Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Thị Kim Thoa-
dc.contributor.authorĐinh, Vũ Hạnh Trang-
dc.date.accessioned2020-08-24T02:03:54Z-
dc.date.available2020-08-24T02:03:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003900-
dc.identifier.citationĐinh, V. H. T. (2020). Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ 3 – 6 tuổi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140115-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89572-
dc.description.abstractMức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nộivi
dc.format.extent150 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectGiáo dục -- Đo lường và đánh giá ; Phương pháp giáo dục ; Phát triển nhận thứcvi
dc.subject.ddc372.1-
dc.titleĐánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ 3 – 6 tuổivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐI-T-
dc.description.degreeĐo lường và đánh giá trong giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003900.pdf
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Thị Kim Thoa-
  dc.contributor.authorĐinh, Vũ Hạnh Trang-
  dc.date.accessioned2020-08-24T02:03:54Z-
  dc.date.available2020-08-24T02:03:54Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003900-
  dc.identifier.citationĐinh, V. H. T. (2020). Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ 3 – 6 tuổi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140115-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89572-
  dc.description.abstractMức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nộivi
  dc.format.extent150 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectGiáo dục -- Đo lường và đánh giá ; Phương pháp giáo dục ; Phát triển nhận thứcvi
  dc.subject.ddc372.1-
  dc.titleĐánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ 3 – 6 tuổivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐI-T-
  dc.description.degreeĐo lường và đánh giá trong giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003900.pdf
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :