UED - Master Theses : [5284]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5284
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cấn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2024)

 • Trong chương trình môn toán tại trường Trung học cơ sở, đặc biệt là phân môn Đại số, việc rút gọn biểu thức được coi là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong các bài kiểm tra cuối kỳ, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để giải quyết được các bài tập dạng này, học sinh cần phải hiểu và vận dụng được kiến thức từ các lớp trước, như phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức; các hằng đẳng thức quan trọng; kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử và các phép toán liên quan đến phân thức. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy và học nội dung rút gọn biểu thức đại số trong chương trình lớp 8. Phát hiện và phân tích các sai lầm thường gặ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Hạnh;  Advisor: Lê, Yên Dung (2023)

 • Đào tạo và NCKH là hai sứ mệnh chính của trƣờng đại học. Sứ mệnh trên sẽ được hoàn thành tốt khi và chỉ khi các trường đại học được đảm bảo đầy đủ ba yếu tố căn bản là đội ngũ nhân lực (giảng viên và cán bộ quản lý); chƣơng trình đào tạo; cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị. Việc đảm bảo được yêu cầu về CSVC và thiết bị là thách thức lớn đối với các trường đại học do nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Theo quy định chuẩn quốc gia của Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), một cơ sở giáo dục đại học phải có CSVC, thiết bị hiện đại và nguồn lực tài chính đủ lớn để phục vụ cho các hoạt động nghiên c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2024)

 • Trong quá trình dạy học, nếu giáo viên (giáo viên) xây dựng được hệ thống kiến thức, phương pháp cụ thể phù hợp cho từng nội dung bài học và sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý thì sẽ giúp học sinh tháo gỡ và giải quyết được những khó khăn trong quá trình giải các bài toán, tạo hứng thú học tập, giúp học sinh (học sinh) phát huy được tính tích cực, chủ động trong nhận thức, kĩ năng hợp tác, tinh thần làm việc khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán hình 9 THCS. Nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng về khó khăn của học sinh khi giải các bài toán liên quan đến đường tròn của học sinh lớp 9. Đề xuất các biện pháp sư phạm thích hợp với các tình huống điển hình ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Xuân Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2023)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Khoa học tự nhiên nói riêng tại các trường THCS quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS. Hai là, kh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Vương Anh;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2024)

 • Nêu các cơ sở lý luận trong dạy học phát triển năng lực cho học sinh về các mặt như phương pháp đánh giá năng lực, ưu và nhược điểm của dạy học phát triển năng lực, biểu hiện của các năng lực toán học chuyên biệt, phân loại trình độ học sinh trong nhà trường và phân loại trình độ chi tiết hơn thông qua biểu hiện của từng năng lực cụ thể. Phân tích chương trình sách giáo khoa Toán 9 về dạy học chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình, làm cơ sở lý luận cho việc khảo sát thực tiễn dạy học chủ đề trên, nhằm chỉ ra các vấn đề cần khắc phục, cải thiện để phát triển các năng lực toán học chuyên biệt cho các nhóm học sinh có trình độ khác nhau, chú trọng đến n...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Phúc;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2023)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của lý thuyết của HĐTN, quy trình thiết kế, hướng dẫn HS về HĐTN. Phân tích về giáo trình SGK của chương xác suất lớp 10, 11, 12 để tìm hiểu phần kiến thức nào có thể đưa vào các HĐTN. Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra, đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của các HĐTN đã xây dựng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Phượng;  Advisor: Nguyễn, Phụ Hoàng Lân (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tư duy, thói quen tư duy, nhiệm vụ phát triển thói quen tư duy cho học sinh THPT. Tổng quan về dạy học tích hợp, mục tiêu, các đặc trưng cơ bản, các nguyên tắc lựa chọn nội dung, các mức độ trong DHTH. Giới thiệu các bài toán trong chủ đề hàm số mũ và logarit từ đó xây dựng hệ thống các bài toán theo định hướng phát triển thói quen tư duy. Trình bày phương pháp dạy học các hệ thống bài toán theo định hướng phát triển một số thói quen tư duy để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều tra thực trạng dạy học phát triển thói quen tư duy của học sinh tại trường THPT. Qua đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiện thức, tính h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Hoàng, Thị Nho (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tư duy, thói quen tư duy, nhiệm vụ phát triển thói quen 5 tư duy cho học sinh THPT. Nghiên cứu về dạy học tích hợp, mục tiêu, các đặc trưng cơ bản, các nguyên tắc lựa chọn nội dung, các mức độ trong DHTH. Trình bày các bài toán trong chủ đề hàm số mũ và logarit từ đó xây dựng hệ thống các bài toán theo định hướng phát triển thói quen tư duy. Đề xuất phương pháp dạy học các hệ thống bài toán theo định hướng phát triển một số thói quen tư duy để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều tra thực trạng dạy học phát triển thói quen tư duy của học sinh tại trường THPT. Qua đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiện thức, tính h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Thị Hậu;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2023)

 • Thực hiện nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học, năng lực, năng lực tự học và các biểu hiện của năng lực tự học. Nghiên cứu mục tiêu dạy học, nội dung, cấu trúc kiến thức phần Dòng điện, mạch điện, Vật lí 11. Thiết kế các hoạt động dạy học phần Dòng điện, mạch điện theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh.Thực hiện thí nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả, tính khả thi và sự phù hợp của các hoạt động dạy học đã tổ chức đối với sự phát triển năng lực tự học của học sinh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuần (2023)

 • Nghiên cứu lý luận về phương pháp dạy học tìm tòi khám phá và việc phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh.Tiến hành điều tra về thực trạng giảng dạy nội dung kiến thức về "Âm thanh" tại một số trường Trung học cơ sở (THCS) hiện nay. Thực hiện đánh giá về khó khăn gặp phải khi áp dụng phương pháp dạy học tìm tòi khám phá trong chủ đề "Âm thanh". Phân tích chi tiết nội dung kiến thức về "Âm thanh" ở THCS để xây dựng chủ đề "Âm thanh" phù hợp và hiệu quả. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực KHTN và cụ thể hóa vào các nội dung cụ thể của chủ đề “Âm thanh”. - Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học tìm tòi khám phá chủ đề “Âm thanh” – Khoa học tự nhiên 7 để phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2023)

 • Nghiêո cứu và phâո tích các lý thuyết dạy học và phươոg pháp dạy học mới để áp dụոg vào việc giảոg dạy Toáո truոg học cơ sở . Xây dựոg và tổ chức hệ thốոg lý thuyết cũոg ոhư tạo ra hệ thốոg các bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác cho học sinh yếu và kém để giúp cho việc hiểu bài của học sinh trở nên dễ dàng hơn. Giáo viên tìm ra các phương pháp mới trong việc giảng dạy cho học sinh yếu và kém, đồng thời định hướng để giúp học sinh phát triển được năng lực chung và chuyên biệt trong môn Toán trung học cơ sở. Thực nghiệm sư phạm, rút kinh nghiệm để cải tiến phương pháp dạy học.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5284

UED - Master Theses : [5284]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5284
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cấn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2024)

 • Trong chương trình môn toán tại trường Trung học cơ sở, đặc biệt là phân môn Đại số, việc rút gọn biểu thức được coi là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong các bài kiểm tra cuối kỳ, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để giải quyết được các bài tập dạng này, học sinh cần phải hiểu và vận dụng được kiến thức từ các lớp trước, như phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức; các hằng đẳng thức quan trọng; kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử và các phép toán liên quan đến phân thức. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy và học nội dung rút gọn biểu thức đại số trong chương trình lớp 8. Phát hiện và phân tích các sai lầm thường gặ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Hạnh;  Advisor: Lê, Yên Dung (2023)

 • Đào tạo và NCKH là hai sứ mệnh chính của trƣờng đại học. Sứ mệnh trên sẽ được hoàn thành tốt khi và chỉ khi các trường đại học được đảm bảo đầy đủ ba yếu tố căn bản là đội ngũ nhân lực (giảng viên và cán bộ quản lý); chƣơng trình đào tạo; cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị. Việc đảm bảo được yêu cầu về CSVC và thiết bị là thách thức lớn đối với các trường đại học do nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Theo quy định chuẩn quốc gia của Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), một cơ sở giáo dục đại học phải có CSVC, thiết bị hiện đại và nguồn lực tài chính đủ lớn để phục vụ cho các hoạt động nghiên c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2024)

 • Trong quá trình dạy học, nếu giáo viên (giáo viên) xây dựng được hệ thống kiến thức, phương pháp cụ thể phù hợp cho từng nội dung bài học và sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý thì sẽ giúp học sinh tháo gỡ và giải quyết được những khó khăn trong quá trình giải các bài toán, tạo hứng thú học tập, giúp học sinh (học sinh) phát huy được tính tích cực, chủ động trong nhận thức, kĩ năng hợp tác, tinh thần làm việc khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán hình 9 THCS. Nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng về khó khăn của học sinh khi giải các bài toán liên quan đến đường tròn của học sinh lớp 9. Đề xuất các biện pháp sư phạm thích hợp với các tình huống điển hình ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Xuân Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2023)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Khoa học tự nhiên nói riêng tại các trường THCS quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THCS. Hai là, kh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Vương Anh;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2024)

 • Nêu các cơ sở lý luận trong dạy học phát triển năng lực cho học sinh về các mặt như phương pháp đánh giá năng lực, ưu và nhược điểm của dạy học phát triển năng lực, biểu hiện của các năng lực toán học chuyên biệt, phân loại trình độ học sinh trong nhà trường và phân loại trình độ chi tiết hơn thông qua biểu hiện của từng năng lực cụ thể. Phân tích chương trình sách giáo khoa Toán 9 về dạy học chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình, làm cơ sở lý luận cho việc khảo sát thực tiễn dạy học chủ đề trên, nhằm chỉ ra các vấn đề cần khắc phục, cải thiện để phát triển các năng lực toán học chuyên biệt cho các nhóm học sinh có trình độ khác nhau, chú trọng đến n...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Phúc;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2023)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của lý thuyết của HĐTN, quy trình thiết kế, hướng dẫn HS về HĐTN. Phân tích về giáo trình SGK của chương xác suất lớp 10, 11, 12 để tìm hiểu phần kiến thức nào có thể đưa vào các HĐTN. Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra, đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của các HĐTN đã xây dựng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Phượng;  Advisor: Nguyễn, Phụ Hoàng Lân (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tư duy, thói quen tư duy, nhiệm vụ phát triển thói quen tư duy cho học sinh THPT. Tổng quan về dạy học tích hợp, mục tiêu, các đặc trưng cơ bản, các nguyên tắc lựa chọn nội dung, các mức độ trong DHTH. Giới thiệu các bài toán trong chủ đề hàm số mũ và logarit từ đó xây dựng hệ thống các bài toán theo định hướng phát triển thói quen tư duy. Trình bày phương pháp dạy học các hệ thống bài toán theo định hướng phát triển một số thói quen tư duy để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều tra thực trạng dạy học phát triển thói quen tư duy của học sinh tại trường THPT. Qua đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiện thức, tính h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Hoàng, Thị Nho (2024)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tư duy, thói quen tư duy, nhiệm vụ phát triển thói quen 5 tư duy cho học sinh THPT. Nghiên cứu về dạy học tích hợp, mục tiêu, các đặc trưng cơ bản, các nguyên tắc lựa chọn nội dung, các mức độ trong DHTH. Trình bày các bài toán trong chủ đề hàm số mũ và logarit từ đó xây dựng hệ thống các bài toán theo định hướng phát triển thói quen tư duy. Đề xuất phương pháp dạy học các hệ thống bài toán theo định hướng phát triển một số thói quen tư duy để đạt được hiệu quả cao nhất. Điều tra thực trạng dạy học phát triển thói quen tư duy của học sinh tại trường THPT. Qua đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiện thức, tính h...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Thị Hậu;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2023)

 • Thực hiện nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học, năng lực, năng lực tự học và các biểu hiện của năng lực tự học. Nghiên cứu mục tiêu dạy học, nội dung, cấu trúc kiến thức phần Dòng điện, mạch điện, Vật lí 11. Thiết kế các hoạt động dạy học phần Dòng điện, mạch điện theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh.Thực hiện thí nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả, tính khả thi và sự phù hợp của các hoạt động dạy học đã tổ chức đối với sự phát triển năng lực tự học của học sinh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuần (2023)

 • Nghiên cứu lý luận về phương pháp dạy học tìm tòi khám phá và việc phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh.Tiến hành điều tra về thực trạng giảng dạy nội dung kiến thức về "Âm thanh" tại một số trường Trung học cơ sở (THCS) hiện nay. Thực hiện đánh giá về khó khăn gặp phải khi áp dụng phương pháp dạy học tìm tòi khám phá trong chủ đề "Âm thanh". Phân tích chi tiết nội dung kiến thức về "Âm thanh" ở THCS để xây dựng chủ đề "Âm thanh" phù hợp và hiệu quả. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực KHTN và cụ thể hóa vào các nội dung cụ thể của chủ đề “Âm thanh”. - Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học tìm tòi khám phá chủ đề “Âm thanh” – Khoa học tự nhiên 7 để phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2023)

 • Nghiêո cứu và phâո tích các lý thuyết dạy học và phươոg pháp dạy học mới để áp dụոg vào việc giảոg dạy Toáո truոg học cơ sở . Xây dựոg và tổ chức hệ thốոg lý thuyết cũոg ոhư tạo ra hệ thốոg các bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác cho học sinh yếu và kém để giúp cho việc hiểu bài của học sinh trở nên dễ dàng hơn. Giáo viên tìm ra các phương pháp mới trong việc giảng dạy cho học sinh yếu và kém, đồng thời định hướng để giúp học sinh phát triển được năng lực chung và chuyên biệt trong môn Toán trung học cơ sở. Thực nghiệm sư phạm, rút kinh nghiệm để cải tiến phương pháp dạy học.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5284