Policy and Management Studies : [118]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118
 • Implementation of National Technological Absorptive Capacity framework to Motivate High Technology Application in Bac Kan Agricultural Production .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hữu Bường (2019)

 • Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của con người và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia, phân tích những khó khăn để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đề xuất tiêu chí áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia để ứng dụng ...

 • Estimation of Tourists’ Willingness to Pay in Ba Vi National Park Choice Experiment Method .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu; Nguyễn, Hoàng Nam; Phạm, Văn Trung; Trần, Minh Tuấn (2019)

 • Chi trả dịch vụ môi trường rừng là một trong những chính sách thành công nổi bật của Việt Nam trong việc xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng nói riêng và bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này trong lĩnh vực du lịch còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Thực nghiệm lựa chọn để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch, nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc mở rộng áp dụng chính sách tại vườn quốc gia Ba Vì. Kết quả, 74% khách du lịch đồng thuận với việc tăng giá vé thăm quan và tăng giá phòng lưu trú để chung tay thực hiện chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức sẵn lòng chi trả tương ứng của khách d...

 • Some Solutions for Educating Business Ethic in Small and Medium Enterprises in Hanoi City .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Quốc Anh (2019)

 • Bài báo khoa học này trình bày 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh (viết tắt là GDĐĐKD) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là kết quả của việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và khảo sát, điều tra thực trạng giáo dục đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các giải pháp được đề xuất đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động GDĐĐKD trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các biện pháp có tính đồng bộ tạo nên một thể thống nhất, được xây dựng theo hai trục, hai cách tiếp cận về hoạt động GDĐĐKD trong DNNVV, đó là tiếp cận theo mục tiêu và tiếp cận chức ...

 • Human Resource for Climate Change Policy Implementation in Ho Chi Minh City Situation and Solutions .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hoài (2019)

 • Là một địa phương bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển nhân lực cho công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu của Thành phố. Bởi đây là yếu tố giữ vai trò then chốt trong ứng phó biến đổi khí hậu thành công. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích số liệu thứ cấp từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để phân tích thực trạng nhân lực về biến đổi khí hậu của Thành phố theo 02 nhóm chính là nhóm cốt lõi và nhóm bổ trợ. Các số liệu cho thấy, tuy nhóm nhân lực cốt lõi có trình độ cao nhưng lại thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về chính sách và biến đổi khí hậu.Riêng đội ngũ nhân lực bổ trợ, Thành phố chưa chú trọng đến công tá...

 • Proposed Policy Frame for Development for Technology and Science Information System in Vietnam Maritime Field .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Huy Thắng (2019)

 • Bài báo nghiên cứu bối cảnh thực tiễn các chính sách và xu hướng KH&CN ở một số nước trên thế giới, những phân tích cần thiết trước sự phát triển của KH&CN hiện nay. Tác giả đi sâu đánh giá những mục tiêu định hướng về mặt chính sách vĩ mô cho sự phát triển thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Việt Nam. Một số chính sách tiêu biểu được phân tích theo hướng thực tiễn áp dụng trong tình hình Việt Nam đang tích cực hội nhập hiện nay. Các mục tiêu định hướng phát triển khoa học công nghệ, đào tạo, huấn luyện hànghải đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 nghiên cứu trường hợp Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Bài báo tiến hành các nghiên cứu, khảo ...

 • Different Approaches to Establishing University Autonomy in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2019)

 • Trước đây, chúng ta đã quen với cơ chế bao cấp trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, chúng ta đã nhận thức được rằng cơ chế bao cấp có những tác động tiêu cực đến sự đổi mới các hoạt động xã hội, không khuyến khích sự sáng tạo của các cá nhân và tập thể. Và hiện nay, tính “bao cấp” vẫn còn tồn tại trong văn hóa quản lý trong sản xuất, kinh doanh hay cả trong lĩnh vực đào tạo. Sự thay đổi của nền kinh tế theo định hướng thị trường đã đặt ra đòi hỏi: giao quyền tự chủ để các tổ chức tự chịu trách nhiệm là một việc vô cùng cần thiết. Qua khảo sát các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, nhóm nghiên cứu nhận diện có hai cách tiếp cận về tự chủ đại học,...

 • Scientific Research Productivity and Quality of Vietnamese Higher Education Institutions Analysis Based on Integrated Database of Web of Science and Scopus .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thành Chung; Võ, Đình Hiếu; Ngô, Mạnh Dũng (2019)

 • Công trình này nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) Web of Science và Scopus trên hệ thống Vcgate của ĐHQGHN đối với các bài báo của các tác giả Việt Nam; xây dựng công cụ tích hợp CSDL của 2 hệ thống đó để lọc sự trùng lặp; xây dựng chỉ mục và chỉ số trích dẫn. Dựa trên CSDL tích hợp thu được, thực trạng về công bố quốc tế của Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018 được phân tích, đối sánh và thảo luận. Lần đầu tiên số liệu đầy đủ về tình hình công bố quốc tế WoS & Scopus được xác lập. Theo đó, năm 2018, số lượng công bố quốc tế hàng năm của Việt Nam đã cán mốc gần 10.000 bài, trong đó các CSGDĐH đóng góp tới 70%. Tốc độ gia tăng các ...

 • Identification of the Conditions to Establish the Venture Capital Fund for Technology Innovation Activities in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Minh Thúy (2019)

 • Lâu nay vấn đề vốn để đổi mới công nghệ (ĐMCN) là bài toán nan giải của các doanh nghiệp bởi hoạt động ĐMCN chứa đựng nhiều rủi ro và cần nguồn vốn lớn. Đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) được cho là một trong những lời giải trước thách thức về nhu cầu vốn của hoạt động ĐMCN. Nó được ví như đánh một “canh bạc” được ăn, lỗ chịu, một luật chơi với đầy tính mạo hiểm. Ở Việt Nam, nghiên cứu về ĐTMH và quỹ ĐTMH đã có ở những năm 90 của thế kỷ trước, song vấn đề thành lập quỹ này ở nước ta còn rất thời sự. Bài viết nhấn mạnh vai trò của quỹ ĐTMH đối với hoạt động ĐMCN, đưa ra nhận định về các điều kiện cần và đủ để hình thành quỹ ĐTMH cho hoạt động ĐMCN như việc phải có một nền kinh tế thị trường hoàn ...

 • Studying Social-economic-ecological Transformations in Vietnam An Interdisciplinary Approach .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khánh (2019)

 • Từ thập niên 30 đến giữa thế kỷ XX, một số lĩnh vực khoa học liên ngành (interdisciplinary)1 tập trung nghiên cứu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên và xã hội (Sinh thái học nhân văn; Xã hội học môi trường; Sinh thái học xã hội ) đã được hình thành. Đây là kết quả của quá trình tiếp cận và tích hợp đầu tiên của các ngành, bộ môn, xuất phát từ việc phân tích các tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu.Đến nay, các lĩnh vực khoa học liên bộ môn này đã cung cấp những tiền đề quan trọng để hình thành nên những quan điểm mới, trong đó có quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái. Quan điểm này đã được thảo luận trong nhiều diễn đàn phát triển và nghiên cứu liên ngà...

 • The Limitations of Vocational Training Policies for Ethnic Minority Youth – A Case Study in Hoa Binh Province.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Minh (2019)

 • Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số được xác định là giải pháp quan trọng tạo sinh kế bền vững cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội toàn dân. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số học nghề nhưng kết quả còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này đến từ bản thân nội dung các chính sách cũng như những điều kiện để thực thi nó. Bài viết sử dụng khung phân tích ROCCIPI và kết quả khảo sát nhanh về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình để cung cấp một bức tranh khái quát về những hạn chế này và tác động của nó đến thực tế.

 • Overview of Technological Capacity of Vietnamese Enterprises in the Context of the 4th Industrial Revolution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Bài báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua việc đánh giá các tiêu chí về năng lực khai thác – sử dụng – vận hành công nghệ, năng lực cải tiến, nâng cấp công nghệ, và năng lực nghiên cứu – sáng tạo công nghệ mới. Nguồn lực hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực khai thác, vận hành công nghệ của doanh nghiệp. Bản thân nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên những hoạt động tiếp tục cải tiến, nâng cấp công nghệ còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, mức độ năng lực sáng tạo, phát triển công nghệ mới cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu dù cũng đã có sự qua...

 • National Human Resources Development Strategy in the World and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Trường; Từ, Thúy Anh (2019)

 • Nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Phát triển nguồn nhân lực vì thế luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong các chính sách phát triển từ cấp độ vi mô doanh nghiệp đến cấp độ vĩ mô nền kinh tế. Để các hoạt động phát triển nguồn nhân lực được thực hiện một cách thống nhất thì luôn cần phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực như một kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực cụ thể. Xét cho đến cùng, nguồn nhân lực sẽ được sử dụng trực tiếp bởi các doanh nghiệp để từ đó sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội do đó phạm trù chiến lược phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và phá...

 • Middle Income Trap and Challenges Facing Developing Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Huy (2019)

 • Bẫy thu nhập trung bình đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của chính phủ nhiều nước. Thực tiễn về quá trình phát triển đã chỉ ra rằng, kể từ năm 1960 trở lại đây, chỉ có vài nước thành công khi thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Bài viết tập trung đi sâu vào sự khác biệt về bối cảnh phát triển giữa các nước thu nhập trung bình hiện nay và nhóm nước đã thành công trong quá trình công nghiệp hoá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nước thành công trong thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình có chất lượng nhân lực cao hơn, nhất là tỷ lệ nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển, mức độ bất bình đẳng và khu vực phi chính thức thấp hơn. Đặc biệt các nước này có mức độ liên kết...

 • Ethnic Minorities’ Migration Trends in Central Highland.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Việt Hùng (2019)

 • Di cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên diễn biến như thế nào là mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu xã hội. Từ kết quả phân tích số liệu ha cuộc điều tra di dân Việt Nam 2004 và 2015, Tây Nguyên là một địa bàn di cư đến của một bộ phận lớn những người di cư DTTS từ các vùng nông thôn. Kết quả khảo sát của Đề tài cho thấy quy mô số người di cư tự do, là đồng bào DTTS, tới Tây Nguyên đã có xu hướng giảm mạnh trong 5 năm gần đây. Xuất hiện luồng di cư tự do với quy mô ngày càng tăng từ Tây Nguyên tới các vùng khác, trong đó chủ yếu tới Đông Nam Bộ, để có việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Số người di cư theo luồng nông thôn-đô thị ngày càn...

 • Circular Economy and the Inevitable Transition.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê; Nguyễn, Thị Bích Phương (2019)

 • Cách thức phát triển kinh tế truyền thống thường đặt ra bài toán phải đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Vì đó là cách thức của mô hình kinh tế tuyến tính, dựa vào khai thác tài nguyên làm đầu vào cho quá trình sản xuất, phục vụ tiêu dùng và cuối cùng là thải loại, dẫn đến suy giảm tài nguyên thiên nhiên và gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi trường. Kinh tế tuần hoàn là sự thay đổi về triết lý phát triển, hướng tới phục hồi và tái tạo, từ đó giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và hạn chế rác thải, trong khi không hề xem nhẹ phát triển kinh tế. Bài viết này phân tích sự khác nhau giữa kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, bài viết làm rõ tính tất yếu của sự...

 • Can Tho City Socio - Economic and Environmental Transformation Based on Sustainability Situation and Solution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thế Như Hiệp (2019)

 • Phát triển bền vững là một xu thế tất yếu trong chiến lược toàn cầu nhằm giải quyết những xung đột nghiêm trọng trong phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), ổn định xã hội (tiến bộ, bình đẳng xã hội, giảm nghèo và việc làm) và bảo vệ môi trường (xử lý ô nhiễm, quản lý sử dụng hợp lý tự nhiên nguồn lực và quản lý rủi ro thiên tai). Để đạt được mục tiêu “phát triển bền vững liên quan đến mô hình tăng trưởng”, thành phố Cần Thơ tập trung vào việc xác định các nguồn lực, động lực tăng trưởng, khó khăn và cơ hội để thực hiện các giải pháp phù hợp. Bài viết sử dụng dữ liệu về thực tế phát triển của TPCT trong kinh tế, xã hội và môi trường để đóng góp một số quan điểm liên quan đến thách ...

 • Applying the Pull-push Theory in the Current Study on Free Labor Migration from Rural to Urban Areas Looking for Jobs in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2019)

 • Lý thuyết lực hút- lực đẩy là một lý thuyết đã được kiểm nghiêm và áp dụng cho nhiều nghiên cứu về di dân. Trong khá nhiều các nghiên cứu đều cho thấy, có nhiều yếu tố thúc đẩy người di cư. Tuy nhiên, lý thuyết lực hút -lực đẩy vẫn là yếu tố xuyên suốt, có tác dụng chi phối các yếu tố khác. Những nghiên cứu về di cư lao động tự do từ nông thôn ra đô thị tìm kiếm việc làm ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, Chính những lực “hút” của nơi đến và lực “đẩy” của nơi đi, nơi có nhiều khó khăn, vất vả của người sở tại đã tạo ra dòng di chuyển dân cư trong xã hội. Điều này “xưa” như trái đất, đòi hỏi các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền cần có sự nhìn nhận và thái độ ứng xử đúng đắn, thích...

 • An Integrated Approach in Management of Halong Bay.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Chu Hồi (2019)

 • Về bản chất, các quần đảo đá vôi Cát Bà và Long Châu (Thành phố Hải Phòng) liên kết tự nhiên với các đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long (VHL) và Bái Tử Long (VBTL) thuộc tỉnh Quảng Ninh, hình thành nên một "Vùng biển đảo đá vôi" độc nhất, vô nhị không chỉ ở vùng biển Việt Nam mà còn trên thế giới với các giá trị di sản toàn cầu và quốc gia đã được thừa nhận. Tuy nhiên, vùng biển đảo này lại bị chia cắt bởi hai chủ thể quản lý về mặt hành chính khác nhau: quần đảo Cát Bà và Long Châu chịu sự quản lý của thành phố Hải Phòng và hai VHL, VBTL thuộc quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Năm 1994, VHL được UNESCO vinh danh là "Di sản thiên nhiên thế giới", còn năm 2014 thành phố Hải Phòng đã lập hồ sơ th...

 • 4183-133-8205-2-10-20190628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thuan (2019)

 • By overview method, the article showed clearly the currently of shifts in social occupational structure in the Mekong Delta. The changes in social structure of jobs in the Mekong Delta is focused on the characters such as labor capability, economic forms, working situation andeconomic area, which contributes to various characters of shift social structure of jobs. This article presents that this changes has a positive trend such as reducing argiculture, increasing severice and industry field, labour in private and FDI economic forms growth up; working situtation upward totrend. Althought this changes pointed out the slower pace of shifts in comparison to nationwide pace and unstantain...

 • 4180-133-8203-2-10-20190628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hong Gam (2019)

 • The Mekong Delta is defined as the key agricultural economic development area of the whole country with a contribution to about 55% rice and 70% seafood production and participates in exporting 90% rice and 60% seafood annually. However, the Mekong Delta’s agricultural economy is very vulnerable due to a high reliance on traditional production and natural resources. In fact, the transformation of the economic growth model in Mekong Delta has been faced to profound changes in the natural and social ecosystems structure. The particular concerned issue is the climate change which takes place more and more seriously affecting deeply to the daily life and producing of people in the region....

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118

Policy and Management Studies : [118]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118
 • Implementation of National Technological Absorptive Capacity framework to Motivate High Technology Application in Bac Kan Agricultural Production .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hữu Bường (2019)

 • Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của con người và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia, phân tích những khó khăn để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đề xuất tiêu chí áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia để ứng dụng ...

 • Estimation of Tourists’ Willingness to Pay in Ba Vi National Park Choice Experiment Method .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiếu; Nguyễn, Hoàng Nam; Phạm, Văn Trung; Trần, Minh Tuấn (2019)

 • Chi trả dịch vụ môi trường rừng là một trong những chính sách thành công nổi bật của Việt Nam trong việc xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng nói riêng và bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này trong lĩnh vực du lịch còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Thực nghiệm lựa chọn để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch, nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc mở rộng áp dụng chính sách tại vườn quốc gia Ba Vì. Kết quả, 74% khách du lịch đồng thuận với việc tăng giá vé thăm quan và tăng giá phòng lưu trú để chung tay thực hiện chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức sẵn lòng chi trả tương ứng của khách d...

 • Some Solutions for Educating Business Ethic in Small and Medium Enterprises in Hanoi City .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Quốc Anh (2019)

 • Bài báo khoa học này trình bày 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh (viết tắt là GDĐĐKD) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là kết quả của việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và khảo sát, điều tra thực trạng giáo dục đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các giải pháp được đề xuất đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động GDĐĐKD trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các biện pháp có tính đồng bộ tạo nên một thể thống nhất, được xây dựng theo hai trục, hai cách tiếp cận về hoạt động GDĐĐKD trong DNNVV, đó là tiếp cận theo mục tiêu và tiếp cận chức ...

 • Human Resource for Climate Change Policy Implementation in Ho Chi Minh City Situation and Solutions .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Hoài Sơn; Nguyễn, Văn Hoài (2019)

 • Là một địa phương bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển nhân lực cho công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu của Thành phố. Bởi đây là yếu tố giữ vai trò then chốt trong ứng phó biến đổi khí hậu thành công. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích số liệu thứ cấp từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để phân tích thực trạng nhân lực về biến đổi khí hậu của Thành phố theo 02 nhóm chính là nhóm cốt lõi và nhóm bổ trợ. Các số liệu cho thấy, tuy nhóm nhân lực cốt lõi có trình độ cao nhưng lại thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về chính sách và biến đổi khí hậu.Riêng đội ngũ nhân lực bổ trợ, Thành phố chưa chú trọng đến công tá...

 • Proposed Policy Frame for Development for Technology and Science Information System in Vietnam Maritime Field .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Huy Thắng (2019)

 • Bài báo nghiên cứu bối cảnh thực tiễn các chính sách và xu hướng KH&CN ở một số nước trên thế giới, những phân tích cần thiết trước sự phát triển của KH&CN hiện nay. Tác giả đi sâu đánh giá những mục tiêu định hướng về mặt chính sách vĩ mô cho sự phát triển thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Việt Nam. Một số chính sách tiêu biểu được phân tích theo hướng thực tiễn áp dụng trong tình hình Việt Nam đang tích cực hội nhập hiện nay. Các mục tiêu định hướng phát triển khoa học công nghệ, đào tạo, huấn luyện hànghải đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 nghiên cứu trường hợp Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Bài báo tiến hành các nghiên cứu, khảo ...

 • Different Approaches to Establishing University Autonomy in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2019)

 • Trước đây, chúng ta đã quen với cơ chế bao cấp trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, chúng ta đã nhận thức được rằng cơ chế bao cấp có những tác động tiêu cực đến sự đổi mới các hoạt động xã hội, không khuyến khích sự sáng tạo của các cá nhân và tập thể. Và hiện nay, tính “bao cấp” vẫn còn tồn tại trong văn hóa quản lý trong sản xuất, kinh doanh hay cả trong lĩnh vực đào tạo. Sự thay đổi của nền kinh tế theo định hướng thị trường đã đặt ra đòi hỏi: giao quyền tự chủ để các tổ chức tự chịu trách nhiệm là một việc vô cùng cần thiết. Qua khảo sát các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, nhóm nghiên cứu nhận diện có hai cách tiếp cận về tự chủ đại học,...

 • Scientific Research Productivity and Quality of Vietnamese Higher Education Institutions Analysis Based on Integrated Database of Web of Science and Scopus .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thành Chung; Võ, Đình Hiếu; Ngô, Mạnh Dũng (2019)

 • Công trình này nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) Web of Science và Scopus trên hệ thống Vcgate của ĐHQGHN đối với các bài báo của các tác giả Việt Nam; xây dựng công cụ tích hợp CSDL của 2 hệ thống đó để lọc sự trùng lặp; xây dựng chỉ mục và chỉ số trích dẫn. Dựa trên CSDL tích hợp thu được, thực trạng về công bố quốc tế của Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018 được phân tích, đối sánh và thảo luận. Lần đầu tiên số liệu đầy đủ về tình hình công bố quốc tế WoS & Scopus được xác lập. Theo đó, năm 2018, số lượng công bố quốc tế hàng năm của Việt Nam đã cán mốc gần 10.000 bài, trong đó các CSGDĐH đóng góp tới 70%. Tốc độ gia tăng các ...

 • Identification of the Conditions to Establish the Venture Capital Fund for Technology Innovation Activities in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Minh Thúy (2019)

 • Lâu nay vấn đề vốn để đổi mới công nghệ (ĐMCN) là bài toán nan giải của các doanh nghiệp bởi hoạt động ĐMCN chứa đựng nhiều rủi ro và cần nguồn vốn lớn. Đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) được cho là một trong những lời giải trước thách thức về nhu cầu vốn của hoạt động ĐMCN. Nó được ví như đánh một “canh bạc” được ăn, lỗ chịu, một luật chơi với đầy tính mạo hiểm. Ở Việt Nam, nghiên cứu về ĐTMH và quỹ ĐTMH đã có ở những năm 90 của thế kỷ trước, song vấn đề thành lập quỹ này ở nước ta còn rất thời sự. Bài viết nhấn mạnh vai trò của quỹ ĐTMH đối với hoạt động ĐMCN, đưa ra nhận định về các điều kiện cần và đủ để hình thành quỹ ĐTMH cho hoạt động ĐMCN như việc phải có một nền kinh tế thị trường hoàn ...

 • Studying Social-economic-ecological Transformations in Vietnam An Interdisciplinary Approach .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khánh (2019)

 • Từ thập niên 30 đến giữa thế kỷ XX, một số lĩnh vực khoa học liên ngành (interdisciplinary)1 tập trung nghiên cứu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên và xã hội (Sinh thái học nhân văn; Xã hội học môi trường; Sinh thái học xã hội ) đã được hình thành. Đây là kết quả của quá trình tiếp cận và tích hợp đầu tiên của các ngành, bộ môn, xuất phát từ việc phân tích các tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu.Đến nay, các lĩnh vực khoa học liên bộ môn này đã cung cấp những tiền đề quan trọng để hình thành nên những quan điểm mới, trong đó có quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái. Quan điểm này đã được thảo luận trong nhiều diễn đàn phát triển và nghiên cứu liên ngà...

 • The Limitations of Vocational Training Policies for Ethnic Minority Youth – A Case Study in Hoa Binh Province.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Minh (2019)

 • Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số được xác định là giải pháp quan trọng tạo sinh kế bền vững cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội toàn dân. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số học nghề nhưng kết quả còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này đến từ bản thân nội dung các chính sách cũng như những điều kiện để thực thi nó. Bài viết sử dụng khung phân tích ROCCIPI và kết quả khảo sát nhanh về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình để cung cấp một bức tranh khái quát về những hạn chế này và tác động của nó đến thực tế.

 • Overview of Technological Capacity of Vietnamese Enterprises in the Context of the 4th Industrial Revolution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Bài báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua việc đánh giá các tiêu chí về năng lực khai thác – sử dụng – vận hành công nghệ, năng lực cải tiến, nâng cấp công nghệ, và năng lực nghiên cứu – sáng tạo công nghệ mới. Nguồn lực hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực khai thác, vận hành công nghệ của doanh nghiệp. Bản thân nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên những hoạt động tiếp tục cải tiến, nâng cấp công nghệ còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, mức độ năng lực sáng tạo, phát triển công nghệ mới cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu dù cũng đã có sự qua...

 • National Human Resources Development Strategy in the World and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Trường; Từ, Thúy Anh (2019)

 • Nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Phát triển nguồn nhân lực vì thế luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong các chính sách phát triển từ cấp độ vi mô doanh nghiệp đến cấp độ vĩ mô nền kinh tế. Để các hoạt động phát triển nguồn nhân lực được thực hiện một cách thống nhất thì luôn cần phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực như một kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực cụ thể. Xét cho đến cùng, nguồn nhân lực sẽ được sử dụng trực tiếp bởi các doanh nghiệp để từ đó sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội do đó phạm trù chiến lược phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và phá...

 • Middle Income Trap and Challenges Facing Developing Countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Huy (2019)

 • Bẫy thu nhập trung bình đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của chính phủ nhiều nước. Thực tiễn về quá trình phát triển đã chỉ ra rằng, kể từ năm 1960 trở lại đây, chỉ có vài nước thành công khi thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Bài viết tập trung đi sâu vào sự khác biệt về bối cảnh phát triển giữa các nước thu nhập trung bình hiện nay và nhóm nước đã thành công trong quá trình công nghiệp hoá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nước thành công trong thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình có chất lượng nhân lực cao hơn, nhất là tỷ lệ nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển, mức độ bất bình đẳng và khu vực phi chính thức thấp hơn. Đặc biệt các nước này có mức độ liên kết...

 • Ethnic Minorities’ Migration Trends in Central Highland.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Việt Hùng (2019)

 • Di cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên diễn biến như thế nào là mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu xã hội. Từ kết quả phân tích số liệu ha cuộc điều tra di dân Việt Nam 2004 và 2015, Tây Nguyên là một địa bàn di cư đến của một bộ phận lớn những người di cư DTTS từ các vùng nông thôn. Kết quả khảo sát của Đề tài cho thấy quy mô số người di cư tự do, là đồng bào DTTS, tới Tây Nguyên đã có xu hướng giảm mạnh trong 5 năm gần đây. Xuất hiện luồng di cư tự do với quy mô ngày càng tăng từ Tây Nguyên tới các vùng khác, trong đó chủ yếu tới Đông Nam Bộ, để có việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Số người di cư theo luồng nông thôn-đô thị ngày càn...

 • Circular Economy and the Inevitable Transition.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Hoàng, Thị Huê; Nguyễn, Thị Bích Phương (2019)

 • Cách thức phát triển kinh tế truyền thống thường đặt ra bài toán phải đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Vì đó là cách thức của mô hình kinh tế tuyến tính, dựa vào khai thác tài nguyên làm đầu vào cho quá trình sản xuất, phục vụ tiêu dùng và cuối cùng là thải loại, dẫn đến suy giảm tài nguyên thiên nhiên và gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi trường. Kinh tế tuần hoàn là sự thay đổi về triết lý phát triển, hướng tới phục hồi và tái tạo, từ đó giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và hạn chế rác thải, trong khi không hề xem nhẹ phát triển kinh tế. Bài viết này phân tích sự khác nhau giữa kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, bài viết làm rõ tính tất yếu của sự...

 • Can Tho City Socio - Economic and Environmental Transformation Based on Sustainability Situation and Solution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thế Như Hiệp (2019)

 • Phát triển bền vững là một xu thế tất yếu trong chiến lược toàn cầu nhằm giải quyết những xung đột nghiêm trọng trong phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), ổn định xã hội (tiến bộ, bình đẳng xã hội, giảm nghèo và việc làm) và bảo vệ môi trường (xử lý ô nhiễm, quản lý sử dụng hợp lý tự nhiên nguồn lực và quản lý rủi ro thiên tai). Để đạt được mục tiêu “phát triển bền vững liên quan đến mô hình tăng trưởng”, thành phố Cần Thơ tập trung vào việc xác định các nguồn lực, động lực tăng trưởng, khó khăn và cơ hội để thực hiện các giải pháp phù hợp. Bài viết sử dụng dữ liệu về thực tế phát triển của TPCT trong kinh tế, xã hội và môi trường để đóng góp một số quan điểm liên quan đến thách ...

 • Applying the Pull-push Theory in the Current Study on Free Labor Migration from Rural to Urban Areas Looking for Jobs in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2019)

 • Lý thuyết lực hút- lực đẩy là một lý thuyết đã được kiểm nghiêm và áp dụng cho nhiều nghiên cứu về di dân. Trong khá nhiều các nghiên cứu đều cho thấy, có nhiều yếu tố thúc đẩy người di cư. Tuy nhiên, lý thuyết lực hút -lực đẩy vẫn là yếu tố xuyên suốt, có tác dụng chi phối các yếu tố khác. Những nghiên cứu về di cư lao động tự do từ nông thôn ra đô thị tìm kiếm việc làm ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, Chính những lực “hút” của nơi đến và lực “đẩy” của nơi đi, nơi có nhiều khó khăn, vất vả của người sở tại đã tạo ra dòng di chuyển dân cư trong xã hội. Điều này “xưa” như trái đất, đòi hỏi các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền cần có sự nhìn nhận và thái độ ứng xử đúng đắn, thích...

 • An Integrated Approach in Management of Halong Bay.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Chu Hồi (2019)

 • Về bản chất, các quần đảo đá vôi Cát Bà và Long Châu (Thành phố Hải Phòng) liên kết tự nhiên với các đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long (VHL) và Bái Tử Long (VBTL) thuộc tỉnh Quảng Ninh, hình thành nên một "Vùng biển đảo đá vôi" độc nhất, vô nhị không chỉ ở vùng biển Việt Nam mà còn trên thế giới với các giá trị di sản toàn cầu và quốc gia đã được thừa nhận. Tuy nhiên, vùng biển đảo này lại bị chia cắt bởi hai chủ thể quản lý về mặt hành chính khác nhau: quần đảo Cát Bà và Long Châu chịu sự quản lý của thành phố Hải Phòng và hai VHL, VBTL thuộc quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Năm 1994, VHL được UNESCO vinh danh là "Di sản thiên nhiên thế giới", còn năm 2014 thành phố Hải Phòng đã lập hồ sơ th...

 • 4183-133-8205-2-10-20190628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thuan (2019)

 • By overview method, the article showed clearly the currently of shifts in social occupational structure in the Mekong Delta. The changes in social structure of jobs in the Mekong Delta is focused on the characters such as labor capability, economic forms, working situation andeconomic area, which contributes to various characters of shift social structure of jobs. This article presents that this changes has a positive trend such as reducing argiculture, increasing severice and industry field, labour in private and FDI economic forms growth up; working situtation upward totrend. Althought this changes pointed out the slower pace of shifts in comparison to nationwide pace and unstantain...

 • 4180-133-8203-2-10-20190628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hong Gam (2019)

 • The Mekong Delta is defined as the key agricultural economic development area of the whole country with a contribution to about 55% rice and 70% seafood production and participates in exporting 90% rice and 60% seafood annually. However, the Mekong Delta’s agricultural economy is very vulnerable due to a high reliance on traditional production and natural resources. In fact, the transformation of the economic growth model in Mekong Delta has been faced to profound changes in the natural and social ecosystems structure. The particular concerned issue is the climate change which takes place more and more seriously affecting deeply to the daily life and producing of people in the region....

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 118