UEB - Master Theses : [4916]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4916
 • 00050010019.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hải Sơn;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về công tác đã ngộ nhân sự, hình thức đãi ngộ nhân sự. Phân tích được thực trạng các hình thức đãi ngộ nhân sự tại công ty. Đề xuất được 5 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện xông tác đãi ngộ nhân sự tại công ty

 • 00050010018.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Liên (2019)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận chung về thẻ quốc tế và phát triển dịch vụ thẻ quốc tế tại ngân hàng thương mại - Trình bày được thực trạng dịch vụ thẻ quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thăng Long - Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thăng Long

 • 00050010016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đăng Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về định vị thương hiệu. Phân tích và đánh giá thực trạng định vị thương hiệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả định vị thương hiệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

 • 00050010015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Linh;  Advisor: Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Kết quả nghiên cứu định lượng đối với mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor đã chỉ ra rằng: Ba yếu tố là Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận và Lòng trung thành thương hiệu có tác động tích cực tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn. Trong khi đó yếu tố Nhận biết thương hiệu lại không thể kết luận có tác động tích cực tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn. Từ đó tác giả đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn như sau: + Tăng cường sự liên tưởng thương hiệu sản phẩm cửa cuốn: Austdoor nên tập trung vào việc đầu tư sự liên tưởng sản phẩm của mình là...

 • 00050010014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Trường Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • TÓM TẮT Đề tài “ Tác động mạng xã hội đến niềm tin của người sử dụng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ tại Việt Nam”, được tiến hành tại Việt Nam, thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2019 trong giai đoạn thị trường thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội đang bùng nổ và phổ biến với nhiều tầng lớp. Mục tiêu của nghiên cứu là: phân tích các nhân tố của mạng xã hội của nhà bán lẻ đến lòng tin và ý định mua hàng của người tiêu dùng trong việc mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho các công ty kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, từ đó tăng ý định mua hàng c...

 • 00050010013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hồng Vượng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực y tế Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực y tế tại công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

 • 00050010012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Chương 1. Tổng quan một số nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2. Phương pháp nghiên cứu Chương 3. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thanh Hóa Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thanh Hóa

 • 00050010010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Hồng Yến (2019)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của NHTM, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu - Rút ra các ưu, nhược điểm của hoạt động này trong giai đoạn 2014-2017, đề cập đến nguyên nhân của các hạn chế. - Luận văn mô tả một cách có hệ thống theo các chỉ tiêu định tính và định lượng biểu đạt mức độ hoạt động TTQT của VCB CN Sở giao dịch giai đoạn 2014-2017

 • 00050010009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Hà Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Luận văn này được tác giả thực hiện để nghiên cứu về vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An giai đoạn 2018-2023. Luận văn bao gồm 2 phần 4 chương với các nội dung chính như sau: Thứ nhất là các cơ sở lý luận, các khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển và quy trình xây dựng chiến lược phát triển. Thứ hai, luận văn phân tích các nhân tố tác động tới xây dựng chiến lược phát triển của công ty, đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian qua. Trên cơ sở những nội dung nêu trên, tác giả đề xuất chiến lược phát triển và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2018-2023 cho công ty. Trong quá trình thực hiện luận văn...

 • 00050010008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hà Huyền;  Advisor: Lê, Thị Kim Xuân (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại trong thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Những đóng góp của luận văn: Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu luận văn đã: Hệ thống, làm rõ các vấn đề cơ bản về vai trò của Hiệp hội Ngân hàng trong thực thi chính sách tiền tệ; Phân tích thực trạng về vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng trong thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nh...

 • 00050010007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Nội dung của luận văn gồm: Phần mở đầu Danh mục các từ viết tắt, bảng, hình Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chương 4: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

 • 00050010006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2019)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp. - Phân tích thực trạng bức tranh toàn cảnh về chính sách đãi ngộ đối với đối với cán bộ, công chức tại UBND thị xã Sơn Tây thời gian qua. - Đat được mục tiêu nghiên cứu và các giải pháp và kiến nghị có giá trị ứng dụng nhất định.

 • 00050010005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đại Nam;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2019)

 • Luận văn xác định được khung phân tích về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh; đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ ra được các hạn chế; đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

 • 00050010004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Căn cứ phân tích thực trạng quản trị nợ tại NHNT, qua việc đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị nợ tại NHNT, tác giả đã đề xuất các giải pháp/nhóm giải pháp đồng bộ phù hợp với nội dung và mục tiêu quản trị nợ của NHNT. Các nhóm giải pháp chính bao gồm: (i) Hoàn thiện chính sách, văn bản quản trị nợ xấu, nợ có vấn đề; (ii) Hoàn thiện hệ thống kiểm tra trong mô hình quản trị nợ; (iii) Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; (iv) Nâng cao hiệu quả phân loại nợ, rà soát và cảnh báo nợ có vấn đề; (v) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nợ có vấn đề. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất một ...

 • 00050010000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thiên Ngân;  Advisor: Mai, Anh (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Làm rõ những vấn đề lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ bán lẻ của NHTM. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy Những đóng góp của luận văn: Đưa ra các thực trạng về chất lượng các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ của LPB PGD Cầu Giấy. Cùng với khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ NHBL thông qua phiếu khảo sát ý kiến khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, để nâng cao chất lượng...

 • 00050009999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Viên;  Advisor: Trương, Minh Đức (2019)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế quy trình nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu; Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện việc đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu;

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4916

UEB - Master Theses : [4916]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4916
 • 00050010019.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hải Sơn;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về công tác đã ngộ nhân sự, hình thức đãi ngộ nhân sự. Phân tích được thực trạng các hình thức đãi ngộ nhân sự tại công ty. Đề xuất được 5 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện xông tác đãi ngộ nhân sự tại công ty

 • 00050010018.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Liên (2019)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận chung về thẻ quốc tế và phát triển dịch vụ thẻ quốc tế tại ngân hàng thương mại - Trình bày được thực trạng dịch vụ thẻ quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thăng Long - Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thăng Long

 • 00050010016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đăng Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về định vị thương hiệu. Phân tích và đánh giá thực trạng định vị thương hiệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả định vị thương hiệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

 • 00050010015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Linh;  Advisor: Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Kết quả nghiên cứu định lượng đối với mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor đã chỉ ra rằng: Ba yếu tố là Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận và Lòng trung thành thương hiệu có tác động tích cực tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn. Trong khi đó yếu tố Nhận biết thương hiệu lại không thể kết luận có tác động tích cực tới giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn. Từ đó tác giả đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cửa cuốn như sau: + Tăng cường sự liên tưởng thương hiệu sản phẩm cửa cuốn: Austdoor nên tập trung vào việc đầu tư sự liên tưởng sản phẩm của mình là...

 • 00050010014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Trường Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • TÓM TẮT Đề tài “ Tác động mạng xã hội đến niềm tin của người sử dụng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ tại Việt Nam”, được tiến hành tại Việt Nam, thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2019 trong giai đoạn thị trường thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội đang bùng nổ và phổ biến với nhiều tầng lớp. Mục tiêu của nghiên cứu là: phân tích các nhân tố của mạng xã hội của nhà bán lẻ đến lòng tin và ý định mua hàng của người tiêu dùng trong việc mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho các công ty kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, từ đó tăng ý định mua hàng c...

 • 00050010013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hồng Vượng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực y tế Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực y tế tại công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

 • 00050010012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Chương 1. Tổng quan một số nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2. Phương pháp nghiên cứu Chương 3. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thanh Hóa Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thanh Hóa

 • 00050010010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Hồng Yến (2019)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của NHTM, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu - Rút ra các ưu, nhược điểm của hoạt động này trong giai đoạn 2014-2017, đề cập đến nguyên nhân của các hạn chế. - Luận văn mô tả một cách có hệ thống theo các chỉ tiêu định tính và định lượng biểu đạt mức độ hoạt động TTQT của VCB CN Sở giao dịch giai đoạn 2014-2017

 • 00050010009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Hà Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Luận văn này được tác giả thực hiện để nghiên cứu về vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An giai đoạn 2018-2023. Luận văn bao gồm 2 phần 4 chương với các nội dung chính như sau: Thứ nhất là các cơ sở lý luận, các khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển và quy trình xây dựng chiến lược phát triển. Thứ hai, luận văn phân tích các nhân tố tác động tới xây dựng chiến lược phát triển của công ty, đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian qua. Trên cơ sở những nội dung nêu trên, tác giả đề xuất chiến lược phát triển và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2018-2023 cho công ty. Trong quá trình thực hiện luận văn...

 • 00050010008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hà Huyền;  Advisor: Lê, Thị Kim Xuân (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại trong thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Những đóng góp của luận văn: Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu luận văn đã: Hệ thống, làm rõ các vấn đề cơ bản về vai trò của Hiệp hội Ngân hàng trong thực thi chính sách tiền tệ; Phân tích thực trạng về vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng trong thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò cầu nối và hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nh...

 • 00050010007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Nội dung của luận văn gồm: Phần mở đầu Danh mục các từ viết tắt, bảng, hình Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chương 4: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

 • 00050010006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2019)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp. - Phân tích thực trạng bức tranh toàn cảnh về chính sách đãi ngộ đối với đối với cán bộ, công chức tại UBND thị xã Sơn Tây thời gian qua. - Đat được mục tiêu nghiên cứu và các giải pháp và kiến nghị có giá trị ứng dụng nhất định.

 • 00050010005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đại Nam;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2019)

 • Luận văn xác định được khung phân tích về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh; đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ ra được các hạn chế; đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

 • 00050010004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2019)

 • Căn cứ phân tích thực trạng quản trị nợ tại NHNT, qua việc đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị nợ tại NHNT, tác giả đã đề xuất các giải pháp/nhóm giải pháp đồng bộ phù hợp với nội dung và mục tiêu quản trị nợ của NHNT. Các nhóm giải pháp chính bao gồm: (i) Hoàn thiện chính sách, văn bản quản trị nợ xấu, nợ có vấn đề; (ii) Hoàn thiện hệ thống kiểm tra trong mô hình quản trị nợ; (iii) Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; (iv) Nâng cao hiệu quả phân loại nợ, rà soát và cảnh báo nợ có vấn đề; (v) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nợ có vấn đề. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất một ...

 • 00050010000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thiên Ngân;  Advisor: Mai, Anh (2019)

 • Mục tiêu chính của luận văn là: Làm rõ những vấn đề lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ bán lẻ của NHTM. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt PGD Cầu Giấy Những đóng góp của luận văn: Đưa ra các thực trạng về chất lượng các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ của LPB PGD Cầu Giấy. Cùng với khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ NHBL thông qua phiếu khảo sát ý kiến khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, để nâng cao chất lượng...

 • 00050009999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Viên;  Advisor: Trương, Minh Đức (2019)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế quy trình nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu; Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện việc đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu;

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4916