UED - Master Theses : [4164]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4164
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nguyện;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2021)

 • Xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề phần “este – lipit”, Hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoá học ở trường phổ thông. Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: Khái niệm về năng lực và sự phát triển năng lực của học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn (khái niệm, cấu trúc và biểu hiện, vai trò, biện pháp rèn luyện và phát triển, đánh giá) trong dạy học Hóa học, quan điểm dạy học theo chủ đề, các phương pháp và kĩ thuật dạy học. Tìm hiểu thực trạng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn và dạy học theo chủ đề trong quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT Nguyễn Siêu và THPT...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hồng Nga;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2021)

 • Từ việc nghiên cứu lí luận dạy học nói chung và thực tiễn việc dạy học lịch sử ở trường THPT nói riêng, luận văn tập trung làm rõ những đặc điểm, ý nghĩa và hiệu quả của vận dụng STEAM vào dạy học lịch sử và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học chuyên đề Nhật ản: Hành trình lịch sử t 1945 đến nay”. Trên cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của vấn đề vận dụng STEAM trong dạy học lịch sử, đề tài hướng tới xây dựng nội dung chuyên đề và đề xuất phương pháp tổ chức vận dụng STEAM trong dạy học chuyên đề Nhật ản: Hành trình lịch sử t 1945 đến nay”

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2021)

 • Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết những vấn đề sau: Nghiên cứu lí luận về dạy học chuyên đề: khái niệm chuyên đề và dạy học chuyên đề, quy trình xây dựng chuyên đề, phân loại chuyên đề dạy học, ưu và nhược điểm của dạy học chuyên đề trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát, điều tra học sinh và giáo viên ở trường Trung học phổ thông tại thành phố Chí Linh để tìm hiểu về tình hình dạy và học lịch sử hiện nay ở trường. Nghiên cứu, phân tích cấu trúc nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử theo chương trình giáo dục mới cói chung, nội dung chuyên đề nói riêng, để xây dựng và thiết kế dạy học chuyên đề “Danh nhân tro...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Vân;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực, dạy học hợp tác theo nhóm, theo dự án và năng lực hợp tác (NLHT) của HS THPT. Nghiên cứu nội dung, đặc điểm của chương trình Vật lí cấp THPT, mục tiêu các bài học trong chương “Các định luật bảo toàn” – Vật lí 10. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn: điều tra, đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển NLHT của HS ở bậc THPT. Xây dựng các nhiệm vụ học tập hợp tác, thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học chương“Các định luật bảo toàn” – Vật lí 10 theo hƣớng phát triển NLHT của HS. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để có thể đánh giá được tính cấp thiết và khả thi của việc thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học chƣơng“Các định luật bảo t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy trình dạy học giải bài tập, về các năng lực chung và năng lực chuyên biệt trong bộ môn toán. Cách thức tổ chức dạy học giải bài tập trong quá trình dạy học trên lớp. Tìm hiểu thực trạng dạy học giải bài tập chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường THPT. Trên cơ sở lí luận, đề xuất một số hình thức dạy học giải bài tập chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Kỳ Lâm để đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các hình thức dạy học đã đề xuất trong việc dạy học giải bài tập cho học sinh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Khánh Chi;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2020)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo và dạy học phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp dạy học quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Mỗi biện pháp đều nêu rõ mục đích, cơ sở khoa học, cách thức thực hiện và những lưu ý cần thiết. Tổ chức dạy học thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được đề ra trong luận văn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, có thể khẳng định giả thuyết khoa học là chấp nhận được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành. Luận văn có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các đồng nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2021)

 • Nghiên cứu về lý luận cũng như các bài giảng về dạy học sinh thông qua: “Dạy học chủ đề tam giác đồng dạng gắn với thực tiễn”. Những kết quả này mang tính thời sự và góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh phổ thông. Những bài giảng và phương pháp đưa ra trong luận văn có thể áp dụng vào giảng dạy thực tế trong nhà trường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trí Thanh;  Advisor: Tưởng, Duy Hải (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận giáo dục STEM. Nghiên cứu về các mô đun học phần. Tìm hiểu thực trạng xây dựng các mô đun chủ đề “Sản xuất điện năng” theo định hƣớng STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên. Xây dựng các mô đun chủ đề, hoạt động nhằm tổ chức dạy chủ đề “Sản xuất điện năng” theo định hƣớng STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên theo mô hình giáo dục STEM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Hải Vân;  Advisor: Ngô, Quang Sơn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học sinh ở trường Phổ thông dân tộc nội trú. Làm rõ thực trạng hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh cấp THPT ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh cấp THPT ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2021)

 • Trình bày được khái niệm: dạy học Toán bằng tiếng Anh, dạy học phân hóa, tư tưởng chủ đạo dạy học Toán bằng tiếng Anh, vị trí, vai trò và thực trạng dạy học Toán bằng tiếng Anh tại trường THPT Khoa học giáo dục. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4164

UED - Master Theses : [4164]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4164
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nguyện;  Advisor: Vũ, Minh Trang (2021)

 • Xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề phần “este – lipit”, Hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoá học ở trường phổ thông. Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài: Khái niệm về năng lực và sự phát triển năng lực của học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn (khái niệm, cấu trúc và biểu hiện, vai trò, biện pháp rèn luyện và phát triển, đánh giá) trong dạy học Hóa học, quan điểm dạy học theo chủ đề, các phương pháp và kĩ thuật dạy học. Tìm hiểu thực trạng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn và dạy học theo chủ đề trong quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT Nguyễn Siêu và THPT...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hồng Nga;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2021)

 • Từ việc nghiên cứu lí luận dạy học nói chung và thực tiễn việc dạy học lịch sử ở trường THPT nói riêng, luận văn tập trung làm rõ những đặc điểm, ý nghĩa và hiệu quả của vận dụng STEAM vào dạy học lịch sử và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học chuyên đề Nhật ản: Hành trình lịch sử t 1945 đến nay”. Trên cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của vấn đề vận dụng STEAM trong dạy học lịch sử, đề tài hướng tới xây dựng nội dung chuyên đề và đề xuất phương pháp tổ chức vận dụng STEAM trong dạy học chuyên đề Nhật ản: Hành trình lịch sử t 1945 đến nay”

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2021)

 • Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết những vấn đề sau: Nghiên cứu lí luận về dạy học chuyên đề: khái niệm chuyên đề và dạy học chuyên đề, quy trình xây dựng chuyên đề, phân loại chuyên đề dạy học, ưu và nhược điểm của dạy học chuyên đề trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông. Khảo sát, điều tra học sinh và giáo viên ở trường Trung học phổ thông tại thành phố Chí Linh để tìm hiểu về tình hình dạy và học lịch sử hiện nay ở trường. Nghiên cứu, phân tích cấu trúc nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử theo chương trình giáo dục mới cói chung, nội dung chuyên đề nói riêng, để xây dựng và thiết kế dạy học chuyên đề “Danh nhân tro...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Vân;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực, dạy học hợp tác theo nhóm, theo dự án và năng lực hợp tác (NLHT) của HS THPT. Nghiên cứu nội dung, đặc điểm của chương trình Vật lí cấp THPT, mục tiêu các bài học trong chương “Các định luật bảo toàn” – Vật lí 10. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn: điều tra, đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển NLHT của HS ở bậc THPT. Xây dựng các nhiệm vụ học tập hợp tác, thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học chương“Các định luật bảo toàn” – Vật lí 10 theo hƣớng phát triển NLHT của HS. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để có thể đánh giá được tính cấp thiết và khả thi của việc thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học chƣơng“Các định luật bảo t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy trình dạy học giải bài tập, về các năng lực chung và năng lực chuyên biệt trong bộ môn toán. Cách thức tổ chức dạy học giải bài tập trong quá trình dạy học trên lớp. Tìm hiểu thực trạng dạy học giải bài tập chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường THPT. Trên cơ sở lí luận, đề xuất một số hình thức dạy học giải bài tập chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Kỳ Lâm để đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các hình thức dạy học đã đề xuất trong việc dạy học giải bài tập cho học sinh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Khánh Chi;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2020)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo và dạy học phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp dạy học quan hệ vuông góc trong không gian ở lớp 11 nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Mỗi biện pháp đều nêu rõ mục đích, cơ sở khoa học, cách thức thực hiện và những lưu ý cần thiết. Tổ chức dạy học thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được đề ra trong luận văn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, có thể khẳng định giả thuyết khoa học là chấp nhận được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành. Luận văn có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các đồng nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2021)

 • Nghiên cứu về lý luận cũng như các bài giảng về dạy học sinh thông qua: “Dạy học chủ đề tam giác đồng dạng gắn với thực tiễn”. Những kết quả này mang tính thời sự và góp phần vào nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh phổ thông. Những bài giảng và phương pháp đưa ra trong luận văn có thể áp dụng vào giảng dạy thực tế trong nhà trường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trí Thanh;  Advisor: Tưởng, Duy Hải (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận giáo dục STEM. Nghiên cứu về các mô đun học phần. Tìm hiểu thực trạng xây dựng các mô đun chủ đề “Sản xuất điện năng” theo định hƣớng STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên. Xây dựng các mô đun chủ đề, hoạt động nhằm tổ chức dạy chủ đề “Sản xuất điện năng” theo định hƣớng STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên theo mô hình giáo dục STEM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Hải Vân;  Advisor: Ngô, Quang Sơn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học sinh ở trường Phổ thông dân tộc nội trú. Làm rõ thực trạng hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh cấp THPT ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh cấp THPT ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2021)

 • Trình bày được khái niệm: dạy học Toán bằng tiếng Anh, dạy học phân hóa, tư tưởng chủ đạo dạy học Toán bằng tiếng Anh, vị trí, vai trò và thực trạng dạy học Toán bằng tiếng Anh tại trường THPT Khoa học giáo dục. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4164