Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
dc.contributor.authorDương, Đức Hoàn
dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:10Z-
dc.date.available2017-05-17T08:59:10Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode00050006550
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45755-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006550.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorDương, Đức Hoàn
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:59:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:59:10Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode00050006550
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45755-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
  dc.titleHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050006550.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :