UEB - Master Theses : [5186]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5186
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Phương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận Thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nhằm quản lý tốt hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Vietinbank Hà Tĩnh trong thời gian sắp tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2020-04-02)

 • Thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây như thế nào? Các vấn đề còn hạn chế của chi nhánh. Nguyên nhân của những tồn tại đối với việc quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng. Làm thế nào để quản lý tốt hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Đông;  Advisor: Nguyễn, Xuân Dũng (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xe điện Hà Nội. Xây dựng các giải pháp có tính định hướng giúp Xí nghiệp Xe điện Hà Nội trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Làm rõ được thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong thời gian tới có cơ sở và khả thi. Có thể sử dụng giải pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VietinBank Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Liên;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2020-04-02)

 • Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về nội dung quản trị rủi ro hoạt động, các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới quản trị rủi ro. Đưa ra một số mô hình quản trị rủi ro hoạt động một số ngân hàng trên thế giới và một số mô hình khác có liên quan. Trên cơ sở đó Luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro hoạt động đối với các NHTM Việt Nam. Đề xuất quy trình quản trị rủi ro hoạt động áp dụng trong hệ thống Agribank từ giai đoạn nhận biết rủi ro, đánh giá các rủi ro, đo lường các rủi ro đến các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại của rủi ro. Đồng thời, tác giả đã đưa ra một vài khuyến nghị giúp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động, giảm thiểu sự hình t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050005017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân;  Advisor: Phạm, Thị Thủy (2015)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính ở một công ty. - Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng.

 • 00050010374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Nhung;  Advisor: Chu, Tiến Quang (2020-03-31)

 • Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của HTX NN. Đánh giá được thực trạng hiệu quả hoạt động của HTX NN ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chỉ ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX NN ở huyện Hoài Đức đến năm 2025. Góp phần thực hiện đề án “Phát triển 15.000 HTX NN hoạt động hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Oanh;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2020-03-31)

 • Marketing mix của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT dựa trên 7 nội dung về: chính sách sản phẩm (Product), chính sách giá cả (Price), chính sách phân phối (Place), chính sách xúc tiến (Promotion), chính sách con người (People), chính sách về quy trình (Process), chính sách cơ sở vật chất (Physical Evidence) (7P). Do điều kiện hạn chế về thời gian, trong phạm vi đề tài này, luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu về Các dòng sản phẩm của Apple bao gồm: iphone, ipad, macbook, macmini, mar pro, apple TV, phụ kiện của dòng Apple.

 • 00050010369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Bách;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2020-03-31)

 • Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về quản trị tinh gọn. Vận dụng lý luận vào phân tích, tìm ra các lãng phí trong hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất tại làng nghề bún Thanh Lương thông qua khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất của làng nghề để từ đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ, phương pháp trên.

 • 00050010368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Kim Thúy;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020-03-31)

 • Từ việc làm rõ hiện trạng, đặc biệt là những tồn tại, điểm yếu hiện nay tác giả Luận văn đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác QTNL tại Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị Viễn thông MobiFone. Các giải pháp này có giá trị áp dụng cho Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị Viễn thông Mobifone và các doanh nghiệp khác tham khảo.

 • 00050010366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Hiếu;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020-03-31)

 • Luận văn làm sáng tỏ các cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Từ đó phân tích, đánh giá toàn diện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội giai đoạn 2015-2018; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng Công ty trong thời gian tới.

 • 01050004416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thảo;  Advisor: Phạm, Thị Lý Thu; Lê, Quỳnh Mai (2019)

 • Luận văn là công trình mới ở Việt Nam về nghiên cứu nhân tố phiên mã NF-YB ở sắn. Các nghiên cứu trước đó trên thế giới ở nhiều loại thực vật khác nhau đã cho thấy rằng nhân tố phiên mã NF-Y có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành giao tử, phôi, nảy mầm, ảnh hưởng thời gian ra hoa, đáp ứng stress môi trường điều hòa biểu hiện gen chống lại điều kiện bất lợi môi trường với hàng loạt quá trình phức tạp diễn ra trong tế bào. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu góp phần hình thành hệ dữ liệu về nhân tố phiên mã điều hòa biểu hiện gen ở thực vật nói chung, NF-YB ở sắn nói riêng. Đồng thời, kết quả thu được là cơ sở để phát triển những nghiên cứu tiếp theo về họ gen NF-YB trên sắn

 • 00050010397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân;  Advisor: Đào, Thị Ngọc Minh (2019)

 • Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở cấp tỉnh. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2018; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

 • 00050010309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Tuyến;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2019)

 • Nghiên cứu những lý luận chung về tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ và việc phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc nhằm phát hiện những hạn chế và nguyên nhân khắc phục. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc trong thời gian 2019 – 2021

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5186

UEB - Master Theses : [5186]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5186
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Phương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận Thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nhằm quản lý tốt hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Vietinbank Hà Tĩnh trong thời gian sắp tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2020-04-02)

 • Thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây như thế nào? Các vấn đề còn hạn chế của chi nhánh. Nguyên nhân của những tồn tại đối với việc quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng. Làm thế nào để quản lý tốt hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Đông;  Advisor: Nguyễn, Xuân Dũng (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xe điện Hà Nội. Xây dựng các giải pháp có tính định hướng giúp Xí nghiệp Xe điện Hà Nội trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Làm rõ được thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong thời gian tới có cơ sở và khả thi. Có thể sử dụng giải pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VietinBank Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thùy Liên;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2020-04-02)

 • Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về nội dung quản trị rủi ro hoạt động, các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới quản trị rủi ro. Đưa ra một số mô hình quản trị rủi ro hoạt động một số ngân hàng trên thế giới và một số mô hình khác có liên quan. Trên cơ sở đó Luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro hoạt động đối với các NHTM Việt Nam. Đề xuất quy trình quản trị rủi ro hoạt động áp dụng trong hệ thống Agribank từ giai đoạn nhận biết rủi ro, đánh giá các rủi ro, đo lường các rủi ro đến các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại của rủi ro. Đồng thời, tác giả đã đưa ra một vài khuyến nghị giúp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động, giảm thiểu sự hình t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050005017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân;  Advisor: Phạm, Thị Thủy (2015)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính ở một công ty. - Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng.

 • 00050010374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Nhung;  Advisor: Chu, Tiến Quang (2020-03-31)

 • Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của HTX NN. Đánh giá được thực trạng hiệu quả hoạt động của HTX NN ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chỉ ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX NN ở huyện Hoài Đức đến năm 2025. Góp phần thực hiện đề án “Phát triển 15.000 HTX NN hoạt động hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Oanh;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2020-03-31)

 • Marketing mix của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT dựa trên 7 nội dung về: chính sách sản phẩm (Product), chính sách giá cả (Price), chính sách phân phối (Place), chính sách xúc tiến (Promotion), chính sách con người (People), chính sách về quy trình (Process), chính sách cơ sở vật chất (Physical Evidence) (7P). Do điều kiện hạn chế về thời gian, trong phạm vi đề tài này, luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu về Các dòng sản phẩm của Apple bao gồm: iphone, ipad, macbook, macmini, mar pro, apple TV, phụ kiện của dòng Apple.

 • 00050010369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Bách;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2020-03-31)

 • Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về quản trị tinh gọn. Vận dụng lý luận vào phân tích, tìm ra các lãng phí trong hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất tại làng nghề bún Thanh Lương thông qua khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất của làng nghề để từ đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ, phương pháp trên.

 • 00050010368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Kim Thúy;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020-03-31)

 • Từ việc làm rõ hiện trạng, đặc biệt là những tồn tại, điểm yếu hiện nay tác giả Luận văn đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác QTNL tại Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị Viễn thông MobiFone. Các giải pháp này có giá trị áp dụng cho Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị Viễn thông Mobifone và các doanh nghiệp khác tham khảo.

 • 00050010366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Hiếu;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020-03-31)

 • Luận văn làm sáng tỏ các cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Từ đó phân tích, đánh giá toàn diện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội giai đoạn 2015-2018; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng Công ty trong thời gian tới.

 • 01050004416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thảo;  Advisor: Phạm, Thị Lý Thu; Lê, Quỳnh Mai (2019)

 • Luận văn là công trình mới ở Việt Nam về nghiên cứu nhân tố phiên mã NF-YB ở sắn. Các nghiên cứu trước đó trên thế giới ở nhiều loại thực vật khác nhau đã cho thấy rằng nhân tố phiên mã NF-Y có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành giao tử, phôi, nảy mầm, ảnh hưởng thời gian ra hoa, đáp ứng stress môi trường điều hòa biểu hiện gen chống lại điều kiện bất lợi môi trường với hàng loạt quá trình phức tạp diễn ra trong tế bào. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu góp phần hình thành hệ dữ liệu về nhân tố phiên mã điều hòa biểu hiện gen ở thực vật nói chung, NF-YB ở sắn nói riêng. Đồng thời, kết quả thu được là cơ sở để phát triển những nghiên cứu tiếp theo về họ gen NF-YB trên sắn

 • 00050010397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân;  Advisor: Đào, Thị Ngọc Minh (2019)

 • Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở cấp tỉnh. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2018; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

 • 00050010309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Tuyến;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2019)

 • Nghiên cứu những lý luận chung về tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ và việc phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc nhằm phát hiện những hạn chế và nguyên nhân khắc phục. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Vietinbank Vĩnh Phúc trong thời gian 2019 – 2021

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5186