Earth and Environmental Studies : [633]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633
 • Using IO Table in Analyzing the Environmental Burden of.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Thị Yến; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết (2020)

 • Ngành công nghiệp nhựa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong đó, bao bì nhựa PET là phân khúc lớn nhất trong ngành nhựa, chiếm 37,43% GDP của ngành nhựa Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và tiêu dùng nhựa PET hiện nay đang có những tác động môi trường đáng kể. Nghiên cứu này sử dụng các bảng cân đối liên ngành (còn gọi là bảng IO - input output table) các năm 2007, 2012 và cập nhật cho 2018 để xác định hiện trạng sản xuất nhựa và tiêu dùng nhựa (theo các ngành kinh tế) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2018. Nghiên cứu cũng đã tích hợp công cụ IO và LCI để xác định gánh nặngmôi trường trong vòng đời bao bì nhựa PET thông qua nhu cầu sử dụng PET của các ngành...

 • Urban Bare Land Classification Using NDBaI Index Based.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng (2020)

 • Phân loại lớp phủ/sử dụng đất khu vực đô thị là một công việc khó khăn do sự phức tạp trong cấu trúc của bề mặt đô thị. Bài báo này trình bày phương pháp kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8 trong phân loại đất trống trên cơ sở chỉ số NDBaI. 02 cảnh ảnh Sentinel 2 MSI và Landsat 8 chụp sát thời điểm với nhau được sử dụng để tính chỉ số NDBaI, trong đó sử dụng kênh hồng ngoại giữa (kênh 11) ảnh Sentinel 2 MSI và kênh hồng ngoại nhiệt (kênh 10) ảnh Landsat 8, giúp nâng cao độ phân giải không gian của chỉ số NDBaI. Kết quả nhậnđược cho thấy, tại 02 khu vực th...

 • Holocene Sedimentary Environment in HP1 Core.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Thị Minh Phương; Doãn, Đình Lâm; Vũ, Văn Lợi; An, Thị Thùy; Nguyễn, Thị Xuân (2020)

 • Bài báo bước đầu khôi phục sự thay đổi môi trường thành tạo trầm tích Holocen vùng ven biển Hải Phòng dựa trên kết quả phân tích tảo Diatomeae và độ hạt tại lỗ khoan HP1-Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 52 loài diatom được nhận biết và phân chia thành năm đới sinh thái Diatomeae dựa trên sự thay đổi tỷ lệ của 4 nhóm sinh thái đặc trưng cho 4 kiểu môi trường khác nhau bao gồm nhóm biển trôi nổi, nhóm nước lợ trôi nổi, nhóm nước lợ bám đáy và nhóm nước ngọt. Trên cơ sở đặc điểm trầm tích kết hợp với sự phân bố của các đới sinh thái Diatomea, bốn kiểu môi trường trầm tích được xác lập cho vùng ven biển Hải Phòng tại lỗ khoan HP1: estuary-vũng vịnh, ứng với giai đoạn biển ti...

 • Fundamentals of Delineation of Area of Mineral and hot.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Lê, Quang Đạo; Đông, Thu Vân; Phạm, Lan Hoa; Vũ, Đình Hải (2020)

 • Nước khoáng (NK), nước nóng (NN) là một nguồn tài nguyên quý giá có thể được sử dụng trong điều dưỡng và vật lý trị liệu, làm nước đóng chai và chữa bệnh, khai thác các thành phần khoáng hóa trong nước, khai thác năng lượng, thậm chí nuôi tảo Spirulina và cho các mục đích khác... NK-NN được phát hiện trên khu vực xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình từ những năm 90 của thế kỷ 20 nhưng chưa được tiến hành nghiên cứu đánh giá thăm dò nhằm xác định tiềm năng NK-NN ở khu vực. Nghiên cứu phân bố nhiệt độ và độ tổng khoáng hóa (TDS) của nước dưới đất (NDĐ) trên khu vực cho phép xác định được diện tích khu vực hình thành NK-NN và nước thuộc loại nóng trung bình với nhiệt độ kho...

 • Extend Cost Benefit Analysis of Bauxite Mining and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Phương Ngọc; Hoàng, Xuân Cơ (2020)

 • Nghiên cứu tập trung đánh giá hiệu quả của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản bauxite Tây Nguyên qua nghiên cứu mẫu tại tổ hợp bauxite-alumina Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) bằng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng. Các chi phí ngoại ứng đã được nội hoá để đưa vào tính toán, bao gồm chi phí cơ hội, chi phí môi trường, chi phí trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chi phí dự phòng cho sự cố môi trường. Kết quả phân tích chi phí - lợi ích mở rộng cho thấy, nếu tính toán đầy đủ các khoản chi phí môi trường thì tổ hợp Tân Rai không đem lại hiệu quả cho xã hội với giá trị NPV âm (-5.167.422 triệu đồng), IRR (6,27%) thấp hơn tỷ lệ chiết khấu (10%); Tổ hợp N...

 • Assessment of Marine Water Quality in Quang Binh and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Phong; Trương, Quang Hải; Nguyễn, Quang Tuấn; Hồ, Xuân Anh Vũ (2020)

 • Bài báo này đánh giá hiện trạng chất lượng nước (CLN) vùng ven biển hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi nhằm mục đích phát triển hoạt động du lịch. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng CLN tại các điểm quan trắc ven biển và ven đảo ở tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Ngãi nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT cho mục đích vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. Riêng với các thông số như: độ đục (NTU) tại một số vị trí LS2, LS7 và LS14 vượt tiêu chuẩn của ASEAN và nhu cầu oxy hóa học (COD) có xu thế tăng. Tuy nhiên, COD không được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT, ASEAN và Australia, song khi so sánh với QCVN 01:2009/BYT đều lớn hơn gấp hai lần trở lên. Điều này có thể ản...

 • Assessment of Effectiveness of Science and Technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trương, Xuân Cừ; Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Trần, Đăng Quy; Phạm, Thùy Linh; Nguyễn, Tài Tuệ; Lưu, Việt Dũng (2020)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất bộ chỉ thị đánh giá tính hiệu quả của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Tính hiệu quả của các đề tài, dự án được đánh giá dựa trên 03 hợp phần gồm 20 chỉ thị: 1) Hiệu quả về khoa học và công nghệ gồm 12 chỉ thị; 2) Hiệu quả về nguồn lực thực hiện gồm 04 chỉ thị; và 3) Hiệu quả về đào tạo gồm 04 chỉ thị. Các chỉ thị này được đánh giá định lượng theo thang điểm 0-1, trong đó giá trị 0 thể hiện mức chưa hiệu quả và giá trị 1 thể hiện mức hiệu quả cao nhất. Các chỉ thị được đánh giá định lượng dựa vào số lượng kết quả, sản phẩm được tạo ra và so sánh giữa số lượng thực tế so với đăng kí trong hợp đồng/thuyết minh. Để kiểm nghiệm bộ ...

 • Application of Exploratory Factor Analysis (EFA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Quang Cương; Trần, Quốc Bình (2020)

 • Giá đất là cơ sở phục vụ cho các giao dịch về đất đai, xây dựng chính sách về đất đai,... Do vậy, nếu việc xác định giá trị đất đai được chính xác, khách quan thì sẽ góp phần quan trọng cho sử dụng đất đai bền vững, tiết kiệm và hiệu quả. Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phường, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai). Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 5 nhóm gồm 16 yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại trị trấn Quốc Oai bao gồm vị trí, chính sách, khu vực, cá biệt, môi trường. Trong đó, vị trí là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất tại thị trấn ...

 • Analyzing Bio-Geo-Chemical Factors.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào (2020)

 • Địa hình bazan phân bố khá rộng rãi ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện tại, chính sách sử dụng đất trên các loại địa hình bazan chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế và tạo ra những tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là suy thoái đất và nguồn nước. Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá điều kiện sinh-địa-hóa trên ba loại địa hình bazan, thông qua 16 chỉ số viễn thám. Mối quan hệ giữa các chỉ số này được phân tích dựa trên ma trận tương quan và mô hình phương trình cấu trúc (SEM), phản ánh các xu hướng sử dụng đất khác nhau trên ba loại địa hình bazan. Các kết quả nghiên cứu khuyến khích việc quản lý, sử dụng đất theo các hướng (i) mở rộng và duy ...

 • Spatial Zoning Strategy for Socio-Economic Development and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Anh; Nguyễn, Trịnh Minh Anh (2020)

 • Nằm về phía Tây Bắc của TP. Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi có diện tích tự nhiên 43.496ha. Trong những năm qua Củ Chi phát triển rất mạnh về hạ tầng, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Mặt khác, quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp của huyện Củ Chi tiềm ẩn những rủi ro về mặt môi trường do sự suy giảm nhanh chóng của diện tích cây xanh và quá trình xả thải công nghiệp. Chính vì vậy việc hoạch định không gian vừa phát triển kinh tề - xã hội, vừa bảo vệ môi trường, đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai là hết sức cấp thiết. Trên cơ sở phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi ...

 • Some New Heritage Discoveries in The Central Highlands,.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: La, Thế Phúc; Nguyễn, Khắc Sử; Lương, Thị Tuất; Vũ, Tiến Đức; Bùi, Văn Thơm; Nguyễn, Trung Minh (2020)

 • Trong các đợt khảo sát thực địa từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019, Đề tài TN17/T06 đã có nhiều phát hiện mới về di sản trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Nổi bật hơn cả là di tích khảo cổ tiền sử khu vực núi lửa Hố Tre, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và các di tích khảo cổ tiền sử dọc thung lũng cổ Sông Ba, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Tại di tích Hố Tre, các hiện vật thu được bao gồm: rìu bầu dục, rìu ngắn, hạch đá, mảnh tước, bàn mài, hòn lấy lửa (?),... và các mảnh gốm mang đặc trưng về kỹ thuật và loại hình của thời đại Đá mới. Ở Phú Thiện, các hiện vật thu được bao gồm: công cụ ghè một hoặc hai mặt, công cụ chặt thô có rìa lưỡi ngang, công cụ nạo rìa lưỡi dọc, công cụ mũi nh...

 • Radon Concentrations and their Controlling Factors in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Ánh Nguyệt; Nguyễn, Văn Hướng; Jan, Schimmelmann; Nguyễn, Đình Thái; Arndt, Schimmelmann (2020)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về nồng độ khí radon (222Rn và 220Rn) và các yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trình tường, một loại nhà truyền thống ở Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Nồng độ khí radon được đo trong tháng 12/2016 và tháng 7/2017, tiêu biểu cho tháng “lạnh” và tháng “nóng” trong năm, bằng thiết bị cầm tay RAD7. Kết quả cho thấy nồng độ khí radon có xu hướng tăng cao vào tháng “nóng” và nồng độ đồng vị 220Rn luôn cao hơn 222Rn tại cùng thời điểm và vị trí khảo sát bất kể tháng “nóng” hay “lạnh”. Đồng vị 222Rn có chu kỳ bán rã đủ lớn (3,83 ngày) để có thể khuyếch tán trong không khí nhờ sự lưu thông không khí, trong khi 220Rn có chu kỳ bán rã ngắn hơn rất nhiều (55,6 g...

 • Preliminary Investigation of CO2 Sequestration by Chlorella.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thi Cam Van; Tran, Dang Thuan; Nguyen, Quang Trung (2020)

 • Increasing accumulation of CO2 in the atmosphere mainly caused by fossil fuels combustion of human activities have resulted in adverse global warming. Therefore, searching for treatment methods for effective utilization of CO2 have received a great attention worldwide. Among various methods (e.g., adsorption, absorption, storage, membrane technologies, etc.) have been developed and applied, the sequestration of CO2 using microalgae has recently emerged as an alternatively sustainable approach. In this work, a green microalgal strain Chlorella sorokiniana TH01 was used to investigate its capability in sequestration of CO2 in laboratory scale. Results indicated that the C. sorokin...

 • Investigation of Indoor and Outdoor Air Quality at Elementary.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Anh Le; Vu, Thi Quynh Linh (2020)

 • Indoor air quality is having insufficient attention despite its importance for human health, especially for schools because children is one of the most sensitive groups to air pollution. This study focuses on monitoring the air quality inside classrooms at some elementary schools (ELS) of Hanoi with representative parameters including PM2.5, PM10, CO2, NO2, and VOCs. Simultaneously, those parameters in school yards are also monitored to provide data for comparison and evidence of the sources of indoor pollution. The results indicated that the main air quality issue in schools is particulate matters, particularly PM2.5. It also showed that schools locating near traffic roads have...

 • Evaluation on the Stability of Amine-Mesoporous Silica.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Viet Quang; Dao, Van Duong; Vu, Thi Hong Ha; Dao, Sy Duc; Tran, Thi Ngoc Dung; Mohammad, R.M. Abu-Zahra (2020)

 • Amine-mesoporous silica has been considered as a promising CO2 adsorbent with high potential for the reduction of energy consumption and CO2 capture cost; however, its stability could greatly vary with synthetic method. In this study, adsorbents prepared by impregnating different amines including polyethylenimine (PEI) and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) onto mesoporous silica were used to evaluate the effect of amines selection on the stability of adsorbents used in CO2 capture process. Results revealed that APTES impregnated mesoporous silica (APTESMPS) is more stable than PEI-impregnated mesoporous silica (PEI-MPS); APTES-MPS was thermally decomposed at ≈280 oC, while PE...

 • Environmental Pressure from Pig Farming to Surface Water.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, The An; Ngo, Phuong Lan; Vo, Huu Cong; Nong, Huu Duong; Nguyen, Thi Huong Giang (2020)

 • This study focuses on the environmental pressure of waste generated from pig farming in Yen Dung district. Terrain analysis of the digital elevation model (DEM) was used to delineate the sub-basin map where pollutants accumulated. Then we combined this map with land use map and statistical data for determining the distribution of pollutant discharged sources. Based on the pollution load coefficient prescribed by the Vietnam Environment Administration, the loads from all sources, including pig farming, were estimated for entire sub-basins within the district. The results show that the pollutant load from pig farming accounts for a large proportion and creates a major pressure on...

 • Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh Thủy; Phạm, Thanh Lưu; Từ, Thị Cẩm Loan; Nguyễn, Văn Đông; Lê, Duy Bảo; Trần, Thị Hoàng Yến; Đỗ, Xuân Huy (2020)

 • Sự tích lũy của Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các sinh vật hai mảnh vỏ ở các khu vực cửa sông ven biển đã được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm vì các hải sản luôn là một thực phẩm được ưa chuộng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về hàm lượng PAHs tích lũy trong một sinh vật hai mảnh vỏ điển hình là Vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ (TP. HCM). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ở khu vực Cần Giờ hàm lượng PAHs trong Vẹm xanh còn khá thấp (biến thiên từ 2,97 đến 15,79 ng/g trọng lượng ướt-ww) so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, đã có sự xuất hiện của đồng phân có khả năng gây ung thư (benzo[a]pyrene) (hàm lượng cao nhất là 0,15 ...

 • Assessment of Sea Water Quality in some Limestone Island.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cao, Thi Thu Trang; Do, Cong Thung; Le, Van Nam; Pham, Thi Kha; Nguyen, Van Bach; Dinh, Hai Ngoc (2020)

 • With nearly 3,000 large and small islands, the islands and archipelagos of Vietnam have outstanding features in terms biodiversity and geology. The islands are mainly formed from carbonate (limestone), intrusive igneous rock, sedimentary and volcanic rocks, in which limestone islands predominate, distributed mainly in the Gulf of Tonkin. This paper presents the results of researches and assessments on sea water quality of Vietnam's typical limestone islands and archipelagoes through the 2017-2018 surveys. The research results show that although the water quality around of limestone and archipelago area of Viet Nam is safety for the development of aquatic life, an increase in pollutan...

 • Using Sentinel-2B Imagery to Estimate the Eutrophication.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh; Phạm, Thị Hương Thảo; Lương, Thị Phương; Vũ, Thị Hân; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Quang Vinh (2019)

 • Vệ tinh Sentinel-2B (S2B) được phóng thành công lên quỹ đạo đã cùng với Sentinel-2A (S2A) tạo thành một chuỗi cung cấp dữ liệu mặt đất 5 ngày một lần với độ phân giải không gian ở một số kênh lên đến 10m. Để đánh giá hiệu quả của vệ tinh S2B trong giám sát môi trường nước, nghiên cứu này sử dụng số liệu đo độ sâu thấu quang (SD) và phổ phản xạ đo tại mặt nước hồ Linh Đàm cùng thời điểm vệ tinh S2B chụp ảnh vào xây dựng phương trình tính toán độ sâu thấu quang từ ảnh, qua đó đánh giá mức độ phú dưỡng của hồ. Kết quả cho thấy độ sâu thấu quang của nước có tương quan cao với tỷ số phổ phản xạ kênh 3/kênh 4 của ảnh S2B và có thể tính toán từ tỷ số này bằng phương trình hàm mũ (R2= 0.86, R...

 • The Variation Trend of Environmental Quality at Corals in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2019)

 • Kết quả quan trắc chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng ven bờ Khánh Hoà trong thời gian 2010 - 2018 cho thấy, không có sự khác biệt về chất lượng nước giữa các khu vực quan trắc. Chất lượng môi trường nước tại các rạn san hô vẫn còn tương đối tốt về mặt sinh thái, với hàm lượng ôxy hòa tan tương đối cao (>5 mg/l). Hầu hết các thông số môi trường nước được khảo sát đều nằm trong giá trị giới hạn được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với nước biển ven bờ Có tình trạng nhiễm bẩn N.hữu cơ ở một vài thủy vực, tuy nhiên không đáng kể. Xem xét xu thế biến động chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng biển ven bờ Khánh Hòa giai đoạn (2010–2018) cho thấy, chất lượng môi t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633

Earth and Environmental Studies : [633]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633
 • Using IO Table in Analyzing the Environmental Burden of.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Thị Yến; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết (2020)

 • Ngành công nghiệp nhựa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong đó, bao bì nhựa PET là phân khúc lớn nhất trong ngành nhựa, chiếm 37,43% GDP của ngành nhựa Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và tiêu dùng nhựa PET hiện nay đang có những tác động môi trường đáng kể. Nghiên cứu này sử dụng các bảng cân đối liên ngành (còn gọi là bảng IO - input output table) các năm 2007, 2012 và cập nhật cho 2018 để xác định hiện trạng sản xuất nhựa và tiêu dùng nhựa (theo các ngành kinh tế) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2018. Nghiên cứu cũng đã tích hợp công cụ IO và LCI để xác định gánh nặngmôi trường trong vòng đời bao bì nhựa PET thông qua nhu cầu sử dụng PET của các ngành...

 • Urban Bare Land Classification Using NDBaI Index Based.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng (2020)

 • Phân loại lớp phủ/sử dụng đất khu vực đô thị là một công việc khó khăn do sự phức tạp trong cấu trúc của bề mặt đô thị. Bài báo này trình bày phương pháp kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8 trong phân loại đất trống trên cơ sở chỉ số NDBaI. 02 cảnh ảnh Sentinel 2 MSI và Landsat 8 chụp sát thời điểm với nhau được sử dụng để tính chỉ số NDBaI, trong đó sử dụng kênh hồng ngoại giữa (kênh 11) ảnh Sentinel 2 MSI và kênh hồng ngoại nhiệt (kênh 10) ảnh Landsat 8, giúp nâng cao độ phân giải không gian của chỉ số NDBaI. Kết quả nhậnđược cho thấy, tại 02 khu vực th...

 • Holocene Sedimentary Environment in HP1 Core.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Thị Minh Phương; Doãn, Đình Lâm; Vũ, Văn Lợi; An, Thị Thùy; Nguyễn, Thị Xuân (2020)

 • Bài báo bước đầu khôi phục sự thay đổi môi trường thành tạo trầm tích Holocen vùng ven biển Hải Phòng dựa trên kết quả phân tích tảo Diatomeae và độ hạt tại lỗ khoan HP1-Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 52 loài diatom được nhận biết và phân chia thành năm đới sinh thái Diatomeae dựa trên sự thay đổi tỷ lệ của 4 nhóm sinh thái đặc trưng cho 4 kiểu môi trường khác nhau bao gồm nhóm biển trôi nổi, nhóm nước lợ trôi nổi, nhóm nước lợ bám đáy và nhóm nước ngọt. Trên cơ sở đặc điểm trầm tích kết hợp với sự phân bố của các đới sinh thái Diatomea, bốn kiểu môi trường trầm tích được xác lập cho vùng ven biển Hải Phòng tại lỗ khoan HP1: estuary-vũng vịnh, ứng với giai đoạn biển ti...

 • Fundamentals of Delineation of Area of Mineral and hot.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hoàng; Lê, Quang Đạo; Đông, Thu Vân; Phạm, Lan Hoa; Vũ, Đình Hải (2020)

 • Nước khoáng (NK), nước nóng (NN) là một nguồn tài nguyên quý giá có thể được sử dụng trong điều dưỡng và vật lý trị liệu, làm nước đóng chai và chữa bệnh, khai thác các thành phần khoáng hóa trong nước, khai thác năng lượng, thậm chí nuôi tảo Spirulina và cho các mục đích khác... NK-NN được phát hiện trên khu vực xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình từ những năm 90 của thế kỷ 20 nhưng chưa được tiến hành nghiên cứu đánh giá thăm dò nhằm xác định tiềm năng NK-NN ở khu vực. Nghiên cứu phân bố nhiệt độ và độ tổng khoáng hóa (TDS) của nước dưới đất (NDĐ) trên khu vực cho phép xác định được diện tích khu vực hình thành NK-NN và nước thuộc loại nóng trung bình với nhiệt độ kho...

 • Extend Cost Benefit Analysis of Bauxite Mining and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Phương Ngọc; Hoàng, Xuân Cơ (2020)

 • Nghiên cứu tập trung đánh giá hiệu quả của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản bauxite Tây Nguyên qua nghiên cứu mẫu tại tổ hợp bauxite-alumina Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) bằng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng. Các chi phí ngoại ứng đã được nội hoá để đưa vào tính toán, bao gồm chi phí cơ hội, chi phí môi trường, chi phí trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chi phí dự phòng cho sự cố môi trường. Kết quả phân tích chi phí - lợi ích mở rộng cho thấy, nếu tính toán đầy đủ các khoản chi phí môi trường thì tổ hợp Tân Rai không đem lại hiệu quả cho xã hội với giá trị NPV âm (-5.167.422 triệu đồng), IRR (6,27%) thấp hơn tỷ lệ chiết khấu (10%); Tổ hợp N...

 • Assessment of Marine Water Quality in Quang Binh and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Phong; Trương, Quang Hải; Nguyễn, Quang Tuấn; Hồ, Xuân Anh Vũ (2020)

 • Bài báo này đánh giá hiện trạng chất lượng nước (CLN) vùng ven biển hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi nhằm mục đích phát triển hoạt động du lịch. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng CLN tại các điểm quan trắc ven biển và ven đảo ở tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Ngãi nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT cho mục đích vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. Riêng với các thông số như: độ đục (NTU) tại một số vị trí LS2, LS7 và LS14 vượt tiêu chuẩn của ASEAN và nhu cầu oxy hóa học (COD) có xu thế tăng. Tuy nhiên, COD không được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT, ASEAN và Australia, song khi so sánh với QCVN 01:2009/BYT đều lớn hơn gấp hai lần trở lên. Điều này có thể ản...

 • Assessment of Effectiveness of Science and Technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Trương, Xuân Cừ; Nguyễn, Thị Hoàng Hà; Trần, Đăng Quy; Phạm, Thùy Linh; Nguyễn, Tài Tuệ; Lưu, Việt Dũng (2020)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất bộ chỉ thị đánh giá tính hiệu quả của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Tính hiệu quả của các đề tài, dự án được đánh giá dựa trên 03 hợp phần gồm 20 chỉ thị: 1) Hiệu quả về khoa học và công nghệ gồm 12 chỉ thị; 2) Hiệu quả về nguồn lực thực hiện gồm 04 chỉ thị; và 3) Hiệu quả về đào tạo gồm 04 chỉ thị. Các chỉ thị này được đánh giá định lượng theo thang điểm 0-1, trong đó giá trị 0 thể hiện mức chưa hiệu quả và giá trị 1 thể hiện mức hiệu quả cao nhất. Các chỉ thị được đánh giá định lượng dựa vào số lượng kết quả, sản phẩm được tạo ra và so sánh giữa số lượng thực tế so với đăng kí trong hợp đồng/thuyết minh. Để kiểm nghiệm bộ ...

 • Application of Exploratory Factor Analysis (EFA).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Quang Cương; Trần, Quốc Bình (2020)

 • Giá đất là cơ sở phục vụ cho các giao dịch về đất đai, xây dựng chính sách về đất đai,... Do vậy, nếu việc xác định giá trị đất đai được chính xác, khách quan thì sẽ góp phần quan trọng cho sử dụng đất đai bền vững, tiết kiệm và hiệu quả. Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phường, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai). Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 5 nhóm gồm 16 yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại trị trấn Quốc Oai bao gồm vị trí, chính sách, khu vực, cá biệt, môi trường. Trong đó, vị trí là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất tại thị trấn ...

 • Analyzing Bio-Geo-Chemical Factors.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào (2020)

 • Địa hình bazan phân bố khá rộng rãi ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện tại, chính sách sử dụng đất trên các loại địa hình bazan chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế và tạo ra những tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là suy thoái đất và nguồn nước. Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá điều kiện sinh-địa-hóa trên ba loại địa hình bazan, thông qua 16 chỉ số viễn thám. Mối quan hệ giữa các chỉ số này được phân tích dựa trên ma trận tương quan và mô hình phương trình cấu trúc (SEM), phản ánh các xu hướng sử dụng đất khác nhau trên ba loại địa hình bazan. Các kết quả nghiên cứu khuyến khích việc quản lý, sử dụng đất theo các hướng (i) mở rộng và duy ...

 • Spatial Zoning Strategy for Socio-Economic Development and.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Anh; Nguyễn, Trịnh Minh Anh (2020)

 • Nằm về phía Tây Bắc của TP. Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi có diện tích tự nhiên 43.496ha. Trong những năm qua Củ Chi phát triển rất mạnh về hạ tầng, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Mặt khác, quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp của huyện Củ Chi tiềm ẩn những rủi ro về mặt môi trường do sự suy giảm nhanh chóng của diện tích cây xanh và quá trình xả thải công nghiệp. Chính vì vậy việc hoạch định không gian vừa phát triển kinh tề - xã hội, vừa bảo vệ môi trường, đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai là hết sức cấp thiết. Trên cơ sở phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi ...

 • Some New Heritage Discoveries in The Central Highlands,.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: La, Thế Phúc; Nguyễn, Khắc Sử; Lương, Thị Tuất; Vũ, Tiến Đức; Bùi, Văn Thơm; Nguyễn, Trung Minh (2020)

 • Trong các đợt khảo sát thực địa từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019, Đề tài TN17/T06 đã có nhiều phát hiện mới về di sản trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Nổi bật hơn cả là di tích khảo cổ tiền sử khu vực núi lửa Hố Tre, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và các di tích khảo cổ tiền sử dọc thung lũng cổ Sông Ba, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Tại di tích Hố Tre, các hiện vật thu được bao gồm: rìu bầu dục, rìu ngắn, hạch đá, mảnh tước, bàn mài, hòn lấy lửa (?),... và các mảnh gốm mang đặc trưng về kỹ thuật và loại hình của thời đại Đá mới. Ở Phú Thiện, các hiện vật thu được bao gồm: công cụ ghè một hoặc hai mặt, công cụ chặt thô có rìa lưỡi ngang, công cụ nạo rìa lưỡi dọc, công cụ mũi nh...

 • Radon Concentrations and their Controlling Factors in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Ánh Nguyệt; Nguyễn, Văn Hướng; Jan, Schimmelmann; Nguyễn, Đình Thái; Arndt, Schimmelmann (2020)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về nồng độ khí radon (222Rn và 220Rn) và các yếu tố ảnh hưởng bên trong nhà trình tường, một loại nhà truyền thống ở Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Nồng độ khí radon được đo trong tháng 12/2016 và tháng 7/2017, tiêu biểu cho tháng “lạnh” và tháng “nóng” trong năm, bằng thiết bị cầm tay RAD7. Kết quả cho thấy nồng độ khí radon có xu hướng tăng cao vào tháng “nóng” và nồng độ đồng vị 220Rn luôn cao hơn 222Rn tại cùng thời điểm và vị trí khảo sát bất kể tháng “nóng” hay “lạnh”. Đồng vị 222Rn có chu kỳ bán rã đủ lớn (3,83 ngày) để có thể khuyếch tán trong không khí nhờ sự lưu thông không khí, trong khi 220Rn có chu kỳ bán rã ngắn hơn rất nhiều (55,6 g...

 • Preliminary Investigation of CO2 Sequestration by Chlorella.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thi Cam Van; Tran, Dang Thuan; Nguyen, Quang Trung (2020)

 • Increasing accumulation of CO2 in the atmosphere mainly caused by fossil fuels combustion of human activities have resulted in adverse global warming. Therefore, searching for treatment methods for effective utilization of CO2 have received a great attention worldwide. Among various methods (e.g., adsorption, absorption, storage, membrane technologies, etc.) have been developed and applied, the sequestration of CO2 using microalgae has recently emerged as an alternatively sustainable approach. In this work, a green microalgal strain Chlorella sorokiniana TH01 was used to investigate its capability in sequestration of CO2 in laboratory scale. Results indicated that the C. sorokin...

 • Investigation of Indoor and Outdoor Air Quality at Elementary.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Anh Le; Vu, Thi Quynh Linh (2020)

 • Indoor air quality is having insufficient attention despite its importance for human health, especially for schools because children is one of the most sensitive groups to air pollution. This study focuses on monitoring the air quality inside classrooms at some elementary schools (ELS) of Hanoi with representative parameters including PM2.5, PM10, CO2, NO2, and VOCs. Simultaneously, those parameters in school yards are also monitored to provide data for comparison and evidence of the sources of indoor pollution. The results indicated that the main air quality issue in schools is particulate matters, particularly PM2.5. It also showed that schools locating near traffic roads have...

 • Evaluation on the Stability of Amine-Mesoporous Silica.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Viet Quang; Dao, Van Duong; Vu, Thi Hong Ha; Dao, Sy Duc; Tran, Thi Ngoc Dung; Mohammad, R.M. Abu-Zahra (2020)

 • Amine-mesoporous silica has been considered as a promising CO2 adsorbent with high potential for the reduction of energy consumption and CO2 capture cost; however, its stability could greatly vary with synthetic method. In this study, adsorbents prepared by impregnating different amines including polyethylenimine (PEI) and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) onto mesoporous silica were used to evaluate the effect of amines selection on the stability of adsorbents used in CO2 capture process. Results revealed that APTES impregnated mesoporous silica (APTESMPS) is more stable than PEI-impregnated mesoporous silica (PEI-MPS); APTES-MPS was thermally decomposed at ≈280 oC, while PE...

 • Environmental Pressure from Pig Farming to Surface Water.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, The An; Ngo, Phuong Lan; Vo, Huu Cong; Nong, Huu Duong; Nguyen, Thi Huong Giang (2020)

 • This study focuses on the environmental pressure of waste generated from pig farming in Yen Dung district. Terrain analysis of the digital elevation model (DEM) was used to delineate the sub-basin map where pollutants accumulated. Then we combined this map with land use map and statistical data for determining the distribution of pollutant discharged sources. Based on the pollution load coefficient prescribed by the Vietnam Environment Administration, the loads from all sources, including pig farming, were estimated for entire sub-basins within the district. The results show that the pollutant load from pig farming accounts for a large proportion and creates a major pressure on...

 • Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh Thủy; Phạm, Thanh Lưu; Từ, Thị Cẩm Loan; Nguyễn, Văn Đông; Lê, Duy Bảo; Trần, Thị Hoàng Yến; Đỗ, Xuân Huy (2020)

 • Sự tích lũy của Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các sinh vật hai mảnh vỏ ở các khu vực cửa sông ven biển đã được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm vì các hải sản luôn là một thực phẩm được ưa chuộng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về hàm lượng PAHs tích lũy trong một sinh vật hai mảnh vỏ điển hình là Vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ (TP. HCM). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ở khu vực Cần Giờ hàm lượng PAHs trong Vẹm xanh còn khá thấp (biến thiên từ 2,97 đến 15,79 ng/g trọng lượng ướt-ww) so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, đã có sự xuất hiện của đồng phân có khả năng gây ung thư (benzo[a]pyrene) (hàm lượng cao nhất là 0,15 ...

 • Assessment of Sea Water Quality in some Limestone Island.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cao, Thi Thu Trang; Do, Cong Thung; Le, Van Nam; Pham, Thi Kha; Nguyen, Van Bach; Dinh, Hai Ngoc (2020)

 • With nearly 3,000 large and small islands, the islands and archipelagos of Vietnam have outstanding features in terms biodiversity and geology. The islands are mainly formed from carbonate (limestone), intrusive igneous rock, sedimentary and volcanic rocks, in which limestone islands predominate, distributed mainly in the Gulf of Tonkin. This paper presents the results of researches and assessments on sea water quality of Vietnam's typical limestone islands and archipelagoes through the 2017-2018 surveys. The research results show that although the water quality around of limestone and archipelago area of Viet Nam is safety for the development of aquatic life, an increase in pollutan...

 • Using Sentinel-2B Imagery to Estimate the Eutrophication.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh; Phạm, Thị Hương Thảo; Lương, Thị Phương; Vũ, Thị Hân; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Quang Vinh (2019)

 • Vệ tinh Sentinel-2B (S2B) được phóng thành công lên quỹ đạo đã cùng với Sentinel-2A (S2A) tạo thành một chuỗi cung cấp dữ liệu mặt đất 5 ngày một lần với độ phân giải không gian ở một số kênh lên đến 10m. Để đánh giá hiệu quả của vệ tinh S2B trong giám sát môi trường nước, nghiên cứu này sử dụng số liệu đo độ sâu thấu quang (SD) và phổ phản xạ đo tại mặt nước hồ Linh Đàm cùng thời điểm vệ tinh S2B chụp ảnh vào xây dựng phương trình tính toán độ sâu thấu quang từ ảnh, qua đó đánh giá mức độ phú dưỡng của hồ. Kết quả cho thấy độ sâu thấu quang của nước có tương quan cao với tỷ số phổ phản xạ kênh 3/kênh 4 của ảnh S2B và có thể tính toán từ tỷ số này bằng phương trình hàm mũ (R2= 0.86, R...

 • The Variation Trend of Environmental Quality at Corals in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2019)

 • Kết quả quan trắc chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng ven bờ Khánh Hoà trong thời gian 2010 - 2018 cho thấy, không có sự khác biệt về chất lượng nước giữa các khu vực quan trắc. Chất lượng môi trường nước tại các rạn san hô vẫn còn tương đối tốt về mặt sinh thái, với hàm lượng ôxy hòa tan tương đối cao (>5 mg/l). Hầu hết các thông số môi trường nước được khảo sát đều nằm trong giá trị giới hạn được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với nước biển ven bờ Có tình trạng nhiễm bẩn N.hữu cơ ở một vài thủy vực, tuy nhiên không đáng kể. Xem xét xu thế biến động chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng biển ven bờ Khánh Hòa giai đoạn (2010–2018) cho thấy, chất lượng môi t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633