Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thành Lợi-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2020-02-15T06:58:57Z-
dc.date.available2020-02-15T06:58:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. H. (2019). Vấn đề buôn lậu trên song truyền hình các tỉnh phía Bắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60320101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69501-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống buôn lậu luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chống buôn lậu trên sóng truyền hình các tỉnh phía Bắc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của truyền hình trong công tác chống buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay-
dc.format.extent120 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectSóng truyền hình ; Phòng chống buôn lậu ; Nâng cao vai trò ; Đài truyền hình-
dc.subject.ddc070.195-
dc.titleVấn đề buôn lậu trên song truyền hình các tỉnh phía Bắc-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licHO-H-
dc.description.degreeBáo chí học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005867.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thành Lợi-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
  dc.date.accessioned2020-02-15T06:58:57Z-
  dc.date.available2020-02-15T06:58:57Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationHoàng, T. T. H. (2019). Vấn đề buôn lậu trên song truyền hình các tỉnh phía Bắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60320101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69501-
  dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống buôn lậu luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chống buôn lậu trên sóng truyền hình các tỉnh phía Bắc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của truyền hình trong công tác chống buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay-
  dc.format.extent120 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectSóng truyền hình ; Phòng chống buôn lậu ; Nâng cao vai trò ; Đài truyền hình-
  dc.subject.ddc070.195-
  dc.titleVấn đề buôn lậu trên song truyền hình các tỉnh phía Bắc-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licHO-H-
  dc.description.degreeBáo chí học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005867.pdf
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :