SIS - Master Theses : [140]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 140
 • 01050004460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Công;  Advisor: A (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của các biểu hiện của biến đổi khí hậu diễn ra tại địa phương đối các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Kết quả nghiên cứu thông qua cảm nhận,đánh giá của người dân cho thấy các biểu hiện của biến đổi khí hậu đều tác động đến cáchoạt động nuôi tôm nước lợ của người dân ở các mức độ khác nhau. Các hiện tượng năng nóng kéo dài, rét đậm rét hại, mưa lớn, bão, lũ lụt, đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Những ảnh hưởng này nhìn chung đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất, sự sinh trưởng phát triển và giảm sản lượng, thậm trí còn là cho tôm bị chết

 • 01050004457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Trinh;  Advisor: A (2020)

 • Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK từ việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải của các lò giết mổ gia súc tập trung, cụ thể là tiềm năng giảm phát thải KNK khi áp dụng hệ thống bể xử lý sinh học kết hợp màng. Kết hợp các kết quả tính toán phát thải KNK liên quan đến nước thải và tiêu thụ năng lượng của hệ thống, xác định tiềm năng giảm phát thải KNK theo các phương án khác nhau: Không sử dụng bể + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA 1; Sử dụng MBR + PA 2; Sử dụng MBR + PA 3. Theo đó, tiềm năng giảm phát thải KNK của công nghệ bể xử lý sinh học kết hợp màng có thể lên tới gần 20 nghìn tấn CO2/năm

 • 01050004455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tâm;  Advisor: A (2020)

 • Nhằm đánh giá vai trò của rừng ngập mặn trong việc tích lũy carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận hướng dẫn của IPCC (2006) và CIFOR (2012), tác giả thực hiện luận văn “Đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” thông qua 3 bể chứa carbon của rừng: Bể chứa carbon trong thực vật ở trên mặt đất (above ground biomass); Bể chứa carbon trong thực vật dưới mặt đất (below ground biomass); Bể chứa carbon trong đất, dưới dạng carbon hữu cơ (soil organic carbon)

 • 01050004453.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đôn;  Advisor: A (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về đô thi hóa, những tác đông của đô thị hóa tới các lĩnh vực kinh tế – xã hội và môi trường, đặc biệt là những tác động của đô thị hóa tới tài nguyên đất nói chung và hiện trạng sử dụng đất nói riêng, để xây dựng các tiêu chí đánh giá tính bền vững và hiệu quả của sự dụng đất. Đông thời, luận văn đã đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp tại Hoài Đức trong bối cảnh đô thị hóa và trong giai đoạn tiếp theo.

 • 01050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Văn Tài (2016)

 • Luận giải được cơ sở lí luận và thực tiễn về thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái; Đánh giá được thực trạng hệ sinh thái và khả năng thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Đề xuất được các giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 • 01050002969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Linh Vân;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2016)

 • Xây dựng được bộ tài liệu khung giới thiệu mô hình lồng ghép BĐKH vào GDMT ở trường THCS đáp ứng được các yêu cầu: hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bài giảng có nội dung phù hợp để lồng ghép BĐKH vào các môn Vật lí. Địa lí, Sinh học, Công nghệ và GDCD; giới thiệu được một số giáo án cụ thể có kèm hình ảnh minh họa cho bài giảng có lồng ghép BĐKH; hướng dẫn thực hiện lồng ghép BĐKH trong các hoạt động ngoại khóa như phát thanh, CLB, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp

 • 01050003088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2016)

 • Cung cấp được cho sinh viên, đoàn viên thanh niên kiến thức, có cái nhìn đúng đắn về BĐKH đang diễn ra trên toàn cầu và Việt Nam từ đó nâng cao nhận thức về cách ứng xử với môi trường. Mô hình trên sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác Đoàn tại các cơ sở đoàn khác. Đánh giá được hiện trạng về nhận thức cũng như kết quả của đề tài sau khi kết thúc. Qua đó, rút kinh nghiệm và hoàn thiện tài liệu cũng như phương pháp lồng ghép Biến đổi khí hậu vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên trường.

 • 01050003541...pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Thế Hưng (2017)

 • Kết quả thành lập bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang Bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang tỷ lệ 1: 100.000 được xây dựng dựa trên hệ chỉ tiêu tổng hợp của các đặc trưng về điều kiện nhiệt - ẩm, cơ bản đã phản ánh được sự phân hóa SKH trên lãnh thổ. Các yếu tố khí hậu chính được lựa chọn: Nhiệt độ trung bình, tổng lượng mưa năm, độ dài mùa lạnh và độ dài mùa khô, với chuỗi dữ liệu từ năm 1961 đến 2015 và tính toán sự biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa theo kịch bản BĐKH trung bình B2 đến năm 2040. Các đơn vị sinh khí hậu thể hiện trên bản đồ là các loại sinh khí hậu. Đặc điểm của từng loại SKH được thể hiện thông qua một tập hợp các ký hiệu về nhiệt độ trung bình (I, II, II,IV) - độ dài mùa lạnh...

 • 01050004414.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Lan;  Advisor: Trần, Yêm (2019)

 • Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc phân tích ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực TX Quảng Yên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn cũng đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH cho nuôi trồng thủy sản tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh góp phần đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững. Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trong chế độ khí hậu mới, hỗ trợ quản lý các mục tiêu phát triển dài hạn và chỉ đạo sản xuất của địa phương.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 140

SIS - Master Theses : [140]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 140
 • 01050004460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Công;  Advisor: A (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của các biểu hiện của biến đổi khí hậu diễn ra tại địa phương đối các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Kết quả nghiên cứu thông qua cảm nhận,đánh giá của người dân cho thấy các biểu hiện của biến đổi khí hậu đều tác động đến cáchoạt động nuôi tôm nước lợ của người dân ở các mức độ khác nhau. Các hiện tượng năng nóng kéo dài, rét đậm rét hại, mưa lớn, bão, lũ lụt, đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến các hoạt động nuôi tôm nước lợ. Những ảnh hưởng này nhìn chung đều gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất, sự sinh trưởng phát triển và giảm sản lượng, thậm trí còn là cho tôm bị chết

 • 01050004457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Trinh;  Advisor: A (2020)

 • Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK từ việc áp dụng các công nghệ xử lý nước thải của các lò giết mổ gia súc tập trung, cụ thể là tiềm năng giảm phát thải KNK khi áp dụng hệ thống bể xử lý sinh học kết hợp màng. Kết hợp các kết quả tính toán phát thải KNK liên quan đến nước thải và tiêu thụ năng lượng của hệ thống, xác định tiềm năng giảm phát thải KNK theo các phương án khác nhau: Không sử dụng bể + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA cơ sở; Sử dụng MBR + PA 1; Sử dụng MBR + PA 2; Sử dụng MBR + PA 3. Theo đó, tiềm năng giảm phát thải KNK của công nghệ bể xử lý sinh học kết hợp màng có thể lên tới gần 20 nghìn tấn CO2/năm

 • 01050004455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tâm;  Advisor: A (2020)

 • Nhằm đánh giá vai trò của rừng ngập mặn trong việc tích lũy carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận hướng dẫn của IPCC (2006) và CIFOR (2012), tác giả thực hiện luận văn “Đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” thông qua 3 bể chứa carbon của rừng: Bể chứa carbon trong thực vật ở trên mặt đất (above ground biomass); Bể chứa carbon trong thực vật dưới mặt đất (below ground biomass); Bể chứa carbon trong đất, dưới dạng carbon hữu cơ (soil organic carbon)

 • 01050004453.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đôn;  Advisor: A (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về đô thi hóa, những tác đông của đô thị hóa tới các lĩnh vực kinh tế – xã hội và môi trường, đặc biệt là những tác động của đô thị hóa tới tài nguyên đất nói chung và hiện trạng sử dụng đất nói riêng, để xây dựng các tiêu chí đánh giá tính bền vững và hiệu quả của sự dụng đất. Đông thời, luận văn đã đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp tại Hoài Đức trong bối cảnh đô thị hóa và trong giai đoạn tiếp theo.

 • 01050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Văn Tài (2016)

 • Luận giải được cơ sở lí luận và thực tiễn về thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái; Đánh giá được thực trạng hệ sinh thái và khả năng thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Đề xuất được các giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 • 01050002969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Linh Vân;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2016)

 • Xây dựng được bộ tài liệu khung giới thiệu mô hình lồng ghép BĐKH vào GDMT ở trường THCS đáp ứng được các yêu cầu: hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bài giảng có nội dung phù hợp để lồng ghép BĐKH vào các môn Vật lí. Địa lí, Sinh học, Công nghệ và GDCD; giới thiệu được một số giáo án cụ thể có kèm hình ảnh minh họa cho bài giảng có lồng ghép BĐKH; hướng dẫn thực hiện lồng ghép BĐKH trong các hoạt động ngoại khóa như phát thanh, CLB, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp

 • 01050003088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2016)

 • Cung cấp được cho sinh viên, đoàn viên thanh niên kiến thức, có cái nhìn đúng đắn về BĐKH đang diễn ra trên toàn cầu và Việt Nam từ đó nâng cao nhận thức về cách ứng xử với môi trường. Mô hình trên sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác Đoàn tại các cơ sở đoàn khác. Đánh giá được hiện trạng về nhận thức cũng như kết quả của đề tài sau khi kết thúc. Qua đó, rút kinh nghiệm và hoàn thiện tài liệu cũng như phương pháp lồng ghép Biến đổi khí hậu vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên trường.

 • 01050003541...pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Thế Hưng (2017)

 • Kết quả thành lập bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang Bản đồ SKH tỉnh Tuyên Quang tỷ lệ 1: 100.000 được xây dựng dựa trên hệ chỉ tiêu tổng hợp của các đặc trưng về điều kiện nhiệt - ẩm, cơ bản đã phản ánh được sự phân hóa SKH trên lãnh thổ. Các yếu tố khí hậu chính được lựa chọn: Nhiệt độ trung bình, tổng lượng mưa năm, độ dài mùa lạnh và độ dài mùa khô, với chuỗi dữ liệu từ năm 1961 đến 2015 và tính toán sự biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa theo kịch bản BĐKH trung bình B2 đến năm 2040. Các đơn vị sinh khí hậu thể hiện trên bản đồ là các loại sinh khí hậu. Đặc điểm của từng loại SKH được thể hiện thông qua một tập hợp các ký hiệu về nhiệt độ trung bình (I, II, II,IV) - độ dài mùa lạnh...

 • 01050004414.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Lan;  Advisor: Trần, Yêm (2019)

 • Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc phân tích ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực TX Quảng Yên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn cũng đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH cho nuôi trồng thủy sản tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh góp phần đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững. Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trong chế độ khí hậu mới, hỗ trợ quản lý các mục tiêu phát triển dài hạn và chỉ đạo sản xuất của địa phương.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 140