UED - Dissertations : [105]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105
 • 05050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thúy Nga (2020)

 • “Áp lực từ bài thi” có ảnh hưởng đến việc sinh viên Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập, lựa chọn Nội dung và tài liệu học tập, Phương pháp học và ôn thi. Trong đó, “Áp lực từ bài thi” có ảnh hưởng nhiều nhất tới Phương pháp học và ôn thi và ảnh hưởng ít nhất tới Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập. Mối quan hệ của Áp lực bài thi và những khái niệm này là thuận chiều: sinh viên càng cảm thấy bài thi khó và quan trọng thì càng chủ động đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập, lựa chọn những tài liệu thiên về luyện thi. Áp lực từ bài thi cũng làm sinh viên thích lựa chọn phương pháp tự học, học tại nhà hơn là đến lớp; khi đến lớp, sinh viên không thích tham gia các hoạt động không giúp c...

 • 05050003912.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Văn Cường;  Advisor: Lê, Quân; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực. : Xây dựng khung năng lực đặc thù của trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam, gồm hệ thống tiêu chuẩn năng lực cốt lõi như: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học; năng lực quản lý chuyên môn; năng lực lãnh đạo; năng lực hoạt động xã hội; năng lực hợp tác quốc tế. Từ đó đề xuất các tiêu chí, mức đánh giá (chỉ báo) và các minh chứng để đánh giá đội ngũ trưởng bộ môn...

 • 05050003904.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Lộc (2019)

 • Luận án hệ thống cơ sở lí luận về hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Kế thừa các công trình nghiên cứu, luận án đề xuất một số khái niệm cơ bản “Học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”, “Chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”, “Hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”. Luận án xác định quá trình chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số phù hợp thực tiễn Việt Nam, tổng hợp, xác định khung lý thuyết đánh giá tác động hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số với 4 tiêu chí (phù hợp, ảnh hưởng, hiệu quả, bền vững)

 • 05050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ và các biện pháp triển khai hệ thống. Hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) dạy học tiếng Anh chuyên ngành sẽ bao gồm các quy trình cùng với các chuẩn mực đã được thiết lập từ trước nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chương trình đào tạo môn Tiếng Anh chuyên ngành khối kỹ thuật công nghệ, đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên chung quy hướng tới một mục đích chung nhất, đó là đào tạo nguồn nhân lực ...

 • 05050003850.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Hướng;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh; Lê, Thị Thu Hiền (2020)

 • Hệ thống hóa những nghiên cứu có liên quan đến cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Đề xuất 6 năng lực thành phần trong cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục, khung lý thuyết nghiên cứu; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Hỗ trợ các nghiên cứu có liên quan và các Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT, trường tiểu học trong phân loại năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên.

 • 05050003717.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển cán bộ quản lý cấp khoa theo hướng tiếp cận lý thuyết phát triển nguồn nhân lực phù hợp quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học. Nghiên cứu thực trạng phát triển cán bộ quản lý cấp khoa nói chung và thực trạng phát triển trưởng khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Đề xuất giải pháp và khảo sát tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp quản lý phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Thử nghiệm một số giải pháp nhằm khẳng định tính cấp thiết và khả thi của giải pháp đã đề xuất.

 • 05050003716.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Trung Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2019)

 • Tìm hiểu và tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan về quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ đại học nói chung và đào tạo ngành du lịch nói riêng làm cơ sở lý luận cho việc lựa chọn cấp độ quản lý chất lượng phù hợp và xác định cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Khảo cứu kinh nghiệm, nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Đề xuất hệ thống QLCL (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) phù hợp với quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch tại Việt Nam và các biện pháp triển khai hệ thống.

 • 05050003648.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Xuân Việt;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Trần, Hồng Hải (2019)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đào tạo, quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) theo tiếp cận năng lực. Tổ chức đánh giá thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN ở một số cơ sở đào tạo giáo viên GDQP&AN hiện nay. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN theo tiếp cận năng lực. Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp.

 • 05050003035.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mến;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2018)

 • 1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kin...

 • 05050003437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2018)

 • - Đề tài tiến sĩ được giao: “Phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác quản lý tại các trường THPT thuộc các tỉnh Tây nguyên”, tại QĐ số 1356/QĐ-ĐT ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: ‘Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học dạy học cả ngày ở tỉnh Đăk Nông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện’ (Quyết định 843/QĐ-ĐT ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, tại Quyết định số 672/QĐ-ĐT ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại...

 • 05050003352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Minh Quỳnh;  Advisor: Đặng, Bá Lãm (2018)

 • - Hệ thống hóa các nghiên cứu ở Việt Nam trên hai phương diện: các nghiên cứu “Về đạo đức, giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức” và các nghiên cứu cụ thể hơn“Về đạo đức truyền thống, Giáo dục đạo đức truyền thống, quản lý Giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường” Trung học phổ thông. - Luận án đã xác định mục tiêu và nội dung quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống không chỉ dựa trên các chức năng quản lý. Đặc biệt, trong Luận án đã xác định: Các hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học phổ thông không thể chỉ trong phạm vi từng trường Trung học phổ thông. Do vậy, để đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục cao hơn, việc quản lý hoạt động Giáo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105

UED - Dissertations : [105]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105
 • 05050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thúy Nga (2020)

 • “Áp lực từ bài thi” có ảnh hưởng đến việc sinh viên Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập, lựa chọn Nội dung và tài liệu học tập, Phương pháp học và ôn thi. Trong đó, “Áp lực từ bài thi” có ảnh hưởng nhiều nhất tới Phương pháp học và ôn thi và ảnh hưởng ít nhất tới Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập. Mối quan hệ của Áp lực bài thi và những khái niệm này là thuận chiều: sinh viên càng cảm thấy bài thi khó và quan trọng thì càng chủ động đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập, lựa chọn những tài liệu thiên về luyện thi. Áp lực từ bài thi cũng làm sinh viên thích lựa chọn phương pháp tự học, học tại nhà hơn là đến lớp; khi đến lớp, sinh viên không thích tham gia các hoạt động không giúp c...

 • 05050003912.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Văn Cường;  Advisor: Lê, Quân; Phạm, Văn Thuần (2020)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực. : Xây dựng khung năng lực đặc thù của trưởng bộ môn trong trường đại học định hướng nghiên cứu ở Việt Nam, gồm hệ thống tiêu chuẩn năng lực cốt lõi như: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học; năng lực quản lý chuyên môn; năng lực lãnh đạo; năng lực hoạt động xã hội; năng lực hợp tác quốc tế. Từ đó đề xuất các tiêu chí, mức đánh giá (chỉ báo) và các minh chứng để đánh giá đội ngũ trưởng bộ môn...

 • 05050003904.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Lộc (2019)

 • Luận án hệ thống cơ sở lí luận về hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Kế thừa các công trình nghiên cứu, luận án đề xuất một số khái niệm cơ bản “Học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”, “Chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”, “Hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số”. Luận án xác định quá trình chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số phù hợp thực tiễn Việt Nam, tổng hợp, xác định khung lý thuyết đánh giá tác động hoàn thiện chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số với 4 tiêu chí (phù hợp, ảnh hưởng, hiệu quả, bền vững)

 • 05050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ và các biện pháp triển khai hệ thống. Hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) dạy học tiếng Anh chuyên ngành sẽ bao gồm các quy trình cùng với các chuẩn mực đã được thiết lập từ trước nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chương trình đào tạo môn Tiếng Anh chuyên ngành khối kỹ thuật công nghệ, đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên chung quy hướng tới một mục đích chung nhất, đó là đào tạo nguồn nhân lực ...

 • 05050003850.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Hướng;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh; Lê, Thị Thu Hiền (2020)

 • Hệ thống hóa những nghiên cứu có liên quan đến cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Đề xuất 6 năng lực thành phần trong cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục, khung lý thuyết nghiên cứu; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Hỗ trợ các nghiên cứu có liên quan và các Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT, trường tiểu học trong phân loại năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên.

 • 05050003717.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển cán bộ quản lý cấp khoa theo hướng tiếp cận lý thuyết phát triển nguồn nhân lực phù hợp quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học. Nghiên cứu thực trạng phát triển cán bộ quản lý cấp khoa nói chung và thực trạng phát triển trưởng khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Đề xuất giải pháp và khảo sát tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp quản lý phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Thử nghiệm một số giải pháp nhằm khẳng định tính cấp thiết và khả thi của giải pháp đã đề xuất.

 • 05050003716.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Trung Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2019)

 • Tìm hiểu và tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan về quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ đại học nói chung và đào tạo ngành du lịch nói riêng làm cơ sở lý luận cho việc lựa chọn cấp độ quản lý chất lượng phù hợp và xác định cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Khảo cứu kinh nghiệm, nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Đề xuất hệ thống QLCL (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) phù hợp với quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch tại Việt Nam và các biện pháp triển khai hệ thống.

 • 05050003648.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Xuân Việt;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Trần, Hồng Hải (2019)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đào tạo, quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) theo tiếp cận năng lực. Tổ chức đánh giá thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN ở một số cơ sở đào tạo giáo viên GDQP&AN hiện nay. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN theo tiếp cận năng lực. Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp.

 • 05050003035.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mến;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2018)

 • 1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kin...

 • 05050003437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2018)

 • - Đề tài tiến sĩ được giao: “Phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác quản lý tại các trường THPT thuộc các tỉnh Tây nguyên”, tại QĐ số 1356/QĐ-ĐT ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: ‘Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học dạy học cả ngày ở tỉnh Đăk Nông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện’ (Quyết định 843/QĐ-ĐT ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, tại Quyết định số 672/QĐ-ĐT ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại...

 • 05050003352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Minh Quỳnh;  Advisor: Đặng, Bá Lãm (2018)

 • - Hệ thống hóa các nghiên cứu ở Việt Nam trên hai phương diện: các nghiên cứu “Về đạo đức, giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức” và các nghiên cứu cụ thể hơn“Về đạo đức truyền thống, Giáo dục đạo đức truyền thống, quản lý Giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường” Trung học phổ thông. - Luận án đã xác định mục tiêu và nội dung quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống không chỉ dựa trên các chức năng quản lý. Đặc biệt, trong Luận án đã xác định: Các hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học phổ thông không thể chỉ trong phạm vi từng trường Trung học phổ thông. Do vậy, để đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục cao hơn, việc quản lý hoạt động Giáo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105