HSB - Master Theses : [307]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 307
  • 00050010003.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2019)

  • Quản trị an ninh môi trường khu vực xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá dựa theo 30 tiêu chí thuộc 6 hợp phần theo phương trình quản trị an ninh môi trường: an toàn môi trường (S1), ổn định môi trường (S2), phát triển bền vững môi trường (S3), chi phí quản trị rủi ro (C1), chi phí mất do khủng hoảng (C2), chi phí mất do khủng hoảng (C3). Kết quả đánh giá cho thấy mức độ an toàn, ổn định và phát triển bền vững môi trường theo thang điểm 1-10 là 2,94; chi phí quản trị rui ro, chi phí mất do khủng hoảng, chi phí khắc phục khủng hoảng là 7,72. Đánh giá định lượng quản trị an ninh môi trường tại khu vực nghiên cứu là -4,78. Nhằm đảm bảo an ninh môi trường tại khu vực...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 307

HSB - Master Theses : [307]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 307
  • 00050010003.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2019)

  • Quản trị an ninh môi trường khu vực xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá dựa theo 30 tiêu chí thuộc 6 hợp phần theo phương trình quản trị an ninh môi trường: an toàn môi trường (S1), ổn định môi trường (S2), phát triển bền vững môi trường (S3), chi phí quản trị rủi ro (C1), chi phí mất do khủng hoảng (C2), chi phí mất do khủng hoảng (C3). Kết quả đánh giá cho thấy mức độ an toàn, ổn định và phát triển bền vững môi trường theo thang điểm 1-10 là 2,94; chi phí quản trị rui ro, chi phí mất do khủng hoảng, chi phí khắc phục khủng hoảng là 7,72. Đánh giá định lượng quản trị an ninh môi trường tại khu vực nghiên cứu là -4,78. Nhằm đảm bảo an ninh môi trường tại khu vực...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 307