UEB - Papers : [21]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Doanh nghiệp trong ĐH công lập_TCCongThuong_No11_5_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học liên quan đến nhiều nội dung cần bàn luận, như: tổ chức và quản trị trong các đại học, khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, hình thành các doanh nghiệp mới là một kết quả quan trọng. Ở Việt Nam, hoạt động này của các trường đại học còn có nhiều hạn chế và vướng mắc, hiệu quả còn thấp... Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, qua đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy mô hình doanh nghiệp trong các trường đại học công lập

 • PTNL Backan_2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2016)

 • Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số thành tựu thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nguồn nhân lực (NNL) có đóng góp đáng kể và ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, so với học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân lực còn thấp, cơ cấu NNL chưa hợp lý. Trong hi đó, các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu về quy mô và chất lượng đào tạo. Vì vậy, phát triển NNL tỉnh trong giai đoạn mới cần những giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ từ chính sách phát triển đến các cơ chế thu hút đầu tư và tham gia của doanh nghiệp, xã hội và người lao động...

 • NNL Backan_2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Vũ, Đình Dũng (2015)

 • Bắc Kạn là tỉnh miền múi nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, có dân số ít nhất cả nước với 308.310 người và phân bố rải rác trên địa bàn đồi núi hiểm trở. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 86%, trình độ văn hóa tương đối thấp. Vì thế, vấn đề phát triển nguồn nhân lực đang là bài toán khá nan giải đối với Bắc Kạn trong bối cảnh cạnh tranh lao động đang rất gay gắt hiện nay.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Nhân lực du lịch (NLDL) được đề cập trong bài viết là số nhân lực trực tiếp trong các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch - một lực lượng quan trọng trong tổng thể nguồn nhân lực du lịch và có tính quyết định đến chất lượng dịch vụ cũng như sức cạnh tranh của ngành du lịch. Kế thừa nghiên cứu về nhân lực du lịch Quảng Bình và các vấn đề đặt ra trong giai đoạn hội nhập, đồng thời dựa trên cơ sở nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực du lịch, bài viết đi sâu phân tích thực trạng phát triển nhân lực du lịch tại Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2017, chỉ ra các các yếu tố tác động và các hạn chế đối với phát triển nhân lực du lịch. Bài viết đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho sự p...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Trần, Ngọc Thùy Dung (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích về nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm làm rõ những vấn đề cần quan tâm đối với nhân lực trực tiếp trong hoạt động du lịch (nhân lực du lịch) trong giai đoạn m ới - giai đoạn tăng trưởng m ạnh gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kh u n g lý thuyết về nguồn nhân lực, kết quả khảo sát, phân tích số liệu giai đoạn 2010-201 7 củng n h ư xu hướng ph á t triển, bài viết đưa ra nhận định đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần làm rõ m ột số vấn đề lớn đặt ra đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn hội nhập là: 1) Sự chuyển biến m ạnh về cơ cấu theo hướng phù hợp; 2) Yêu cầu cao về chấ...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Nhân lực du lịch (NLDL) được đề cập trong bài viết là số nhân lực trực tiếp trong các doanh nghiệp, tố chức cung cap dịch vụ du lịch - một lực lượng quan trọng trong tổng thể nguồn nhân lực du lịch và cỏ tính quyết định đến chất lượng dịch vụ cũng như sức cạnh tranh của ngành du lịch. Ke thừa nghiên cứu về nhân lực du lịch Quảng Bình và các vẩn đê đặt ra trong giai đoạn hội nhập và trên cơ sở nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực du lịch, bài viêt đi sâu phân tích thực trạng giai đoạn từ 2010 - 2017 tại Quảng Bình, chi ra các các yếu tố tác động, hạn chế đoi với phát triển nhân lực du lịch. Bài viết khuyến nghị các giải pháp cần thiết cho phát triển nhân lực du lịch Quảng Bình đáp ứ...

 • Entrepreneurial-universities-and-the-development-model-for-public-universities-in-vietnam-24-1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • This article summarizes and clarifies the theoretical and practical characteristics and elements of entrepreneurial universities. Based on the results of a survey administered to universities and in-depth interviews with administrators and lecturers in management roles at four public universities in North of Vietnam, it proposes an organizational model for developing entrepreneurial universities in the context of public universities in Vietnam and discusses related policy implications.

 • QTDH_Ch A-TBD_2_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước những thay đổi nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và quản trị đại học. Qua lý luận chung về quản trị đại học cùng những phân tích đặc điểm của quản trị đại học tiên tiến, bài viết chỉ rõ những thách thức đối với các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.

 • To chuc quan ly trong truong DH_1_2020_Cong Thuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống - quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay phải thay đổi. Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, với xã hội để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của các bên có lợi ích liên quan. Bài viết làm rõ sự thay đổi của quản trị đại học trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam về đổi mới mô hình tổ chức bộ...

 • Online knowledge sharing KMEL_11_2019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Mai; Đinh, Văn Toàn; Nham, Phong Tuan (2019)

 • Organizational knowledge is regarded as a key source of sustainable competitive advantages for organizations. Along with the development of information technology, organizations often find many ways to facilitate the online knowledge sharing process. However, the establishment of successful online knowledge sharing initiatives seems to be challenging to accomplish. This study aims to enhance the understanding of the factors that affect employees’ knowledge-sharing behavior in organizations by examining the integration of two social psychology models—the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB). A total of 501 complete responses, from full-tim...

 • 1_3 (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Ngày nay, trong thời đại giáo dục 4.0, các trường đại học đang trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò là môi trường lý tưởng cho khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố nền tảng cho phát triển doanh nghiệp trong trường đại học là có ý nghĩa thực tiễn và đáng được quan tâm.

 • Bia So 30_Dinh Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu và khảo sát về hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ. Với kết quả rút ra từ khảo sát tại bốn trường đại học công lập tiêu biểu, bài viết chỉ rõ các vướng mắc, thách thức đối với hoạt động này và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy các trường đại học công lập phát triển theo xu hướng đại học khởi nghiệp trong giai đoạn tới.

 • KT&DB (Th11 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên hành chính có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của các trường đại học. Qua nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Thăng Long, tác giả chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên hành chính xếp theo thứ tự tác động từ cao xuống thấp như sau: Tác động từ phía nhà trường; Môi trường làm việc; Các mối quan hệ xã hội; Năng lực thực hiện công việc; Đặc thù công việc; Quyết định làm việc. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số hàm ý cho nhà quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ hành chính, góp phần hoàn thiện công tác quản trị trường đại học trong thời gian tới.

 • ApDungHamSXCobb-DouglasDeUocLuongDongGopCuaNguonLuc_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2010)

 • Lý thuyết và thực tiễn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn nhân lực (NNL) đối vói tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu khảo sát đóng góp của NNL vào kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) điện ở Việt Nam giai đoạn 2001-2008, bài viết này trình bày kết quả áp dụng thử hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp hạch toán cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau khi chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty vào năm 2007). Kết quả cho thấy xu thế tăng trưởng, đồng thời ước lượng được mức độ và xu thế tác động của yếu tố lao động đến SXKD điện thời gian qua. Sau khi phân tích kết quả thu được và những vấn đề đặt ra khi áp dụng hàm sản...

 • PenetratingInternationalTelecommunicationsMarket_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2018)

 • This paper clarifies the hotly debated issues about the international market penetration of the Viettel Global Investment Joint Stock Company (Viettel Global). Based on the review of theories on market penetration and the company's data, this paper scrutiness the company's process o f selecting and investing in the telecommunications market during the period 2011-2017. This paper draws a number of important lessons for Vietnamese enterprises, namely: building effìcient connections, rapidly realizing new and unique ideas on each overseas market, and maintaining the determination, continuous effort and perseverance against hardships.

 • PromotingUniversityStarupsDevelopment_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2017)

 • University startups' development becomes an increasingly popular trend in the world and can create positive impacts on university-business partnerships. Unlike recent studies in Vietnam, this articles tries to provide a more comprehensive analysis of university startups' development in selected countries and Vietnam from different perspectives. After identifying key obstacles of development, the article proposes solutions to foster university startups development in Vietnam in the years to come.

 • TinhThanDoanhNghiepTrongQuanTriVaDieuHanhTruongDH_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bên cạnh sứ mạng sáng tạo và truyền bá tri thức để phục vụ cộng đồng, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra nhiệm vụ mới cho giáo dục đại học và các trường đại học, đó là chuyển giao, thương mại hóa các kết quả sáng tạo; hình thành doanh nghiệp cùng với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ giúp các trường đại học gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngày càng gần gũi với nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu từ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trong sản xuất và cung cấp dịch vụ. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Đại học Auckland, New Zealand, từ đó, đưa ra một số gợi ý chính ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21

UEB - Papers : [21]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Doanh nghiệp trong ĐH công lập_TCCongThuong_No11_5_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học liên quan đến nhiều nội dung cần bàn luận, như: tổ chức và quản trị trong các đại học, khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, hình thành các doanh nghiệp mới là một kết quả quan trọng. Ở Việt Nam, hoạt động này của các trường đại học còn có nhiều hạn chế và vướng mắc, hiệu quả còn thấp... Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, qua đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy mô hình doanh nghiệp trong các trường đại học công lập

 • PTNL Backan_2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2016)

 • Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số thành tựu thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nguồn nhân lực (NNL) có đóng góp đáng kể và ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, so với học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân lực còn thấp, cơ cấu NNL chưa hợp lý. Trong hi đó, các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu về quy mô và chất lượng đào tạo. Vì vậy, phát triển NNL tỉnh trong giai đoạn mới cần những giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ từ chính sách phát triển đến các cơ chế thu hút đầu tư và tham gia của doanh nghiệp, xã hội và người lao động...

 • NNL Backan_2016.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Vũ, Đình Dũng (2015)

 • Bắc Kạn là tỉnh miền múi nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, có dân số ít nhất cả nước với 308.310 người và phân bố rải rác trên địa bàn đồi núi hiểm trở. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 86%, trình độ văn hóa tương đối thấp. Vì thế, vấn đề phát triển nguồn nhân lực đang là bài toán khá nan giải đối với Bắc Kạn trong bối cảnh cạnh tranh lao động đang rất gay gắt hiện nay.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Nhân lực du lịch (NLDL) được đề cập trong bài viết là số nhân lực trực tiếp trong các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch - một lực lượng quan trọng trong tổng thể nguồn nhân lực du lịch và có tính quyết định đến chất lượng dịch vụ cũng như sức cạnh tranh của ngành du lịch. Kế thừa nghiên cứu về nhân lực du lịch Quảng Bình và các vấn đề đặt ra trong giai đoạn hội nhập, đồng thời dựa trên cơ sở nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực du lịch, bài viết đi sâu phân tích thực trạng phát triển nhân lực du lịch tại Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2017, chỉ ra các các yếu tố tác động và các hạn chế đối với phát triển nhân lực du lịch. Bài viết đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho sự p...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Trần, Ngọc Thùy Dung (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích về nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm làm rõ những vấn đề cần quan tâm đối với nhân lực trực tiếp trong hoạt động du lịch (nhân lực du lịch) trong giai đoạn m ới - giai đoạn tăng trưởng m ạnh gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kh u n g lý thuyết về nguồn nhân lực, kết quả khảo sát, phân tích số liệu giai đoạn 2010-201 7 củng n h ư xu hướng ph á t triển, bài viết đưa ra nhận định đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần làm rõ m ột số vấn đề lớn đặt ra đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn hội nhập là: 1) Sự chuyển biến m ạnh về cơ cấu theo hướng phù hợp; 2) Yêu cầu cao về chấ...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Nhân lực du lịch (NLDL) được đề cập trong bài viết là số nhân lực trực tiếp trong các doanh nghiệp, tố chức cung cap dịch vụ du lịch - một lực lượng quan trọng trong tổng thể nguồn nhân lực du lịch và cỏ tính quyết định đến chất lượng dịch vụ cũng như sức cạnh tranh của ngành du lịch. Ke thừa nghiên cứu về nhân lực du lịch Quảng Bình và các vẩn đê đặt ra trong giai đoạn hội nhập và trên cơ sở nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực du lịch, bài viêt đi sâu phân tích thực trạng giai đoạn từ 2010 - 2017 tại Quảng Bình, chi ra các các yếu tố tác động, hạn chế đoi với phát triển nhân lực du lịch. Bài viết khuyến nghị các giải pháp cần thiết cho phát triển nhân lực du lịch Quảng Bình đáp ứ...

 • Entrepreneurial-universities-and-the-development-model-for-public-universities-in-vietnam-24-1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • This article summarizes and clarifies the theoretical and practical characteristics and elements of entrepreneurial universities. Based on the results of a survey administered to universities and in-depth interviews with administrators and lecturers in management roles at four public universities in North of Vietnam, it proposes an organizational model for developing entrepreneurial universities in the context of public universities in Vietnam and discusses related policy implications.

 • QTDH_Ch A-TBD_2_2020.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước những thay đổi nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và quản trị đại học. Qua lý luận chung về quản trị đại học cùng những phân tích đặc điểm của quản trị đại học tiên tiến, bài viết chỉ rõ những thách thức đối với các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.

 • To chuc quan ly trong truong DH_1_2020_Cong Thuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống - quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay phải thay đổi. Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, với xã hội để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của các bên có lợi ích liên quan. Bài viết làm rõ sự thay đổi của quản trị đại học trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam về đổi mới mô hình tổ chức bộ...

 • Online knowledge sharing KMEL_11_2019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Mai; Đinh, Văn Toàn; Nham, Phong Tuan (2019)

 • Organizational knowledge is regarded as a key source of sustainable competitive advantages for organizations. Along with the development of information technology, organizations often find many ways to facilitate the online knowledge sharing process. However, the establishment of successful online knowledge sharing initiatives seems to be challenging to accomplish. This study aims to enhance the understanding of the factors that affect employees’ knowledge-sharing behavior in organizations by examining the integration of two social psychology models—the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB). A total of 501 complete responses, from full-tim...

 • 1_3 (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Ngày nay, trong thời đại giáo dục 4.0, các trường đại học đang trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò là môi trường lý tưởng cho khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố nền tảng cho phát triển doanh nghiệp trong trường đại học là có ý nghĩa thực tiễn và đáng được quan tâm.

 • Bia So 30_Dinh Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu và khảo sát về hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ. Với kết quả rút ra từ khảo sát tại bốn trường đại học công lập tiêu biểu, bài viết chỉ rõ các vướng mắc, thách thức đối với hoạt động này và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy các trường đại học công lập phát triển theo xu hướng đại học khởi nghiệp trong giai đoạn tới.

 • KT&DB (Th11 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên hành chính có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của các trường đại học. Qua nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Thăng Long, tác giả chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên hành chính xếp theo thứ tự tác động từ cao xuống thấp như sau: Tác động từ phía nhà trường; Môi trường làm việc; Các mối quan hệ xã hội; Năng lực thực hiện công việc; Đặc thù công việc; Quyết định làm việc. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số hàm ý cho nhà quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ hành chính, góp phần hoàn thiện công tác quản trị trường đại học trong thời gian tới.

 • ApDungHamSXCobb-DouglasDeUocLuongDongGopCuaNguonLuc_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2010)

 • Lý thuyết và thực tiễn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn nhân lực (NNL) đối vói tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu khảo sát đóng góp của NNL vào kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) điện ở Việt Nam giai đoạn 2001-2008, bài viết này trình bày kết quả áp dụng thử hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp hạch toán cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau khi chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty vào năm 2007). Kết quả cho thấy xu thế tăng trưởng, đồng thời ước lượng được mức độ và xu thế tác động của yếu tố lao động đến SXKD điện thời gian qua. Sau khi phân tích kết quả thu được và những vấn đề đặt ra khi áp dụng hàm sản...

 • PenetratingInternationalTelecommunicationsMarket_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2018)

 • This paper clarifies the hotly debated issues about the international market penetration of the Viettel Global Investment Joint Stock Company (Viettel Global). Based on the review of theories on market penetration and the company's data, this paper scrutiness the company's process o f selecting and investing in the telecommunications market during the period 2011-2017. This paper draws a number of important lessons for Vietnamese enterprises, namely: building effìcient connections, rapidly realizing new and unique ideas on each overseas market, and maintaining the determination, continuous effort and perseverance against hardships.

 • PromotingUniversityStarupsDevelopment_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2017)

 • University startups' development becomes an increasingly popular trend in the world and can create positive impacts on university-business partnerships. Unlike recent studies in Vietnam, this articles tries to provide a more comprehensive analysis of university startups' development in selected countries and Vietnam from different perspectives. After identifying key obstacles of development, the article proposes solutions to foster university startups development in Vietnam in the years to come.

 • TinhThanDoanhNghiepTrongQuanTriVaDieuHanhTruongDH_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bên cạnh sứ mạng sáng tạo và truyền bá tri thức để phục vụ cộng đồng, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đặt ra nhiệm vụ mới cho giáo dục đại học và các trường đại học, đó là chuyển giao, thương mại hóa các kết quả sáng tạo; hình thành doanh nghiệp cùng với các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ giúp các trường đại học gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngày càng gần gũi với nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu từ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trong sản xuất và cung cấp dịch vụ. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Đại học Auckland, New Zealand, từ đó, đưa ra một số gợi ý chính ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21