Legal Studies : [685]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685
 • 4263-85-8352-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Bich Thao; Pham, Ho Nam (2019)

 • Copyright, on one hand, promotes freedom of speech, and on the other hand, restricts or hinders free speech. To ensure the harmony and balance between copyright and freedom of speech for the development of a democratic society in which products of creativity are respected, there must be legal mechanisms to address the conflict between copyright and freedom of speech. This Article analyzes the nature and origin of the conflict between copyright and freedom of speech and explores current legal solutions in some countries to resolve this conflict, thus lays out some suggestions for Vietnamese law.

 • 4262-85-8358-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Thanh Ha (2019)

 • Globalisation and regional integration has become typical in this contemporary context. These processes have changed the interaction between a national legal system and the international one towards the dominance of international law. At the same time, globalisation and regional integration have increasingly stimulated the proximity and interaction of national laws with other legal systems. This special context requires to establish approaches of transforming laws towards building an effective legal system for each country’s development and integration internationally and regionally

 • 4258-85-8354-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh Nga (2019)

 • The article focuses on generalizing theoretical issues on civil and political rights, assurance of civil and political rights; ensuring civil and political rights in Vietnam through analyzing the provisions of the Constitution and laws and practices to ensure civil and political rights. On that basis, a solution is proposed to make a contribution to ensuring to make a contribution to ensuring civil and political rights in Vietnam in the near future.

 • 4257-85-8346-2-10-20191225.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trinh, Tien Viet (2019)

 • The Industrial Revolution 4.0 (4IR) reflects combination of technologies in physics, digitalisation and biology, shaping a modern world of information technology where virtual and real systems are integrated through worldwide internet connection networks. Artifical Intelligence (AI) and decision making process have seen profound changes. The relevant question is whether criminal liability is applicable to AI entities in the near future given criminal law in many jurisdictions including Vietnam has provided for criminal liability of legal persons as “abstract entities”. On this basis, from the criminal law and science fiction approach, the paper initially assumes AI entities as subject...

 • 4253-85-8349-2-10-20191229.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Ngoc Chi (2019)

 • Policy on the law on execution of criminal judgments is an area of criminal policy that has a tremendous role in preventing and fighting crimes as well as in actualizing the criminal liability of legal entities and natural persons committing crimes. Studying the policy on the law on execution of criminal judgments, therefore, is an urgent requirement in the current period of national development, international integration and judicial reform. Nevertheless, comparing to studies in the criminal field, in criminal procedure and crime prevention fields, policy studies on the law on execution of criminal judgments stay rather modest and have not yet met theoretical and practical requiremen...

 • 4248-85-8351-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Hai Dang (2019)

 • This paper aims to provide an overview of the regulation and management instruments developed at international, regional and national levels to address marine litter problems, put forward the potential gaps in the existing management body and suggest solutions. The article also review the role of international law in managing the problem of marine litte. In addition, regulations of Vietnamese law for Prevention and Management of Marine litter is discussed. The paper concludes with a few policy conclusions in Viet Nam

 • 4246-85-8348-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Kien (2019)

 • Stability has become one of the basic requirements for the law from both theoretical and practical perspectives, especially for developing countries where laws are often changed and reformed with large scale and intensity. Despite its importance, the stability of the law has never had a thorough analysis as well as a consensus on the concepts, functions and roles in comparative law theories. This led to the application and development of criteria and methods to ensure the stability of the law in practice, ineffective, even failed. In this context, this article contributes to the analysis of the theory of legal stability in the world to provide a unified understanding. Thereby, initial...

 • Theory of Freedom’s Zhuang Zhi The Perspective of Limitation of Executive Power.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • Trên cơ sở trình bày, phân tích học thuyết tự do của Trang Tử, tác giả lý giải nguồn gốc và lý do hình thành học thuyết này cũng như bản chất triết lý tự do của Trang Tử. Đồng thời, tác giả cũng tham chiếu triết lý tự do của Trang tử và học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt là nội dung giới hạn hành pháp để đảm bảo tự do.

 • The Position and the Development Trends Private Property and Common Property.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2019)

 • Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu chung đã thu hút cả giới nghiên cứu pháp lý và kinh tế trong một loạt các cuộc tranh luận về ý nghĩa, trình tự phát triển và tính ưu việt của sở hữu tư nhân và sở hữu chung. Các vấn đề thảo luận liên quan đến tính hiệu quả, sự công bằng và tính bền vững của sở hữu tư nhân so với sở hữu chung. Nhiều học giả nghĩ đến những thí dụ đương thời về sở hữu chung như những tàn tích của quá khứ, có thể biến mất trong thế kỷ hai mốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã gây nên nghi ngờ liệu rằng sở hữu tư nhân nhất thiết phải có vị thế vượt trội hơn sở hữu chung.

 • The Implementation of Preventive Detention in Vietnam A Human Rights Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tám Phi (2019)

 • Biện pháp ngăn chặn tạm giam được quy định trong luật tố tụng hình sự (TTHS) được xem là tất yếu của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo quan niệm truyền thống, biện pháp này, ngoài mục đích ngăn chặn tội phạm còn có mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Quan niệm này được thừa nhận khá rộng rãi trong khoa học và được thể hiện trong luật TTHS ở những nước theo Hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, phương pháp tiếp cận quyền trong xây dựng, thực thi pháp luật dần trở thành xu thế được thừa nhận trong giới học giả đã làm thay đổi nhận thức về biện pháp ngăn chặn tạm giam tr...

 • International Cooperation on Marine Environmental Protection in East Asia and South East Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thao; Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Trong thế kỷ XXI, trước thềm cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và 5.0, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại cũng như của từng nước. Trong số các thành phần của môi trường, môi trường biển đóng một vai trò quan trọng với 71% bề mặt của Trái đất được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyển là đại dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại - cái nôi cuộc sống của Trái đất - biển cũng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm, đánh bắt quá mức tài nguyên biển. Bảo vệ môi trường biển không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Do tính đồng nhất của môi trường biển, sự lan tỏa xuyên biên ...

 • E-government and State Governance in the Morden Time.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Văn Quân (2019)

 • Hiện nay, chính phủ điện tử là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng chính phủ điện tử góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản trị nhà nước hiện đại, như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính kịp thời của hoạt động công quyền và sự tham gia của người dân. Chính vì vậy, chính phủ điện tử đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tích cực triển khai xây dựng và áp dụng trong thực tế.

 • Contemporary Vietnam’s Labour Law from the Perspectives of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một cơ hội lớn cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định này cũng tạo ra những yêu cầu về điều chỉnh pháp lý, trong đó có quy định về pháp luật lao động. Bài viết sẽ tập trung phân tích những cam kết của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động thể hiện trong Hiệp định, từ đó đối chiếu so sánh với nội luật để xác định tính tương thích, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tương thích đó.

 • Criminal Responsibility for Juvenile Offenders in Criminal Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm; Trịnh, Thị Yến (2019)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư..

 • 4222-85-8130-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Giang (2019)

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để tinh gọn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đồng thời, đây là cơ sở cho việc xác định, sắp xếp lượng biên chế phù hợp và tinh giản biên chế: đưa người cần tinh giản ra khỏi bộ máy, bổ sung người có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thực tiễn cải cách hành chính nhà nước từ 2001 đến nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thay đổi theo chiều hướng giảm từ 15 cơ quan xuống còn 12 cơ quan (có tính đến yếu tố đặc thù). Tuy nhiên, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy...

 • 4219-85-8103-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Võ, Thị Hoa (2019)

 • Là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến những thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị Nhật Bản; cuộc Cải cách “Minh Trị Duy Tân” đã mang đến những thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội trong lòng nước Nhật. Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và tư duy: người Nhật đã dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng truyền thống lạc hậu và đón nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ và giành được những kỳ tích trên con đường phát triển, xây dựng đất nước. Những thành tựu của công cuộc cải cách Minh Trị đã tạo lập khung khổ và nền móng vững chắc cho sự phát triển của...

 • 4218-85-8094-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Dang Dung (2019)

 • In general, the autonomy of local government has not been recognized in Vietnam. But there is not much difference between the autonomous local government of the West and nonautonomous local government that in Vietnam. Because all local governments have responsibilities to solve local issues relating to the lives of local people. But going into details, there is still some differences between them. The most important decisions of the local government, especially on human resources, must be approved by the higher authorities

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685

Legal Studies : [685]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685
 • 4263-85-8352-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Bich Thao; Pham, Ho Nam (2019)

 • Copyright, on one hand, promotes freedom of speech, and on the other hand, restricts or hinders free speech. To ensure the harmony and balance between copyright and freedom of speech for the development of a democratic society in which products of creativity are respected, there must be legal mechanisms to address the conflict between copyright and freedom of speech. This Article analyzes the nature and origin of the conflict between copyright and freedom of speech and explores current legal solutions in some countries to resolve this conflict, thus lays out some suggestions for Vietnamese law.

 • 4262-85-8358-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Thanh Ha (2019)

 • Globalisation and regional integration has become typical in this contemporary context. These processes have changed the interaction between a national legal system and the international one towards the dominance of international law. At the same time, globalisation and regional integration have increasingly stimulated the proximity and interaction of national laws with other legal systems. This special context requires to establish approaches of transforming laws towards building an effective legal system for each country’s development and integration internationally and regionally

 • 4258-85-8354-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh Nga (2019)

 • The article focuses on generalizing theoretical issues on civil and political rights, assurance of civil and political rights; ensuring civil and political rights in Vietnam through analyzing the provisions of the Constitution and laws and practices to ensure civil and political rights. On that basis, a solution is proposed to make a contribution to ensuring to make a contribution to ensuring civil and political rights in Vietnam in the near future.

 • 4257-85-8346-2-10-20191225.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trinh, Tien Viet (2019)

 • The Industrial Revolution 4.0 (4IR) reflects combination of technologies in physics, digitalisation and biology, shaping a modern world of information technology where virtual and real systems are integrated through worldwide internet connection networks. Artifical Intelligence (AI) and decision making process have seen profound changes. The relevant question is whether criminal liability is applicable to AI entities in the near future given criminal law in many jurisdictions including Vietnam has provided for criminal liability of legal persons as “abstract entities”. On this basis, from the criminal law and science fiction approach, the paper initially assumes AI entities as subject...

 • 4253-85-8349-2-10-20191229.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Ngoc Chi (2019)

 • Policy on the law on execution of criminal judgments is an area of criminal policy that has a tremendous role in preventing and fighting crimes as well as in actualizing the criminal liability of legal entities and natural persons committing crimes. Studying the policy on the law on execution of criminal judgments, therefore, is an urgent requirement in the current period of national development, international integration and judicial reform. Nevertheless, comparing to studies in the criminal field, in criminal procedure and crime prevention fields, policy studies on the law on execution of criminal judgments stay rather modest and have not yet met theoretical and practical requiremen...

 • 4248-85-8351-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Hai Dang (2019)

 • This paper aims to provide an overview of the regulation and management instruments developed at international, regional and national levels to address marine litter problems, put forward the potential gaps in the existing management body and suggest solutions. The article also review the role of international law in managing the problem of marine litte. In addition, regulations of Vietnamese law for Prevention and Management of Marine litter is discussed. The paper concludes with a few policy conclusions in Viet Nam

 • 4246-85-8348-1-10-20191223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Kien (2019)

 • Stability has become one of the basic requirements for the law from both theoretical and practical perspectives, especially for developing countries where laws are often changed and reformed with large scale and intensity. Despite its importance, the stability of the law has never had a thorough analysis as well as a consensus on the concepts, functions and roles in comparative law theories. This led to the application and development of criteria and methods to ensure the stability of the law in practice, ineffective, even failed. In this context, this article contributes to the analysis of the theory of legal stability in the world to provide a unified understanding. Thereby, initial...

 • Theory of Freedom’s Zhuang Zhi The Perspective of Limitation of Executive Power.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Huy (2019)

 • Trên cơ sở trình bày, phân tích học thuyết tự do của Trang Tử, tác giả lý giải nguồn gốc và lý do hình thành học thuyết này cũng như bản chất triết lý tự do của Trang Tử. Đồng thời, tác giả cũng tham chiếu triết lý tự do của Trang tử và học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt là nội dung giới hạn hành pháp để đảm bảo tự do.

 • The Position and the Development Trends Private Property and Common Property.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức (2019)

 • Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu chung đã thu hút cả giới nghiên cứu pháp lý và kinh tế trong một loạt các cuộc tranh luận về ý nghĩa, trình tự phát triển và tính ưu việt của sở hữu tư nhân và sở hữu chung. Các vấn đề thảo luận liên quan đến tính hiệu quả, sự công bằng và tính bền vững của sở hữu tư nhân so với sở hữu chung. Nhiều học giả nghĩ đến những thí dụ đương thời về sở hữu chung như những tàn tích của quá khứ, có thể biến mất trong thế kỷ hai mốt. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã gây nên nghi ngờ liệu rằng sở hữu tư nhân nhất thiết phải có vị thế vượt trội hơn sở hữu chung.

 • The Implementation of Preventive Detention in Vietnam A Human Rights Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Tám Phi (2019)

 • Biện pháp ngăn chặn tạm giam được quy định trong luật tố tụng hình sự (TTHS) được xem là tất yếu của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Theo quan niệm truyền thống, biện pháp này, ngoài mục đích ngăn chặn tội phạm còn có mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Quan niệm này được thừa nhận khá rộng rãi trong khoa học và được thể hiện trong luật TTHS ở những nước theo Hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, phương pháp tiếp cận quyền trong xây dựng, thực thi pháp luật dần trở thành xu thế được thừa nhận trong giới học giả đã làm thay đổi nhận thức về biện pháp ngăn chặn tạm giam tr...

 • International Cooperation on Marine Environmental Protection in East Asia and South East Asia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thao; Nguyễn, Thị Xuân Sơn (2019)

 • Trong thế kỷ XXI, trước thềm cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và 5.0, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại cũng như của từng nước. Trong số các thành phần của môi trường, môi trường biển đóng một vai trò quan trọng với 71% bề mặt của Trái đất được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyển là đại dương. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân loại - cái nôi cuộc sống của Trái đất - biển cũng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm, đánh bắt quá mức tài nguyên biển. Bảo vệ môi trường biển không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Do tính đồng nhất của môi trường biển, sự lan tỏa xuyên biên ...

 • E-government and State Governance in the Morden Time.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Văn Quân (2019)

 • Hiện nay, chính phủ điện tử là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng chính phủ điện tử góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản trị nhà nước hiện đại, như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính kịp thời của hoạt động công quyền và sự tham gia của người dân. Chính vì vậy, chính phủ điện tử đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tích cực triển khai xây dựng và áp dụng trong thực tế.

 • Contemporary Vietnam’s Labour Law from the Perspectives of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoài Thu (2019)

 • Việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một cơ hội lớn cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định này cũng tạo ra những yêu cầu về điều chỉnh pháp lý, trong đó có quy định về pháp luật lao động. Bài viết sẽ tập trung phân tích những cam kết của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động thể hiện trong Hiệp định, từ đó đối chiếu so sánh với nội luật để xác định tính tương thích, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tương thích đó.

 • Criminal Responsibility for Juvenile Offenders in Criminal Law.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm; Trịnh, Thị Yến (2019)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư..

 • 4222-85-8130-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Giang (2019)

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để tinh gọn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đồng thời, đây là cơ sở cho việc xác định, sắp xếp lượng biên chế phù hợp và tinh giản biên chế: đưa người cần tinh giản ra khỏi bộ máy, bổ sung người có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thực tiễn cải cách hành chính nhà nước từ 2001 đến nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thay đổi theo chiều hướng giảm từ 15 cơ quan xuống còn 12 cơ quan (có tính đến yếu tố đặc thù). Tuy nhiên, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy...

 • 4219-85-8103-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Võ, Thị Hoa (2019)

 • Là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến những thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị Nhật Bản; cuộc Cải cách “Minh Trị Duy Tân” đã mang đến những thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội trong lòng nước Nhật. Bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và tư duy: người Nhật đã dũng cảm đoạn tuyệt với những quan điểm, tư tưởng truyền thống lạc hậu và đón nhận những tư tưởng, tri thức tiến bộ của nhân loại, đưa đất nước Nhật Bản bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ và giành được những kỳ tích trên con đường phát triển, xây dựng đất nước. Những thành tựu của công cuộc cải cách Minh Trị đã tạo lập khung khổ và nền móng vững chắc cho sự phát triển của...

 • 4218-85-8094-1-10-20190624.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Dang Dung (2019)

 • In general, the autonomy of local government has not been recognized in Vietnam. But there is not much difference between the autonomous local government of the West and nonautonomous local government that in Vietnam. Because all local governments have responsibilities to solve local issues relating to the lives of local people. But going into details, there is still some differences between them. The most important decisions of the local government, especially on human resources, must be approved by the higher authorities

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685