Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Hoài Nam
dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:50Z-
dc.date.available2017-05-17T08:52:50Z-
dc.date.issued2008
dc.identifier.degreecodeV_L0_02010
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44854-
dc.description.abstract132 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.subjectDu lịch
dc.subjectHoa Kỳ
dc.subjectQuản trị kinh doanh
dc.subjectThị trường du lịch
dc.subjectViệt Nam
dc.titleHoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02010_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorVũ, Hoài Nam
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:52:50Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:52:50Z-
  dc.date.issued2008
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02010
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44854-
  dc.description.abstract132 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
  dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.subjectDu lịch
  dc.subjectHoa Kỳ
  dc.subjectQuản trị kinh doanh
  dc.subjectThị trường du lịch
  dc.subjectViệt Nam
  dc.titleHoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_02010_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :