Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
dc.contributor.authorVõ, Thị Phương Thúy
dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:49Z-
dc.date.available2017-05-17T05:45:49Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L2_01867
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36141-
dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractTìm hiểu sự chuyển cư của từng bộ phận dân cư có gốc gác Thanh Hóa ở Thăng Long thế kỷ XVII – XVIII. Đó là họ hàng thân tộc vua Lê, chúa Trịnh, là các quan lại, tướng lĩnh, binh lính trong hệ thống chính quyền đương thời, là các bộ phận dân cư khác như thợ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
dc.subjectLịch sử Việt Nam
dc.subjectNgười Thanh Hóa
dc.subjectNhà Lê
dc.subjectNhà Trịnh
dc.subjectThăng Long
dc.titleNgười Thanh Hóa ở Thăng Long thời Lê - Trịnh ( thế kỷ XVII - XVIII ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01867_Kem_theo.rar
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVõ, Thị Phương Thúy
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:45:49Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:45:49Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01867
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36141-
  dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractTìm hiểu sự chuyển cư của từng bộ phận dân cư có gốc gác Thanh Hóa ở Thăng Long thế kỷ XVII – XVIII. Đó là họ hàng thân tộc vua Lê, chúa Trịnh, là các quan lại, tướng lĩnh, binh lính trong hệ thống chính quyền đương thời, là các bộ phận dân cư khác như thợ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
  dc.subjectLịch sử Việt Nam
  dc.subjectNgười Thanh Hóa
  dc.subjectNhà Lê
  dc.subjectNhà Trịnh
  dc.subjectThăng Long
  dc.titleNgười Thanh Hóa ở Thăng Long thời Lê - Trịnh ( thế kỷ XVII - XVIII ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01867_Kem_theo.rar
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download :