HSB - Master Theses : [314]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314
 • 00050008414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Trọng (2017)

 • CTCK An Thành đã từng bước xây dựng và áp dụng khung quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh một cách hệ thống và toàn diện. Tạo sự độc lập cho bộ phận quản lý rủi ro. Bộ phận kiểm soát nội bộ đã bắt đầu thực hiện đúng vị trí và chức năng của mình trong việc thanh tra, giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong hoạt động hàng ngày của công ty.

 • 00050008413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Bắc;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2017)

 • Luận văn đã nêu ra định hướng chung về hoạt động và phát triển tại ACB cũng như định hướng về công tác quản trị rủi ro hoạt động tại ACB trong giai đoạn từ 2015 – 2018. Và quan trọng nhất, luận văn đã đưa ra một số giải pháp đồng bộ để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản trị rủi ro hoạt động tại ACB, đồng thời nêu nên một số kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan để có thể thực hiện tốt các giải pháp đã đưa ra.

 • 00050010003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2019)

 • Quản trị an ninh môi trường khu vực xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá dựa theo 30 tiêu chí thuộc 6 hợp phần theo phương trình quản trị an ninh môi trường: an toàn môi trường (S1), ổn định môi trường (S2), phát triển bền vững môi trường (S3), chi phí quản trị rủi ro (C1), chi phí mất do khủng hoảng (C2), chi phí mất do khủng hoảng (C3). Kết quả đánh giá cho thấy mức độ an toàn, ổn định và phát triển bền vững môi trường theo thang điểm 1-10 là 2,94; chi phí quản trị rui ro, chi phí mất do khủng hoảng, chi phí khắc phục khủng hoảng là 7,72. Đánh giá định lượng quản trị an ninh môi trường tại khu vực nghiên cứu là -4,78. Nhằm đảm bảo an ninh môi trường tại khu vực...

 • 00051000434.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Công Đức;  Advisor: Phạm, Văn Hồng (2019)

 • Luận văn tập trung vào thiết kế một hình kinh doanh khởi nghiệp thong minh cho lĩnh vực Y tế dự phòng sử dụng Mô hình Canvas. Nghiên cứu các nền tảng công nghệ hiện đại (ICT technology) để ứng dụng vào Doanh nghiệp khởi nghiệp. Sử dụng Công cụ là mô hình Kinh doanh Canvas để có phân tích, đánh giá và đề xuất các yếu tố thiết yếu, quan trọng giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp này có thể tiến tới thành công trong lĩnh vực đề xuất là lĩnh vực Y tế dự phòng. Đưa ra những khuyến nghị quan trọng với mục tiêu cải tiến sự hiệu quả nhất cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thông minh. Yếu tố then chốt của luận văn là việc nghiên cứu ứng dụng các nền tảng công nghệ mới (trong thời đại cuộc cách mạng...

 • 00051000433.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Mai, Thị Tâm;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về mặt lý thuyết các nội dung về tiền mặt, lịch sử phát triển của tiền, xã hội kỷ thuật số, các ích lợi của việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Từ đó đi vào thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng. Sau đó tìm hiểu thực trạng việc thanh toán không dung tiền mặt tại Agribank Viêt Nam, những mặt đạt được và chưa đạt được, những tiềm năng để phát triển. Thông qua bảng câu hỏi khảo sát chọn mẫu và phỏng vấn chuyên sâu để tìm ra những mặt còn tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để phát triển trong thời gian tới.

 • 00051000432.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thị Vân Hà;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2019)

 • Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề công cụ tạo động lực trong tổ chức cũng như sự ảnh hưởng của các công cụ này đến hiệu quả làm việc của nhân viên như thế nào. Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên là một trong những ưu tiên quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Một tổ chức chỉ đạt được mục tiêu của mình khi nhân viên của họ làm việc hiệu quả và sáng tạo. Khi có được động lực, nhân viên sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả của các công cụ tạo động lực trong tổ chức, tôi chọn đề tài nghiên cứu này nhằm làm rõ hơn vai trò của việc nâng cao hiệu quả của các công cụ tạo động lực đối với hiệu quả làm việc của nhân viê...

 • 00051000428.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Trần, Huy Phương (2019)

 • The goal of the research is to improve the staff retention at Impac Corporation to meet the practical requirements and conditions. To achieve this goal, the author identifies the following research tasks: Systematize the theory of retention of employees in the enterprise ; Analyzing the real situation of staff retention at Impac Corporation in the phase of 2015 -2017; Evaluating the success and limitations of staff retention of the company ; Studying the development orientation of the company, the position of employees retention of Impac Corporation as the basis for proposing solutions.

 • 00051000426.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thu Minh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2019)

 • The first chapter explores current development of SCF. The importance of SCF is briefly presented in this chapter. The researcher also provides rationales of choosing the studied topic. Research objectives and research questions are proposed. This chapter highlights the scope of work and what the contribution of the thesis. The second chapter mentions the concept of supply chain and supply chain management before going further to the definitions of SCF. Then, framework of SCF is discussed along with its key components, including the actors, the levers, and the objects. The researcher provides the understandings about what the key successful factors of SCF in this chapter. The third ch...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314

HSB - Master Theses : [314]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314
 • 00050008414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Trọng (2017)

 • CTCK An Thành đã từng bước xây dựng và áp dụng khung quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh một cách hệ thống và toàn diện. Tạo sự độc lập cho bộ phận quản lý rủi ro. Bộ phận kiểm soát nội bộ đã bắt đầu thực hiện đúng vị trí và chức năng của mình trong việc thanh tra, giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong hoạt động hàng ngày của công ty.

 • 00050008413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Bắc;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2017)

 • Luận văn đã nêu ra định hướng chung về hoạt động và phát triển tại ACB cũng như định hướng về công tác quản trị rủi ro hoạt động tại ACB trong giai đoạn từ 2015 – 2018. Và quan trọng nhất, luận văn đã đưa ra một số giải pháp đồng bộ để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản trị rủi ro hoạt động tại ACB, đồng thời nêu nên một số kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan để có thể thực hiện tốt các giải pháp đã đưa ra.

 • 00050010003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2019)

 • Quản trị an ninh môi trường khu vực xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá dựa theo 30 tiêu chí thuộc 6 hợp phần theo phương trình quản trị an ninh môi trường: an toàn môi trường (S1), ổn định môi trường (S2), phát triển bền vững môi trường (S3), chi phí quản trị rủi ro (C1), chi phí mất do khủng hoảng (C2), chi phí mất do khủng hoảng (C3). Kết quả đánh giá cho thấy mức độ an toàn, ổn định và phát triển bền vững môi trường theo thang điểm 1-10 là 2,94; chi phí quản trị rui ro, chi phí mất do khủng hoảng, chi phí khắc phục khủng hoảng là 7,72. Đánh giá định lượng quản trị an ninh môi trường tại khu vực nghiên cứu là -4,78. Nhằm đảm bảo an ninh môi trường tại khu vực...

 • 00051000434.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Công Đức;  Advisor: Phạm, Văn Hồng (2019)

 • Luận văn tập trung vào thiết kế một hình kinh doanh khởi nghiệp thong minh cho lĩnh vực Y tế dự phòng sử dụng Mô hình Canvas. Nghiên cứu các nền tảng công nghệ hiện đại (ICT technology) để ứng dụng vào Doanh nghiệp khởi nghiệp. Sử dụng Công cụ là mô hình Kinh doanh Canvas để có phân tích, đánh giá và đề xuất các yếu tố thiết yếu, quan trọng giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp này có thể tiến tới thành công trong lĩnh vực đề xuất là lĩnh vực Y tế dự phòng. Đưa ra những khuyến nghị quan trọng với mục tiêu cải tiến sự hiệu quả nhất cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thông minh. Yếu tố then chốt của luận văn là việc nghiên cứu ứng dụng các nền tảng công nghệ mới (trong thời đại cuộc cách mạng...

 • 00051000433.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Mai, Thị Tâm;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về mặt lý thuyết các nội dung về tiền mặt, lịch sử phát triển của tiền, xã hội kỷ thuật số, các ích lợi của việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Từ đó đi vào thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng. Sau đó tìm hiểu thực trạng việc thanh toán không dung tiền mặt tại Agribank Viêt Nam, những mặt đạt được và chưa đạt được, những tiềm năng để phát triển. Thông qua bảng câu hỏi khảo sát chọn mẫu và phỏng vấn chuyên sâu để tìm ra những mặt còn tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để phát triển trong thời gian tới.

 • 00051000432.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thị Vân Hà;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2019)

 • Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề công cụ tạo động lực trong tổ chức cũng như sự ảnh hưởng của các công cụ này đến hiệu quả làm việc của nhân viên như thế nào. Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên là một trong những ưu tiên quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Một tổ chức chỉ đạt được mục tiêu của mình khi nhân viên của họ làm việc hiệu quả và sáng tạo. Khi có được động lực, nhân viên sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả của các công cụ tạo động lực trong tổ chức, tôi chọn đề tài nghiên cứu này nhằm làm rõ hơn vai trò của việc nâng cao hiệu quả của các công cụ tạo động lực đối với hiệu quả làm việc của nhân viê...

 • 00051000428.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dương;  Advisor: Trần, Huy Phương (2019)

 • The goal of the research is to improve the staff retention at Impac Corporation to meet the practical requirements and conditions. To achieve this goal, the author identifies the following research tasks: Systematize the theory of retention of employees in the enterprise ; Analyzing the real situation of staff retention at Impac Corporation in the phase of 2015 -2017; Evaluating the success and limitations of staff retention of the company ; Studying the development orientation of the company, the position of employees retention of Impac Corporation as the basis for proposing solutions.

 • 00051000426.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thu Minh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2019)

 • The first chapter explores current development of SCF. The importance of SCF is briefly presented in this chapter. The researcher also provides rationales of choosing the studied topic. Research objectives and research questions are proposed. This chapter highlights the scope of work and what the contribution of the thesis. The second chapter mentions the concept of supply chain and supply chain management before going further to the definitions of SCF. Then, framework of SCF is discussed along with its key components, including the actors, the levers, and the objects. The researcher provides the understandings about what the key successful factors of SCF in this chapter. The third ch...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314