Earth and Environmental Studies : [597]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 597
 • Using Sentinel-2B Imagery to Estimate the Eutrophication.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh; Phạm, Thị Hương Thảo; Lương, Thị Phương; Vũ, Thị Hân; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Quang Vinh (2019)

 • Vệ tinh Sentinel-2B (S2B) được phóng thành công lên quỹ đạo đã cùng với Sentinel-2A (S2A) tạo thành một chuỗi cung cấp dữ liệu mặt đất 5 ngày một lần với độ phân giải không gian ở một số kênh lên đến 10m. Để đánh giá hiệu quả của vệ tinh S2B trong giám sát môi trường nước, nghiên cứu này sử dụng số liệu đo độ sâu thấu quang (SD) và phổ phản xạ đo tại mặt nước hồ Linh Đàm cùng thời điểm vệ tinh S2B chụp ảnh vào xây dựng phương trình tính toán độ sâu thấu quang từ ảnh, qua đó đánh giá mức độ phú dưỡng của hồ. Kết quả cho thấy độ sâu thấu quang của nước có tương quan cao với tỷ số phổ phản xạ kênh 3/kênh 4 của ảnh S2B và có thể tính toán từ tỷ số này bằng phương trình hàm mũ (R2= 0.86, R...

 • The Variation Trend of Environmental Quality at Corals in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2019)

 • Kết quả quan trắc chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng ven bờ Khánh Hoà trong thời gian 2010 - 2018 cho thấy, không có sự khác biệt về chất lượng nước giữa các khu vực quan trắc. Chất lượng môi trường nước tại các rạn san hô vẫn còn tương đối tốt về mặt sinh thái, với hàm lượng ôxy hòa tan tương đối cao (>5 mg/l). Hầu hết các thông số môi trường nước được khảo sát đều nằm trong giá trị giới hạn được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với nước biển ven bờ Có tình trạng nhiễm bẩn N.hữu cơ ở một vài thủy vực, tuy nhiên không đáng kể. Xem xét xu thế biến động chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng biển ven bờ Khánh Hòa giai đoạn (2010–2018) cho thấy, chất lượng môi t...

 • The Effectivity of Bioinoculants on Suppressing Tylenchulus.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo; Trịnh, Quang Pháp; Trần, Thị Tuyết Thu (2019)

 • Tuyến trùng Tylenchulus semipenetrans là đối tượng gây hại nghiêm trọng liên quan đến bệnh chết chậm trên cây có múi trồng ở Cao Phong, Hòa Bình. Nghiên cứu này đã thử nghiệm hiệu quả của chế phẩm EM, AMF, AT+Ketomium và Chitosan-Super trong phòng trừ tuyến trùng. Trong phòng thí nghiệm, tuyến trùng T. semipenetrans được tách lọc khỏi đất và kiểm tra khả năng sống sót trong môi trường dịch thể có chứa chế phẩm sinh học EM và Chitosan-Super. Sau 72 giờ, chế phẩm Chitosan-Super ở nồng độ 2% cho hiệu quả diệt tuyến trùng tốt nhất, tỷ lệ ấu trùng chết 98,57%. Thí nghiệm nhà lưới, tuyến trùng T. semipenetrans và các chế phẩm sinh học được đưa vào vùng rễ cây bưởi đỏ Hòa Bình trồng trong c...

 • Research and Experimental Comparison of Topographic.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Thị Thu Nga; Tống, Thị Hạnh (2019)

 • Địa hình bề mặt trái đất có thể được biểu diễn trong GIS bởi dữ liệu mô hình số độ cao. Mô hình hóa bề mặt là quá trình xác định bề mặt tự nhiên hoặc nhân tạo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương trình toán học. Một thuật toán tổng quát để mô hình hóa bề mặt cho tất cả các ứng dụng là không có sẵn, mỗi phương pháp tạo ra bề mặt địa hình có một số ưu, nhược điểm và phụ thuộc vào hướng xử lý của nó. Như vậy, thực nghiệm, đánh giá và lựa chọn thuật toán phù hợp với thực tế của dữ liệu và khu vực nghiên cứu là cần thiết. Bài báo nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá 4 thuật toán Spline, IDW, Kriging và Natural Neighbor để mô hình hóa địa hình trên hai mảnh bản đồ đại diện cho các dạng địa h...

 • Late Pleistocene - Holocene Sedimentary Evolution of.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Thị Thanh Nhàn (2019)

 • Đồng bằng Nam Bộ, thuộc phía nam Việt Nam là một trong những đồng bằng lớn nhất ở Châu Á. Trong phạm vi khu vực đới bờ nghiên cứu đã cho thấy có sự tồn tại của hai đồng bằng được hình thành theo cơ chế thủy động lực khác nhau, đó là: đồng bằng châu thổ sông Mê Kông và đồng bằng triều bán đảo Cà Mau. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tướng trầm tích dựa trên: (i) các tham số trầm tích chỉ thị môi trường của 29 lỗ khoan vùng bãi triều và vùng đồng bằng ven biển, hàng trăm trạm khảo sát trầm tích tầng mặt; (ii) đặc điểm địa chấn địa tầng 21 tuyến địa chấn; và (iii) dữ liệu tuổi tuyệt đối, lịch sử tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn -Holocen đồng bằng Nam Bộ cũng như mối liên hệ giữa đồng bằng...

 • Assessing the Vulnerability of the Agricultural Sector.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy (2019)

 • Đánh giá mức độ tổn thương kinh tế - xã hội chú trọng đến mức độ ảnh hưởng khác nhau do những đe dọa của biến đổi khí hậu. Các biến của hàm tổn thương là tập hợp các chỉ thị. Trong quá trình gây tác động các chỉ thị có vai trò khác nhau, thể hiện bằng trọng số của các chỉ thị đó. Bộ chỉ thị được lựa chọn của các biến gồm 20 chỉ thị. Trọng số của các chỉ thị này được tính toán bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP với sự hỗ trợ của phần mềm Expert choice. Kết quả tính toán cho thấy các chỉ thị liên quan đến thiên tai trong biến phơi nhiễm, các chỉ thị về diện tích cây trồng các loại trong biến nhạy cảm và các chỉ thị liên quan đến ngăn ngừa, giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi k...

 • Assessing the Possibility of Appearing RIP Current at Quy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc; Đặng, Đình Đức (2019)

 • Dòng tách bờ (RIP current) là một dòng nước mạnh, phổ biến ở các bãi biển tại Việt Nam cũng như thế giới, có hướng từ bờ ra khơi. Đây là một dòng chảy nguy hiểm, mỗi năm đều có những tai nạn đáng tiếc xảy ra với người tắm biển. Nghiên cứu này đã sử dụng nguồn số liệu thực đo do Trung tâm Động lực học-Thủy khí-Môi trường thực hiện năm 2018 phục vụ việc ứng dụng bộ mô hình MIKE 21 Coupled mô phỏng trường thủy động lực và dòng tách bờ tại khu vực bãi biển Quy Nhơn. Thông qua các kịch bản tính toán trong các điều kiện khác nhau, cho thấy khu vực gần công viên vui chơi (đường An Dương Vương) và khu vực phía nam cuối bãi biển Quy Nhơn có khả năng xuất hiện dòng tách bờ vào mùa gió Đông Bắc....

 • An Experiment for Assimilating Different Type of Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Lan Phương; Phạm, Quang Nam; Trần, Quang Đức (2019)

 • Nghiên cứu này xem xét và đánh giá ảnh hưởng của việc đồng hóa các loại số liệu (số liệu quan trắc bề mặt, cao không, và véc-tơ gió khí quyển dịch chuyển của vệ tinh – AMVs) cho mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (WRF) trong dự báo mưa lớn trên khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của cơn bão Damrey. Mô hình WRF kết hợp với Hệ thống đồng hóa dữ liệu dạng điểm – GSI được bắt đầu chạy tại thời điểm 12Z 03/11/2017 và dự báo 84h tiếp theo, với số liệu quan trắc được đồng hóa theo hai kiểu “cold start” và “warm start”, và với phương pháp đồng hóa 3D-Var. Kết quả cho thấy, các trường hợp đồng hóa đều đã làm cải thiện được dự báo về diện và lượng mưa ở hạn 24h, trong đó, đồng hóa kiểu “warm ...

 • Development Of Landsat Cloud Free Image Data For.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Đình Dương (2019)

 • Nghiên cứu lớp phủ bằng tư liệu viễn thám quang học luôn gặp phải trở ngại: đó là mây. Mây ngăn cản bức xạ từ mặt trời đến được bề mặt trái đất hoặc phản xạ từ vật thể trên bề mặt trái đất đến được bộ cảm trên vệ tinh tạo nên những vùng không có tín hiệu và không thể được sử dụng để nghiên cứu các đối tượng. Trong nhiều trường hợp mây mỏng còn làm giảm đi chất lượng tín hiệu phản xạ và trong không ít trường hợp còn làm thay đổi hoàn toàn tính chất phản xạ phổ dẫn đến sự nhầm lẫn trong kết quả phân loại. Trong bài báo này, các tác trình bày thuật toán sử dụng các cảnh ảnh quan sát tại cùng khu vực ở các thời điểm khác nhau nhằm tạo ra cảnh ảnh không mây. Các cảnh ảnh sử dụng được thu ...

 • Co-Benefits of Climate Change Mitigation for Public.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Trung Dung; Nguyen, Thi Yen Lien; Tran, Thu Trang; Dao, Duy Nam (2019)

 • Potentiality of co-benefits for public transport at cities of different grades in Vietnam namely Ho Chi Minh city (special city), Da Nang (centrally-run grade I city) and Vinh (grade I city under the province) in 2013 was studied. Taxis in Da Nang and Vinh, and buses in Ho Chi Minh City were selected for the study. A same methodology was used for all cities. In each city, three areas and nine routes in inner city were selected for conducting this study. Information on the technical conditions of vehicles was collected by questionnaires. Traffic volume was determined by vehicle counting. The real–world driving data of vehicles were recorded by GPS technology. All collected data were pr...

 • Climate Analog Locations of Cities and Disappearing Climate.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Tuyet; Ngo, Duc Thanh; Pham, Van Tan (2019)

 • The study defined climate analog locations of cities and disappearing climate in Viet Nam at the end of the 21st century under the Representative Concentration Pathways 4.5 (RCP4.5) and 8.5 (RCP8.5) scenarios. Outputs from six regional climate experiments conducted under the Southeast Asia Regional Climate Downscaling/Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment – Southeast Asia (SEACLID/CORDEX-SEA) were used, covering the domain of 15S - 27N, 89.5E - 146.5E. Results showed the general southward tendency of climate analog locations from the original sites. The climate distances between the reference cities and their analog locations were greater under the RCP8.5 than those unde...

 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Xuan Duc; Luu, Duc Hai; Do, Huu Tuan (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện Biên), c...

 • Runoff Generation and Soil Erosion at Different Age of Acacia Plantation in Hoa Binh Province, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Kolyan, Chin; Bui, Xuan Dung; Nguyen, Thi My Linh; Ravor, Seng (2019)

 • To determine the characteristics of runoff generation and soil erosion at the different ages of Acacia plantation in Luong Son headwater of Vietnam, four plots (15m2 plot-1) were set up. Of those, two plots were at up-hill and down-hill in 1-year-old and two plots in 5-years-old Acacia plantation. Soil erosion and runoff were monitored during rainy season from April to September 2018. The main finding includes: (1) Runoff coefficient at Acacia 1-year-old down and up was ranged from 0.36% - 0.46% with the average 0.41%. Acacia 5-years-old, down and up was 0.35% - 0.39%, averaged 0.37%. It shows the slightly different between the locations of two years due to the different ground cover ...

 • Modeling the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) distribution in Vietnam using Maxent.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tuan Anh; Le, Duc Minh; Pham, Viet Hung; Vu, Thi Duyen (2019)

 • The Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) is the only douc species recorded in all three countries of Indochina. It is classified as Endangered by IUCN, and is believed to have experienced a major drop of more than 50% of its population over the last 40 years. The known distribution of main P. nemaeus populations in Vietnam ranges from Pu Mat National Park, Nghe An Province in the North to the Kon Ha Nung, Gia Lai Province in the South. In this study, we used Maxent, a species distribution modeling approach that is shown to a have high predictive power even with low number of occurrence records, to predict the current distribution of the Red-shanked Douc in Vietnam based on published r...

 • Implementation of Tropical Cyclone Detection Scheme to CCAM model for Seasonal Tropical Cyclone Prediction over the Vietnam East Sea.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thanh Ha; Hoang, Danh Huy; Pham Quang Nam, Quang Nam; Katzfey, Jack; McGregor, John; Nguyen, Kim Chi; Tran, Quang Duc; Nguyen, Manh Linh; Phan, Van Tan (2019)

 • Nghiên cứu này đã lựa chọn được một sơ đồ dò tìm xoáy phù hợp cho việc mô phỏng hoạt động của XTNĐ trên khu vực Biển Đông bằng mô hình CCAM. Các kết quả thu được cho thấy mô hình CCAM có khả năng mô phỏng tốt các trường hoàn lưu trong từng tháng thông qua việc mô tả hợp lý quy luật dịch chuyển của XTNĐ trên khu vực đang nghiên cứu. Sau đó, sơ đồ dò tìm xoáy này được áp dụng thử nghiệm phụ vụ công tác dự báo hạn mùa với các kết quả đầu ra của mô hình CCAM với độ phân giải 20km cho tháng 9/2018 và tháng 10/2018. Các kết quả nhận được đã dự báo khá sát cả về số lượng lẫn vùng có khả năng cao xuất hiện hoạt động của XTNĐ khi so sánh với thực tế. Đặc biệt, đối với tháng 10/2018, mặc dù vùn...

 • Building a travel advisory system using WebGIS technology for tourism development in Quang Binh, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quoc Huy; Pham, Van Manh; Nguyen, Xuan Linh; Pham, Vu Dong; Bui, Quang Thanh (2019)

 • Du lịch là một trong những ngành công nghiệp không khói đã và đang phát triển nhanh chóng mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như phát triển kinh tế xã hội cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của đất nước đã được nhận thức rõ và được sự quan tâm đầu tư từ rất sớm của Đảng và Nhà nước với việc thành lập công ty về du lịch đầu tiên ở Việt Nam thông qua nghị định 26/CP ngày 9/7/1960. Quảng Bình là một tỉnh miền Trung của nước ta được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, nơi đây cũng đang là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý thông t...

 • Assessment of Indoor and Ambient Air Pollution at Complex Buildings in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Anh Le; Le, Thuy Linh (2019)

 • Các chất ô nhiễm không khí điển hình (PM10, CO, SO2, NOx) được quan trắc ở khu vực bên trong (tầng hầm, trung tâm thương mại) và bên ngoài (không khí xung quanh) của các tòa nhà hỗn hợp (sử dụng đa mục đích để ở, làm văn phòng, trung tâm thương mại, v.v.) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ chất ô nhiễm không khí trong nhà có xu hướng cao hơn nồng độ chất ô nhiễm không khí tương ứng trong môi trường không khí xung quanh tại cùng tòa nhà hỗn hợp. Nồng độ chất ô nhiễm tại tầng hầm (nơi để xe ô tô, xe máy) là lớn nhất, với PM10, SO2, NOx, CO lần lượt là 67,1  21,2 μg/m3, 224,8  34,9 μg/m3, 287,3  136,3 μg/m3, 22.372,5  2.324,5 μg/m3. Hàm lượng chất ô nh...

 • Analyzing the Displacement of Horizon Geodetic Network at Tuyen Quang Hydropower.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Xuan Vinh (2019)

 • Bình sai lưới tự do được các nhà toán học thế giới đưa ra nhiều phương pháp giải, trong đó xác nhận Chuẩn bậc nhất của vector nghiệm phải nhỏ nhất làm tiêu chuẩn để tìm lời giải cho bài toán vô số nghiệm. Điều này cũng trùng hợp với quá trình biến đổi trọng số trong mô hình biến dạng để tìm lời giải cho mô hình xác suất nhất, do Adam Chrzanowski phát triển. Các điểm cơ sở trắc địa tại công trình thủy điện được sử dụng như những điểm chuẩn để đánh giá sự chuyển dịch của các điểm kiểm tra gắn trên thân đập ngăn nước. Bài báo này trình bày kỹ thuật tính chuyển dịch của các điểm cơ sở trắc địa tại thủy điện Tuyên Quang. Kết quả cho thấy giá trị chuyển dịch lớn nhất tương đương sai số đo đ...

 • An Assessment of Sustainable Development in the South Central Coast of Vietnam during the Period from 2010 to 2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Thi Ly; Nguyen, Tai Tue; Lam, Tuan Manh; Mai, Trong Nhuan (2019)

 • In the context of global change, the rapidly increase of socio-economic development can trigger the negative impacts on coastal resources, environment and ecosystems, causing the deterioration of the system sustainability. Vietnam is one of the most vulnerable countries by climate change. Of which, the South Central Coast (SCC) is a highly vulnerable area to climate extreme events and sea level rise. This research aimed to build a theoretical framework for evaluating the level of sustainable development in the SCC. By using Delphi method, Interpolation method and Evaluation method, the research proposed a set of indicators, which consists of 32 indicators of the four dimensions (Econo...

 • An analysis of land use change and the workers’ perception towards changes from 2007 – 2017 A case in Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hostalero, Pauline V; Nguyen, Thi Ha (2019)

 • Land use change has been assessed widely using Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques. The analysis of land use change was done by detecting land cover change. A study about land cover change, along with the self-employed workers’ perception towards changes between 2007 and 2017 were carried out in Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam. The result of the study shows that the built-up lands have increased and remained to be the dominant land cover types in 2017. The agriculture has been declining mainly due to conversion into built-up land. Other land type including water, bare land, and vegetation have shown slight changes throughout the years. Overall c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 597

Earth and Environmental Studies : [597]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 597
 • Using Sentinel-2B Imagery to Estimate the Eutrophication.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh; Phạm, Thị Hương Thảo; Lương, Thị Phương; Vũ, Thị Hân; Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Quang Vinh (2019)

 • Vệ tinh Sentinel-2B (S2B) được phóng thành công lên quỹ đạo đã cùng với Sentinel-2A (S2A) tạo thành một chuỗi cung cấp dữ liệu mặt đất 5 ngày một lần với độ phân giải không gian ở một số kênh lên đến 10m. Để đánh giá hiệu quả của vệ tinh S2B trong giám sát môi trường nước, nghiên cứu này sử dụng số liệu đo độ sâu thấu quang (SD) và phổ phản xạ đo tại mặt nước hồ Linh Đàm cùng thời điểm vệ tinh S2B chụp ảnh vào xây dựng phương trình tính toán độ sâu thấu quang từ ảnh, qua đó đánh giá mức độ phú dưỡng của hồ. Kết quả cho thấy độ sâu thấu quang của nước có tương quan cao với tỷ số phổ phản xạ kênh 3/kênh 4 của ảnh S2B và có thể tính toán từ tỷ số này bằng phương trình hàm mũ (R2= 0.86, R...

 • The Variation Trend of Environmental Quality at Corals in.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hữu Tâm (2019)

 • Kết quả quan trắc chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng ven bờ Khánh Hoà trong thời gian 2010 - 2018 cho thấy, không có sự khác biệt về chất lượng nước giữa các khu vực quan trắc. Chất lượng môi trường nước tại các rạn san hô vẫn còn tương đối tốt về mặt sinh thái, với hàm lượng ôxy hòa tan tương đối cao (>5 mg/l). Hầu hết các thông số môi trường nước được khảo sát đều nằm trong giá trị giới hạn được quy định trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với nước biển ven bờ Có tình trạng nhiễm bẩn N.hữu cơ ở một vài thủy vực, tuy nhiên không đáng kể. Xem xét xu thế biến động chất lượng nước tại các rạn san hô thuộc vùng biển ven bờ Khánh Hòa giai đoạn (2010–2018) cho thấy, chất lượng môi t...

 • The Effectivity of Bioinoculants on Suppressing Tylenchulus.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo; Trịnh, Quang Pháp; Trần, Thị Tuyết Thu (2019)

 • Tuyến trùng Tylenchulus semipenetrans là đối tượng gây hại nghiêm trọng liên quan đến bệnh chết chậm trên cây có múi trồng ở Cao Phong, Hòa Bình. Nghiên cứu này đã thử nghiệm hiệu quả của chế phẩm EM, AMF, AT+Ketomium và Chitosan-Super trong phòng trừ tuyến trùng. Trong phòng thí nghiệm, tuyến trùng T. semipenetrans được tách lọc khỏi đất và kiểm tra khả năng sống sót trong môi trường dịch thể có chứa chế phẩm sinh học EM và Chitosan-Super. Sau 72 giờ, chế phẩm Chitosan-Super ở nồng độ 2% cho hiệu quả diệt tuyến trùng tốt nhất, tỷ lệ ấu trùng chết 98,57%. Thí nghiệm nhà lưới, tuyến trùng T. semipenetrans và các chế phẩm sinh học được đưa vào vùng rễ cây bưởi đỏ Hòa Bình trồng trong c...

 • Research and Experimental Comparison of Topographic.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Thị Thu Nga; Tống, Thị Hạnh (2019)

 • Địa hình bề mặt trái đất có thể được biểu diễn trong GIS bởi dữ liệu mô hình số độ cao. Mô hình hóa bề mặt là quá trình xác định bề mặt tự nhiên hoặc nhân tạo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương trình toán học. Một thuật toán tổng quát để mô hình hóa bề mặt cho tất cả các ứng dụng là không có sẵn, mỗi phương pháp tạo ra bề mặt địa hình có một số ưu, nhược điểm và phụ thuộc vào hướng xử lý của nó. Như vậy, thực nghiệm, đánh giá và lựa chọn thuật toán phù hợp với thực tế của dữ liệu và khu vực nghiên cứu là cần thiết. Bài báo nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá 4 thuật toán Spline, IDW, Kriging và Natural Neighbor để mô hình hóa địa hình trên hai mảnh bản đồ đại diện cho các dạng địa h...

 • Late Pleistocene - Holocene Sedimentary Evolution of.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Nghi; Đinh, Xuân Thành; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Thị Thanh Nhàn (2019)

 • Đồng bằng Nam Bộ, thuộc phía nam Việt Nam là một trong những đồng bằng lớn nhất ở Châu Á. Trong phạm vi khu vực đới bờ nghiên cứu đã cho thấy có sự tồn tại của hai đồng bằng được hình thành theo cơ chế thủy động lực khác nhau, đó là: đồng bằng châu thổ sông Mê Kông và đồng bằng triều bán đảo Cà Mau. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tướng trầm tích dựa trên: (i) các tham số trầm tích chỉ thị môi trường của 29 lỗ khoan vùng bãi triều và vùng đồng bằng ven biển, hàng trăm trạm khảo sát trầm tích tầng mặt; (ii) đặc điểm địa chấn địa tầng 21 tuyến địa chấn; và (iii) dữ liệu tuổi tuyệt đối, lịch sử tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn -Holocen đồng bằng Nam Bộ cũng như mối liên hệ giữa đồng bằng...

 • Assessing the Vulnerability of the Agricultural Sector.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Lưu Thu Thủy (2019)

 • Đánh giá mức độ tổn thương kinh tế - xã hội chú trọng đến mức độ ảnh hưởng khác nhau do những đe dọa của biến đổi khí hậu. Các biến của hàm tổn thương là tập hợp các chỉ thị. Trong quá trình gây tác động các chỉ thị có vai trò khác nhau, thể hiện bằng trọng số của các chỉ thị đó. Bộ chỉ thị được lựa chọn của các biến gồm 20 chỉ thị. Trọng số của các chỉ thị này được tính toán bằng phương pháp phân tích thứ bậc AHP với sự hỗ trợ của phần mềm Expert choice. Kết quả tính toán cho thấy các chỉ thị liên quan đến thiên tai trong biến phơi nhiễm, các chỉ thị về diện tích cây trồng các loại trong biến nhạy cảm và các chỉ thị liên quan đến ngăn ngừa, giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi k...

 • Assessing the Possibility of Appearing RIP Current at Quy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lộc; Đặng, Đình Đức (2019)

 • Dòng tách bờ (RIP current) là một dòng nước mạnh, phổ biến ở các bãi biển tại Việt Nam cũng như thế giới, có hướng từ bờ ra khơi. Đây là một dòng chảy nguy hiểm, mỗi năm đều có những tai nạn đáng tiếc xảy ra với người tắm biển. Nghiên cứu này đã sử dụng nguồn số liệu thực đo do Trung tâm Động lực học-Thủy khí-Môi trường thực hiện năm 2018 phục vụ việc ứng dụng bộ mô hình MIKE 21 Coupled mô phỏng trường thủy động lực và dòng tách bờ tại khu vực bãi biển Quy Nhơn. Thông qua các kịch bản tính toán trong các điều kiện khác nhau, cho thấy khu vực gần công viên vui chơi (đường An Dương Vương) và khu vực phía nam cuối bãi biển Quy Nhơn có khả năng xuất hiện dòng tách bờ vào mùa gió Đông Bắc....

 • An Experiment for Assimilating Different Type of Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Lan Phương; Phạm, Quang Nam; Trần, Quang Đức (2019)

 • Nghiên cứu này xem xét và đánh giá ảnh hưởng của việc đồng hóa các loại số liệu (số liệu quan trắc bề mặt, cao không, và véc-tơ gió khí quyển dịch chuyển của vệ tinh – AMVs) cho mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (WRF) trong dự báo mưa lớn trên khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của cơn bão Damrey. Mô hình WRF kết hợp với Hệ thống đồng hóa dữ liệu dạng điểm – GSI được bắt đầu chạy tại thời điểm 12Z 03/11/2017 và dự báo 84h tiếp theo, với số liệu quan trắc được đồng hóa theo hai kiểu “cold start” và “warm start”, và với phương pháp đồng hóa 3D-Var. Kết quả cho thấy, các trường hợp đồng hóa đều đã làm cải thiện được dự báo về diện và lượng mưa ở hạn 24h, trong đó, đồng hóa kiểu “warm ...

 • Development Of Landsat Cloud Free Image Data For.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Đình Dương (2019)

 • Nghiên cứu lớp phủ bằng tư liệu viễn thám quang học luôn gặp phải trở ngại: đó là mây. Mây ngăn cản bức xạ từ mặt trời đến được bề mặt trái đất hoặc phản xạ từ vật thể trên bề mặt trái đất đến được bộ cảm trên vệ tinh tạo nên những vùng không có tín hiệu và không thể được sử dụng để nghiên cứu các đối tượng. Trong nhiều trường hợp mây mỏng còn làm giảm đi chất lượng tín hiệu phản xạ và trong không ít trường hợp còn làm thay đổi hoàn toàn tính chất phản xạ phổ dẫn đến sự nhầm lẫn trong kết quả phân loại. Trong bài báo này, các tác trình bày thuật toán sử dụng các cảnh ảnh quan sát tại cùng khu vực ở các thời điểm khác nhau nhằm tạo ra cảnh ảnh không mây. Các cảnh ảnh sử dụng được thu ...

 • Co-Benefits of Climate Change Mitigation for Public.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Trung Dung; Nguyen, Thi Yen Lien; Tran, Thu Trang; Dao, Duy Nam (2019)

 • Potentiality of co-benefits for public transport at cities of different grades in Vietnam namely Ho Chi Minh city (special city), Da Nang (centrally-run grade I city) and Vinh (grade I city under the province) in 2013 was studied. Taxis in Da Nang and Vinh, and buses in Ho Chi Minh City were selected for the study. A same methodology was used for all cities. In each city, three areas and nine routes in inner city were selected for conducting this study. Information on the technical conditions of vehicles was collected by questionnaires. Traffic volume was determined by vehicle counting. The real–world driving data of vehicles were recorded by GPS technology. All collected data were pr...

 • Climate Analog Locations of Cities and Disappearing Climate.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Tuyet; Ngo, Duc Thanh; Pham, Van Tan (2019)

 • The study defined climate analog locations of cities and disappearing climate in Viet Nam at the end of the 21st century under the Representative Concentration Pathways 4.5 (RCP4.5) and 8.5 (RCP8.5) scenarios. Outputs from six regional climate experiments conducted under the Southeast Asia Regional Climate Downscaling/Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment – Southeast Asia (SEACLID/CORDEX-SEA) were used, covering the domain of 15S - 27N, 89.5E - 146.5E. Results showed the general southward tendency of climate analog locations from the original sites. The climate distances between the reference cities and their analog locations were greater under the RCP8.5 than those unde...

 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Xuan Duc; Luu, Duc Hai; Do, Huu Tuan (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện Biên), c...

 • Runoff Generation and Soil Erosion at Different Age of Acacia Plantation in Hoa Binh Province, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Kolyan, Chin; Bui, Xuan Dung; Nguyen, Thi My Linh; Ravor, Seng (2019)

 • To determine the characteristics of runoff generation and soil erosion at the different ages of Acacia plantation in Luong Son headwater of Vietnam, four plots (15m2 plot-1) were set up. Of those, two plots were at up-hill and down-hill in 1-year-old and two plots in 5-years-old Acacia plantation. Soil erosion and runoff were monitored during rainy season from April to September 2018. The main finding includes: (1) Runoff coefficient at Acacia 1-year-old down and up was ranged from 0.36% - 0.46% with the average 0.41%. Acacia 5-years-old, down and up was 0.35% - 0.39%, averaged 0.37%. It shows the slightly different between the locations of two years due to the different ground cover ...

 • Modeling the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) distribution in Vietnam using Maxent.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tuan Anh; Le, Duc Minh; Pham, Viet Hung; Vu, Thi Duyen (2019)

 • The Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) is the only douc species recorded in all three countries of Indochina. It is classified as Endangered by IUCN, and is believed to have experienced a major drop of more than 50% of its population over the last 40 years. The known distribution of main P. nemaeus populations in Vietnam ranges from Pu Mat National Park, Nghe An Province in the North to the Kon Ha Nung, Gia Lai Province in the South. In this study, we used Maxent, a species distribution modeling approach that is shown to a have high predictive power even with low number of occurrence records, to predict the current distribution of the Red-shanked Douc in Vietnam based on published r...

 • Implementation of Tropical Cyclone Detection Scheme to CCAM model for Seasonal Tropical Cyclone Prediction over the Vietnam East Sea.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thanh Ha; Hoang, Danh Huy; Pham Quang Nam, Quang Nam; Katzfey, Jack; McGregor, John; Nguyen, Kim Chi; Tran, Quang Duc; Nguyen, Manh Linh; Phan, Van Tan (2019)

 • Nghiên cứu này đã lựa chọn được một sơ đồ dò tìm xoáy phù hợp cho việc mô phỏng hoạt động của XTNĐ trên khu vực Biển Đông bằng mô hình CCAM. Các kết quả thu được cho thấy mô hình CCAM có khả năng mô phỏng tốt các trường hoàn lưu trong từng tháng thông qua việc mô tả hợp lý quy luật dịch chuyển của XTNĐ trên khu vực đang nghiên cứu. Sau đó, sơ đồ dò tìm xoáy này được áp dụng thử nghiệm phụ vụ công tác dự báo hạn mùa với các kết quả đầu ra của mô hình CCAM với độ phân giải 20km cho tháng 9/2018 và tháng 10/2018. Các kết quả nhận được đã dự báo khá sát cả về số lượng lẫn vùng có khả năng cao xuất hiện hoạt động của XTNĐ khi so sánh với thực tế. Đặc biệt, đối với tháng 10/2018, mặc dù vùn...

 • Building a travel advisory system using WebGIS technology for tourism development in Quang Binh, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quoc Huy; Pham, Van Manh; Nguyen, Xuan Linh; Pham, Vu Dong; Bui, Quang Thanh (2019)

 • Du lịch là một trong những ngành công nghiệp không khói đã và đang phát triển nhanh chóng mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như phát triển kinh tế xã hội cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của đất nước đã được nhận thức rõ và được sự quan tâm đầu tư từ rất sớm của Đảng và Nhà nước với việc thành lập công ty về du lịch đầu tiên ở Việt Nam thông qua nghị định 26/CP ngày 9/7/1960. Quảng Bình là một tỉnh miền Trung của nước ta được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, nơi đây cũng đang là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý thông t...

 • Assessment of Indoor and Ambient Air Pollution at Complex Buildings in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Anh Le; Le, Thuy Linh (2019)

 • Các chất ô nhiễm không khí điển hình (PM10, CO, SO2, NOx) được quan trắc ở khu vực bên trong (tầng hầm, trung tâm thương mại) và bên ngoài (không khí xung quanh) của các tòa nhà hỗn hợp (sử dụng đa mục đích để ở, làm văn phòng, trung tâm thương mại, v.v.) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ chất ô nhiễm không khí trong nhà có xu hướng cao hơn nồng độ chất ô nhiễm không khí tương ứng trong môi trường không khí xung quanh tại cùng tòa nhà hỗn hợp. Nồng độ chất ô nhiễm tại tầng hầm (nơi để xe ô tô, xe máy) là lớn nhất, với PM10, SO2, NOx, CO lần lượt là 67,1  21,2 μg/m3, 224,8  34,9 μg/m3, 287,3  136,3 μg/m3, 22.372,5  2.324,5 μg/m3. Hàm lượng chất ô nh...

 • Analyzing the Displacement of Horizon Geodetic Network at Tuyen Quang Hydropower.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Xuan Vinh (2019)

 • Bình sai lưới tự do được các nhà toán học thế giới đưa ra nhiều phương pháp giải, trong đó xác nhận Chuẩn bậc nhất của vector nghiệm phải nhỏ nhất làm tiêu chuẩn để tìm lời giải cho bài toán vô số nghiệm. Điều này cũng trùng hợp với quá trình biến đổi trọng số trong mô hình biến dạng để tìm lời giải cho mô hình xác suất nhất, do Adam Chrzanowski phát triển. Các điểm cơ sở trắc địa tại công trình thủy điện được sử dụng như những điểm chuẩn để đánh giá sự chuyển dịch của các điểm kiểm tra gắn trên thân đập ngăn nước. Bài báo này trình bày kỹ thuật tính chuyển dịch của các điểm cơ sở trắc địa tại thủy điện Tuyên Quang. Kết quả cho thấy giá trị chuyển dịch lớn nhất tương đương sai số đo đ...

 • An Assessment of Sustainable Development in the South Central Coast of Vietnam during the Period from 2010 to 2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Thi Ly; Nguyen, Tai Tue; Lam, Tuan Manh; Mai, Trong Nhuan (2019)

 • In the context of global change, the rapidly increase of socio-economic development can trigger the negative impacts on coastal resources, environment and ecosystems, causing the deterioration of the system sustainability. Vietnam is one of the most vulnerable countries by climate change. Of which, the South Central Coast (SCC) is a highly vulnerable area to climate extreme events and sea level rise. This research aimed to build a theoretical framework for evaluating the level of sustainable development in the SCC. By using Delphi method, Interpolation method and Evaluation method, the research proposed a set of indicators, which consists of 32 indicators of the four dimensions (Econo...

 • An analysis of land use change and the workers’ perception towards changes from 2007 – 2017 A case in Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hostalero, Pauline V; Nguyen, Thi Ha (2019)

 • Land use change has been assessed widely using Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques. The analysis of land use change was done by detecting land cover change. A study about land cover change, along with the self-employed workers’ perception towards changes between 2007 and 2017 were carried out in Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam. The result of the study shows that the built-up lands have increased and remained to be the dominant land cover types in 2017. The agriculture has been declining mainly due to conversion into built-up land. Other land type including water, bare land, and vegetation have shown slight changes throughout the years. Overall c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 597