Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Thanh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:21Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65180-
dc.description.abstractKhái quái lý luận cơ bản về công ty hợp danh, làm rõ lý luận về thành viên hợp danh. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy chế pháp lý về thành viên hợp danh tại Việt Nam, phân tích cấu trúc bên trong của các quy chế. Phân tích những điểm hạn chế, thiếu hợp lý để từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp thiết thực.-
dc.format.extent77 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectLuật và pháp chế-
dc.subject.ddc346.065-
dc.titleQuy chế pháp lý của thành viên hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014 : Luận văn ThS. Luật : 93801-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic346.065 VU-T 2018 / 00050009315-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật Kinh tế: 838010105 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009315.pdf
  • Size : 959,88 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Thanh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:21Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:21Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65180-
  dc.description.abstractKhái quái lý luận cơ bản về công ty hợp danh, làm rõ lý luận về thành viên hợp danh. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của quy chế pháp lý về thành viên hợp danh tại Việt Nam, phân tích cấu trúc bên trong của các quy chế. Phân tích những điểm hạn chế, thiếu hợp lý để từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp thiết thực.-
  dc.format.extent77 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectDoanh nghiệp-
  dc.subjectLuật và pháp chế-
  dc.subject.ddc346.065-
  dc.titleQuy chế pháp lý của thành viên hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014 : Luận văn ThS. Luật : 93801-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic346.065 VU-T 2018 / 00050009315-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật Kinh tế: 838010105 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009315.pdf
  • Size : 959,88 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :