Khoa học xã hội và hành vi : [366]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366
 • Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2019)

 • Cuốn sách bao gồm 7 chương. Chương 1: Khoa học quản lý và các mô hình quản lý giáo dục hiện đại. Chương 2: Nhà trường và quản trị nhà trường. Chương 3: Đào tạo và quản lý đào tạo trong nhà trường. Chương 4: Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trong nhà trường. Chương 5: Chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo. Chương 6: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và quản lý đào tạo, quản trị nhà trường. Chương 7: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo và quản trị nhà trường.

 • PT_DN_trong_co_so_GD_DH_Bong.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2020-04-12)

 • Cuốn sách Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của những người quan tâm tới giáo dục đại học và phát triển tổ chức trong các tổ chức đặc biệt - cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Cuốn sách mang tính hệ thống từ khung lý thuyết về doanh nhân, doanh nghiệp, nền tảng phát triển doanh nghiệp đến yêu cầu của quản trị đại học và cập nhật các kinh nghiệm thực tiễn cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh các quốc gia khác nhau.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366

Khoa học xã hội và hành vi : [366]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366
 • Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2019)

 • Cuốn sách bao gồm 7 chương. Chương 1: Khoa học quản lý và các mô hình quản lý giáo dục hiện đại. Chương 2: Nhà trường và quản trị nhà trường. Chương 3: Đào tạo và quản lý đào tạo trong nhà trường. Chương 4: Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trong nhà trường. Chương 5: Chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo. Chương 6: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và quản lý đào tạo, quản trị nhà trường. Chương 7: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo và quản trị nhà trường.

 • PT_DN_trong_co_so_GD_DH_Bong.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2020-04-12)

 • Cuốn sách Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của những người quan tâm tới giáo dục đại học và phát triển tổ chức trong các tổ chức đặc biệt - cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Cuốn sách mang tính hệ thống từ khung lý thuyết về doanh nhân, doanh nghiệp, nền tảng phát triển doanh nghiệp đến yêu cầu của quản trị đại học và cập nhật các kinh nghiệm thực tiễn cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh các quốc gia khác nhau.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366