UED - Master Theses : [3913]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3913
 • 05050003920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của tư duy sáng tạo. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển tư duy sáng tạo cho HS thông qua một số bài toán cơ bản hình học 9. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển tư duy sáng tạo thông qua một số bài toán cơ bản hình học 9. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình h...

 • 05050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...

 • 05050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang; Phan, Minh Giang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của HS

 • 05050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Trên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; tr...

 • 05050003913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tiệp;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Nghiên cứu về infographic và căn cứ vào thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản thông tin tại một số trường THCS, luận văn xác định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản thông tin bằng infographic. Không những thế, chúng tôi còn đưa ra các biện pháp, các bước thực hiện và những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hứng thú và chất lượng học tập đọc hiểu trong môn Ngữ văn của học sinh. ..

 • 05050003911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Đoàn;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. Điều tra thực trạng việc vận dụng các phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn Toán ở một số trường THPT tại Nam Định. Xác định những yêu cầu và xây dựng quy trình tổ chức dạy học những nội dung cơ bản của môn Toán theo phương pháp dạy học giải quyết vấn đề như dạy học khái niệm toán học, dạy học định lý toán học, dạy học quy tắc, phương pháp giải toán, dạy học bài tập toán

 • 05050003900.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Vũ Hạnh Trang;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2020)

 • Mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội

 • 05050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về cơ sở lý luận cũng như tình hình thực tiễn của việc dạy học phép dời hình và phép đồng dạng. Đồng thời, luận văn cũng đã thiết kế được một số giáo án vận dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh vào dạy học phép dời hình – phép đồng dạng. Thực nghiệm sư phạm chứng tỏ rằng các biện pháp sư phạm có tính khả thi. Những kết quả nghiên cứu của luận văn đã thu được các kết quả khả quan.

 • 05050003897.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn (2020)

 • Cung cấp một cách rõ ràng, đầy đủ và có hệ thống cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về “Phát triển năng lực tính toán cho học sinh bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học số học 6.” Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số biện pháp sư phạm, thiết kế tình huống dạy học và xây dựng các ví dụ minh họa cho việc Phát triển năng lực tính toán cho học sinh bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học số học 6.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3913

UED - Master Theses : [3913]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3913
 • 05050003920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của tư duy sáng tạo. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển tư duy sáng tạo cho HS thông qua một số bài toán cơ bản hình học 9. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển tư duy sáng tạo thông qua một số bài toán cơ bản hình học 9. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình h...

 • 05050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...

 • 05050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Anh;  Advisor: Vũ, Minh Trang; Phan, Minh Giang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của HS

 • 05050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Trên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; tr...

 • 05050003913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tiệp;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Nghiên cứu về infographic và căn cứ vào thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản thông tin tại một số trường THCS, luận văn xác định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản thông tin bằng infographic. Không những thế, chúng tôi còn đưa ra các biện pháp, các bước thực hiện và những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hứng thú và chất lượng học tập đọc hiểu trong môn Ngữ văn của học sinh. ..

 • 05050003911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Đoàn;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. Điều tra thực trạng việc vận dụng các phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn Toán ở một số trường THPT tại Nam Định. Xác định những yêu cầu và xây dựng quy trình tổ chức dạy học những nội dung cơ bản của môn Toán theo phương pháp dạy học giải quyết vấn đề như dạy học khái niệm toán học, dạy học định lý toán học, dạy học quy tắc, phương pháp giải toán, dạy học bài tập toán

 • 05050003900.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Vũ Hạnh Trang;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2020)

 • Mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội

 • 05050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về cơ sở lý luận cũng như tình hình thực tiễn của việc dạy học phép dời hình và phép đồng dạng. Đồng thời, luận văn cũng đã thiết kế được một số giáo án vận dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh vào dạy học phép dời hình – phép đồng dạng. Thực nghiệm sư phạm chứng tỏ rằng các biện pháp sư phạm có tính khả thi. Những kết quả nghiên cứu của luận văn đã thu được các kết quả khả quan.

 • 05050003897.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn (2020)

 • Cung cấp một cách rõ ràng, đầy đủ và có hệ thống cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về “Phát triển năng lực tính toán cho học sinh bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học số học 6.” Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số biện pháp sư phạm, thiết kế tình huống dạy học và xây dựng các ví dụ minh họa cho việc Phát triển năng lực tính toán cho học sinh bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học số học 6.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3913