UEB - Master Theses : [5495]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5495
 • 00050010702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đê lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh ; phân tích và đánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị; từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

 • 00050010701.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúc Đoàn;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng; phân tích, đánh giá thực trạng về tuyển dụng và thương hiệu nhà tuyển dụng của RSM Việt Nam; từ đó đề xuất các đề xuất, giải pháp để hình thành và hoàn thiện Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho RSM Việt Nam.

 • 00050010700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Tùng;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2020)

 • Hoàn thiện công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Kenli. Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp Kenli. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng văn hóa cho Kenli.

 • 00050010699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hà Phương;  Advisor: Phan, Thế Công (2020)

 • Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện trong điều kiện hiện nay. Đã tham khảo kinh nghiệm thực tế của một số đơn vị và rút ra bài học kinh nghiệm đối với công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tii KBNN Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Mô tả, phân tích thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân chủ yếu. Đề xuất giải pháp và kiến nghi nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN Yên Lạc gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang được đặt ra.

 • 00050010704.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Nhật;  Advisor: Vũ, Thị Loan (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp. Đánh giá được thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên trong giai đoạn 2016-2018. Đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên.

 • 00050010705.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Vĩnh Luân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Thúy (2020)

 • Làm rõ được cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích và làm rõ thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm. Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm.

 • 00050010698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Tiệp;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Xây dựng khung lý thuyết liên quan đến việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại. Dựa trên khung lý thuyết, rà soát lại thực trạng, chỉ ra những thành công và hạn chế liên quan đến việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của một số doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B tại Việt Nam. Đưa ra xu hướng và giải pháp cho việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại đối với các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B tại Việt Nam.

 • 00050010697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Hồ Thanh Trường;  Advisor: Nguyễn, Hồng Chỉnh (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tạo động lực và tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 • 00050010711.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Trung Kiên;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Từ việc phân tích làm rõ thực trạng về nguồn nhân lực, cơ cấu nhân lực và dự báo xu hướng phát triển của nhân lực tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Luận văn đã đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực về mặt chất lượng, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với nhà nước, PVI Holdings để phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Bảo hiểm PVI nói riêng và các doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng.

 • 00050010708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu về quản trị chiến lược theo phân tích SWOT và các công cụ hỗ trợ khác như PEST, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter để tiến hành phân tích môi trường bên ngoài và nội lực bên trong của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Nghĩa, xem xét thực trạng chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty, làm nổi bật những điểm mạnh, chỉ ra những điểm yếu, hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng mới các phương án chiến lược khác nhau, thông quá đánh giá, xếp hạng để lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nhất cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Nghĩa trong giai đoạn 2020-2025.

 • 00050010707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quốc Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Liên (2020)

 • Trình bày được các nội dung: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp. Phân tích đánh giá được thực trạng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • 00050010696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2020)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing đối với sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo dựa trên cơ sở lý thuyết về truyền thông Marketing. Đưa ra các loại hình truyền thông marketing phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông marketing cho sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.

 • 00050010695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Minh Hiền;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Phân tích được thực trạng văn hóa kết hợp Đông Tây của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel trong đầu tư ra nước ngoài qua khảo sát một thị trường tiêu biểu (Viettel Peru) trong 10 thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư; từ đó đưa ra một số tồn tại và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng VHDN Viettel tại các thị trường nước ngoài, kết hợp và phát huy các giá trị văn hoá phương Đông – phương Tây phù hợp với giai đoạn phát triển Tập đoàn Viettel toàn cầu, đa quốc gia như hiện nay.

 • 00050010710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Thị Thảo;  Advisor: Hoàng, Xuân Lâm (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn lực tài chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2016-2018;Đề xuất các giải pháp thực hiện phát triển các nguồn lực tài chính khác nhau ở Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050010694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2020)

 • Tác giả đưa ra các vấn đề cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự, phân tích thực trạng đãi ngộ nhân sự tại Công ty dịch vụ MobiFone khu vực I từ đó chỉ ra các giải pháp để hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty.

 • 00050010713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Cát Luân;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu (2020)

 • Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu, thất thu thuế và nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế. Phân tích và đánh giá thực trạng thất thu và chống thất thu thuế tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp thực tiễn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5495

UEB - Master Theses : [5495]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5495
 • 00050010702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đê lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh ; phân tích và đánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị; từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

 • 00050010701.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúc Đoàn;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng; phân tích, đánh giá thực trạng về tuyển dụng và thương hiệu nhà tuyển dụng của RSM Việt Nam; từ đó đề xuất các đề xuất, giải pháp để hình thành và hoàn thiện Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho RSM Việt Nam.

 • 00050010700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Tùng;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2020)

 • Hoàn thiện công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Kenli. Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp Kenli. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng văn hóa cho Kenli.

 • 00050010699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hà Phương;  Advisor: Phan, Thế Công (2020)

 • Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện trong điều kiện hiện nay. Đã tham khảo kinh nghiệm thực tế của một số đơn vị và rút ra bài học kinh nghiệm đối với công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tii KBNN Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Mô tả, phân tích thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân chủ yếu. Đề xuất giải pháp và kiến nghi nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN Yên Lạc gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang được đặt ra.

 • 00050010704.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Nhật;  Advisor: Vũ, Thị Loan (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp. Đánh giá được thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên trong giai đoạn 2016-2018. Đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên.

 • 00050010705.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Vĩnh Luân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Thúy (2020)

 • Làm rõ được cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích và làm rõ thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm. Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm.

 • 00050010698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Tiệp;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Xây dựng khung lý thuyết liên quan đến việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại. Dựa trên khung lý thuyết, rà soát lại thực trạng, chỉ ra những thành công và hạn chế liên quan đến việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại của một số doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B tại Việt Nam. Đưa ra xu hướng và giải pháp cho việc phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại đối với các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B tại Việt Nam.

 • 00050010697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Hồ Thanh Trường;  Advisor: Nguyễn, Hồng Chỉnh (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tạo động lực và tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ đoàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 • 00050010711.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Trung Kiên;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Từ việc phân tích làm rõ thực trạng về nguồn nhân lực, cơ cấu nhân lực và dự báo xu hướng phát triển của nhân lực tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Luận văn đã đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực về mặt chất lượng, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với nhà nước, PVI Holdings để phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Bảo hiểm PVI nói riêng và các doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng.

 • 00050010708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020)

 • Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu về quản trị chiến lược theo phân tích SWOT và các công cụ hỗ trợ khác như PEST, mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter để tiến hành phân tích môi trường bên ngoài và nội lực bên trong của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Nghĩa, xem xét thực trạng chiến lược kinh doanh hiện tại của Công ty, làm nổi bật những điểm mạnh, chỉ ra những điểm yếu, hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng mới các phương án chiến lược khác nhau, thông quá đánh giá, xếp hạng để lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nhất cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Nghĩa trong giai đoạn 2020-2025.

 • 00050010707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quốc Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương Liên (2020)

 • Trình bày được các nội dung: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp. Phân tích đánh giá được thực trạng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • 00050010696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Phi Nga (2020)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing đối với sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo dựa trên cơ sở lý thuyết về truyền thông Marketing. Đưa ra các loại hình truyền thông marketing phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông marketing cho sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.

 • 00050010695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Minh Hiền;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Phân tích được thực trạng văn hóa kết hợp Đông Tây của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel trong đầu tư ra nước ngoài qua khảo sát một thị trường tiêu biểu (Viettel Peru) trong 10 thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư; từ đó đưa ra một số tồn tại và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng VHDN Viettel tại các thị trường nước ngoài, kết hợp và phát huy các giá trị văn hoá phương Đông – phương Tây phù hợp với giai đoạn phát triển Tập đoàn Viettel toàn cầu, đa quốc gia như hiện nay.

 • 00050010710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Thị Thảo;  Advisor: Hoàng, Xuân Lâm (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn lực tài chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2016-2018;Đề xuất các giải pháp thực hiện phát triển các nguồn lực tài chính khác nhau ở Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050010694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2020)

 • Tác giả đưa ra các vấn đề cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự, phân tích thực trạng đãi ngộ nhân sự tại Công ty dịch vụ MobiFone khu vực I từ đó chỉ ra các giải pháp để hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty.

 • 00050010713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Cát Luân;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu (2020)

 • Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu, thất thu thuế và nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế. Phân tích và đánh giá thực trạng thất thu và chống thất thu thuế tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp thực tiễn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5495