UEB - Master Theses : [5640]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5640
 • 00050010970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2020)

 • Luận văn đã đưa ra hai nhóm chỉ tiêu để đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM: (i) Chỉ tiêu định tính: Về mức độ hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định, tính khoa học và hợp lý của quy trình thẩm định, chất lượng báo cáo thẩm định. (ii) Chỉ tiêu định lượng: Thời gian xử lý thẩm định, tỷ lệ dự án triển khai thành công trên thực tế, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận tín dụng trung dài hạn...

 • 00050010969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn, đưa ra được các chỉ tiêu định lượng, định tính phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn; Phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019, từ đó đưa ra những kết quả tích cực, hạn chế và nguyên nhân hạn chế chất lượng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh; Đưa ra các định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ...

 • 00050010968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2020)

 • Về mặt lý luận, Luận văn đã góp phần hệ thống hoá về mặt lý luận, cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp, đưa ra những dự báo tài chính cho công ty trong giai đoạn sắp tới. Về mặt thực tiễn, Luận văn đã đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty từ đó phản ánh thực trạng đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH Dược phẩm Hiếu Anh...

 • 00050010966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Văn Sính;  Advisor: Phạm Thị Hồng Điệp (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông. Tổng quan cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình của một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện; rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông, thấy được những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhận diện, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình gi...

 • 00050010965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2020)

 • Chỉ ra những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á; Tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm khắc phục hạn chế và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á...

 • 00050010964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Tuấn;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2020)

 • Luận văn chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một công trình khoa học, nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về chất lượng cho vay tiêu dùng tại SHB. Bên cạnh đó, luận văn cũng đạt được các kết quả khác như: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM; Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại SHB, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; Luận văn đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đến năm 2025...

 • 00050010967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Thuận;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Luận văn đã tổng quan được các công trình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu. Đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu...

 • 00050010963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Trung;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Với đặc thù nghề nghiệp là công ty kiểm toán độc lập, nên cần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp có đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo đức của nhân viên nói chung, có bản sắc, đặc trưng riêng sẽ giúp RSM Hà Nội có được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đạo đức tốt, chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó, giúp RSM Hà Nội vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để đạt được mục tiêu phát triển là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, tác giả thực hiện luận văn này nhằm góp phần hoàn thiện công tác xây dựng VHDN, giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên RSM Hà Nội nhận biết các biểu hiện, vai trò của VHDN trong quá trình hoạt động tới mục tiêu phát triển kinh doanh của RSM Hà ...

 • 00050010961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chung Thành;  Advisor: Hoàng, Việt Trung (2020)

 • Luận văn đã khái quát và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại NHTM; Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Đại La trong giai đoạn 2016-2019; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Chi nhánh Đại La...

 • 00050010960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trương, Minh Đức (2020)

 • • Luận văn đã xác định được khung nghiên cứu về nội dung hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại NHTM; Phản ánh được những tiến bộ trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Tìm ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tácđào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh trong thời gian tới...

 • 00050010959.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Trang;  Advisor: Trần, Thị Lan Hương (2020)

 • Luận văn đã nêu được cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; Đã đánh giá khách quan, phân tích được điểm mạnh, những vướng mắc và nguyên nhân gốc rễ của những vướng mắc trong công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm; Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm...

 • 00050010958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Anh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết và khẳng định vai trò to lớn của VHKD, đặc biệt là sự tương quan giữa VHKD và mức độ hài lòng của khách hàng trong thực tiễn. Luận văn cũng đưa ra định nghĩa và mô hình nghiên cứu về phương pháp xác định các biểu hiện VHKD mang bản sắc văn hoá Việt Nam và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và phát triển VHKD mang bản sắc văn hóa dân tộc tại VinMart+. Từ bài học thực tiễn này, Luận văn đã đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa kinh doanh mang bản sắc văn hóa dân tộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam và định hướng kinh doanh của bản thân...

 • 00050010915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2019)

 • Luận văn trình bày một cách có hệ thống lý luận về việc đánh giá năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là trong ngành xây dựng dân dụng và thủy điện; Ứng dụng mô hình nghiên cứu được đề xuất vào đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá năng lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Sông Đà 2 giai đoạn 2016 – 2018; Căn cứ trên đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá năng lực làm việc của nhân viên tại Công ty trong thời gian tới.

 • 00050010913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Bảo;  Advisor: Vũ, Văn Hưởng (2019)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập và làm rõ tại Kiểm toán Nhà nước. Phân tích được thực trạng công tác quản lý nhân lực tại KTNN chuyên ngành IV từ đó đưa ra đánh giá chung về công tác quản lý nhân lực tại KTNN chuyên ngành IV trong đó đánh giá về 5 mặt đặt được, và chỉ ra 6 mặt hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế. Đưa ra quan điểm, và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

 • 00050010916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận văn đã làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý khai thác thủy sản theo chuẩn mực quốc tế; thực trạng công tác quản lý khai thác thủy sản theo chuẩn mực quốc tế ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác này ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 • 00050010914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Lập;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2019)

 • Tổng quan được một số công trình có liên quan đến luận văn, chỉ ra được những nội dung chính và không trùng lặp. Phân tích được cơ sở lý luận với những nội dung cơ bản của khung lý thuyết, như nội dung, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quản lý nhân lực. Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PVPower HHC) theo chu trình quản lý, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5640

UEB - Master Theses : [5640]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5640
 • 00050010970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2020)

 • Luận văn đã đưa ra hai nhóm chỉ tiêu để đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM: (i) Chỉ tiêu định tính: Về mức độ hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định, tính khoa học và hợp lý của quy trình thẩm định, chất lượng báo cáo thẩm định. (ii) Chỉ tiêu định lượng: Thời gian xử lý thẩm định, tỷ lệ dự án triển khai thành công trên thực tế, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận tín dụng trung dài hạn...

 • 00050010969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn, đưa ra được các chỉ tiêu định lượng, định tính phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn; Phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019, từ đó đưa ra những kết quả tích cực, hạn chế và nguyên nhân hạn chế chất lượng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh; Đưa ra các định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ...

 • 00050010968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2020)

 • Về mặt lý luận, Luận văn đã góp phần hệ thống hoá về mặt lý luận, cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp, đưa ra những dự báo tài chính cho công ty trong giai đoạn sắp tới. Về mặt thực tiễn, Luận văn đã đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty từ đó phản ánh thực trạng đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH Dược phẩm Hiếu Anh...

 • 00050010966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Văn Sính;  Advisor: Phạm Thị Hồng Điệp (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông. Tổng quan cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình của một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện; rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông, thấy được những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhận diện, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình gi...

 • 00050010965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2020)

 • Chỉ ra những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á; Tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm khắc phục hạn chế và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á...

 • 00050010964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Tuấn;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2020)

 • Luận văn chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một công trình khoa học, nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về chất lượng cho vay tiêu dùng tại SHB. Bên cạnh đó, luận văn cũng đạt được các kết quả khác như: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM; Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại SHB, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; Luận văn đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đến năm 2025...

 • 00050010967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Thuận;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Luận văn đã tổng quan được các công trình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu. Đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu...

 • 00050010963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Trung;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Với đặc thù nghề nghiệp là công ty kiểm toán độc lập, nên cần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp có đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo đức của nhân viên nói chung, có bản sắc, đặc trưng riêng sẽ giúp RSM Hà Nội có được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đạo đức tốt, chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó, giúp RSM Hà Nội vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để đạt được mục tiêu phát triển là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, tác giả thực hiện luận văn này nhằm góp phần hoàn thiện công tác xây dựng VHDN, giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên RSM Hà Nội nhận biết các biểu hiện, vai trò của VHDN trong quá trình hoạt động tới mục tiêu phát triển kinh doanh của RSM Hà ...

 • 00050010961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chung Thành;  Advisor: Hoàng, Việt Trung (2020)

 • Luận văn đã khái quát và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại NHTM; Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Đại La trong giai đoạn 2016-2019; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Chi nhánh Đại La...

 • 00050010960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trương, Minh Đức (2020)

 • • Luận văn đã xác định được khung nghiên cứu về nội dung hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại NHTM; Phản ánh được những tiến bộ trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Tìm ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tácđào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh trong thời gian tới...

 • 00050010959.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Trang;  Advisor: Trần, Thị Lan Hương (2020)

 • Luận văn đã nêu được cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; Đã đánh giá khách quan, phân tích được điểm mạnh, những vướng mắc và nguyên nhân gốc rễ của những vướng mắc trong công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm; Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm...

 • 00050010958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Anh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết và khẳng định vai trò to lớn của VHKD, đặc biệt là sự tương quan giữa VHKD và mức độ hài lòng của khách hàng trong thực tiễn. Luận văn cũng đưa ra định nghĩa và mô hình nghiên cứu về phương pháp xác định các biểu hiện VHKD mang bản sắc văn hoá Việt Nam và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và phát triển VHKD mang bản sắc văn hóa dân tộc tại VinMart+. Từ bài học thực tiễn này, Luận văn đã đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa kinh doanh mang bản sắc văn hóa dân tộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam và định hướng kinh doanh của bản thân...

 • 00050010915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hải;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2019)

 • Luận văn trình bày một cách có hệ thống lý luận về việc đánh giá năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là trong ngành xây dựng dân dụng và thủy điện; Ứng dụng mô hình nghiên cứu được đề xuất vào đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá năng lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Sông Đà 2 giai đoạn 2016 – 2018; Căn cứ trên đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá năng lực làm việc của nhân viên tại Công ty trong thời gian tới.

 • 00050010913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Bảo;  Advisor: Vũ, Văn Hưởng (2019)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập và làm rõ tại Kiểm toán Nhà nước. Phân tích được thực trạng công tác quản lý nhân lực tại KTNN chuyên ngành IV từ đó đưa ra đánh giá chung về công tác quản lý nhân lực tại KTNN chuyên ngành IV trong đó đánh giá về 5 mặt đặt được, và chỉ ra 6 mặt hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế. Đưa ra quan điểm, và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

 • 00050010916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận văn đã làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý khai thác thủy sản theo chuẩn mực quốc tế; thực trạng công tác quản lý khai thác thủy sản theo chuẩn mực quốc tế ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác này ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 • 00050010914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Lập;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2019)

 • Tổng quan được một số công trình có liên quan đến luận văn, chỉ ra được những nội dung chính và không trùng lặp. Phân tích được cơ sở lý luận với những nội dung cơ bản của khung lý thuyết, như nội dung, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quản lý nhân lực. Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PVPower HHC) theo chu trình quản lý, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5640