nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ RNM, quản lý bờ biển, duy trì các hoạt động sinh kế, bảo vệ đê điều và tài sản cộng đồng dân cư ven biển. Nghiên cứu các lợi ích phục hồi RNM trong mối tương tác liên ngành và bối cảnh BĐKH đang thách thức tới HST ven biển. Xây dựng bộ chỉ tiêu ĐL-MQI nhằm theo dõi và đánh giá nhanh sức khỏe HST. Đề xuất các giải pháp nâng cao các lợi ích từ hoạt động phục hồi RNM, tận dụng các cơ hội, đồng thời giải quy...

 • 01050004616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quốc Hồng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2019)

 • Nhận diện bối cảnh, chính sách phát triển du lịch, và thực trạng sinh kế du lịch ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa. Phân tích các nguồn vốn, các chiến lược và kết quả sinh kế du lịch của các hộ. Đánh giá tính bền vững của sinh kế du lịch từ các nguồn vốn, chiến lược và kết quả sinh kế du lịch của các hộ và gợi ý một số chính sách cho phát triển sinh kế du lịch bền vững.

 • 01050004574.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Xuân Tuấn (2020)

 • Đánh giá biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với các yếu tố khí hậu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Nam Định. Điều tra khảo sát, thu thập, phân tích số liệu về nhận thức và nhu cầu nâng cao nhận thức của cán bộ chuyên viên các sở ban ngành của tỉnh Nam Định về BĐKH để phân tích và đánh giá tình hình thực tế. Nghiên cứu, xây dựng mô hình truyền thông về BĐKH phù hợp cho cán bộ chuyên viên các sở ban ngành tỉnh Nam Định. Triển khai thực hiện mô hình truyền thông về BĐKH nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chuyên viên các sở ban ngành tại tỉnh Nam Định.

 • 01050004460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Anh (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của các biểu hiện của biến đổi khí hậu diễn ra tại địa phương đối các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Kết quả nghiên cứu thông qua cảm nhận,đánh giá của người dân cho thấy các biểu hiện của biến đổi khí hậu đều tác động đến cáchoạt động nuôi tôm nước lợ của người dân ở các mức độ khác nhau. Các hiện tượng năng nóng kéo dài, rét đậm rét hại, mưa lớn, bão, lũ lụt, đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Những ảnh hưởng này nhìn chung đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất, sự sinh trưởng phát triển và giảm sản lượng, thậm trí còn là cho tôm bị chết

 • 01050004459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Song Tùng (2020)

 • Phân tích được tình hình biến đổi khí hậu (biểu hiện, diễn biến, tác động) xảy ra tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Phân tích được hiện trạng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Đề xuất được các giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

 • 01050004457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Trinh;  Advisor: Huỳnh, Thị Lan Hương (2020)

 • Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK từ việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải của các lò giết mổ gia súc tập trung, cụ thể là tiềm năng giảm phát thải KNK khi áp dụng hệ thống bể xử lý sinh học kết hợp màng. Kết hợp các kết quả tính toán phát thải KNK liên quan đến nước thải và tiêu thụ năng lượng của hệ thống, xác định tiềm năng giảm phát thải KNK theo các phương án khác nhau: Không sử dụng bể + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA 1; Sử dụng MBR + PA 2; Sử dụng MBR + PA 3. Theo đó, tiềm năng giảm phát thải KNK của công nghệ bể xử lý sinh học kết hợp màng có thể lên tới gần 20 nghìn tấn CO2/năm

 • 01050004455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2020)

 • Nhằm đánh giá vai trò của rừng ngập mặn trong việc tích lũy carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận hướng dẫn của IPCC (2006) và CIFOR (2012), tác giả thực hiện luận văn “Đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” thông qua 3 bể chứa carbon của rừng: Bể chứa carbon trong thực vật ở trên mặt đất (above ground biomass); Bể chứa carbon trong thực vật dưới mặt đất (below ground biomass); Bể chứa carbon trong đất, dưới dạng carbon hữu cơ (soil organic carbon)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150