UEDU - Master Theses : [3876]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3876
 • 05050003879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Vũ;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Luận văn “ Dạy học cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông thông qua chủ đề tổ hợp” đã đạt được các kết quả sau: Từ việc nghiên cứu và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài luận văn đã làm rõ được vai trò của việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông là rất cần thiết. Thực trạng của vấn đề dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông còn ít được chú trọng, một phần do thời gian học tập và trao đổi trên lớp còn ít, bị hạn chế nên chưa mang lại hiệu quả cho học sinh. Việc giảng dạy chuyên đề tổ hợp còn hạn chế vì đây là một trong những phần khó nhất của chương trình chuyên toán Trung học phổ thông và hơn th...

 • 05050003878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tổng hợp các kiến thức về tư duy phản biện, hệ thống các biện pháp để phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 10, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau: Luận văn đã chỉ ra được việc phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông là rất cần thiết. Đặc biệt, môn toán là môn học có rất nhiều điều kiện để phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, góp phần làm rõ hơn về tư duy phản biện, các đặc điểm của tư duy phản biện. luận văn cũng đã tìm ra căn cứ để rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh thông qua Phương trình chứa căn thức ở lớp 10.

 • 05050003877.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Lê, Kim Long (2020)

 • Thứ nhất về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: đề tài đã trình bày những vấn đề thuộc về cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài luận văn. Trước hết, tôi trình bày lí luận về học sinh giỏi và học sinh giỏi hóa học. Tôi tìm hiểu tầm quan trọng của HSG trong nước và các nước trên thế giới. Những phẩm chất mà một HSG có cũng như những phương pháp dạy và biểu hiện của HS để biết đó là HSG.Tiếp theo tôi nghiên cứu và trình bày hứng thú học tập của HS, để từ đó nắm bắt tâm sinh lý của HS. Quan sát được HS có thực sự hứng thú với bài dạy, môn học hay không. Tiếp đến tôi trình bày một vài phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng vào bồi dưỡng HSG môn Hóa học. Tất cả những vấn đề trên là ...

 • 05050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mỹ Hoa;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Chương 1, tác giả đã nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận liên quan đến kĩ năng thảo luận nhóm, các yêu cầu đối với nội dung “hàm số” lớp 10 và thực trạng kĩ năng thảo luận nhóm trong dạy, học hàm số lớp 10 ở trung tâm GDTX. Chương 2, tác giả đã xây dựng một số tình huống dạy học dựa trên các nội dung dạy học chính của chủ đề nghiên cứu nhằm nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm cho học sinh GDTX khi học về chủ đề “hàm số” lớp 10. Chương 3, tác giả tổ chức thực nghiệm sư phạm các tình huống đã đưa ra ở chương 2 và kiểm tra đánh giá tính khả thi của nó.

 • 05050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thoa;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2019)

 • Nêu ra thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán cho học sinh lớp 12 ở trường Trung học phổ thông Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đưa ra các yêu cầu và cấu trúc chung khi tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán. Đưa ra một số chủ đề hoạt động trải nghiệm chương Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu cho học sinh lớp 12. Đưa ra một số bài toán thực tế có liên quan đến kiến thức chương Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.

 • 05050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2019)

 • Nghiên cứu được cơ sở lý luận của kiểm tra đánh giá trong dạy học; các vấn đề về trắc nghiệm khách quan; xây dựng sáng tạo được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan không thể giải quyết bằng máy tính cầm tay theo từng nội dung trong chương trình dạy học chủ đề tích phân lớp 12 và những kiến thức bổ sung cần thiết cho học sinh khá giỏi; thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và khẳng định tính hiệu quả của đề tài.

 • 05050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhung;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề về tư duy, tư duy sáng tạo. Và đã đưara khẳng định rằng: tư duy sáng tạo là tư duy có khuynh hướng phát hiện và giải thích bản chất sự vật theo lối mới, hoặc tạo ra ý tưởng mới, cách giải quyết mới không theo tiền lệ đã có. trình bày về chuyên đề số nguyên tố, hợp số trong chương trình toán trung học cơ sở. Tiếp đến, luận văn trình bày một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua chuyên đề số nguyên tố, hợp số.

 • 05050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Bùi, Văn Nghị (2019)

 • Trong luận văn: Đã làm rõgtầm quan trọng của việc rèngluyện cho HS ý thức tăng cường liên hệ với thực tiễngtrong quá trình dạy học toángnói chung và dạy hình học. + Đã phản ánh một phần thực trạng dạy học toán Toán phần Hình học Hình nón – Hình trụ - Hình cầu theo hướng giải quyết vấn đề thực tiễn....

 • 05050003869.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Anh;  Advisor: Lê, Đình Định (2019)

 • Luận văn đã trình bày một số cơ sở lí luận cũng như tổng quan về đánh giá, nghiên cứu quan điểm của một số nhà giáo dục học và đưa ra quan điểm về đánh giá quá trình. Luận văn đã phân tích, tổng hợp kiến thức, xây dựng hệ thống bài tập phù hợp cho học sinh theo chủ đề giải hệ phương trình bậc nhất, bậc hai thông qua chủ đề đường tròn. Luận văn đã tiến hành thực nghiệm sư phạm và bước đầu khẳng định tính khả thi của đề tài.

 • 05050003868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Sơn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2019)

 • Luận văn đưa ra những nghiên cứu đánh giá về dạy học phân hóa. Đưa ra những định hướng, quy trình tổ chức dạy học phân hóa nói chung và tổ chức dạy học phân hóa cho học sinh lớp 11 trong chủ đề giới hạn nói riêng. Định hướng trong việc ra bài tập trong dạy học phân hóa và xây dựng hệ thống bài tập phân hóa trong chương giới hạn nhằm thực hiện tốt các mục đích của việc dạy học đối với tất cả mọi đối tượng học sinh...

 • 05050003867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Nam (2019)

 • Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn bao gồm các khái niệm về kỹ năng, kỹ năng giải toán. Phân tích được nội dung chủ đề nguyên hàm tích phân trong chương trình giải tích 12 và thực trạng dạy học nội dung này trong các trường trung học phổ thông hiện nay. Đề xuất được một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán tính tích phân và hệ thống các dạng bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán.

 • 05050003866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2019)

 • Luận văn “Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Tổ hợp - Xác suất cho học sinh lớp 11.” đã đạt được các kết quả sau: Đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận về dạy học phân hóa, hệ thống hóa về cơ sở lý luận về câu hỏi, bài tập, cũng như câu hỏi và bài tập phân hóa. Nêu được thực trạng của việc dạy học phân hóa ở trường THPT hiện nay, những ưu điểm, nhược điểm của dạy học phân hóa.

 • 05050003863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Thảo;  Advisor: La, Đức Minh (2020)

 • Trong luận văn, chúng tôi đã làm rõ được một số vấn đề sau: Cụ thể hóa, hệ thống hóa các khái niệm có liên quan làm cơ sở lý luận cho việc tổ chức tình huống dạy học hiệu quả trong chủ đề “Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác” ở môn Toán lớp 10: dạy học hiệu quả, tình huống, tình huống dạy học, …Khảo sát thực trạng dạy và học chủ đề “Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác” ở môn Toán lớp 10 từ góc độ tổ chức các tình huống dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho người học ở trường thực nghiệm

 • 05050003861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Anh;  Advisor: Trần, Văn Tấn (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Dạy học nội dung vectơ trong chương trình Toán 10 theo hướng phát triển năng lực người học”, chúng tôi thu được những kết quả như sau: Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung vectơ trong chương trình Toán 10. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung vectơ trong chương trình Toán 10 theo định hướng phát triển năng lực.

 • 05050003858.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Đỗ, Thị Thúy Hằng (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giảng viên GDNN nói riêng. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Đề xuất được các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3876

UEDU - Master Theses : [3876]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3876
 • 05050003879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Vũ;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Luận văn “ Dạy học cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông thông qua chủ đề tổ hợp” đã đạt được các kết quả sau: Từ việc nghiên cứu và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài luận văn đã làm rõ được vai trò của việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông là rất cần thiết. Thực trạng của vấn đề dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán Trung học phổ thông còn ít được chú trọng, một phần do thời gian học tập và trao đổi trên lớp còn ít, bị hạn chế nên chưa mang lại hiệu quả cho học sinh. Việc giảng dạy chuyên đề tổ hợp còn hạn chế vì đây là một trong những phần khó nhất của chương trình chuyên toán Trung học phổ thông và hơn th...

 • 05050003878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tổng hợp các kiến thức về tư duy phản biện, hệ thống các biện pháp để phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 10, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau: Luận văn đã chỉ ra được việc phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông là rất cần thiết. Đặc biệt, môn toán là môn học có rất nhiều điều kiện để phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, góp phần làm rõ hơn về tư duy phản biện, các đặc điểm của tư duy phản biện. luận văn cũng đã tìm ra căn cứ để rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh thông qua Phương trình chứa căn thức ở lớp 10.

 • 05050003877.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu;  Advisor: Lê, Kim Long (2020)

 • Thứ nhất về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: đề tài đã trình bày những vấn đề thuộc về cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài luận văn. Trước hết, tôi trình bày lí luận về học sinh giỏi và học sinh giỏi hóa học. Tôi tìm hiểu tầm quan trọng của HSG trong nước và các nước trên thế giới. Những phẩm chất mà một HSG có cũng như những phương pháp dạy và biểu hiện của HS để biết đó là HSG.Tiếp theo tôi nghiên cứu và trình bày hứng thú học tập của HS, để từ đó nắm bắt tâm sinh lý của HS. Quan sát được HS có thực sự hứng thú với bài dạy, môn học hay không. Tiếp đến tôi trình bày một vài phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng vào bồi dưỡng HSG môn Hóa học. Tất cả những vấn đề trên là ...

 • 05050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mỹ Hoa;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Chương 1, tác giả đã nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận liên quan đến kĩ năng thảo luận nhóm, các yêu cầu đối với nội dung “hàm số” lớp 10 và thực trạng kĩ năng thảo luận nhóm trong dạy, học hàm số lớp 10 ở trung tâm GDTX. Chương 2, tác giả đã xây dựng một số tình huống dạy học dựa trên các nội dung dạy học chính của chủ đề nghiên cứu nhằm nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm cho học sinh GDTX khi học về chủ đề “hàm số” lớp 10. Chương 3, tác giả tổ chức thực nghiệm sư phạm các tình huống đã đưa ra ở chương 2 và kiểm tra đánh giá tính khả thi của nó.

 • 05050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thoa;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2019)

 • Nêu ra thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán cho học sinh lớp 12 ở trường Trung học phổ thông Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đưa ra các yêu cầu và cấu trúc chung khi tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán. Đưa ra một số chủ đề hoạt động trải nghiệm chương Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu cho học sinh lớp 12. Đưa ra một số bài toán thực tế có liên quan đến kiến thức chương Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.

 • 05050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2019)

 • Nghiên cứu được cơ sở lý luận của kiểm tra đánh giá trong dạy học; các vấn đề về trắc nghiệm khách quan; xây dựng sáng tạo được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan không thể giải quyết bằng máy tính cầm tay theo từng nội dung trong chương trình dạy học chủ đề tích phân lớp 12 và những kiến thức bổ sung cần thiết cho học sinh khá giỏi; thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và khẳng định tính hiệu quả của đề tài.

 • 05050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhung;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề về tư duy, tư duy sáng tạo. Và đã đưara khẳng định rằng: tư duy sáng tạo là tư duy có khuynh hướng phát hiện và giải thích bản chất sự vật theo lối mới, hoặc tạo ra ý tưởng mới, cách giải quyết mới không theo tiền lệ đã có. trình bày về chuyên đề số nguyên tố, hợp số trong chương trình toán trung học cơ sở. Tiếp đến, luận văn trình bày một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua chuyên đề số nguyên tố, hợp số.

 • 05050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Bùi, Văn Nghị (2019)

 • Trong luận văn: Đã làm rõgtầm quan trọng của việc rèngluyện cho HS ý thức tăng cường liên hệ với thực tiễngtrong quá trình dạy học toángnói chung và dạy hình học. + Đã phản ánh một phần thực trạng dạy học toán Toán phần Hình học Hình nón – Hình trụ - Hình cầu theo hướng giải quyết vấn đề thực tiễn....

 • 05050003869.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Anh;  Advisor: Lê, Đình Định (2019)

 • Luận văn đã trình bày một số cơ sở lí luận cũng như tổng quan về đánh giá, nghiên cứu quan điểm của một số nhà giáo dục học và đưa ra quan điểm về đánh giá quá trình. Luận văn đã phân tích, tổng hợp kiến thức, xây dựng hệ thống bài tập phù hợp cho học sinh theo chủ đề giải hệ phương trình bậc nhất, bậc hai thông qua chủ đề đường tròn. Luận văn đã tiến hành thực nghiệm sư phạm và bước đầu khẳng định tính khả thi của đề tài.

 • 05050003868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Sơn Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2019)

 • Luận văn đưa ra những nghiên cứu đánh giá về dạy học phân hóa. Đưa ra những định hướng, quy trình tổ chức dạy học phân hóa nói chung và tổ chức dạy học phân hóa cho học sinh lớp 11 trong chủ đề giới hạn nói riêng. Định hướng trong việc ra bài tập trong dạy học phân hóa và xây dựng hệ thống bài tập phân hóa trong chương giới hạn nhằm thực hiện tốt các mục đích của việc dạy học đối với tất cả mọi đối tượng học sinh...

 • 05050003867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Nam (2019)

 • Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn bao gồm các khái niệm về kỹ năng, kỹ năng giải toán. Phân tích được nội dung chủ đề nguyên hàm tích phân trong chương trình giải tích 12 và thực trạng dạy học nội dung này trong các trường trung học phổ thông hiện nay. Đề xuất được một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán tính tích phân và hệ thống các dạng bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán.

 • 05050003866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2019)

 • Luận văn “Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Tổ hợp - Xác suất cho học sinh lớp 11.” đã đạt được các kết quả sau: Đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận về dạy học phân hóa, hệ thống hóa về cơ sở lý luận về câu hỏi, bài tập, cũng như câu hỏi và bài tập phân hóa. Nêu được thực trạng của việc dạy học phân hóa ở trường THPT hiện nay, những ưu điểm, nhược điểm của dạy học phân hóa.

 • 05050003863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phương Thảo;  Advisor: La, Đức Minh (2020)

 • Trong luận văn, chúng tôi đã làm rõ được một số vấn đề sau: Cụ thể hóa, hệ thống hóa các khái niệm có liên quan làm cơ sở lý luận cho việc tổ chức tình huống dạy học hiệu quả trong chủ đề “Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác” ở môn Toán lớp 10: dạy học hiệu quả, tình huống, tình huống dạy học, …Khảo sát thực trạng dạy và học chủ đề “Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác” ở môn Toán lớp 10 từ góc độ tổ chức các tình huống dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho người học ở trường thực nghiệm

 • 05050003861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Anh;  Advisor: Trần, Văn Tấn (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Dạy học nội dung vectơ trong chương trình Toán 10 theo hướng phát triển năng lực người học”, chúng tôi thu được những kết quả như sau: Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung vectơ trong chương trình Toán 10. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung vectơ trong chương trình Toán 10 theo định hướng phát triển năng lực.

 • 05050003858.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Đỗ, Thị Thúy Hằng (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giảng viên GDNN nói riêng. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Đề xuất được các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3876