Tạp chí chuyên ngành : [4379]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4379
 • 160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Việt Dũng; Phan, Thanh Hải (2018)

 • Hiệụ quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và lĩnh vực kho bạc nhà nước nói riêng phụ thuộc vào rất nhiều, yếu tố như khả năng, năng lực của cán bộ công chức, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện công việc và động lực lao động... Trong đó, động lực lao động là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự thúc đẩy cán bộ công chức hăng hái, say mê và nỗ lực làm việc. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản lý đơn vị đó là phải quan tâm đến công tác thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công chức, kích thích họ làm việc tốt hơn, tạo ra được hiệu quả làm việc. Bài viết đánh giá thực trạ...

 • 159.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị thương (2018)

 • Là địa phương được đánh giá có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch, tuy nhiên cho đến nay, Bình Phước vẫn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Vì vậy, với mong muôn góp phần đưa tiềm năng du lịch tỉnh Bình Phước thành hiện thực, bài viết đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng để tìm ra những nguyên nhân cơ bản đang kìm hãm sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Bình Phước; từ đó, đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm đưa du lịch Bình Phước trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong tương lai.

 • 158.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi; Phạm, Thị Kim Ngọc (2018)

 • Khả năng thích ứng của cán bộ quản lý là khả năng thích ứng với những thay đổi trong công việc quản lý bao gồm những thay đổi về việc chuyển đổi từ công tác chuyên môn sang quản lý, thay đổi của công nghệ, thay đổi của môi trường tổ chức, thay đổi môi trường kinh doanh cạnh tranh... Trong môi trường làm việc liên tục thay đổi và không ổn định, khả năng điều chỉnh và thích ứng trong sự nghiệp của mình là rất quan trọng cho sự thành công. Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã và đang phải thay đổi để tồn tại và phát triển như tái cấu trúc bộ máy, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tối ưu. Bên cạnh đó, ngành Viễn thông chịu áp lực trước sự thay đổi vô cùng nhanh chóng của khoa họ...

 • 157.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Diệu Mai (2018)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế và đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính quốc gia giai đoạn 2011-2020. Một trong những yêu cầu cấp bách là nâng cao kết quả tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung và đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã đột phá trong tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn và đã có những kinh nghiệm bước đầu rất đáng khích lệ. Bài viết tổng hợp và phân tích về vấn đề tuyển dụng công chức cơ quan chuyên môn tại thành phố Hồ Chí Minh.

 • 156.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Luận (2018)

 • Bài viết nghiên cứu vai trò của phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo giữa lý luận và thực tiễn. Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày cái nhìn tổng quát về lý thuyết lãnh đạo, các nội dung cơ bản của nhà lãnh đạo như khái niệm lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo, yếu tố tạo nên nhà lãnh đạo hiệu quả. Qua đó cho thấy, phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo luôn được khẳng định, giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu về lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ về phẩm chất cá nhân của chính họ, thường xuyên học hỏi nhằm sử dụng phù hợp trong các tình huống và đạt được hiệu quả, thành công cho doanh nghiệp, tổ chức.

 • 154.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Văn Dũng (2018)

 • An toàn, vệ sính lao động là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước, con người. Hệ thống pháp luật về lĩnh vực này mặc dù tương đối đầy đủ và hoàn thiện, tuy nhiên trong thực tiễn những năm vừa qua, tình trạng vi phạm về an toàn, vệ sính lao động ngày càng tăng, gây thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho người lao động, doanh nghiệp và gây bức xúc cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, vấn đề nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện, vận dụng pháp luật một cách kiên quyết, triệt để trong lĩnh vực này là vô cùng quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đổi mới và hội nh...

 • 153.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2018)

 • Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước. Không ai có thể phủ nhận được tính đa dạng, nặng nhọc của lao động phổ thông, nhưng với kinh nghiệm thực tế, năng lực, chuyên môn giỏi, họ đã có những đóng góp nhất định cho nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội từ các hoạt động nghề nghiệp: Thợ điện, thợ xây, lao động giúp việc nhà, công nhân các xí nghiệp,... Tuy nhiên, tình hình biến động của thị trường lao động phổ thông hiện nay tạ...

 • 152.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Thị Hạnh (2018)

 • Bài viết phân tích thực trạng tình hình nghiên cứu khoa học của nguồn nhân lực các trường đại học ở Việt Nam, Kết quả phân tích này là cơ sở để tác giả đề xuất một sô giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - một trong những nhiệm vụ quan trọng của nguồn nhân lực trong các trường đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

 • 151.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Hoàng Linh; Nguyễn, Đức Tuấn (2018)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một cuộc cách mạng khác biệt do có tốc độ phát triển đột phá, phạm vi sâu rộng và các tác động to lớn đến xã hội. Đặc biệt, ngành Ngân hàng sẽ có nhiều chuyển biến mới, làm thay đổi các phương thức hoạt động ngân hàng như Internet Banking, Mobile banking... Bài viết sẽ phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với nguồn nhân lực ngân hàng tại Việt Nam.

 • 150.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Trang Nhung (2018)

 • Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng, đã không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Những chiến công, thành tích này đã tô thắm thêm truyền thống “vì nước quên, thân, vì dân phục vụ”, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Ngành, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu này phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công an thành phố Hà Nội hiện nay

 • 149.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thuận An (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, từ đó gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chương trình bồi dưỡng theo chức danh này. Bằng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích, tổng hợp, tác giả góp phần làm sáng tỏ một số nội dung liên quan, như: Đặc điểm, yêu cầu về năng lực đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; một số yếu tố tác động trực tiếp đến bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu này có tác dụng tích cực đối với các nhà chức trách trong việc thu thập thông tin phản hồi, để tiếp tục có hướng điều chỉnh chí...

 • 148.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hải Anh (2018)

 • Hiệp định CPTPP được ký kết hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cũng như mang đến nhiều thách thức cho ngành Ngân hàng Việt Nam. Một trong những thách thức lớn mà các định chế tài chính trong nước phải đối mặt là việc gia tăng mức độ cạnh tranh từ khối các ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, bài viết trình bày vắn tắt về Hiệp định CPTPP, thách thức cạnh tranh các ngân hàng trong nước phải đối mặt, cùng với thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng.

 • 147.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thanh (2018)

 • Bài báo xem xét các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ trên thế giới và ở Việt Nam một cách có hệ thống. Bài báo đưa ra các quan điểm cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và sự tương tác của các yếu tố này với nhau trong mối quan hệ với lòng trung thành của khách hàng. Cũng trong nghiên cứu này, một số đặc điểm của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được xem xét đến. Bài báo đưa ra các kết quả tổng hợp giúp các nhà quán lý có cơ sở để nâng cao kết quả kinh doanh và các nhà nghiên cứu định hướng các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

 • 146.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Kiệm; Đỗ, Văn Phát (2018)

 • Nghiên cứu ứng dụng lập mô hình kinh tế lượng về quyết định chi tiêu của khách du lịch nội địa đến Mũi Né - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) được thực hiện hướng đến thiết lập mô hình tuyến tính - log, trong đó biến phụ thuộc là mức chi tiêu của du khách gắn với bộ gồm 20 biến độc lập. Từ việc kiểm định mô hình cho thấy các biến thuộc đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm chuyến đi, cảm nhận của du khách về sản phẩm dịch vụ du lịch tại Mũi Né có ảnh hưởng đáng kể đến mức chi tiêu của du khách. Trong đó, quyết định chi tiêu của du khách chịu tác động bởi mức thu nhập bình quân, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thời gian lưu trú, người đi cùng chuyến đi và tổ chức tour có kết hợp nhiều...

 • 145.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Hoài Phương (2018)

 • Vì tính chất đặc thù của công việc, một tiếp viên hàng không cần đáp ứng đủ những tiêu chuẩn cần thiết, gồm có: ngoại hình ưa nhìn, đủ tiêu chuẩn về ngoại hình và sức khỏe, kĩ năng giao tiếp, ngoại ngữ, kĩ năng phản xạ, xử lý tình huống... Trong đó, kĩ năng giao tiếp của tiếp viên hàng không luôn có vị trí quan trọng và được coi như tiêu chuẩn cần phải đạt được. Sự giao tiếp của tiếp viên hàng không có một vai trò rất quan trọng trong nghề nghiệp của họ. Vì vậy, mỗi người tiếp viên hàng không đòi hỏi phải đáp ứng những kĩ năng giao tiếp cần thiết nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

 • 144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Hương (2018)

 • Thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp ngành May Việt Nam là yêu cầu quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng lao động, từ đó ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bài viết phân tích thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp ngành May Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường

 • 143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Hường; Phan, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Văn Thưởng (2018)

 • Những đóng góp của Abraham Maslow trong lĩnh vực nghiên cứu về nhu cầu của con người là rất lớn, song lý thuyết nhu cầu với tháp nhu cầu năm thang bậc của ông vẫn còn những hạn chế nhất định khi vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhân sự - tìm hiểu nhu cầu, nắm bắt động cơ, tạo động lực cho người lao động trong công việc. Bài viết tập trung phân tích, chỉ ra những bất cập khi ứng dụng tháp nhu cầu của Abraham Maslow trong quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Cẩm Phả, đồng thời đề xuất một số hướng giải quyết nhằm khắc phục những bất cập này.

 • 142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Khánh Sơn; Hà, Nam Khánh Giao (2018)

 • Nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch MICE tại Việt Nam thông qua việc xác định các bên liên quan. Dựa vào các lý thuyết nghiên cứu về du lịch MICE và thực trạng hoạt động tại Việt Nam, nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển du lịch MICE chịu sự tác động của nguồn lực điểm đến MICE và nguồn lực điểm đến MICE chịu tác động bởi 4 thành phần: (1) nguồn lực nhà tổ chức; (2) nguồn lực du khách MICE; (3) nguồn lực nhà cung cấp; (4) nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp. Từ đó, một mô hình nghiên cứu sự phát triển du lịch MICE được đề xuất.

 • 141.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Luyền (2018)

 • Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng được biết đến như là một địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước, một điểm du lịch hấp dẫn, một thành phố đáng sống. Tuy nhiên, ngành Du lịch Đà Nẵng lại đang đứng trước những cảnh báo sự thiếu hụt về lực lượng lao động có kỹ năng, lao động quản lý, cũng như sự yếu kém về chất lượng, sự không theo kịp đào tạo nhân lực với đầu tư xây đựng các dự án du lịch. Bài viết này giới hạn nghiên cứu về việc đánh giá tình hình hoạt động du lịch, phân tích thực trạng nhân lực du lịch, từ đó đưa ra ba gỉải pháp phát triển nhân lực du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh khu vực hóa, địa phương hóa du lịch hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4379

Tạp chí chuyên ngành : [4379]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4379
 • 160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Việt Dũng; Phan, Thanh Hải (2018)

 • Hiệụ quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và lĩnh vực kho bạc nhà nước nói riêng phụ thuộc vào rất nhiều, yếu tố như khả năng, năng lực của cán bộ công chức, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện công việc và động lực lao động... Trong đó, động lực lao động là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự thúc đẩy cán bộ công chức hăng hái, say mê và nỗ lực làm việc. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản lý đơn vị đó là phải quan tâm đến công tác thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công chức, kích thích họ làm việc tốt hơn, tạo ra được hiệu quả làm việc. Bài viết đánh giá thực trạ...

 • 159.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị thương (2018)

 • Là địa phương được đánh giá có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch, tuy nhiên cho đến nay, Bình Phước vẫn là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Vì vậy, với mong muôn góp phần đưa tiềm năng du lịch tỉnh Bình Phước thành hiện thực, bài viết đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng để tìm ra những nguyên nhân cơ bản đang kìm hãm sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Bình Phước; từ đó, đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm đưa du lịch Bình Phước trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong tương lai.

 • 158.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi; Phạm, Thị Kim Ngọc (2018)

 • Khả năng thích ứng của cán bộ quản lý là khả năng thích ứng với những thay đổi trong công việc quản lý bao gồm những thay đổi về việc chuyển đổi từ công tác chuyên môn sang quản lý, thay đổi của công nghệ, thay đổi của môi trường tổ chức, thay đổi môi trường kinh doanh cạnh tranh... Trong môi trường làm việc liên tục thay đổi và không ổn định, khả năng điều chỉnh và thích ứng trong sự nghiệp của mình là rất quan trọng cho sự thành công. Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã và đang phải thay đổi để tồn tại và phát triển như tái cấu trúc bộ máy, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tối ưu. Bên cạnh đó, ngành Viễn thông chịu áp lực trước sự thay đổi vô cùng nhanh chóng của khoa họ...

 • 157.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Diệu Mai (2018)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế và đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính quốc gia giai đoạn 2011-2020. Một trong những yêu cầu cấp bách là nâng cao kết quả tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung và đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã đột phá trong tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn và đã có những kinh nghiệm bước đầu rất đáng khích lệ. Bài viết tổng hợp và phân tích về vấn đề tuyển dụng công chức cơ quan chuyên môn tại thành phố Hồ Chí Minh.

 • 156.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Luận (2018)

 • Bài viết nghiên cứu vai trò của phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo giữa lý luận và thực tiễn. Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày cái nhìn tổng quát về lý thuyết lãnh đạo, các nội dung cơ bản của nhà lãnh đạo như khái niệm lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo, yếu tố tạo nên nhà lãnh đạo hiệu quả. Qua đó cho thấy, phẩm chất cá nhân nhà lãnh đạo luôn được khẳng định, giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu về lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ về phẩm chất cá nhân của chính họ, thường xuyên học hỏi nhằm sử dụng phù hợp trong các tình huống và đạt được hiệu quả, thành công cho doanh nghiệp, tổ chức.

 • 154.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Văn Dũng (2018)

 • An toàn, vệ sính lao động là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước, con người. Hệ thống pháp luật về lĩnh vực này mặc dù tương đối đầy đủ và hoàn thiện, tuy nhiên trong thực tiễn những năm vừa qua, tình trạng vi phạm về an toàn, vệ sính lao động ngày càng tăng, gây thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho người lao động, doanh nghiệp và gây bức xúc cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, vấn đề nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện, vận dụng pháp luật một cách kiên quyết, triệt để trong lĩnh vực này là vô cùng quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đổi mới và hội nh...

 • 153.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2018)

 • Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước. Không ai có thể phủ nhận được tính đa dạng, nặng nhọc của lao động phổ thông, nhưng với kinh nghiệm thực tế, năng lực, chuyên môn giỏi, họ đã có những đóng góp nhất định cho nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội từ các hoạt động nghề nghiệp: Thợ điện, thợ xây, lao động giúp việc nhà, công nhân các xí nghiệp,... Tuy nhiên, tình hình biến động của thị trường lao động phổ thông hiện nay tạ...

 • 152.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Thị Hạnh (2018)

 • Bài viết phân tích thực trạng tình hình nghiên cứu khoa học của nguồn nhân lực các trường đại học ở Việt Nam, Kết quả phân tích này là cơ sở để tác giả đề xuất một sô giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - một trong những nhiệm vụ quan trọng của nguồn nhân lực trong các trường đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

 • 151.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Hoàng Linh; Nguyễn, Đức Tuấn (2018)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một cuộc cách mạng khác biệt do có tốc độ phát triển đột phá, phạm vi sâu rộng và các tác động to lớn đến xã hội. Đặc biệt, ngành Ngân hàng sẽ có nhiều chuyển biến mới, làm thay đổi các phương thức hoạt động ngân hàng như Internet Banking, Mobile banking... Bài viết sẽ phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với nguồn nhân lực ngân hàng tại Việt Nam.

 • 150.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Trang Nhung (2018)

 • Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng, đã không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Những chiến công, thành tích này đã tô thắm thêm truyền thống “vì nước quên, thân, vì dân phục vụ”, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Ngành, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu này phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công an thành phố Hà Nội hiện nay

 • 149.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thuận An (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, từ đó gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chương trình bồi dưỡng theo chức danh này. Bằng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích, tổng hợp, tác giả góp phần làm sáng tỏ một số nội dung liên quan, như: Đặc điểm, yêu cầu về năng lực đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; một số yếu tố tác động trực tiếp đến bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu này có tác dụng tích cực đối với các nhà chức trách trong việc thu thập thông tin phản hồi, để tiếp tục có hướng điều chỉnh chí...

 • 148.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hải Anh (2018)

 • Hiệp định CPTPP được ký kết hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cũng như mang đến nhiều thách thức cho ngành Ngân hàng Việt Nam. Một trong những thách thức lớn mà các định chế tài chính trong nước phải đối mặt là việc gia tăng mức độ cạnh tranh từ khối các ngân hàng nước ngoài. Vì vậy, bài viết trình bày vắn tắt về Hiệp định CPTPP, thách thức cạnh tranh các ngân hàng trong nước phải đối mặt, cùng với thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng.

 • 147.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thanh (2018)

 • Bài báo xem xét các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ trên thế giới và ở Việt Nam một cách có hệ thống. Bài báo đưa ra các quan điểm cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và sự tương tác của các yếu tố này với nhau trong mối quan hệ với lòng trung thành của khách hàng. Cũng trong nghiên cứu này, một số đặc điểm của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được xem xét đến. Bài báo đưa ra các kết quả tổng hợp giúp các nhà quán lý có cơ sở để nâng cao kết quả kinh doanh và các nhà nghiên cứu định hướng các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

 • 146.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Kiệm; Đỗ, Văn Phát (2018)

 • Nghiên cứu ứng dụng lập mô hình kinh tế lượng về quyết định chi tiêu của khách du lịch nội địa đến Mũi Né - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) được thực hiện hướng đến thiết lập mô hình tuyến tính - log, trong đó biến phụ thuộc là mức chi tiêu của du khách gắn với bộ gồm 20 biến độc lập. Từ việc kiểm định mô hình cho thấy các biến thuộc đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm chuyến đi, cảm nhận của du khách về sản phẩm dịch vụ du lịch tại Mũi Né có ảnh hưởng đáng kể đến mức chi tiêu của du khách. Trong đó, quyết định chi tiêu của du khách chịu tác động bởi mức thu nhập bình quân, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thời gian lưu trú, người đi cùng chuyến đi và tổ chức tour có kết hợp nhiều...

 • 145.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Hoài Phương (2018)

 • Vì tính chất đặc thù của công việc, một tiếp viên hàng không cần đáp ứng đủ những tiêu chuẩn cần thiết, gồm có: ngoại hình ưa nhìn, đủ tiêu chuẩn về ngoại hình và sức khỏe, kĩ năng giao tiếp, ngoại ngữ, kĩ năng phản xạ, xử lý tình huống... Trong đó, kĩ năng giao tiếp của tiếp viên hàng không luôn có vị trí quan trọng và được coi như tiêu chuẩn cần phải đạt được. Sự giao tiếp của tiếp viên hàng không có một vai trò rất quan trọng trong nghề nghiệp của họ. Vì vậy, mỗi người tiếp viên hàng không đòi hỏi phải đáp ứng những kĩ năng giao tiếp cần thiết nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

 • 144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Hương (2018)

 • Thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp ngành May Việt Nam là yêu cầu quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng lao động, từ đó ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bài viết phân tích thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp ngành May Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường

 • 143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Hường; Phan, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Văn Thưởng (2018)

 • Những đóng góp của Abraham Maslow trong lĩnh vực nghiên cứu về nhu cầu của con người là rất lớn, song lý thuyết nhu cầu với tháp nhu cầu năm thang bậc của ông vẫn còn những hạn chế nhất định khi vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhân sự - tìm hiểu nhu cầu, nắm bắt động cơ, tạo động lực cho người lao động trong công việc. Bài viết tập trung phân tích, chỉ ra những bất cập khi ứng dụng tháp nhu cầu của Abraham Maslow trong quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Cẩm Phả, đồng thời đề xuất một số hướng giải quyết nhằm khắc phục những bất cập này.

 • 142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Khánh Sơn; Hà, Nam Khánh Giao (2018)

 • Nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch MICE tại Việt Nam thông qua việc xác định các bên liên quan. Dựa vào các lý thuyết nghiên cứu về du lịch MICE và thực trạng hoạt động tại Việt Nam, nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển du lịch MICE chịu sự tác động của nguồn lực điểm đến MICE và nguồn lực điểm đến MICE chịu tác động bởi 4 thành phần: (1) nguồn lực nhà tổ chức; (2) nguồn lực du khách MICE; (3) nguồn lực nhà cung cấp; (4) nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp. Từ đó, một mô hình nghiên cứu sự phát triển du lịch MICE được đề xuất.

 • 141.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Luyền (2018)

 • Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng được biết đến như là một địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước, một điểm du lịch hấp dẫn, một thành phố đáng sống. Tuy nhiên, ngành Du lịch Đà Nẵng lại đang đứng trước những cảnh báo sự thiếu hụt về lực lượng lao động có kỹ năng, lao động quản lý, cũng như sự yếu kém về chất lượng, sự không theo kịp đào tạo nhân lực với đầu tư xây đựng các dự án du lịch. Bài viết này giới hạn nghiên cứu về việc đánh giá tình hình hoạt động du lịch, phân tích thực trạng nhân lực du lịch, từ đó đưa ra ba gỉải pháp phát triển nhân lực du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh khu vực hóa, địa phương hóa du lịch hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4379