Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorLê, Thái Hòa
dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:38Z-
dc.date.available2017-05-17T08:52:38Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02361
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44821-
dc.description.abstract122 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính; phân tích các nhân tố ảnh hưởng và một số tiêu chí cơ bản đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính nhà nước. Phân tích tình hình hoạt động và thực trạ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectBắc Ninh
dc.subjectKho bạc nhà nước
dc.subjectNhân sự
dc.subjectQuản trị kinh doanh
dc.titleGiải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02361_Noi_Dung.pdf
  • Size : 48,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorLê, Thái Hòa
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:52:38Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02361
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44821-
  dc.description.abstract122 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính; phân tích các nhân tố ảnh hưởng và một số tiêu chí cơ bản đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính nhà nước. Phân tích tình hình hoạt động và thực trạ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectBắc Ninh
  dc.subjectKho bạc nhà nước
  dc.subjectNhân sự
  dc.subjectQuản trị kinh doanh
  dc.titleGiải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02361_Noi_Dung.pdf
  • Size : 48,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :