Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thanh Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:49Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:49Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTrần, T. T. H. (2012). Huy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050002086-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44078-
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Bình. Nêu kết quả, hạn chế, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp về hưu (...)-
dc.format.extent100 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
dc.subjectQuản lý kinh doanh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectHuy động vốn-
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
dc.subjectThái Bình-
dc.subjectDoanh nghiệp vừa-
dc.titleHuy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Bình-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002086_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thanh Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:49Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:49Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. H. (2012). Huy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050002086-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44078-
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Bình. Nêu kết quả, hạn chế, tồn tại. Đề xuất một số giải pháp về hưu (...)-
  dc.format.extent100 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)-
  dc.subjectQuản lý kinh doanh-
  dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
  dc.subjectHuy động vốn-
  dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ-
  dc.subjectThái Bình-
  dc.subjectDoanh nghiệp vừa-
  dc.titleHuy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Bình-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002086_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :