Toán & Thống kê : [448]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 448
 • V_D0_14607.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2006)

 • Cuốn sách này giới thiệu các bài giảng về hình học phẳng của các giáo viên khối chuyên Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoá học Tự nhiên Hà Nội, dành cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở. Các bài giảng tập trung vào nhóm chủ đề chính: "Đa giác và đường tròn", "Thẳng hàng và đổng quy", "Diện tích", "Cực trị hình học" và "Bất đẳng thức hình học". Ở mỗi bài giảng đều có phần tóm tắt các kiến thức cơ bản, phần phát triển nâng cao và nhất là phần xây dựng các phương pháp giải toán. Các ví dụ được chọn với mức độ khó tăng dần, minh họa trực tiếp các phương pháp tương ứng và được giải rõ ràng, chi tiết. Sau mỗi bài giảng đ...

 • V_D0_06847.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Đình Thịnh; Hoàng, Đức Nguyên; Phan, Văn Hạp (1998)

 • Xây dựng các khái niêm ma trận, định thức, véc tơ nhiều chiều và ứng dụng của chúng để nghiên cứu hệ phương trình đại số tuyến tính; Xây dựng các không gian tuyến tính, không gian Ơcơlit theo phương pháp tiên đề; Đưa thêm các khái niệm cơ bản như chiều của không gian, độ dài véc tơ, ...Ngoài ra các tác giả còn đề cập tới đại số đa thức và lý thuyết trò chơi.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 448

Toán & Thống kê : [448]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 448
 • V_D0_14607.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2006)

 • Cuốn sách này giới thiệu các bài giảng về hình học phẳng của các giáo viên khối chuyên Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoá học Tự nhiên Hà Nội, dành cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở. Các bài giảng tập trung vào nhóm chủ đề chính: "Đa giác và đường tròn", "Thẳng hàng và đổng quy", "Diện tích", "Cực trị hình học" và "Bất đẳng thức hình học". Ở mỗi bài giảng đều có phần tóm tắt các kiến thức cơ bản, phần phát triển nâng cao và nhất là phần xây dựng các phương pháp giải toán. Các ví dụ được chọn với mức độ khó tăng dần, minh họa trực tiếp các phương pháp tương ứng và được giải rõ ràng, chi tiết. Sau mỗi bài giảng đ...

 • V_D0_06847.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Đình Thịnh; Hoàng, Đức Nguyên; Phan, Văn Hạp (1998)

 • Xây dựng các khái niêm ma trận, định thức, véc tơ nhiều chiều và ứng dụng của chúng để nghiên cứu hệ phương trình đại số tuyến tính; Xây dựng các không gian tuyến tính, không gian Ơcơlit theo phương pháp tiên đề; Đưa thêm các khái niệm cơ bản như chiều của không gian, độ dài véc tơ, ...Ngoài ra các tác giả còn đề cập tới đại số đa thức và lý thuyết trò chơi.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 448