UEDU - Master Theses : [3411]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3411
 • 05050003570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hồng Anh;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, làm sáng tỏ các khái niệm: Kĩ năng; kĩ năng dạy học; phát triển kĩ năng; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học từ đó đưa ra khái niệm kĩ năng phân tích bài học và các thành tố của kĩ năng phân tích bài học. - Đề xuất các biện pháp giúp phát triển kĩ năng phân tích bài dạy của giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học. - Đưa các biện pháp đã đề ra vào thực nghiệm qua quá trình sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường thông qua việc họp tổ chuyên môn cùng nghiên cứu giảng dạy bài “ công thức lượng giác” để làm rõ tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận văn....

 • 05050003568.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thiêm;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2019)

 • Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các Trung tâm BDCT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tìm hiểu các khái niệm có liên quan đến chương trình bồi dưỡng, làm sáng tỏ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Trung tâm BDCT cấp huyện; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp cận theo nhu cầu người học. Qua phân tích, đánh giá thực trạng, Luận văn đã cho thấy bên cạnh những điểm mạnh, điểm tích cực, việc thực hiện...

 • 05050003567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Đắc Thập;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2019)

 • Luận văn đã đi vào hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập của học viên ở các trường đại học kỹ thuật Công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, tìm hiểu những khái niệm cơ bản về quản lý hoạt động học tập của học viên; nội dung quản lý hoạt động học tập của học viên các trường đại học Công an nhân dân; các nhân tố tác động đến quản lý hoạt động học tập của học viên các trường đại học Công an nhân dân hiện nay.Trên cơ sở đó, đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học viên ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân. Luận văn đã phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc nâ...

 • 05050003566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bàng, Thị Thủy;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2019)

 • Luận văn được trình bày trong 3 chương : - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. - Chương 2: Một số biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy giải bài tập hình học không gian - Chương 3:Thực nghiệm sư phạm Qua đó nêu được một số biện pháp để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, có thể áp dụng trong các trường phổ thông nhằm đổi phương pháp dạy học từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy.

 • 05050003565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Tuấn;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học phân hóa - Luận văn đề xuất quy trình tổ chức cùng 1 số kĩ thuật dạy học phân hóa - Tiến hành thực nghiệm cho thấy: + Dạy học phân hóa giúp học sinh nâng cao kết quả học tập + Dạy học phân hóa giúp học sinh hài lòng hơn đối với môn học

 • 05050003563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài Thương;  Advisor: Dương, Anh Tuấn (2019)

 • Luận văn làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về dạy học tự học, phương pháp dạy học tự học toán. - Luận văn nêu được những biểu hiện cụ thể của năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông, xác định một hệ thống các kĩ năng tự học chủ yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh. - Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông, đó là các giải pháp: xây dựng động cơ học tập, xây dựng kế hoạch học tập, tự mình nắm vững nội dung tri thức, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Luận văn đã thể hiện và vận dụng một số biện pháp trong dạy học nhằm phát triển n...

 • 05050003560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Khuê;  Advisor: Lê, Huy Dũng (2019)

 • - Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán. - Từ khảo sát thực trạng việc dạy học Toán ở trung tâm GDNN – GDTX Chương Mỹ, Hà Nội tìm ra một số nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học Toán - Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình cho học sinh ở trung tâm GDNN – GDTX Chương Mỹ, Hà Nội.

 • 05050003558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nhung;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Sau khi nghiên cứu và hoàn thiện, luận văn đạt được các kết quả sau: Thứ nhất, luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn bao gồm các khái niệm về năng lực, vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, cấu trúc năng lực và phương pháp đánh giá năng lực cũng như định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học môn toán. Phân tích được chương trình số học lớp 6, các chủ đề chính trong chương trình, mục tiêu cần đạt được tại mỗi chủ đề cùng với đó là đưa ra một số phương pháp dạy học tích cực như phương pháp dạy học theo góc, phương pháp dạy học dự án. Thứ hai, luận văn đã đưa ra một số nguyên tắc chọn nội dung bài giảng, nguyên tắc xây dựng hệ thống bài giảng và...

 • 05050003555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2019)

 • Cung cấp một cách rõ ràng, đầy đủ và có hệ thống cơ sở lí luận những vấn đề cơ bản về dạy học tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên Toán thông qua xê mi ne. 2. Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một quy trình tổ chức xê mi ne chủ đề Hình học tổ hợp theo định hướng dạy học tư duy sáng tạo cho học sinh. 3. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 4. Giải pháp sư phạm đề ra có thể áp dụng với các trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước và đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Từ những kết quả trên cho phép chúng tôi xác nhận rằng: Giả thuyết khoa học của luận văn là chấ...

 • 05050003554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Duyên;  Advisor: Bùi, Minh Hiền (2019)

 • Từ nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, luận văn đã có những kết quả cụ thể sau: Về lý luận: Đề tài đã xác định được cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua việc nghiên cứu về các khái niệm: kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Đề tài cũng đưa ra tiến trình quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các bước lập kế hoạch đến tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động cũng như nêu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Về thực tiễn:...

 • 05050003553.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Văn Thái Bình (2019)

 • Chương 1: Tổng quan về cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học trực quan đối với môn Toán nói chung và phần hình học không gian lớp 12 nói riêng; Chương 2: Thông qua cơ sở thực lý luận và thực tiễn, luận. Xây dựng một số biện pháp nhằm vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào dạy hình học không gian lớp 12 THPT ; Chương 3: Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Đề tài đã tiến hành thực nghiệm sư phạm có đối chứng tại 4 lớp 12 thuộc trường THPT Bắc yên huyện Bắc yên tỉnh Sơn La.

 • 05050003550.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hòa;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã thu được những kết quả chính sau: - Đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho học sinh theo nghị quyết của bộ. - Hệ thống lại các cơ sở lý luận của phương pháp dạy học rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Từ đó đưa ra các quan niệm của bản thân về tư duy sáng tạo. - Đánh giá thực trạng việc dạy và học nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. - Đưa ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng, trình bày khoa học, lôgic hoàn toàn phù hợp với khả năng của giáo viên hiện nay. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm được tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3411

UEDU - Master Theses : [3411]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3411
 • 05050003570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Hồng Anh;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, làm sáng tỏ các khái niệm: Kĩ năng; kĩ năng dạy học; phát triển kĩ năng; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học từ đó đưa ra khái niệm kĩ năng phân tích bài học và các thành tố của kĩ năng phân tích bài học. - Đề xuất các biện pháp giúp phát triển kĩ năng phân tích bài dạy của giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học. - Đưa các biện pháp đã đề ra vào thực nghiệm qua quá trình sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường thông qua việc họp tổ chuyên môn cùng nghiên cứu giảng dạy bài “ công thức lượng giác” để làm rõ tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong luận văn....

 • 05050003568.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Thiêm;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2019)

 • Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các Trung tâm BDCT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tìm hiểu các khái niệm có liên quan đến chương trình bồi dưỡng, làm sáng tỏ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Trung tâm BDCT cấp huyện; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp cận theo nhu cầu người học. Qua phân tích, đánh giá thực trạng, Luận văn đã cho thấy bên cạnh những điểm mạnh, điểm tích cực, việc thực hiện...

 • 05050003567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Đắc Thập;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2019)

 • Luận văn đã đi vào hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập của học viên ở các trường đại học kỹ thuật Công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, tìm hiểu những khái niệm cơ bản về quản lý hoạt động học tập của học viên; nội dung quản lý hoạt động học tập của học viên các trường đại học Công an nhân dân; các nhân tố tác động đến quản lý hoạt động học tập của học viên các trường đại học Công an nhân dân hiện nay.Trên cơ sở đó, đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học viên ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân. Luận văn đã phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc nâ...

 • 05050003566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bàng, Thị Thủy;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2019)

 • Luận văn được trình bày trong 3 chương : - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. - Chương 2: Một số biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy giải bài tập hình học không gian - Chương 3:Thực nghiệm sư phạm Qua đó nêu được một số biện pháp để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, có thể áp dụng trong các trường phổ thông nhằm đổi phương pháp dạy học từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy.

 • 05050003565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Tuấn;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học phân hóa - Luận văn đề xuất quy trình tổ chức cùng 1 số kĩ thuật dạy học phân hóa - Tiến hành thực nghiệm cho thấy: + Dạy học phân hóa giúp học sinh nâng cao kết quả học tập + Dạy học phân hóa giúp học sinh hài lòng hơn đối với môn học

 • 05050003563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài Thương;  Advisor: Dương, Anh Tuấn (2019)

 • Luận văn làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về dạy học tự học, phương pháp dạy học tự học toán. - Luận văn nêu được những biểu hiện cụ thể của năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông, xác định một hệ thống các kĩ năng tự học chủ yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh. - Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông, đó là các giải pháp: xây dựng động cơ học tập, xây dựng kế hoạch học tập, tự mình nắm vững nội dung tri thức, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Luận văn đã thể hiện và vận dụng một số biện pháp trong dạy học nhằm phát triển n...

 • 05050003560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Khuê;  Advisor: Lê, Huy Dũng (2019)

 • - Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán. - Từ khảo sát thực trạng việc dạy học Toán ở trung tâm GDNN – GDTX Chương Mỹ, Hà Nội tìm ra một số nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học Toán - Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình cho học sinh ở trung tâm GDNN – GDTX Chương Mỹ, Hà Nội.

 • 05050003558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nhung;  Advisor: Lê, Anh Vinh (2019)

 • Sau khi nghiên cứu và hoàn thiện, luận văn đạt được các kết quả sau: Thứ nhất, luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn bao gồm các khái niệm về năng lực, vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, cấu trúc năng lực và phương pháp đánh giá năng lực cũng như định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học môn toán. Phân tích được chương trình số học lớp 6, các chủ đề chính trong chương trình, mục tiêu cần đạt được tại mỗi chủ đề cùng với đó là đưa ra một số phương pháp dạy học tích cực như phương pháp dạy học theo góc, phương pháp dạy học dự án. Thứ hai, luận văn đã đưa ra một số nguyên tắc chọn nội dung bài giảng, nguyên tắc xây dựng hệ thống bài giảng và...

 • 05050003555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2019)

 • Cung cấp một cách rõ ràng, đầy đủ và có hệ thống cơ sở lí luận những vấn đề cơ bản về dạy học tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên Toán thông qua xê mi ne. 2. Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một quy trình tổ chức xê mi ne chủ đề Hình học tổ hợp theo định hướng dạy học tư duy sáng tạo cho học sinh. 3. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 4. Giải pháp sư phạm đề ra có thể áp dụng với các trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước và đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Từ những kết quả trên cho phép chúng tôi xác nhận rằng: Giả thuyết khoa học của luận văn là chấ...

 • 05050003554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Duyên;  Advisor: Bùi, Minh Hiền (2019)

 • Từ nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, luận văn đã có những kết quả cụ thể sau: Về lý luận: Đề tài đã xác định được cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua việc nghiên cứu về các khái niệm: kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Đề tài cũng đưa ra tiến trình quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các bước lập kế hoạch đến tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động cũng như nêu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Về thực tiễn:...

 • 05050003553.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Văn Thái Bình (2019)

 • Chương 1: Tổng quan về cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học trực quan đối với môn Toán nói chung và phần hình học không gian lớp 12 nói riêng; Chương 2: Thông qua cơ sở thực lý luận và thực tiễn, luận. Xây dựng một số biện pháp nhằm vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào dạy hình học không gian lớp 12 THPT ; Chương 3: Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Đề tài đã tiến hành thực nghiệm sư phạm có đối chứng tại 4 lớp 12 thuộc trường THPT Bắc yên huyện Bắc yên tỉnh Sơn La.

 • 05050003550.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hòa;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2019)

 • Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã thu được những kết quả chính sau: - Đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho học sinh theo nghị quyết của bộ. - Hệ thống lại các cơ sở lý luận của phương pháp dạy học rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Từ đó đưa ra các quan niệm của bản thân về tư duy sáng tạo. - Đánh giá thực trạng việc dạy và học nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. - Đưa ra các biện pháp cụ thể, rõ ràng, trình bày khoa học, lôgic hoàn toàn phù hợp với khả năng của giáo viên hiện nay. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm được tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3411