Browsing by Author Lê, Văn Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • TC_000052.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Vũ; Tạ, Đình Cảnh; Đỗ, Xuân Thành; Nguyễn, An (1996)

 • Thin Bi films were made by thermo-evaporation method in vacuum have the preferedorientation: the plane (001) or (011)of different grains is parallel to the face of substrate. These grain connected each another into canal into canal directed along the cleavage lines of mica substrate. when the angle between the direction of current density vecter and the cleavage line is 60, Hall e. f. m was rather great.

 • DT_00751.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Châu; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải (2007)

 • Bằng phương pháp điện hóa, đề tài nghiên cứu chế tạo màng mỏng FePt và CoPt có lực kháng từ lớn với chất lượng cao. Kết quả phân tích cấu trúc bằng phương pháp nhiẽu xạ tia X cho thấy sau khi điện phân, màng FePt và CoPt có tính từ mềm với lực kháng từ rất nhỏ, khoảng 100 Oe. Sau khi ủ nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau, các màng có cấu trúc trật tự L10 với tính từ cứng tốt với lực kháng từ tăng lên hàng chục kOe Công bố và gửi đăng 3 bài báo Màng mỏng được chế tạo có khả năng ứng dụng trong ghi từ mật độ cao và chế tạo hệ vi cơ điện tử

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 01050002920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Như Việt;  Advisor: Lê, Văn Vũ (2015)

 • Các nghiên cứu về pha tạp đất hiếm vào vật liệu nano đang được các nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm. Nguyên tố đất hiếm được đặc trưng bởi lớp điện tửchưa được lấp đầy 4f. Quỹ đạo 4f của các ion RE được che chắn bởi các quỹ đạo đã được lấp đầy nằm bên ngoài là 5s2và 5p6. Do vậy, ảnh hưởng của trường tinh thểmạng chủ lên các dịch chuyển quang trong cấu hình 4f nlà nhỏ. Khi pha tạp đất hiếm vào ZTO, ta có thể nhận được vật liệu phát huỳnh quang rất đặc trưng dùng để đánh dấu sinh học có độ bền cao.

 • DT_00284.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Vũ (2004)

 • Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc tinh thể và tổ chức hạt tế vi, khảo sát tính chất nhiệt điện của vật liệu họ Skutterudite . Trên cơ sở đó chế tạo một số hợp chất CoSb3 pha tạp Y với các thành phần khác nhau và nghiên cứu cấu trúc vật liệu để xác định vị trí của tạp Y. Đồng thời khảo sát tính chất nhiệt điện để đánh giá ảnh hưởng của thành phần pha tạp

 • V_L1_00074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Vũ;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, An (1994)

 • Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý phân tử -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; Luận văn trình bày một số tính chất vật lý của hệ vật liệu trên cơ sở Bismuth dùng để chế tạo màng mỏng, công nghệ chế tạo màng mỏng Bi,Bi ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiệu ứng Hall của màng Bi và khả năng ứng dụng trong đo từ trường; các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng tổ hợp Bi-Te bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi tia X...Nêu khả năng ứng dụng của màng mỏng tổ hợp Bi-te trong việc đo nhiệt độ bức xạ.

 • 01050000638_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Sái, Công Doanh;  Advisor: Lê, Văn Vũ (2012)

 • Tổng quan lý thuyết về tinh thể nano nói chung và tinh thể bán dẫn PbS và PbS pha tạp. Nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật được sử dụng để chế tạo và khảo sát tính chất, hình thái học và cấu trúc của tinh thể nano PbS và PbS pha tạp. Khảo sát và phân tích các kết quả thu được từ các phép đo phổ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh nhiễu xạ điện tử, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM, HRTEM), phổ tán sắc năng lượng (EDS), phổ hấp thụ quang học (UV-vis, Carry 5000), phổ huỳnh quang, Phổ kế hồng ngoại FTIR và phổ Raman.

Browsing by Author Lê, Văn Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • TC_000052.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Vũ; Tạ, Đình Cảnh; Đỗ, Xuân Thành; Nguyễn, An (1996)

 • Thin Bi films were made by thermo-evaporation method in vacuum have the preferedorientation: the plane (001) or (011)of different grains is parallel to the face of substrate. These grain connected each another into canal into canal directed along the cleavage lines of mica substrate. when the angle between the direction of current density vecter and the cleavage line is 60, Hall e. f. m was rather great.

 • DT_00751.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Châu; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải (2007)

 • Bằng phương pháp điện hóa, đề tài nghiên cứu chế tạo màng mỏng FePt và CoPt có lực kháng từ lớn với chất lượng cao. Kết quả phân tích cấu trúc bằng phương pháp nhiẽu xạ tia X cho thấy sau khi điện phân, màng FePt và CoPt có tính từ mềm với lực kháng từ rất nhỏ, khoảng 100 Oe. Sau khi ủ nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau, các màng có cấu trúc trật tự L10 với tính từ cứng tốt với lực kháng từ tăng lên hàng chục kOe Công bố và gửi đăng 3 bài báo Màng mỏng được chế tạo có khả năng ứng dụng trong ghi từ mật độ cao và chế tạo hệ vi cơ điện tử

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 01050002920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Như Việt;  Advisor: Lê, Văn Vũ (2015)

 • Các nghiên cứu về pha tạp đất hiếm vào vật liệu nano đang được các nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm. Nguyên tố đất hiếm được đặc trưng bởi lớp điện tửchưa được lấp đầy 4f. Quỹ đạo 4f của các ion RE được che chắn bởi các quỹ đạo đã được lấp đầy nằm bên ngoài là 5s2và 5p6. Do vậy, ảnh hưởng của trường tinh thểmạng chủ lên các dịch chuyển quang trong cấu hình 4f nlà nhỏ. Khi pha tạp đất hiếm vào ZTO, ta có thể nhận được vật liệu phát huỳnh quang rất đặc trưng dùng để đánh dấu sinh học có độ bền cao.

 • DT_00284.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Vũ (2004)

 • Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc tinh thể và tổ chức hạt tế vi, khảo sát tính chất nhiệt điện của vật liệu họ Skutterudite . Trên cơ sở đó chế tạo một số hợp chất CoSb3 pha tạp Y với các thành phần khác nhau và nghiên cứu cấu trúc vật liệu để xác định vị trí của tạp Y. Đồng thời khảo sát tính chất nhiệt điện để đánh giá ảnh hưởng của thành phần pha tạp

 • V_L1_00074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Vũ;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, An (1994)

 • Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý phân tử -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; Luận văn trình bày một số tính chất vật lý của hệ vật liệu trên cơ sở Bismuth dùng để chế tạo màng mỏng, công nghệ chế tạo màng mỏng Bi,Bi ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiệu ứng Hall của màng Bi và khả năng ứng dụng trong đo từ trường; các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng tổ hợp Bi-Te bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi tia X...Nêu khả năng ứng dụng của màng mỏng tổ hợp Bi-te trong việc đo nhiệt độ bức xạ.

 • 01050000638_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Sái, Công Doanh;  Advisor: Lê, Văn Vũ (2012)

 • Tổng quan lý thuyết về tinh thể nano nói chung và tinh thể bán dẫn PbS và PbS pha tạp. Nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật được sử dụng để chế tạo và khảo sát tính chất, hình thái học và cấu trúc của tinh thể nano PbS và PbS pha tạp. Khảo sát và phân tích các kết quả thu được từ các phép đo phổ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh nhiễu xạ điện tử, ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM, HRTEM), phổ tán sắc năng lượng (EDS), phổ hấp thụ quang học (UV-vis, Carry 5000), phổ huỳnh quang, Phổ kế hồng ngoại FTIR và phổ Raman.