Journal of Social Sciences and Humanities : [239]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239
 • 9. Nguyen Tuan Anh 144-154.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh (2019)

 • Qua việc tìm hiểu các nghiên cứu đi trước về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và đồng thuận xã hội, bài viết này đề cập đến ba điểm chính. Thứ nhất là quan niệm về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và quá trình chuyển biến từ mâu thuẫn xã hội sang xung đột xã hội. Thứ hai là quan niệm về đồng thuận xã hội và mối quan hệ giữa đồng thuận xã hội với quản lý xung đột xã hội. Thứ ba là các cách thức quản lý xung đột xã hội. Qua việc thảo luận ba nội dung trên, bài viết góp phần đề xuất thêm một góc nhìn trong nghiên cứu mâu thuẫn, xung đột và đồng thuận xã hội

 • 7. Nguyen Thuy Giang 109-125.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thủy Giang (2019)

 • Sau gần ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên phương diện kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa. Đây chính là nền tảng hình nên cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam với số lượng ngày càng phát triển. Trong nghiên cứu này, tác giả phác họa bối cảnh đổi mới ở Việt Nam và những kết quả đáng chú ý trong quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trên cơ sở đó làm rõ sự hình thành một cộng đồng người Hàn Quốc và không gian cư trú của họ ở Thành phố Hà Nội

 • 6. Le Thi Tuan 94-108.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Tuân (2019)

 • Bài viết này tiếp cận vấn đề cải biên như một phương thức dịch thuật, cụ thể là dịch liên kí hiệu. Đây là hướng tiếp cận tác phẩm văn học và bộ phim cải biên không mới trên thế giới nhưng chưa được ứng dụng nhiều tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích một cách hệ thống những chuyển dịch về hình tượng nghệ thuật và cấu trúc tự sự từ văn bản nguồn đến văn bản đích, chúng tôi bước đầu đưa ra những diễn giải về ý nghĩa của sự chuyển dịch đó.

 • 5. Bui Ba Quan 67-93_11 May.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Bá Quân; Nguyễn, Gia Khoa; Giang, Mạnh Cầm (2019)

 • Với định hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dựa trên nguồn tư liệu thành văn và tư liệu thực tế, bài viết cung cấp một số tri thức căn bản về hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường Việt Nam với khoảng 40 loại đồ thờ được phân bố theo cấu trúc của không gian thờ tự cổ truyền Bắc Bộ. Bài viết sử dụng các phương pháp điền dã, thống kê, phân loại, đối chiếu, phân tích tổng hợp, kết hợp sử dụng các phương pháp văn hóa học, nhân học văn hóa, nhân học tôn giáo và nghiên cứu liên ngành để lý giải sự tiếp biến của đồ thờ thể hiện qua chất liệu, kiểu mẫu, đồ án trang trí, sự thay đổi về bày biện, công năng và phạm vi sử dụng.

 • 4. Tran Thi Phuong Anh 53-66.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Phương Anh (2019)

 • Ở Việt Nam những năm qua, đạo Tin Lành không chỉ có sự phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người dân tộc thiểu số cư trú tại các vùng miền núi mà còn có sự phát triển đáng ghi nhận nơi đô thị. Ở phạm vi Thủ đô Hà Nội, cộng đồng Tin Lành ngày càng đa dạng hóa và gia tăng về số lượng, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò hỗ trợ thành viên trong đời sống tôn giáo và thế tục trong đó có hoạt động kinh tế. Cộng đồng này - nhìn như một loại mạng lưới quan hệ xã hội cấu thành từ các cá nhân có chung niềm tin vào Chúa Trời - có vai trò như thế nào trong hoạt động kinh tế của tín đồ? Đây là câu hỏi mà nghiên cứu này tìm cách trả lời.

 • 10. Nguyen Thi Thu Huong 751-763.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường (2019)

 • Già hóa dân số thường được biết đến như một vấn đề chủ yếu tập trung ở các nước châu Âu, châu Mỹ nhưng giờ đây vấn đề này lại đang là thách thức đối với dân số của các nước châu Á. Sở hữu hơn 50% dân số thế giới, các nước châu Á góp mặt tới một nửa trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, trong đó Hàn Quốc xếp ở vị trí hàng đầu trên danh sách. Đối ứng với trình trạng này, những năm qua Chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng tỷ USD cho các chính sách khuyến khích sinh đẻ, các biện pháp nâng cao phúc lợi xã hội cho người cao tuổi.... Tuy vậy, những nỗ lực này hầu như chưa mang lại thành công trong việc cải thiện tỷ lệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sốn...

 • 9. Nguyen Trung Hai 739-750.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải (2019)

 • Bài viết “Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần (NTT) trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội” (LĐ-TB&XH) tập trung phân tích về thực trạng đội ngũ cán bộ cũng như những khó khăn gặp phải trong công việc để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc NTT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và những thay đổi trong các phương pháp chăm sóc, hỗ trợ NTT. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra bảng hỏi, phỏng vấn sâu, nghiên cứu tài liệu nhằm mô tả và đánh giá đội ngũ cán bộ chăm sóc NTT tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy cùng với việc chuyển đổi mô hình chăm só...

 • 3. Ly Tuong Van 33-52.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lý, Tường Vân (2019)

 • Trường học, rộng hơn là giáo dục - là nền tảng của xã hội. Với phương châm đó, các nhà chính trị và giáo dục của nền Cộng hòa thứ ba đã chủ trương cải cách giáo dục, sử dụng giáo dục như một công cụ chính sách để thực hiện "sứ mệnh khai hóa" ngay tại chính quốc Pháp. Bài viết phân tích bối cảnh chính trị - xã hội của cải cách giáo dục trong những thập niên 1870 - 1880 và chỉ ra ý nghĩa chính trị sâu sắc của cuộc cải cách này. Cùng thời điểm đó, "sứ mệnh khai hóa" cũng được thực thi tại các thuộc địa của Pháp với kỳ vọng truyền bá các giá trị cộng hòa của Pháp thông qua và bằng giáo dục để biến người dân thuộc địa "thành người Pháp".

 • 2. Tran Ngoc Dung 19-32.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Ngọc Dũng (2019)

 • Trước khi có sự xuất hiện của cao su, gạo là sản phẩm quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và thương mại Nam Kỳ thuộc Pháp. Do vậy, việc nghiên cứu về xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ có vai trò to lớn trong việc tìm hiểu lịch sử thuộc địa Pháp và lịch sử kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bài viết không hoàn toàn nêu ra một vấn đề mới hay tranh luận khác đi, mà cung cập một hệ thống thông tin từ bên thứ ba để có góc nhìn đối sánh với những những nghiên cứu trước, bổ sung một số tư liệu cho việc nghiên cứu và đưa ra nhận xét khách quan về vai trò của xuất khẩu lúa gạo đối với kinh tế Nam Kỳ trước năm 1914.

 • 8. Nguyen Thi Thai Lan 728-738.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thái Lan (2019)

 • Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tác động của quá trình phát triển đã và đang có những ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền an sinh của người dân như trong Hiến pháp 2013 đã quy định (Điều 34). Cụ thể tỷ lệ người cần sự trợ giúp của các dịch vụ Công tác xã hội (CTXH) chiếm khoảng 28% dân số. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ CTXH này, việc xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhân viên CTXH là cần thiết trong bối cảnh ngày càng gia tăng hơn nhu cầu do những tác động của môi trường tự nhiên và xã hội. Bài viết nà...

 • 1. Tran Thi Vinh 1-18.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Vinh; Nguyễn, Hùng Sơn (2019)

 • Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cận đại đến nay cho thấy kinh tế luôn là một thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của các quốc gia nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung. Nước Mỹ siêu cường có ảnh hưởng lớn mạnh nhất trên thế giới cũng không phải là một ngoại lệ. Lịch sử chính sách đối ngoại Mỹ trong thế kỷ XX và đặc biệt là hai thập niên đầu thế kỷ XXI cho thấy tác động to lớn của nhân tố kinh tế đối với quá trình hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại. Những biến động to lớn của nền kinh tế Mỹ luôn tác động đến những điều chỉnh thay đổi về đường lối đối ngoại. Bài viết làm rõ vai trò tác động của nhân tố kinh tế đến chính sách ngoại giao Mỹ trên phương diện lý t...

 • 7. Nguyen Huu Manh 709-727.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Mạnh; Mai, Bùi Diệu Linh (2019)

 • Bài viết tập trung vào một loại hình tiểu phẩm Phật giáo bằng đất nung trong lịch sử trung đại của Champa, được phát hiện ở vùng núi Chồi (Quảng Ngãi). Bài viết nhấn mạnh rằng Phật giáo không chỉ là tôn giáo được bảo trợ và khuyến khích thực hành riêng trong gia đình hoàng gia và tầng lớp quý tộc như các hiện vật và bia ký ở Đồng Dương. Mà các nhóm dân cư địa phương vùng lân cận có lẽ cũng đã thực hành tôn giáo này thông qua việc tìm thấy hàng loạt các tiểu phẩm có kích thước nhỏ ngay tại lò nung ở núi Chồi. Loại hình đặc trưng của tiểu phẩm Phật giáo núi Chồi gồm 6 vị Phật, trong đó nổi bật là h...

 • 6. Hoang Thu Huong 697-708.pdf.jpg
 • Animation


 • Authors: Hoang, Thu Hương; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2019)

 • Các nghiên cứu về tôn giáo và di cư trên thế giới đã cho thấy thực hành tôn giáo và di cư có mối liên hệ. Tiếp nối chủ đề nghiên cứu này, bài viết tập trung vào mô tả thực hành các nghi lễ tôn giáo, sự biến đổi trong thực hành nghi lễ của người Công giáo di cư tới Hà Nội cũng như các yếu tố tác động đến sự thực hành nghi lễ tôn giáo của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung, đa số người Công giáo di cư vẫn đảm bảo mức độ tham gia các loại nghi lễ bắt buộc như đúng với giáo luật. Tuy vậy, sự thay đổi mức độ tham gia các nghi lễ tôn giáo có được ghi nhận theo cả xu hướng tăng và giảm so với trước di cư. Các yếu tố như tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ chuyên môn kỹ thuậ...

 • 5. Tran Thi Thanh Giang 685-696.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Giang (2019)

 • Người Việt ở Australia đã và đang trở thành một cộng đồng lớn mạnh, có những nét đặc trưng riêng về văn hóa và lối sống. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Australia tiến hành nhiều nghiên cứu khai thác các khía cạnh khác nhau về cộng đồng này dưới nhiều góc độ: văn hóa học, nhân học, xã hội học, v.v.. Trên cơ sở điểm luận một số công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và sách chuyên khảo về lối sống của người Việt ở Australia, tác giả bài viết tổng hợp những đặc điểm nổi bật về lối sống của người Việt trên ba khía cảnh: lối sống quần cư, duy trì các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trao truyền các giá trị văn hóa gia đình. Bài viết...

 • 4. Vu Duc Nghieu 660-684.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2019)

 • Bài viết này trình bày kết quả phân tích hiện tượng ngữ pháp hóa của một số từ làm thành tố phụ cho vị từ trung tâm trong ngữ vị từ, từ thời tiếng Việt cổ cho đến nay. Tôi thấy rằng sự biến đổi ngữ nghĩa đóng vai trò chính yếu trong quá trình ngữ pháp hóa các từ đó và quá trình ngữ pháp hóa đó diễn ra trên cơ sở các biến đổi ngữ nghĩa của chúng. Bên cạnh đó, những phân tích định lượng cũng cho thấy xu thế và mức độ ngữ pháp hóa một số vị từ vận động có hướng khi chúng đóng vai trò làm thành tố phụ sau thành tố chính trong ngữ vị từ.

 • 3. Phan Thanh Nham 651-659.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thành Nhâm (2019)

 • John Dewey (1859-1952) là triết gia lớn của nước Mỹ và thế giới. Những tư tưởng giáo dục của ông đã được hiện thực hóa không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu cũng như châu Á. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu quan điểm của John Dewey về giáo dục lấy người học làm trung tâm: thứ nhất, phân tích quan điểm của John Dewey về vị trí của người học trong hoạt động giáo dục với tư cách là những cá nhân độc đáo có cá tính, có mục đích và những nhu cầu khác nhau; thứ hai, làm rõ vai trò của người thầy với tư cách là người hướng dẫn, người đồng hành cùng học sinh, giúp học sinh đạt được những mục đích của chúng; thứ ba, đưa ra một vài bình luận về quan điểm giáo dục lấ...

 • 2. Nguyen Huy Nham 634-650.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Nhâm (2019)

 • Mặc dù ra đời và trải qua quá trình phát triển từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cho tới nay, khảo cổ học cộng đồng vẫn là một ngành mới và là chủ đề của nhiều tranh luận bên cạnh khảo cổ học truyền thống. Có nhiều thảo luận khác nhau diễn ra sôi nổi về các chủ đề liên quan đến lý thuyết và thực tiễn của khảo cổ học cộng đồng. Các thảo luận này chủ yếu nằm ở sự khác biệt trong việc giải nghĩa mối liên hệ giữa “khảo cổ” và “cộng đồng” trong sự đa dạng về bối cảnh và thực tế khảo cổ học diễn ra ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bài viết nhằm giới thiệu và phân tích những khái niệm cơ bản, sự ra đời, phát triển, mục đích cũng như lý thuyết tiếp cận của khảo cổ học cộng ...

 • 7. Bui Thanh Minh 616-628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Thanh Minh (2019)

 • The government supports vocational training in order to improve social security for specific population groups, such as the ethnic minority youth. However, there exists information asymmetry among the stakeholders in vocational training, including the ethnic minority youth, local authorities, training institutions, enterprises and state management agencies, leading to adverse selection, moral hazard and principal-agent problem. These problems have negatively impacted the effectiveness of vocational training for ethnic minority youth.

 • 6. Giang Thi Thanh Mai 595-615.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Thi Thanh Mai; Nguyen, Van Luot; Harriot, Beazley; Nguyen, Ba Dat (2019)

 • To assess the self-esteem of left-behind children of migrant parents, this article presents the results of a survey on the self-esteem of 1,119 children aged from 9 to 15 (469 children of labor migrant parents, and a control group of 650 children of nonmigrant parents) living in three rural areas of Northern Vietnam including Phu Tho, Bac Ninh, and Ha Nam provinces. The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) has been used for this study. A comparison between the self-esteem scores of the left-behind children and the control group reveals that children with labor migrant parents have lower selfesteem than their counterparts living with their parents. The research found that differences in...

 • 5. Tran Quoc Thao 581-594.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Thao; Duong, My Tham; Huynh, Thi Thien Ngan (2019)

 • Technology plays a crucial role in the self-guided learning of a second language in general and English in particular. Nevertheless, many students in different contexts still ignore the application of technology-enhanced language learning (TELL) tools in enhancing their foreign language proficiency. Therefore, this study is conducted to investigate the attitudes towards the use of TELL tools in English-language learning (ELL) among English majors at one university in Vietnam. To collect data, 197 English majors participated in finishing the questionnaire, and 20 students were invited to join the interviews. The findings are that the majority of students have positive attitudes towards...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239

Journal of Social Sciences and Humanities : [239]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239
 • 9. Nguyen Tuan Anh 144-154.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh (2019)

 • Qua việc tìm hiểu các nghiên cứu đi trước về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và đồng thuận xã hội, bài viết này đề cập đến ba điểm chính. Thứ nhất là quan niệm về mâu thuẫn xã hội, xung đột xã hội và quá trình chuyển biến từ mâu thuẫn xã hội sang xung đột xã hội. Thứ hai là quan niệm về đồng thuận xã hội và mối quan hệ giữa đồng thuận xã hội với quản lý xung đột xã hội. Thứ ba là các cách thức quản lý xung đột xã hội. Qua việc thảo luận ba nội dung trên, bài viết góp phần đề xuất thêm một góc nhìn trong nghiên cứu mâu thuẫn, xung đột và đồng thuận xã hội

 • 7. Nguyen Thuy Giang 109-125.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thủy Giang (2019)

 • Sau gần ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên phương diện kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa. Đây chính là nền tảng hình nên cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam với số lượng ngày càng phát triển. Trong nghiên cứu này, tác giả phác họa bối cảnh đổi mới ở Việt Nam và những kết quả đáng chú ý trong quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trên cơ sở đó làm rõ sự hình thành một cộng đồng người Hàn Quốc và không gian cư trú của họ ở Thành phố Hà Nội

 • 6. Le Thi Tuan 94-108.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Tuân (2019)

 • Bài viết này tiếp cận vấn đề cải biên như một phương thức dịch thuật, cụ thể là dịch liên kí hiệu. Đây là hướng tiếp cận tác phẩm văn học và bộ phim cải biên không mới trên thế giới nhưng chưa được ứng dụng nhiều tại Việt Nam. Thông qua việc phân tích một cách hệ thống những chuyển dịch về hình tượng nghệ thuật và cấu trúc tự sự từ văn bản nguồn đến văn bản đích, chúng tôi bước đầu đưa ra những diễn giải về ý nghĩa của sự chuyển dịch đó.

 • 5. Bui Ba Quan 67-93_11 May.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Bá Quân; Nguyễn, Gia Khoa; Giang, Mạnh Cầm (2019)

 • Với định hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dựa trên nguồn tư liệu thành văn và tư liệu thực tế, bài viết cung cấp một số tri thức căn bản về hệ thống đồ thờ truyền thống trong từ đường Việt Nam với khoảng 40 loại đồ thờ được phân bố theo cấu trúc của không gian thờ tự cổ truyền Bắc Bộ. Bài viết sử dụng các phương pháp điền dã, thống kê, phân loại, đối chiếu, phân tích tổng hợp, kết hợp sử dụng các phương pháp văn hóa học, nhân học văn hóa, nhân học tôn giáo và nghiên cứu liên ngành để lý giải sự tiếp biến của đồ thờ thể hiện qua chất liệu, kiểu mẫu, đồ án trang trí, sự thay đổi về bày biện, công năng và phạm vi sử dụng.

 • 4. Tran Thi Phuong Anh 53-66.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Phương Anh (2019)

 • Ở Việt Nam những năm qua, đạo Tin Lành không chỉ có sự phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người dân tộc thiểu số cư trú tại các vùng miền núi mà còn có sự phát triển đáng ghi nhận nơi đô thị. Ở phạm vi Thủ đô Hà Nội, cộng đồng Tin Lành ngày càng đa dạng hóa và gia tăng về số lượng, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò hỗ trợ thành viên trong đời sống tôn giáo và thế tục trong đó có hoạt động kinh tế. Cộng đồng này - nhìn như một loại mạng lưới quan hệ xã hội cấu thành từ các cá nhân có chung niềm tin vào Chúa Trời - có vai trò như thế nào trong hoạt động kinh tế của tín đồ? Đây là câu hỏi mà nghiên cứu này tìm cách trả lời.

 • 10. Nguyen Thi Thu Huong 751-763.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường (2019)

 • Già hóa dân số thường được biết đến như một vấn đề chủ yếu tập trung ở các nước châu Âu, châu Mỹ nhưng giờ đây vấn đề này lại đang là thách thức đối với dân số của các nước châu Á. Sở hữu hơn 50% dân số thế giới, các nước châu Á góp mặt tới một nửa trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, trong đó Hàn Quốc xếp ở vị trí hàng đầu trên danh sách. Đối ứng với trình trạng này, những năm qua Chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng tỷ USD cho các chính sách khuyến khích sinh đẻ, các biện pháp nâng cao phúc lợi xã hội cho người cao tuổi.... Tuy vậy, những nỗ lực này hầu như chưa mang lại thành công trong việc cải thiện tỷ lệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sốn...

 • 9. Nguyen Trung Hai 739-750.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải (2019)

 • Bài viết “Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần (NTT) trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội” (LĐ-TB&XH) tập trung phân tích về thực trạng đội ngũ cán bộ cũng như những khó khăn gặp phải trong công việc để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc NTT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và những thay đổi trong các phương pháp chăm sóc, hỗ trợ NTT. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra bảng hỏi, phỏng vấn sâu, nghiên cứu tài liệu nhằm mô tả và đánh giá đội ngũ cán bộ chăm sóc NTT tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy cùng với việc chuyển đổi mô hình chăm só...

 • 3. Ly Tuong Van 33-52.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lý, Tường Vân (2019)

 • Trường học, rộng hơn là giáo dục - là nền tảng của xã hội. Với phương châm đó, các nhà chính trị và giáo dục của nền Cộng hòa thứ ba đã chủ trương cải cách giáo dục, sử dụng giáo dục như một công cụ chính sách để thực hiện "sứ mệnh khai hóa" ngay tại chính quốc Pháp. Bài viết phân tích bối cảnh chính trị - xã hội của cải cách giáo dục trong những thập niên 1870 - 1880 và chỉ ra ý nghĩa chính trị sâu sắc của cuộc cải cách này. Cùng thời điểm đó, "sứ mệnh khai hóa" cũng được thực thi tại các thuộc địa của Pháp với kỳ vọng truyền bá các giá trị cộng hòa của Pháp thông qua và bằng giáo dục để biến người dân thuộc địa "thành người Pháp".

 • 2. Tran Ngoc Dung 19-32.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Ngọc Dũng (2019)

 • Trước khi có sự xuất hiện của cao su, gạo là sản phẩm quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và thương mại Nam Kỳ thuộc Pháp. Do vậy, việc nghiên cứu về xuất khẩu gạo ở Nam Kỳ có vai trò to lớn trong việc tìm hiểu lịch sử thuộc địa Pháp và lịch sử kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bài viết không hoàn toàn nêu ra một vấn đề mới hay tranh luận khác đi, mà cung cập một hệ thống thông tin từ bên thứ ba để có góc nhìn đối sánh với những những nghiên cứu trước, bổ sung một số tư liệu cho việc nghiên cứu và đưa ra nhận xét khách quan về vai trò của xuất khẩu lúa gạo đối với kinh tế Nam Kỳ trước năm 1914.

 • 8. Nguyen Thi Thai Lan 728-738.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thái Lan (2019)

 • Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tác động của quá trình phát triển đã và đang có những ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền an sinh của người dân như trong Hiến pháp 2013 đã quy định (Điều 34). Cụ thể tỷ lệ người cần sự trợ giúp của các dịch vụ Công tác xã hội (CTXH) chiếm khoảng 28% dân số. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ CTXH này, việc xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhân viên CTXH là cần thiết trong bối cảnh ngày càng gia tăng hơn nhu cầu do những tác động của môi trường tự nhiên và xã hội. Bài viết nà...

 • 1. Tran Thi Vinh 1-18.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Vinh; Nguyễn, Hùng Sơn (2019)

 • Lịch sử quan hệ quốc tế từ thời cận đại đến nay cho thấy kinh tế luôn là một thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của các quốc gia nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung. Nước Mỹ siêu cường có ảnh hưởng lớn mạnh nhất trên thế giới cũng không phải là một ngoại lệ. Lịch sử chính sách đối ngoại Mỹ trong thế kỷ XX và đặc biệt là hai thập niên đầu thế kỷ XXI cho thấy tác động to lớn của nhân tố kinh tế đối với quá trình hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại. Những biến động to lớn của nền kinh tế Mỹ luôn tác động đến những điều chỉnh thay đổi về đường lối đối ngoại. Bài viết làm rõ vai trò tác động của nhân tố kinh tế đến chính sách ngoại giao Mỹ trên phương diện lý t...

 • 7. Nguyen Huu Manh 709-727.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Mạnh; Mai, Bùi Diệu Linh (2019)

 • Bài viết tập trung vào một loại hình tiểu phẩm Phật giáo bằng đất nung trong lịch sử trung đại của Champa, được phát hiện ở vùng núi Chồi (Quảng Ngãi). Bài viết nhấn mạnh rằng Phật giáo không chỉ là tôn giáo được bảo trợ và khuyến khích thực hành riêng trong gia đình hoàng gia và tầng lớp quý tộc như các hiện vật và bia ký ở Đồng Dương. Mà các nhóm dân cư địa phương vùng lân cận có lẽ cũng đã thực hành tôn giáo này thông qua việc tìm thấy hàng loạt các tiểu phẩm có kích thước nhỏ ngay tại lò nung ở núi Chồi. Loại hình đặc trưng của tiểu phẩm Phật giáo núi Chồi gồm 6 vị Phật, trong đó nổi bật là h...

 • 6. Hoang Thu Huong 697-708.pdf.jpg
 • Animation


 • Authors: Hoang, Thu Hương; Nguyễn, Thị Ngọc Anh (2019)

 • Các nghiên cứu về tôn giáo và di cư trên thế giới đã cho thấy thực hành tôn giáo và di cư có mối liên hệ. Tiếp nối chủ đề nghiên cứu này, bài viết tập trung vào mô tả thực hành các nghi lễ tôn giáo, sự biến đổi trong thực hành nghi lễ của người Công giáo di cư tới Hà Nội cũng như các yếu tố tác động đến sự thực hành nghi lễ tôn giáo của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung, đa số người Công giáo di cư vẫn đảm bảo mức độ tham gia các loại nghi lễ bắt buộc như đúng với giáo luật. Tuy vậy, sự thay đổi mức độ tham gia các nghi lễ tôn giáo có được ghi nhận theo cả xu hướng tăng và giảm so với trước di cư. Các yếu tố như tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ chuyên môn kỹ thuậ...

 • 5. Tran Thi Thanh Giang 685-696.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Giang (2019)

 • Người Việt ở Australia đã và đang trở thành một cộng đồng lớn mạnh, có những nét đặc trưng riêng về văn hóa và lối sống. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Australia tiến hành nhiều nghiên cứu khai thác các khía cạnh khác nhau về cộng đồng này dưới nhiều góc độ: văn hóa học, nhân học, xã hội học, v.v.. Trên cơ sở điểm luận một số công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và sách chuyên khảo về lối sống của người Việt ở Australia, tác giả bài viết tổng hợp những đặc điểm nổi bật về lối sống của người Việt trên ba khía cảnh: lối sống quần cư, duy trì các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trao truyền các giá trị văn hóa gia đình. Bài viết...

 • 4. Vu Duc Nghieu 660-684.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2019)

 • Bài viết này trình bày kết quả phân tích hiện tượng ngữ pháp hóa của một số từ làm thành tố phụ cho vị từ trung tâm trong ngữ vị từ, từ thời tiếng Việt cổ cho đến nay. Tôi thấy rằng sự biến đổi ngữ nghĩa đóng vai trò chính yếu trong quá trình ngữ pháp hóa các từ đó và quá trình ngữ pháp hóa đó diễn ra trên cơ sở các biến đổi ngữ nghĩa của chúng. Bên cạnh đó, những phân tích định lượng cũng cho thấy xu thế và mức độ ngữ pháp hóa một số vị từ vận động có hướng khi chúng đóng vai trò làm thành tố phụ sau thành tố chính trong ngữ vị từ.

 • 3. Phan Thanh Nham 651-659.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Thành Nhâm (2019)

 • John Dewey (1859-1952) là triết gia lớn của nước Mỹ và thế giới. Những tư tưởng giáo dục của ông đã được hiện thực hóa không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu cũng như châu Á. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu quan điểm của John Dewey về giáo dục lấy người học làm trung tâm: thứ nhất, phân tích quan điểm của John Dewey về vị trí của người học trong hoạt động giáo dục với tư cách là những cá nhân độc đáo có cá tính, có mục đích và những nhu cầu khác nhau; thứ hai, làm rõ vai trò của người thầy với tư cách là người hướng dẫn, người đồng hành cùng học sinh, giúp học sinh đạt được những mục đích của chúng; thứ ba, đưa ra một vài bình luận về quan điểm giáo dục lấ...

 • 2. Nguyen Huy Nham 634-650.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Nhâm (2019)

 • Mặc dù ra đời và trải qua quá trình phát triển từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cho tới nay, khảo cổ học cộng đồng vẫn là một ngành mới và là chủ đề của nhiều tranh luận bên cạnh khảo cổ học truyền thống. Có nhiều thảo luận khác nhau diễn ra sôi nổi về các chủ đề liên quan đến lý thuyết và thực tiễn của khảo cổ học cộng đồng. Các thảo luận này chủ yếu nằm ở sự khác biệt trong việc giải nghĩa mối liên hệ giữa “khảo cổ” và “cộng đồng” trong sự đa dạng về bối cảnh và thực tế khảo cổ học diễn ra ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bài viết nhằm giới thiệu và phân tích những khái niệm cơ bản, sự ra đời, phát triển, mục đích cũng như lý thuyết tiếp cận của khảo cổ học cộng ...

 • 7. Bui Thanh Minh 616-628.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bui, Thanh Minh (2019)

 • The government supports vocational training in order to improve social security for specific population groups, such as the ethnic minority youth. However, there exists information asymmetry among the stakeholders in vocational training, including the ethnic minority youth, local authorities, training institutions, enterprises and state management agencies, leading to adverse selection, moral hazard and principal-agent problem. These problems have negatively impacted the effectiveness of vocational training for ethnic minority youth.

 • 6. Giang Thi Thanh Mai 595-615.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Giang, Thi Thanh Mai; Nguyen, Van Luot; Harriot, Beazley; Nguyen, Ba Dat (2019)

 • To assess the self-esteem of left-behind children of migrant parents, this article presents the results of a survey on the self-esteem of 1,119 children aged from 9 to 15 (469 children of labor migrant parents, and a control group of 650 children of nonmigrant parents) living in three rural areas of Northern Vietnam including Phu Tho, Bac Ninh, and Ha Nam provinces. The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) has been used for this study. A comparison between the self-esteem scores of the left-behind children and the control group reveals that children with labor migrant parents have lower selfesteem than their counterparts living with their parents. The research found that differences in...

 • 5. Tran Quoc Thao 581-594.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Thao; Duong, My Tham; Huynh, Thi Thien Ngan (2019)

 • Technology plays a crucial role in the self-guided learning of a second language in general and English in particular. Nevertheless, many students in different contexts still ignore the application of technology-enhanced language learning (TELL) tools in enhancing their foreign language proficiency. Therefore, this study is conducted to investigate the attitudes towards the use of TELL tools in English-language learning (ELL) among English majors at one university in Vietnam. To collect data, 197 English majors participated in finishing the questionnaire, and 20 students were invited to join the interviews. The findings are that the majority of students have positive attitudes towards...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239