IVIDES - Dissertations : [4]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
 • 02050005801.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Thùy Linh;  Advisor: Lâm, Bá Nam; Phạm, Thị Phương Thái (2019)

 • Nghiên cứu Sinh kế vùng gò đồi của người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên nhằm thấy được cách thức ứng xử của người Sán Dìu với môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình thích nghi, tồn tại và phát triển. Qua đó nhận diện sự biến đổi của sinh kế và những thích ứng văn hóa của tộc người qua hoạt động sinh kế từ truyền thống đến hiện nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững của người Sán Dìu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • 02050005221.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Hữu Thư;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thành phố toàn cầu gồm: khái niệm, hệ thống lý thuyết, phương pháp đánh giá, phân loại và xếp hạng các thành phố toàn cầu. - Thông qua nghiên cứu về một số thành phố của Pháp, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á để thấy rõ mức độ kết nối, hội nhập và toàn cầu hóa của các thành phố này với khu vực và thế giới. - Khái quát bức tranh tổng thể về quá trình ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX đến nay, trong đó có đánh giá mức độ CNH, HĐH của thành phố sau 30 năm đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến 2015) với Bộ 15 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường. - Vận dụng phương pháp của GaWC để tính toán mức độ kết nối củ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4

IVIDES - Dissertations : [4]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
 • 02050005801.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Dương, Thùy Linh;  Advisor: Lâm, Bá Nam; Phạm, Thị Phương Thái (2019)

 • Nghiên cứu Sinh kế vùng gò đồi của người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên nhằm thấy được cách thức ứng xử của người Sán Dìu với môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình thích nghi, tồn tại và phát triển. Qua đó nhận diện sự biến đổi của sinh kế và những thích ứng văn hóa của tộc người qua hoạt động sinh kế từ truyền thống đến hiện nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững của người Sán Dìu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • 02050005221.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Hữu Thư;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thành phố toàn cầu gồm: khái niệm, hệ thống lý thuyết, phương pháp đánh giá, phân loại và xếp hạng các thành phố toàn cầu. - Thông qua nghiên cứu về một số thành phố của Pháp, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á để thấy rõ mức độ kết nối, hội nhập và toàn cầu hóa của các thành phố này với khu vực và thế giới. - Khái quát bức tranh tổng thể về quá trình ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX đến nay, trong đó có đánh giá mức độ CNH, HĐH của thành phố sau 30 năm đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến 2015) với Bộ 15 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường. - Vận dụng phương pháp của GaWC để tính toán mức độ kết nối củ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4