Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Ngọc Thạch-
dc.contributor.authorLê, Tiến Dũng-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:12Z-
dc.date.available2019-07-16T05:06:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65318-
dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC.-
dc.format.extent103 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectGiáo dục trung học-
dc.subjectChương trình hoạt động-
dc.subject.ddc373.12011-
dc.titlePhát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic373.12011 LE-D 2018 / 05050003237-
dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003237.pdf
  • Size : 4,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Ngọc Thạch-
  dc.contributor.authorLê, Tiến Dũng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:12Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:06:12Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65318-
  dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC.-
  dc.format.extent103 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectGiáo dục trung học-
  dc.subjectChương trình hoạt động-
  dc.subject.ddc373.12011-
  dc.titlePhát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic373.12011 LE-D 2018 / 05050003237-
  dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003237.pdf
  • Size : 4,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :