Browsing by Author Đỗ, Đức Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Cải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thùy Phương;  Advisor: Đỗ, Đức Thịnh (2005)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển kinh tế và cơ sở thực tiễn đòi hỏi Ấn Độ phải tiến hành cải cách kinh tế. Tổng hợp và phân tích những nội dung cơ bản của quá trình cải cách kinh tế Ấn Độ; từ đó, đánh giá những thành công và hạn chế của hơn 10 năm cải cách. Rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam trong qúa trình đổi mới, phát triển kinh tế và trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

 • TNS10063.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2003)

 • “Không khác”, có nghĩa “sắc” và “không” đều không cố định, đều luôn luôn biến chuyển như nhau, sắc sẽ chuyển thành không khi không cũng sẽ chuyển thành sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc là trong sắc đã có không, trong không đã có sắc, ở sự biến chuyển ấy, có nghĩa đang sống là đang chết, đang chết là đang để sống. Nói cho thật đúng, là không có sống chết, chỉ có từng nấc biến chuyển tùy duyên…

 • TNS10664.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2002)

 • Văn chương kinh sách, nhất là văn chương kinh sách nói về tâm thì từng từ, từng câu, từng hình ảnh nó lung linh lấp lánh màu sắc, những đường nét của thế giới tâm linh thiên hình vạn trạng, để chỉ chín kí hiệu"tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác"...

 • TNS10422.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2003)

 • Tôi đã mãi chơi vơi, chơi vơi với cặp phạm trù triết học "Sắc" - "Không" của Phật giáo. Đọc sách này thấy "Sắc" - "Không" là thế này, nhưng đọc sách khác lại thế khác, tuy có mối liên hệ với nhau như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhưng mỗi sách có cái riêng của từng cấp độ tiến tới mục đích. Chính "cái riêng" ấy làm nên sự mênh mang, đa dạng ...

Browsing by Author Đỗ, Đức Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Cải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thùy Phương;  Advisor: Đỗ, Đức Thịnh (2005)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển kinh tế và cơ sở thực tiễn đòi hỏi Ấn Độ phải tiến hành cải cách kinh tế. Tổng hợp và phân tích những nội dung cơ bản của quá trình cải cách kinh tế Ấn Độ; từ đó, đánh giá những thành công và hạn chế của hơn 10 năm cải cách. Rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam trong qúa trình đổi mới, phát triển kinh tế và trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

 • TNS10063.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2003)

 • “Không khác”, có nghĩa “sắc” và “không” đều không cố định, đều luôn luôn biến chuyển như nhau, sắc sẽ chuyển thành không khi không cũng sẽ chuyển thành sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc là trong sắc đã có không, trong không đã có sắc, ở sự biến chuyển ấy, có nghĩa đang sống là đang chết, đang chết là đang để sống. Nói cho thật đúng, là không có sống chết, chỉ có từng nấc biến chuyển tùy duyên…

 • TNS10664.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2002)

 • Văn chương kinh sách, nhất là văn chương kinh sách nói về tâm thì từng từ, từng câu, từng hình ảnh nó lung linh lấp lánh màu sắc, những đường nét của thế giới tâm linh thiên hình vạn trạng, để chỉ chín kí hiệu"tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác"...

 • TNS10422.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Thịnh (2003)

 • Tôi đã mãi chơi vơi, chơi vơi với cặp phạm trù triết học "Sắc" - "Không" của Phật giáo. Đọc sách này thấy "Sắc" - "Không" là thế này, nhưng đọc sách khác lại thế khác, tuy có mối liên hệ với nhau như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhưng mỗi sách có cái riêng của từng cấp độ tiến tới mục đích. Chính "cái riêng" ấy làm nên sự mênh mang, đa dạng ...