Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Nguyên Thành-
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorHàn, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:31Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:31Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHàn, T. T. H. (2014). Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002217-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39202-
dc.description.abstractLignocellulose và enzyme thủy phân lignocellulose. Nấm mốc chịu nhiệt và khả năng thủy phân lignocellulose. Kết quả phân lập, phân nhóm và định tên các chủng nấm mốc chịu nhiệt. Đặc tính của các chủng nấm mốc chịu nhiệt đã phân lập-
dc.format.extent74 tr. + CD Rom-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.titlePhân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002217.pdf
  • Size : 3,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Nguyên Thành-
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorHàn, Thị Thu Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:31Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:31Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationHàn, T. T. H. (2014). Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002217-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39202-
  dc.description.abstractLignocellulose và enzyme thủy phân lignocellulose. Nấm mốc chịu nhiệt và khả năng thủy phân lignocellulose. Kết quả phân lập, phân nhóm và định tên các chủng nấm mốc chịu nhiệt. Đặc tính của các chủng nấm mốc chịu nhiệt đã phân lập-
  dc.format.extent74 tr. + CD Rom-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.titlePhân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002217.pdf
  • Size : 3,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :