IS - Papers : [82]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
 • Research support for academics - Case studies of two Vietnamese Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Denison, Tom; Pham, Thi Hue; Kim, Thi Ninh Thoa (2017)

 • Academic in Vietnamese universities are under increasing pressure with ragard to improved research outcomes, including publications. This article reports on the findings of a research project which focused on two universities, Vietnam National University, in order to gain a rich understanding of the current state of play, the role of libraries in providing research support, and the constraints within which the various stakeholders operate. The main findings from the interviews sugest that, although researchers recognise the importance of the libraries in.

 • Testing Effects of Changes in Earing to Dividend Actions of Listed Firm on Vietnamese Stock Exchanges Using the Multinominal Logistic Regression Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Dinh; Nguyen, Thi Hai Yen (2018-06)

 • This paper aims to fill the gap in dividend policy research of listed companies in Vietnam. Effects of changes in earning to changes in dividend actions of selected listed firms are tested in order to figure out their ralationships. The multinational logistic regression model is employed with the data from 2008 to 2016. The study has estimated odds and odds ratios of four dividend change cases in response to each of three cases of earnings changes. The results show that the dividend action higher of odds that increase dividend, lower than odds that decrease dividend when earnings decrease, and lower than odds that firm move to zero dividend when 27% when earnings decrease. The results...

 • Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Văn Định (2018-06)

 • Nhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng (2017)

 • Thực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác ...

 • A using Kolb's experiential learning cycle to improve student learning in higher education a case model at isvnu - linking classroom and community based projects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hương Trang (2018-05-25)

 • In this new era of education, learning outcomes should involve hands-on experiences, especially in higher education so that students are equipped with essential to adapt to tough requirements at workplace after graduation. However how to provide hands-on experiences is a big challenge for educators where conventional teaching methods are still the major trend in teaching in higher education. "Active learning" have been proposed to address the challengers in providing students with hands-on experiences. In reality, many of these researches focus maily on theoretical aspects that practical aspects of hands-on learning activities have been overlooked. As a result, instructors hesitate to...

 • Lessons from the flipside-How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Thu Trang; Sahib, PadmaRao; Witteloostuijn, Arjenvan (2018-01-19)

 • We examine whether experience from prior divestitures is associated with higher completion likelihood in subsequent acquisitions. We argue that through divestitures, firms could extract meaningful knowledge that is helpful for completing their acquisitions, such as a general understanding of acquisition deal-making stages, and the stories and aims of the target in an M&A transaction. In addition, viewing divestitures as the flipside of acquisitions, we conjecture that the selling firm can observe how the divested component of their business is acquired, and vicariously learn from these observations. We also investigate the relative importance of learning from divestiture vis-à-vis acq...

 • Towards Building a Platform for e-Social On-demand.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trieu, Thu Thuy; Ngo, Dung Nga (2017-11)

 • Today, there are different models of e-learning in which people share their professional knowledge or study to develop their comprehensive skills via the Internet. However, existing e-learning platforms somehow support passive learning in the sense that lecturers publishes learning resources and attenders access to join the courses. Such model is more appropriate for long and completed courses but hard to be applied for quick and active learning. We envisage that building a novel e-learning model of the e-society where learners can push their queries and match with the most suitable teachers, so that an active channel for teaching and learning can be built. This paper aims ...

 • Pharmaceutical companies - key financial metrics and their relationship with stock performance.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Le, Duc Thinh; Nguyen, Ngoc Lam (2018-08)

 • The pharmaceutical industry is a commercial industry that discovers, develops, produces, and markets drugs. The continual evolution and advancement of the pharmaceutical industry play a key role in the fight against disease around the world. Stocks of pharmaceutical enterprises not only often have high dividents and strong growth but also risks. To make appropriate decisions, investors need to consider key metrics that are helpful in analysing and evaluationg pharmaceutical enterprises. This paper is to analyze some key financial metrics of pharmaceutical enterprises and analyze annual financial data of some leading pharmaceutical enterprises in the world to find out whether there is ...

 • Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tới.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2017-07)

 • Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ, tác động nhiều đến đường lối chính sách của các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của nhiều cường quốc, trong đó có Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của mình, Nga đề cao tầm quan trọng của ASEAN, cũng như tỏ rõ thái độ thiện chí muốn hợp tác toàn diện với khu vực này, hướng đến mục tiêu phát triển nước Nga nói chung v...

 • Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Huỳnh, Hoàng Long; Nguyễn, Hữu Đức; Lê, Trọng Vĩnh; Nguyễn, Thanh Tùng (2017-04-28)

 • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy vậy, tính chất đóng gói này cũng tạo nên sự phụ thuộc của phần mềm vào công nghệ nền tảng và hạ tầng của nhà cung cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm năng lực phát triển ứng dụng, hạn chế sự phát triển đa dạng của thị trường ứng dụng đám mây (ƯDĐM). Để khắc phục vấn đề...

 • Optimizing the support area of shorings in the construction technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Thuan; Tu, Sy Quan; Nguyen, Hai Thanh (2016)

 • We consider a problem arising in the construction field in which amount of work is great, and construction sites are far from equipment yards. Transportation costs for equipment and for installing equipment huge. Thus, optimizing the number of pieces of equipment in the execution phase plays an important role. Moreover, there are a lot of solutions for equipment installation in the construction of a cellular floor. The choice of a certain solutions is difficult since the problem depends on many factors such as the geometric characteristics of the cellular floor, construction habits, quantity of available beams and shorings in the yard, the financial capacity of investors, the requirem...

 • Giới thiệu một số phương pháp ghi chép nhắm cải thiện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên dự bị đại học, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền (2017-05)

 • Acquiring an mastering note-taking is likely to become a big bindrance to many learners while they often find it difficult to exploit this skill in their learning experience. It is especially true for General English students at International School, Vietnam National University, whose English levels are not very high. 50 note-taking papers from General English students were collected to analyse. The results were that there were more non-note-takers than note-takers, and most of the note-takers do not follow a certain note-taking method-they take notes in their own ways. Therefore, six methods of taking notes were introduced: The Cornell Method with the hope to improve General English ...

 • Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu hoá diện tích chịu lực của cột chông trong thi công sàn bằng tổ hợp dà giáo ván khuân.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Từ, Sỹ Quân; Nguyễn, Quang Thuận; Nguyễn, Hải Thanh (2017-01-16)

 • Việc tối ưu hoá số lượng thiết bị trong công tác thi công có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi khối lượng thi công lớn, vị trí thi công nằm xa bãi tập kết, làm tăng giá thành vận chuyển, tăng số giờ thao tác của công nhân. Để thi công một ô sàn có rất nhiều phương án lắp đặt thiết bị. Việc lựa chọn thiết bị đôi khi khó khăn, do phụ thuộc nhiều yếu tố như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ...Cho nên việc phát triển một thuật toán là hết sức cần thiết và ...

 • VIETNAM - FRANCE HIGHER EDUCATION SYSTEMS AND UNIVERSITY-UNIVERSITY COOPERATION IN JOINT TRAINING PROGRAMS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Ngoc Tu; Nguyen, Phan Quang (2017-05-18)

 • France is said to be the nation which brought the modern higher education to Vietnam with the establishment of the University of Indochina in 1906, the first modern university in Vietnam. France is also the country which trained the first professors and managers in the first half of the 20th century. The cooperation between the two countries chiefly that in joint training programs has continuously developed despite all ups and downs in the relation of the two countries. This paper, therefore, looks at these two systems respectively. On the basis of their respective characteristics, challenges and achievements, it points out some similarities and differences between them and som...

 • Một số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại học.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hương Trang (2017)

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nên kinh tế tri thức, do đó việc xây dựng đội ngũ tri thức đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của đào tạo đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến tại hầu hết các trường đại học tại Việt Nam và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của thời đại mới. bài viết sẽ giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học trong nước.

 • HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Tân; Trần, Việt Trung; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thanh Tùng (2017-06-30)

 • Hiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý. Các thử nghiệm, đánh giá trên hệ thống thực bằng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn với dữ liệu mô phỏng c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82

IS - Papers : [82]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
 • Research support for academics - Case studies of two Vietnamese Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Denison, Tom; Pham, Thi Hue; Kim, Thi Ninh Thoa (2017)

 • Academic in Vietnamese universities are under increasing pressure with ragard to improved research outcomes, including publications. This article reports on the findings of a research project which focused on two universities, Vietnam National University, in order to gain a rich understanding of the current state of play, the role of libraries in providing research support, and the constraints within which the various stakeholders operate. The main findings from the interviews sugest that, although researchers recognise the importance of the libraries in.

 • Testing Effects of Changes in Earing to Dividend Actions of Listed Firm on Vietnamese Stock Exchanges Using the Multinominal Logistic Regression Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Dinh; Nguyen, Thi Hai Yen (2018-06)

 • This paper aims to fill the gap in dividend policy research of listed companies in Vietnam. Effects of changes in earning to changes in dividend actions of selected listed firms are tested in order to figure out their ralationships. The multinational logistic regression model is employed with the data from 2008 to 2016. The study has estimated odds and odds ratios of four dividend change cases in response to each of three cases of earnings changes. The results show that the dividend action higher of odds that increase dividend, lower than odds that decrease dividend when earnings decrease, and lower than odds that firm move to zero dividend when 27% when earnings decrease. The results...

 • Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Văn Định (2018-06)

 • Nhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng (2017)

 • Thực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác ...

 • A using Kolb's experiential learning cycle to improve student learning in higher education a case model at isvnu - linking classroom and community based projects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hương Trang (2018-05-25)

 • In this new era of education, learning outcomes should involve hands-on experiences, especially in higher education so that students are equipped with essential to adapt to tough requirements at workplace after graduation. However how to provide hands-on experiences is a big challenge for educators where conventional teaching methods are still the major trend in teaching in higher education. "Active learning" have been proposed to address the challengers in providing students with hands-on experiences. In reality, many of these researches focus maily on theoretical aspects that practical aspects of hands-on learning activities have been overlooked. As a result, instructors hesitate to...

 • Lessons from the flipside-How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Thu Trang; Sahib, PadmaRao; Witteloostuijn, Arjenvan (2018-01-19)

 • We examine whether experience from prior divestitures is associated with higher completion likelihood in subsequent acquisitions. We argue that through divestitures, firms could extract meaningful knowledge that is helpful for completing their acquisitions, such as a general understanding of acquisition deal-making stages, and the stories and aims of the target in an M&A transaction. In addition, viewing divestitures as the flipside of acquisitions, we conjecture that the selling firm can observe how the divested component of their business is acquired, and vicariously learn from these observations. We also investigate the relative importance of learning from divestiture vis-à-vis acq...

 • Towards Building a Platform for e-Social On-demand.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trieu, Thu Thuy; Ngo, Dung Nga (2017-11)

 • Today, there are different models of e-learning in which people share their professional knowledge or study to develop their comprehensive skills via the Internet. However, existing e-learning platforms somehow support passive learning in the sense that lecturers publishes learning resources and attenders access to join the courses. Such model is more appropriate for long and completed courses but hard to be applied for quick and active learning. We envisage that building a novel e-learning model of the e-society where learners can push their queries and match with the most suitable teachers, so that an active channel for teaching and learning can be built. This paper aims ...

 • Pharmaceutical companies - key financial metrics and their relationship with stock performance.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Le, Duc Thinh; Nguyen, Ngoc Lam (2018-08)

 • The pharmaceutical industry is a commercial industry that discovers, develops, produces, and markets drugs. The continual evolution and advancement of the pharmaceutical industry play a key role in the fight against disease around the world. Stocks of pharmaceutical enterprises not only often have high dividents and strong growth but also risks. To make appropriate decisions, investors need to consider key metrics that are helpful in analysing and evaluationg pharmaceutical enterprises. This paper is to analyze some key financial metrics of pharmaceutical enterprises and analyze annual financial data of some leading pharmaceutical enterprises in the world to find out whether there is ...

 • Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tới.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2017-07)

 • Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ, tác động nhiều đến đường lối chính sách của các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của nhiều cường quốc, trong đó có Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của mình, Nga đề cao tầm quan trọng của ASEAN, cũng như tỏ rõ thái độ thiện chí muốn hợp tác toàn diện với khu vực này, hướng đến mục tiêu phát triển nước Nga nói chung v...

 • Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Huỳnh, Hoàng Long; Nguyễn, Hữu Đức; Lê, Trọng Vĩnh; Nguyễn, Thanh Tùng (2017-04-28)

 • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy vậy, tính chất đóng gói này cũng tạo nên sự phụ thuộc của phần mềm vào công nghệ nền tảng và hạ tầng của nhà cung cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm năng lực phát triển ứng dụng, hạn chế sự phát triển đa dạng của thị trường ứng dụng đám mây (ƯDĐM). Để khắc phục vấn đề...

 • Optimizing the support area of shorings in the construction technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Quang Thuan; Tu, Sy Quan; Nguyen, Hai Thanh (2016)

 • We consider a problem arising in the construction field in which amount of work is great, and construction sites are far from equipment yards. Transportation costs for equipment and for installing equipment huge. Thus, optimizing the number of pieces of equipment in the execution phase plays an important role. Moreover, there are a lot of solutions for equipment installation in the construction of a cellular floor. The choice of a certain solutions is difficult since the problem depends on many factors such as the geometric characteristics of the cellular floor, construction habits, quantity of available beams and shorings in the yard, the financial capacity of investors, the requirem...

 • Giới thiệu một số phương pháp ghi chép nhắm cải thiện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên dự bị đại học, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền (2017-05)

 • Acquiring an mastering note-taking is likely to become a big bindrance to many learners while they often find it difficult to exploit this skill in their learning experience. It is especially true for General English students at International School, Vietnam National University, whose English levels are not very high. 50 note-taking papers from General English students were collected to analyse. The results were that there were more non-note-takers than note-takers, and most of the note-takers do not follow a certain note-taking method-they take notes in their own ways. Therefore, six methods of taking notes were introduced: The Cornell Method with the hope to improve General English ...

 • Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu hoá diện tích chịu lực của cột chông trong thi công sàn bằng tổ hợp dà giáo ván khuân.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Từ, Sỹ Quân; Nguyễn, Quang Thuận; Nguyễn, Hải Thanh (2017-01-16)

 • Việc tối ưu hoá số lượng thiết bị trong công tác thi công có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi khối lượng thi công lớn, vị trí thi công nằm xa bãi tập kết, làm tăng giá thành vận chuyển, tăng số giờ thao tác của công nhân. Để thi công một ô sàn có rất nhiều phương án lắp đặt thiết bị. Việc lựa chọn thiết bị đôi khi khó khăn, do phụ thuộc nhiều yếu tố như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ...Cho nên việc phát triển một thuật toán là hết sức cần thiết và ...

 • VIETNAM - FRANCE HIGHER EDUCATION SYSTEMS AND UNIVERSITY-UNIVERSITY COOPERATION IN JOINT TRAINING PROGRAMS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vu, Ngoc Tu; Nguyen, Phan Quang (2017-05-18)

 • France is said to be the nation which brought the modern higher education to Vietnam with the establishment of the University of Indochina in 1906, the first modern university in Vietnam. France is also the country which trained the first professors and managers in the first half of the 20th century. The cooperation between the two countries chiefly that in joint training programs has continuously developed despite all ups and downs in the relation of the two countries. This paper, therefore, looks at these two systems respectively. On the basis of their respective characteristics, challenges and achievements, it points out some similarities and differences between them and som...

 • Một số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại học.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hương Trang (2017)

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nên kinh tế tri thức, do đó việc xây dựng đội ngũ tri thức đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của đào tạo đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến tại hầu hết các trường đại học tại Việt Nam và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của thời đại mới. bài viết sẽ giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học trong nước.

 • HealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Tân; Trần, Việt Trung; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thanh Tùng (2017-06-30)

 • Hiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý. Các thử nghiệm, đánh giá trên hệ thống thực bằng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn với dữ liệu mô phỏng c...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82