LAW - Conference Papers : [294]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trang (Mae), Nguyen; Malesky, Edmund (2020)

 • Vietnam discovered its first COVID-19 infection in January. Now, this country of 96 million people has reported a mere 324 confirmed total cases and zero deaths. Having earned high praise for its effectiveness in containing the COVID-19 outbreak, Vietnam is now one of the first countries to ease social distancing measures and reopen its society. Vietnam's effective response is enabled by the country's ongoing efforts to improve governance and central-local government policy coordination. Vietnam's state capacity was not born overnight but resulted from decades-long efforts to improve governance and responsiveness at local levels.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Dang Dung; Nguyen, Thuy Dương (2020)

 • In the state of emergency, the legislative and judicial branches must give to the executivethe power to derogate human rights, but the executive itself must also follow due process of law when applying derogation of rights. This paper analyzes the theoretical basis and the operational sequence of executive activities, along with the Incompatibilities of Vietnamese law in this context with the purpose of protecting the rights of the people.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Minh Đức (2020)

 • Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm từ những sự kiện pháp lý được đặt ra trong những tình huống chính trị -xã hội bất thường, được pháp luật các quốc gia ghi nhận và điều chỉnh, ở Việt Nam, những văn bản pháp luật đầu tiên về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm đã được ban hành từ ngay sau khi ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945); được tiếp tục phát triển, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn và nhận thức về vai trò cua pháp luật trong tiến trình cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu xây đựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, pháp luật về tình trang khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm cần được tiếp tục nghiên cứu, ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Lan Chi (2020)

 • Việc ban hành tình trạng khẩn cấp là trách nhiệm của Nhà nước để bảo vệ các lợi ích của xã hội và của công dân trong những tình huống đặc biệt. Khi ban hành tình trạng khẩn cấp, Nhà nước phải thay mặt người dân lựa chọn một thiệt hại nhỏ hơn thay vì một thiệt hại lớn hơn. Trong bối cảnh này Nhò nước đóng voi trò bậc phụ mẫu trong một gia đình lớn, nhân danh lợi ích chung của cae gio đình, đưa ra một biện pháp mang tính áp đặt cao, không tham vấn và không chiều theo ý kiến cùa tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tại nhiều guốc gia, kiểu xử sự trên của Nhà nước hiện hữu ngay cả trong trạng thái bình thường, tọo thành phong cách nhà nước phụ mẫu. Bài viết này đặt ra câu hỏi:...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chi (2020)

 • Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam, do đó, bài viết đặt ra các vấn đề sau đây: Thứ nhất, vai trò của luật hình sự và thực trạng Luật hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp; Thứ hai, phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình trang khẩn cấp; Thứ ba , thủ tục tố tụng hình sự đối với vụ án liên quan đến tình trọng khẩn cấp. Những vấn đề này khi giải quyết được tác gia sử dụng phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp cận tổng thể trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Kết quả nghiên cứu của bài viết này góp phầ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thanh Sơn (2020)

 • Bời viết khái quát những quy định cơ bản về quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp theo luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam, nhằm phân tích, đánh giá sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về vấn đề này. Qua phân tích nội dung trên, tác giả sẽ làm rõ các câu hỏi: (i) thế nào là tình trạng khẩn cấp? Thế nào là quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp? (ii) Có những quy định cơ bản nào của luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp?

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Quỳnh Mai; TrầN, Thúy Hằng; Bùi, Trung Hiếu (2020)

 • Khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp được biết đến như nội chiến, thiên tai, khủng hoảng kinh tế hay dịch bệnh tại các quốc gia thì pháp luật quốc tế cho phép các quốc gia được đình chỉ nhiều biện pháp bảo vệ nhân quyền để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng hay sức khỏe của cộng đồng. Nhưng nhiều quốc gia thường xuyên vượt qua các giới hạn của quyền này để có những hạn chế không thích đáng thậm chí bị lên án là vi phạm các quyền con người, tại một số quốc gia ghi nhận quyền tuyệt đối cũng sẽ bị hạn chế khi Chính phủ ban hành tình trang khẩn cấp. Bài viết này tập trung phân tích pháp luật quốc tế về điều kiện tuyên bố tình trạng khẩn cấp và những giới hạn các biện pháp áp dụng tro...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Hiền (2020)

 • Hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước đều dựa trên chương trình, kế hoạch, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước, cũng có những hoạt động phát sinh, cần phải giải quyết vì Ịợị ích chung như: để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trọng chiến tranh, tình trọng khẩn cấp... VÌ vậy, Hiến pháp Việt Nam đã quy định về trưng dụng đất trong tình trang khẩn cấp. về nguyên tắc, đất cũng là một tài sản nhưng đó là tài sản đặc biệt bởi vì ở Việt Ham, "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý". Chính vì vậy, vấn đề cần đặt ra là việc trưng dụng đất ở Việt Nam, đặc biệt là trưng dụng đất để ứng phó với tình trạng khẩn cấp được ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Tiến Đạt (2020)

 • Pháp luật về tình trạng khẩn cấp về bản chất luôn gắn với nhu cầu giới hạn nhiều quyền hiến định một cách tam thời nhưng khắc nghiệt Luật nhân quyền quốc tế vốn chú trọng kiểm soát việc tạm dừng nghĩa vụ của nhà nước vể bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp bằng việc đưa ra danh mục các quyền không thể bị tạm đình chỉ và khuyến nghị áp dụng nguyên tắc tương xứng. Dựa trên nên tảng đó, tác giả gợi mở về phương hướng xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp của quyền con người: hiến pháp, lập pháp và giải thích pháp luật Thứ hai, bốn bước của nguyên tắc tương xứng vể giới hạn quyền cần được xem xét kỹ càng khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Thùy Dương (2020)

 • Trong điều kiện khẩn cấp, các quyền lập pháp, tư pháp phải nhường cho hành pháp quyền hạn chế các quyền con người, nhưng bản thân hành pháp khi áp dụng hạn chế cũng phải theo một trình tự nhất định. Bồi viết phân tích cơ sở lý thuyết và trình tự hoạt động của hành pháp trong bối cảnh này, cùng những điểm còn chưa tương thích của pháp luật Việt Nam với mục đích bảo vệ quyền của người dân.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Đức; Vũ, Công Giao (2020)

 • Có nhiều tên gọi khác nhau về tình trạng khẩn cấp như: tình trạng khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp về y tế; tình trạng khẩn cấp về thiên tai, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (có thể là "tình trạng chiến tranh" có thể áp dụng "thiết quân luật"),... Dù vậy, trong tất cả các tình trạng đó, điểm chung nổi bật là thường thể hiện những "đặc quyền của hành pháp", mà được quy định trong pháp luật của nhiều quốc gia. Độc quyền này giúp chính phủ có thể hành động nhanh chóng để xử lý tình hình trong bổi cảnh cở thời kì hòa bình sau Thế chiến thứ hai, vấn đề tình trạng khẩn cấp vẫn được coi trọng vàáđược đưa lên thành một khái niệm có tính chất hiến định ở nhiều nước. Có rất ít Hiến pháp được ban...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Amirante, Domenico (2020)

 • The COVID-19 crisis has changed the world, it has changed the way we perceive reality, it has incited millions of people to reflect upon and reassess our way of life.This paper is hardly the place to discuss the cultural, political and philosophical impact of COVID-19 but we can at least point out some lessons that constitutional lawyers can learn about the relations between human societies and environment.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Liberman, Jonathan (2020)

 • This paper sets out the major legal frameworks under which Australia's national and State and Territory governments have implemented emergency public health responses to the COVID-19 pandemic, namely the national responsibility for the management of biosecurity threats, and State and Territory responsibility for infectious disease control. It argues that the COVID-19 experience has shown the wisdom of primary responsibility for the public health aspects of infectious disease control lying with the States and Territories, allowing Individual jurisdictions to adopt approaches that are calibrated to their circumstances, taking into account case numbers, and arange of related factors such...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Duc Phuong (2020)

 • Studies on laws governing the state o femergency is a new area in Viet Nam, while various countries in the world has had in place considerable rules and precedence on this matter. The reality o f the COVỈD-Ỉ9 pandemic, however, shows that, be it in Europe or Asia, the state o f emergency would create an increase in administrative power and impose restrictions on personal rights and freedoms. To control these risks, the traditional judicial mechanism seems to be Ineffective during a state o f emergency. On the other hand, Viet Nam's experience m ay open up the possibility o f harnessing self-governance of the fam ily and comm unity as an alternative.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Samydorai, Sinapan (2020)

 • The Singapore government introduced and started to implement the budget under the following 4 budget schemes: Unity Budget, Resilience Budget and Solidarity Budget and Fortitude budget. The Singapore authorities have announced the 4 packages of measures on February 18, March 26, April 6 - April 21, and May 26 “ amounting to a total stimulus of S$92 (19 % of GDP). Funds to contain the outbreak are about S$800 million (mainly to the Ministry of Health). The Care and Support Package provides support to households (S$ 5.7 billion), including cash payout to all Singaporeans, and additional payments for lower-income individuals and the unemployed. The Stabilization and Support Package to bu...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Chu, Hong Thanh; Nguyen, Thi Thanh (2020)

 • The rig ht to work and the rig ht to a adequate standard o f living are two o f the bask human rights, closely related to each other, belonging to the economic, social and cultural rights group. Ensuring the rig h t to work and the right to a decent standard o f living is the basis for affirm ing the human development, the progress and sustainable development o f the nation, always recognized by the International community, the nation, every individual, organization o f Interest. In a state o f emergency, the security o f these rights is given special attention. This article provides an overview o f ensuring the rig ht to work and th e rig h tto a decent standard o f living in terms o...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294

LAW - Conference Papers : [294]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trang (Mae), Nguyen; Malesky, Edmund (2020)

 • Vietnam discovered its first COVID-19 infection in January. Now, this country of 96 million people has reported a mere 324 confirmed total cases and zero deaths. Having earned high praise for its effectiveness in containing the COVID-19 outbreak, Vietnam is now one of the first countries to ease social distancing measures and reopen its society. Vietnam's effective response is enabled by the country's ongoing efforts to improve governance and central-local government policy coordination. Vietnam's state capacity was not born overnight but resulted from decades-long efforts to improve governance and responsiveness at local levels.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Dang Dung; Nguyen, Thuy Dương (2020)

 • In the state of emergency, the legislative and judicial branches must give to the executivethe power to derogate human rights, but the executive itself must also follow due process of law when applying derogation of rights. This paper analyzes the theoretical basis and the operational sequence of executive activities, along with the Incompatibilities of Vietnamese law in this context with the purpose of protecting the rights of the people.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Minh Đức (2020)

 • Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm từ những sự kiện pháp lý được đặt ra trong những tình huống chính trị -xã hội bất thường, được pháp luật các quốc gia ghi nhận và điều chỉnh, ở Việt Nam, những văn bản pháp luật đầu tiên về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm đã được ban hành từ ngay sau khi ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945); được tiếp tục phát triển, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn và nhận thức về vai trò cua pháp luật trong tiến trình cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu xây đựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, pháp luật về tình trang khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm cần được tiếp tục nghiên cứu, ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Lan Chi (2020)

 • Việc ban hành tình trạng khẩn cấp là trách nhiệm của Nhà nước để bảo vệ các lợi ích của xã hội và của công dân trong những tình huống đặc biệt. Khi ban hành tình trạng khẩn cấp, Nhà nước phải thay mặt người dân lựa chọn một thiệt hại nhỏ hơn thay vì một thiệt hại lớn hơn. Trong bối cảnh này Nhò nước đóng voi trò bậc phụ mẫu trong một gia đình lớn, nhân danh lợi ích chung của cae gio đình, đưa ra một biện pháp mang tính áp đặt cao, không tham vấn và không chiều theo ý kiến cùa tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tại nhiều guốc gia, kiểu xử sự trên của Nhà nước hiện hữu ngay cả trong trạng thái bình thường, tọo thành phong cách nhà nước phụ mẫu. Bài viết này đặt ra câu hỏi:...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chi (2020)

 • Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam, do đó, bài viết đặt ra các vấn đề sau đây: Thứ nhất, vai trò của luật hình sự và thực trạng Luật hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp; Thứ hai, phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình trang khẩn cấp; Thứ ba , thủ tục tố tụng hình sự đối với vụ án liên quan đến tình trọng khẩn cấp. Những vấn đề này khi giải quyết được tác gia sử dụng phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp cận tổng thể trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Kết quả nghiên cứu của bài viết này góp phầ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thanh Sơn (2020)

 • Bời viết khái quát những quy định cơ bản về quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp theo luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam, nhằm phân tích, đánh giá sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về vấn đề này. Qua phân tích nội dung trên, tác giả sẽ làm rõ các câu hỏi: (i) thế nào là tình trạng khẩn cấp? Thế nào là quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp? (ii) Có những quy định cơ bản nào của luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp?

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Quỳnh Mai; TrầN, Thúy Hằng; Bùi, Trung Hiếu (2020)

 • Khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp được biết đến như nội chiến, thiên tai, khủng hoảng kinh tế hay dịch bệnh tại các quốc gia thì pháp luật quốc tế cho phép các quốc gia được đình chỉ nhiều biện pháp bảo vệ nhân quyền để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng hay sức khỏe của cộng đồng. Nhưng nhiều quốc gia thường xuyên vượt qua các giới hạn của quyền này để có những hạn chế không thích đáng thậm chí bị lên án là vi phạm các quyền con người, tại một số quốc gia ghi nhận quyền tuyệt đối cũng sẽ bị hạn chế khi Chính phủ ban hành tình trang khẩn cấp. Bài viết này tập trung phân tích pháp luật quốc tế về điều kiện tuyên bố tình trạng khẩn cấp và những giới hạn các biện pháp áp dụng tro...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Hiền (2020)

 • Hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước đều dựa trên chương trình, kế hoạch, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước, cũng có những hoạt động phát sinh, cần phải giải quyết vì Ịợị ích chung như: để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trọng chiến tranh, tình trọng khẩn cấp... VÌ vậy, Hiến pháp Việt Nam đã quy định về trưng dụng đất trong tình trang khẩn cấp. về nguyên tắc, đất cũng là một tài sản nhưng đó là tài sản đặc biệt bởi vì ở Việt Ham, "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý". Chính vì vậy, vấn đề cần đặt ra là việc trưng dụng đất ở Việt Nam, đặc biệt là trưng dụng đất để ứng phó với tình trạng khẩn cấp được ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Tiến Đạt (2020)

 • Pháp luật về tình trạng khẩn cấp về bản chất luôn gắn với nhu cầu giới hạn nhiều quyền hiến định một cách tam thời nhưng khắc nghiệt Luật nhân quyền quốc tế vốn chú trọng kiểm soát việc tạm dừng nghĩa vụ của nhà nước vể bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp bằng việc đưa ra danh mục các quyền không thể bị tạm đình chỉ và khuyến nghị áp dụng nguyên tắc tương xứng. Dựa trên nên tảng đó, tác giả gợi mở về phương hướng xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp của quyền con người: hiến pháp, lập pháp và giải thích pháp luật Thứ hai, bốn bước của nguyên tắc tương xứng vể giới hạn quyền cần được xem xét kỹ càng khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Thùy Dương (2020)

 • Trong điều kiện khẩn cấp, các quyền lập pháp, tư pháp phải nhường cho hành pháp quyền hạn chế các quyền con người, nhưng bản thân hành pháp khi áp dụng hạn chế cũng phải theo một trình tự nhất định. Bồi viết phân tích cơ sở lý thuyết và trình tự hoạt động của hành pháp trong bối cảnh này, cùng những điểm còn chưa tương thích của pháp luật Việt Nam với mục đích bảo vệ quyền của người dân.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Đức; Vũ, Công Giao (2020)

 • Có nhiều tên gọi khác nhau về tình trạng khẩn cấp như: tình trạng khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp về y tế; tình trạng khẩn cấp về thiên tai, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (có thể là "tình trạng chiến tranh" có thể áp dụng "thiết quân luật"),... Dù vậy, trong tất cả các tình trạng đó, điểm chung nổi bật là thường thể hiện những "đặc quyền của hành pháp", mà được quy định trong pháp luật của nhiều quốc gia. Độc quyền này giúp chính phủ có thể hành động nhanh chóng để xử lý tình hình trong bổi cảnh cở thời kì hòa bình sau Thế chiến thứ hai, vấn đề tình trạng khẩn cấp vẫn được coi trọng vàáđược đưa lên thành một khái niệm có tính chất hiến định ở nhiều nước. Có rất ít Hiến pháp được ban...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Amirante, Domenico (2020)

 • The COVID-19 crisis has changed the world, it has changed the way we perceive reality, it has incited millions of people to reflect upon and reassess our way of life.This paper is hardly the place to discuss the cultural, political and philosophical impact of COVID-19 but we can at least point out some lessons that constitutional lawyers can learn about the relations between human societies and environment.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Liberman, Jonathan (2020)

 • This paper sets out the major legal frameworks under which Australia's national and State and Territory governments have implemented emergency public health responses to the COVID-19 pandemic, namely the national responsibility for the management of biosecurity threats, and State and Territory responsibility for infectious disease control. It argues that the COVID-19 experience has shown the wisdom of primary responsibility for the public health aspects of infectious disease control lying with the States and Territories, allowing Individual jurisdictions to adopt approaches that are calibrated to their circumstances, taking into account case numbers, and arange of related factors such...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Duc Phuong (2020)

 • Studies on laws governing the state o femergency is a new area in Viet Nam, while various countries in the world has had in place considerable rules and precedence on this matter. The reality o f the COVỈD-Ỉ9 pandemic, however, shows that, be it in Europe or Asia, the state o f emergency would create an increase in administrative power and impose restrictions on personal rights and freedoms. To control these risks, the traditional judicial mechanism seems to be Ineffective during a state o f emergency. On the other hand, Viet Nam's experience m ay open up the possibility o f harnessing self-governance of the fam ily and comm unity as an alternative.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Samydorai, Sinapan (2020)

 • The Singapore government introduced and started to implement the budget under the following 4 budget schemes: Unity Budget, Resilience Budget and Solidarity Budget and Fortitude budget. The Singapore authorities have announced the 4 packages of measures on February 18, March 26, April 6 - April 21, and May 26 “ amounting to a total stimulus of S$92 (19 % of GDP). Funds to contain the outbreak are about S$800 million (mainly to the Ministry of Health). The Care and Support Package provides support to households (S$ 5.7 billion), including cash payout to all Singaporeans, and additional payments for lower-income individuals and the unemployed. The Stabilization and Support Package to bu...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Chu, Hong Thanh; Nguyen, Thi Thanh (2020)

 • The rig ht to work and the rig ht to a adequate standard o f living are two o f the bask human rights, closely related to each other, belonging to the economic, social and cultural rights group. Ensuring the rig h t to work and the right to a decent standard o f living is the basis for affirm ing the human development, the progress and sustainable development o f the nation, always recognized by the International community, the nation, every individual, organization o f Interest. In a state o f emergency, the security o f these rights is given special attention. This article provides an overview o f ensuring the rig ht to work and th e rig h tto a decent standard o f living in terms o...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294