Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHà, Nhật Thăng , người hướng dẫn
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh
dc.date.accessioned2017-05-17T09:14:55Z-
dc.date.available2017-05-17T09:14:55Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.degreecode00050002791
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47690-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hoá cơ sở lý luận của vấn đề quản lý công tác chủ nhiệm lớp bằng việc đưa ra phân tích một số khái niệm cơ bản nhằm làm rõ vai trò và tầm quan trọng cũng như nội dung của công tác chủ nhiệm lớp làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng v (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
dc.subjectCông tác chủ nhiệm lớp
dc.subjectQuản lý lớp học
dc.subjectTrường Cao đẳng Nghề
dc.titleQuản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 00050002791_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHà, Nhật Thăng , người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:14:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:14:55Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.degreecode00050002791
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47690-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lí giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
  dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hoá cơ sở lý luận của vấn đề quản lý công tác chủ nhiệm lớp bằng việc đưa ra phân tích một số khái niệm cơ bản nhằm làm rõ vai trò và tầm quan trọng cũng như nội dung của công tác chủ nhiệm lớp làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng v (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý Giáo dục (Full)
  dc.subjectCông tác chủ nhiệm lớp
  dc.subjectQuản lý lớp học
  dc.subjectTrường Cao đẳng Nghề
  dc.titleQuản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 00050002791_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :