Nghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả Măng cụt (Gaccinia mangostana L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9454Nghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả Măng cụt (Gaccinia mangostana L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9454