Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVũ, Thành Công-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:14Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, T. C. (2014). So sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004911-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52402-
dc.description.abstractLuận văn đã phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình quản trị công ty chính trên thế giới; so sánh các quy định của pháp luật Ả Rập Xê Út và pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần. Từ đó, đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam như: tách biệt các vị trí và quyền lực của chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành; các thành viên hội đồng quản trị phải là người có trình độ, được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty; hạn chế tình trạng ảnh hưởng và chi phối của các cổ đông lớn, các công ty nhà nước, công ty gia đình; bảo vệ quyền của các cổ đông thiểu số; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các cổ đông thông qua các kênh khác nhau và bằng những ngôn ngữ khác nhau; công khai các báo cáo của ban kiểm soát, các báo cáo tài chính; thành lập các ủy ban hỗ trợ hội đồng quản trị như ủy ban kiểm toán, ủy ban đề cử và thù lao (theo Quy chế quản trị công ty Ả Rập Xê Út) và các ủy ban khác như ủy ban rủi ro, ủy ban tài chính và đầu tư, ủy ban chất lượng và ủy ban lao động; thành lập hiệp hội các cổ đông để bảo về các quyền và lợi ích của họ; thành lập một tổ chức riêng biệt, độc lập chịu trách nhiệm về các vấn đề quản trị công ty.-
dc.format.extent97 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectQuản trị công ty-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectẢ Rập Xê Út-
dc.titleSo sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004911_noi_dung.pdf
  • Size : 785,93 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVũ, Thành Công-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:14Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:14Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, T. C. (2014). So sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004911-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52402-
  dc.description.abstractLuận văn đã phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình quản trị công ty chính trên thế giới; so sánh các quy định của pháp luật Ả Rập Xê Út và pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần. Từ đó, đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam như: tách biệt các vị trí và quyền lực của chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành; các thành viên hội đồng quản trị phải là người có trình độ, được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty; hạn chế tình trạng ảnh hưởng và chi phối của các cổ đông lớn, các công ty nhà nước, công ty gia đình; bảo vệ quyền của các cổ đông thiểu số; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các cổ đông thông qua các kênh khác nhau và bằng những ngôn ngữ khác nhau; công khai các báo cáo của ban kiểm soát, các báo cáo tài chính; thành lập các ủy ban hỗ trợ hội đồng quản trị như ủy ban kiểm toán, ủy ban đề cử và thù lao (theo Quy chế quản trị công ty Ả Rập Xê Út) và các ủy ban khác như ủy ban rủi ro, ủy ban tài chính và đầu tư, ủy ban chất lượng và ủy ban lao động; thành lập hiệp hội các cổ đông để bảo về các quyền và lợi ích của họ; thành lập một tổ chức riêng biệt, độc lập chịu trách nhiệm về các vấn đề quản trị công ty.-
  dc.format.extent97 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectQuản trị công ty-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectẢ Rập Xê Út-
  dc.titleSo sánh pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004911_noi_dung.pdf
  • Size : 785,93 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :