UEDU - Dissertations : [100]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100
 • 05050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2019)

 • Xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ ĐBCL) dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ; Tổ chức vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống QLCL dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường CĐ khối kỹ thuật công nghệ; Đã đưa mô hình này vào thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành được cải thiện rất rõ; chất lượng đầu ra môn tiếng Anh chuyên ngành của SV đạt kết quả cao, qua đó càng khẳng định tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống QLCL dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường CĐ khối kỹ thuật công nghệ.

 • 05050003850.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Hướng;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh; Lê, Thị Thu Hiền (2020)

 • Hệ thống hóa những nghiên cứu có liên quan đến cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Đề xuất 6 năng lực thành phần trong cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục, khung lý thuyết nghiên cứu; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Hỗ trợ các nghiên cứu có liên quan và các Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT, trường tiểu học trong phân loại năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên.

 • 05050003717.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển cán bộ quản lý cấp khoa theo hướng tiếp cận lý thuyết phát triển nguồn nhân lực phù hợp quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học. Nghiên cứu thực trạng phát triển cán bộ quản lý cấp khoa nói chung và thực trạng phát triển trưởng khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Đề xuất giải pháp và khảo sát tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp quản lý phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Thử nghiệm một số giải pháp nhằm khẳng định tính cấp thiết và khả thi của giải pháp đã đề xuất.

 • 05050003716.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Trung Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2019)

 • Tìm hiểu và tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan về quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ đại học nói chung và đào tạo ngành du lịch nói riêng làm cơ sở lý luận cho việc lựa chọn cấp độ quản lý chất lượng phù hợp và xác định cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Khảo cứu kinh nghiệm, nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Đề xuất hệ thống QLCL (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) phù hợp với quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch tại Việt Nam và các biện pháp triển khai hệ thống.

 • 05050003648.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Xuân Việt;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Trần, Hồng Hải (2019)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đào tạo, quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) theo tiếp cận năng lực. Tổ chức đánh giá thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN ở một số cơ sở đào tạo giáo viên GDQP&AN hiện nay. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN theo tiếp cận năng lực. Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp.

 • 05050003035.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mến;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2018)

 • 1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kin...

 • 05050003437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2018)

 • - Đề tài tiến sĩ được giao: “Phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác quản lý tại các trường THPT thuộc các tỉnh Tây nguyên”, tại QĐ số 1356/QĐ-ĐT ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: ‘Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học dạy học cả ngày ở tỉnh Đăk Nông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện’ (Quyết định 843/QĐ-ĐT ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, tại Quyết định số 672/QĐ-ĐT ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại...

 • 05050003352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Minh Quỳnh;  Advisor: Đặng, Bá Lãm (2018)

 • - Hệ thống hóa các nghiên cứu ở Việt Nam trên hai phương diện: các nghiên cứu “Về đạo đức, giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức” và các nghiên cứu cụ thể hơn“Về đạo đức truyền thống, Giáo dục đạo đức truyền thống, quản lý Giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường” Trung học phổ thông. - Luận án đã xác định mục tiêu và nội dung quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống không chỉ dựa trên các chức năng quản lý. Đặc biệt, trong Luận án đã xác định: Các hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học phổ thông không thể chỉ trong phạm vi từng trường Trung học phổ thông. Do vậy, để đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục cao hơn, việc quản lý hoạt động Giáo ...

 • 05050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nho Huy (2017)

 • 11.1. Về lý luận: Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên ở nước ngoài và ở nước ta; Nêu bật tầm quan trọng của công tác sinh viên và những vấn đề mà đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra đối với công tác sinh viên; nội dung, những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và kinh nghiệm của quốc tế về công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 11.2. Về thực tiễn: - Chỉ rõ được thực trạng công tác sinh viên và thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đ...

 • 05050002943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (2017)

 • - Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL). - Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL. - Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT. - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sin...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100

UEDU - Dissertations : [100]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100
 • 05050003876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2019)

 • Xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ ĐBCL) dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường cao đẳng khối kỹ thuật công nghệ; Tổ chức vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống QLCL dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường CĐ khối kỹ thuật công nghệ; Đã đưa mô hình này vào thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành được cải thiện rất rõ; chất lượng đầu ra môn tiếng Anh chuyên ngành của SV đạt kết quả cao, qua đó càng khẳng định tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống QLCL dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường CĐ khối kỹ thuật công nghệ.

 • 05050003850.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Hướng;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh; Lê, Thị Thu Hiền (2020)

 • Hệ thống hóa những nghiên cứu có liên quan đến cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Đề xuất 6 năng lực thành phần trong cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục, khung lý thuyết nghiên cứu; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học; Hỗ trợ các nghiên cứu có liên quan và các Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT, trường tiểu học trong phân loại năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên.

 • 05050003717.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển cán bộ quản lý cấp khoa theo hướng tiếp cận lý thuyết phát triển nguồn nhân lực phù hợp quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học. Nghiên cứu thực trạng phát triển cán bộ quản lý cấp khoa nói chung và thực trạng phát triển trưởng khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Đề xuất giải pháp và khảo sát tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp quản lý phát triển cán bộ quản lý cấp khoa ở trường đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội. Thử nghiệm một số giải pháp nhằm khẳng định tính cấp thiết và khả thi của giải pháp đã đề xuất.

 • 05050003716.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Trung Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2019)

 • Tìm hiểu và tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan về quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ đại học nói chung và đào tạo ngành du lịch nói riêng làm cơ sở lý luận cho việc lựa chọn cấp độ quản lý chất lượng phù hợp và xác định cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Khảo cứu kinh nghiệm, nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch. Đề xuất hệ thống QLCL (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) phù hợp với quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch tại Việt Nam và các biện pháp triển khai hệ thống.

 • 05050003648.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Xuân Việt;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê; Trần, Hồng Hải (2019)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đào tạo, quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) theo tiếp cận năng lực. Tổ chức đánh giá thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN ở một số cơ sở đào tạo giáo viên GDQP&AN hiện nay. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên GDQP&AN theo tiếp cận năng lực. Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp.

 • 05050003035.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mến;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2018)

 • 1. Về lý luận: Luận án đã: - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai. - Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí. - Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kin...

 • 05050003437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2018)

 • - Đề tài tiến sĩ được giao: “Phát triển nguồn nhân lực nữ làm công tác quản lý tại các trường THPT thuộc các tỉnh Tây nguyên”, tại QĐ số 1356/QĐ-ĐT ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: ‘Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học dạy học cả ngày ở tỉnh Đăk Nông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện’ (Quyết định 843/QĐ-ĐT ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) - Được phép chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”, tại Quyết định số 672/QĐ-ĐT ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại...

 • 05050003352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Minh Quỳnh;  Advisor: Đặng, Bá Lãm (2018)

 • - Hệ thống hóa các nghiên cứu ở Việt Nam trên hai phương diện: các nghiên cứu “Về đạo đức, giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức” và các nghiên cứu cụ thể hơn“Về đạo đức truyền thống, Giáo dục đạo đức truyền thống, quản lý Giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường” Trung học phổ thông. - Luận án đã xác định mục tiêu và nội dung quản lý hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống không chỉ dựa trên các chức năng quản lý. Đặc biệt, trong Luận án đã xác định: Các hoạt động Giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học phổ thông không thể chỉ trong phạm vi từng trường Trung học phổ thông. Do vậy, để đạt được mục tiêu và hiệu quả giáo dục cao hơn, việc quản lý hoạt động Giáo ...

 • 05050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nho Huy (2017)

 • 11.1. Về lý luận: Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên ở nước ngoài và ở nước ta; Nêu bật tầm quan trọng của công tác sinh viên và những vấn đề mà đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra đối với công tác sinh viên; nội dung, những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và kinh nghiệm của quốc tế về công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 11.2. Về thực tiễn: - Chỉ rõ được thực trạng công tác sinh viên và thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đ...

 • 05050002943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (2017)

 • - Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL). - Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL. - Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT. - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sin...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 100