Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorThùy Linh; Việt Trinh
dc.date.accessioned2020-04-07T09:38:38Z-
dc.date.available2020-04-07T09:38:38Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76955-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Nghiệp vụ hành chính văn phòng -- Phần thứ hai: Nghiệp vụ quản trị nhân sự and nguồn nhân lực ở cá cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp…
dc.format.extent461 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherLao động
dc.subjectTổ chức hành chính; Nhân sự; Nghiệp vụ
dc.subject.ddc350
dc.titleKỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_1096.pdf
  • Size : 20,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.editorThùy Linh; Việt Trinh
  dc.date.accessioned2020-04-07T09:38:38Z-
  dc.date.available2020-04-07T09:38:38Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76955-
  dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Nghiệp vụ hành chính văn phòng -- Phần thứ hai: Nghiệp vụ quản trị nhân sự and nguồn nhân lực ở cá cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp…
  dc.format.extent461 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherLao động
  dc.subjectTổ chức hành chính; Nhân sự; Nghiệp vụ
  dc.subject.ddc350
  dc.titleKỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_1096.pdf
  • Size : 20,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :